WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

ICT Lexicon

Geen resultaten

A

B

Databeheer Security

Back-up

Een back-up is een reservekopie van gegevens. Hoe vaak moet je ze eigenlijk maken? En bestaan er verschillende soorten?

ERP Technologie

Barcodescanning

Zonder barcodes zouden veel bedrijven een chaos zijn. Scanning regelt de voorraad, het magazijnbeheer en de traceerbaarheid van artikelen.

ERP

Batchregistratie

Batchregistratie is voor sommige sectoren erg belangrijk. Het houdt nauw samen met magazijnbeheer en traceerbaarheid. Maar hoe werkt het?

Technologie

Best of Breed (BOB)

Bedrijven willen de beste software van de klas voor hun processen. Best of breed (BOB) lijkt dat te beloven, maar is deze aanpak ideaal?

Databeheer

Big Data

Big Data vormt een belangrijke schakel in onze digitaliserende samenleving. Bedrijven kunnen voordeel halen uit alle beschikbare data.

ERP

Bill Of Materials (BOM)

Een Bill Of Materials (BOM) is een stuklijst met alle benodigdheden voor de productie of assemblage van een artikel. Wat is het nut?

Databeheer

BLOB

BLOB is een term die gebruikt wordt om een groot gegevenselement in een database in binaire code op te slaan. Maar wat houdt dit precies in?

Technologie

Blockchain

Blokchain is vooral bekend door cryptomunten zoals Bitcoin. Maar hoe kunnen andere bedrijven de technologie handig inzetten?

Hardware Strategie

Bring Your Own Device (BYOD)

Met BYOD nemen werknemers privé-apparatuur mee naar het werk. Hoe werkt dit in de praktijk? Welke afspraken hebben werkgever en werknemer?

Technologie

Building Information Modeling (BIM)

Door middel van BIM hebben bouwbedrijven vanaf de ontwerpfase een realistisch beeld van de logistieke uitdagingen van het project.

Logistiek

Bullwhip effect

Een uitdaging van supply chain management is het aanhouden van de juiste voorraad. Hoe kan het bullwhip effect in de hand gehouden worden?

Innovatie Strategie

Business Intelligence (BI)

Bij Business Intelligence (BI) worden grote hoeveelheden ‘ruwe’ data geanalyseerd om strategische bedrijfsbeslissingen te kunnen maken.

BPM

Business Process Management (BPM)

Hoe maakt software voor Business Process Management (BPM) een overkoepelende aanpak voor optimalisatie van werkwijzen en systemen mogelijk?

Strategie

Business to Business to Consumer (B2B2C)

Bij Business to Business to Consumer (B2B2C) wordt er in alle fasen van een productie- en verkoopketen rekening gehouden met de eindklant.

Strategie

Business to Machine (B2M)

Business to machine wordt steeds meer realiteit. Toestellen beslissen steeds meer over aankopen. Hoe kunnen bedrijven hierop inspelen?

C

D

BPM Databeheer

Data Flow Diagram (DFD)

Wat is een gegevensstroomdiagram en waaruit bestaat een DFD? Bekijk de richtlijnen en de niveaus voor het optimaliseren van gegevens.

Privacy

Data Protection Officer (DPO)

Een Data Protection Officer ziet toe op de naleving van de privacywetgeving binnen een bedrijf. Welke bedrijven moeten een DPO aanstellen?

Databeheer

Data Service

Data is het sleutelwoord van hedendaagse bedrijfsvoering. Ze efficiënt inzetten is andere koek. Hoe helpt een data service hierbij?

Databeheer Development

Data-integratie

Precieze, correcte en actuele data; die moeten bedrijven hebben. Om deze te kunnen realiseren, is data-integratie een goede tool.

Databases

Database

Het kiezen van de juiste database is geen sinecure. Een overzicht van de soorten databases op de markt en hun nut is geen overbodige luxe.

Databeheer Infrastructuur

Datacenter

Een datacenter is een faciliteit met servers voor het hosten van data van één of meer bedrijven. Aan welke voorwaarden moet het voldoen?

Databeheer Development

Datamigratie

Datamigratie is vaak een flinke klus, waarbij op diverse zaken gelet moet worden. Hoe zorg je ervoor dat er geen data verloren gaan?

Databeheer Technologie

Datamining

Datamining wordt vaak ingezet om patronen en tendensen in het bedrijfsleven te achterhalen. Hoe werkt de techniek? Waarom doen bedrijven dit?

Privacy

Dataportabiliteit

De overdraagbaarheid van persoonsgegevens is een nieuw consumentenrecht onder de AVG. Waarom werd het recht op dataportabiliteit ingesteld?

Databeheer

Datawarehousing (DWH)

Datawarehousing is het opslaan van informatie met als doel om zakelijke beslissingen te kunnen nemen. Daarmee ligt het aan de basis van BI.

Innovatie Technologie

Deep Learning

Computersystemen worden steeds slimmer. Wat kunnen ze al? Maakt deep learning de menselijke actoren binnenkort overbodig?

DMS

Digitale handtekening

De term digitale handtekening wordt gebruikt voor een elektronische vorm van handtekenen. Maar hoe wordt het rechtsgeldig?

Digitale transformatie

Digitale transformatie

Omschakelen van traditioneel naar digitaal gebeurt vaak op 3 niveaus: bedrijfscultuur, procesgang en technologie. Bekijk de tips en stappen.

DMS

Document Lifecycle

Hoe houdt een bedrijf controle over de weg die een document aflegt van creatie t/m verwijdering? Welke hulp biedt een DMS in elke levensfase?

E

F

G

H

I

Diensten Infrastructuur

Iaas (Infrastructure as a Service)

IaaS is het model waarbij een leverancier ICT-infrastructuur ter beschikking stelt in abonnementsvorm. Welke bedrijven profiteren ervan?

Security

Identity and Access Management (IAM)

Identity & Access Management is belangrijk om controle te houden over wie inlogt en bewerkingen doet in systemen, applicaties en databases.

Innovatie Technologie

Industry 4.0

De 4e industriële revolutie is er, maar wat houdt het in? Wat kunnen organisaties met automatisering, Internet of Things en smart devices?

ERP Innovatie

Intelligente ERP-systemen (i-ERP)

De snelle bedrijfswereld vraagt steeds meer om intelligente software, en ERP is het hart van de bedrijfsprocessen. Biedt i-ERP het antwoord?

Innovatie Technologie

Internet of Things (IoT)

IoT is een populaire term, maar wat betekent hij precies? Welke functies brengt het netwerk? Hoe denken en handelen apparaten voor zichzelf?

Infrastructuur

Intranet

Een intranet is een privénetwerk binnen een bedrijf waartoe enkel medewerkers toegang hebben. Hoe wordt dit communicatieplatform gebruikt?

DMS QMS

ISO-normen

ISO-richtlijnen zijn internationale standaardiseringsnormen voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Maar wat houden ze precies in?

Security

IT-security

Datalekken, malware, virussen en hackers; bescherming is topprioriteit. Welke ICT-beveiligingsmaatregelen moet een bedrijf nemen?

K

L

M

Innovatie

Machine learning

Er is veel te doen om machine learning, maar in hoeverre is deze techniek klaar voor gebruik? Zijn menselijke actoren al overbodig?

E-commerce

Magento

Magento is een bekende naam in de online retailwereld. Hoe bouw je een Magento-webshop op? En welke andere systemen bieden ondersteuning?

ERP

Make to order (MTO)

Make to order is een term uit de productie. Deze manier van produceren houdt in dat een product op bestelling gemaakt wordt.

ERP

Make to stock (MTS)

Make To Stock (MTS) betekent dat artikelen geproduceerd worden naar gelang de verwachte vraag. Verkoopprognoses zijn daarom erg belangrijk.

ERP

Manufacturing Execution System (MES)

Manufacturing Execution System (MES) houdt verband met operationele taken in de maakindustrie. Hoe helpt dit systeem productiebedrijven?

Databeheer

Master Data Management (MDM)

Master Data Management zorgt ervoor dat alle belangrijke bedrijfsgegevens centraal opgeslagen en beheerd worden. Hoe werkt één masterfile?

ERP

Material Requirement Planning (MRP)

De hoeveelheid en kwaliteit van materialen garanderen is soms lastig. Material Requirement Planning zorgt voor een precieze inschatting.

Databases Databeheer

Microsoft Dataverse

Dataverse, voorheen bekend als Common Data Service, is te vergelijken met een (SQL-)database. Toch verschillen beide systemen van elkaar.

Development Software

Middleware

De term 'middelware' is de meeste mensen niet onbekend. Wat is de exacte functie van deze softwarelaag tussen systemen?

Software

Modulaire software

Met modulaire software kiezen organisaties zelf de functionaliteiten die ze wensen. Is dit dan de meest optimale vorm van software-aanschaf?

Projectbeheer

MoSCoW-methode

Het kiezen en implementeren van een nieuwe software kan een hele klus zijn. De MoSCoW-methode helpt om prioriteiten scherp te stellen.

O

P

Diensten Infrastructuur

PaaS (Platform as a Service)

PaaS is een platform voor ontwikkeling en hosting van bedrijfsapplicaties dat wordt aangeboden in abonnementsvorm. Welke soorten bestaan er?

Digitale transformatie DMS

Paperless Office

Een Paperless Office is een kantoor waar geen of zo weinig mogelijk papier gebruikt wordt. Maar is volledig paperless een utopie?

Development Software

Patch

Een patch kan heel wat softwareproblemen oplossen. Maar hoe gedragen deze softwaredeeltjes zich? En waar moet patchbeheer aan voldoen?

Projectbeheer

Pilot project

Veel bedrijven doen een pilot project voordat ze een softwarepakket implementeren. Waarom doen ze dit? Is dit altijd noodzakelijk?

Financieel Logistiek

Point of Sale (POS)

Een POS-systeem is een computergestuurd kassasysteem en geeft inzicht in de actuele voorraad, klantgegevens en verkoopstatistieken.

DMS

Postregistratiesysteem

Post bestaat niet meer enkel in papieren formaat. Hoe kan een bedrijf paperless gaan qua postregistratie, distributie en workflows?

Financieel Logistiek

Procurement management

Procurement management stelt dat alle nodige materialen en grondstoffen beschikbaar voor productie. Hoe koopt een bedrijf efficiënt in?

Databeheer

Product Data Management (PDM)

Het doel van Product Data Management is om de juiste productinformatie bij de juiste persoon of dienst te krijgen. Welke software is geschikt?

Databeheer

Product Information Management (PIM)

Product Information Management (PIM) zorgt ervoor dat alle content die producten omschrijft steeds beschikbaar en uniform is. Hoe werkt dit?

ERP

Productieplanning

Productieplanning is het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Welke software is hiervoor geschikt?

Projectbeheer

Projectmanagement

Bij projectbeheer komt heel wat kijken. Waar moet je allemaal op letten? Welke aanpak heeft het meeste kans op succes?

Financieel

Purchase-to-pay (P2P)

Elke bedrijf koopt en verkoopt producten en/of diensten. Hoe kan de bijkomende administratie zo efficiënt mogelijk afgehandeld worden?

Q

R

S

Diensten Software

SaaS (Software as a Service)

Software as a Service (SaaS) is on-demand software, waarbij je geen eigenaar bent van het systeem, maar het pakket wel kan gebruiken.

Projectbeheer

Scrum

De scrum-methode sluit nauw aan bij een agile-implementatie. Maar wat is het verschil? En voor welk project is scrum de beste optie?

Security

Secure Sockets Layer (SSL)

Systemen communiceren vaak via draadloze verbindingen. De beveiliging van dit dataverkeer via SSL is cruciaal, maar hoe verzeker je dit?

Hardware

Servers

Bij informatieverwerking komen servers kijken. Welke soorten zijn echter ideaal voor de specifieke taken van het bedrijf?

Diensten Juridisch

Service Level Agreement (SLA)

Een Service Level Agreement is een document met afspraken over de servicenormen van een dienst of product. Wat zijn belangrijke clausules?

ERP

Shop Floor Control (SFC)

Shop Floor Control beheert de verschillende productie- en assemblageprocessen. Wat zijn alle mogelijkheden van deze ERP-functie?

BPM Projectbeheer

Six Sigma

Hoe kan Six Sigma de organisatie naar een hoger niveau tillen? Welke rollen (belts) moeten de voortrekkers hebben?

Software

Software

Software biedt enorme mogelijkheden voor de automatisering van bedrijfsprocessen. Waar moet je op letten bij de selectie en implementatie?

Development Software

Software framework

Ontwikkelteams maken vaak gebruik van softwareraamwerken. Wat zijn deze frameworks precies? En hoe vereenvoudigen ze softwareontwikkeling?

Databases

SQL-database

SQL is de meest voorkomende programmeertaal voor Database Management Systemen (DBMS). Wat kan een bedrijf ermee? Zijn er ook alternatieven?

BPM QMS

Standard Operating Procedure (SOP)

Bepaalde normen en wetten eisen dat medewerkers een uniforme werkwijze aanhouden. Hoe pakt een bedrijf dit aan? Hoe schrijf je een SOP?

ERP Logistiek

Stock Keeping Unit (SKU)

Stock keeping units (SKU) worden wereldwijd ingezet om de handel te vereenvoudigen. Hoe werkt het? En wat heeft een bedrijf eraan?

CRM ERP

Supplier Relationship Management (SRM)

Veel bedrijven hebben verschillende partners voor de levering van producten of diensten. Hoe helpt Supplier Relationship Management hierbij?

ERP Logistiek

Supply Chain Management (SCM)

Supply Chain Management is een breed begrip, maar wordt vaak beperkt tot het beheer van de toevoerketen van materialen.

T

U

V

W

X