WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Business Intelligence (BI)

Bij Business Intelligence staan twee kernwoorden centraal: data-analyse en bedrijfsinformatie. Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Voorbeelden van ruwe data: verkoopgegevens, markttrends, financiële resultaten, etc.

Om business intelligence te laten slagen moeten er voldoende gegevens worden geanalyseerd. De IT-afdeling kan er voor zorgen dat de juiste data op de juiste manier wordt onttrokken uit de diverse interne softwaresystemen. Een eenvoudig BI-stappenplan ziet er als volgt uit:

  1. Extractie benodigde gegevens uit de verschillende software-systemen.
  2. Analyse van de data.
  3. Omzetten ruwe business data naar waardevolle informatie.
  4. Handelen op basis van de nieuw verkregen ‘business insights’.

Gerelateerd aan BI zijn de begrippen datawarehousing (het opslaan van informatie) en data integratie. Om door middel van business intelligence nuttige informatie naar boven te halen, is zowel de kwaliteit als de structuur van data van groot belang.

Met BI kunnen voorspellende analyses worden uitgevoerd. Daarmee kan een bedrijf beter inspelen op de toekomstige marktsituatie. Het product van BI, de business insights, komt uiteindelijk terecht bij de directie van een bedrijf. Meestal in de vorm van kant en klare rapporten (reporting) of via overzichtelijke dashboards.

Business intelligence software wordt de laatste jaren op steeds grotere schaal geïntegreerd in ERP of CRM-systemen. Grote spelers zoals Microsoft, Oracle en SAP hebben BI-modules in hun ERP-software. Power BI van Microsoft, OBI en Hyperion van Oracle en Business Objects van SAP.

De verwachting is dat bedrijven de komende jaren op steeds grotere schaal aan business intelligence zullen doen. Ook is BI niet meer alleen voorbehouden aan grote bedrijven. Ook in het MKB maakt een groeiend aantal bedrijven in meer of mindere mate gebruik van BI.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Business Intelligence (BI). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/business-intelligence-bi