WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Knowledge Management (KM)

De juiste kennis op de juiste plaats

Knowledge Management of kennismanagement is een erg breed concept. De term kan samengevat worden als het beheer van alle kennis die in een bedrijf aanwezig is, en het creëren van ontbrekende gegevens. In het ideale geval beschikt elke werknemer hierdoor steeds op het juiste moment over de kennis die hij nodig heeft voor het optimaal uitvoeren van zijn taak.

Tip! Bedrijven die overwegen kennismanagement mee op te nemen als eis voor een DMS-systeem, doen er goed aan het DMS Functionaliteitenoverzicht te raadplegen. Hierin staan de specifieke functionaliteiten voor kennisbeheer uitgelegd. Daarnaast vinden projectleiders er ook checklists om aan te duiden welke andere functionaliteiten er verder nog gewenst zijn van het systeem.

Kennismanagement is interessant voor elk soort bedrijf, maar specifiek belangrijk bij bedrijven die veel flexibele of tijdelijke werkkrachten inzetten. Door de kennis van voorgangers of ervaren werknemers goed te documenteren en beschikbaar te maken, weet een onervaren werkkracht namelijk sneller hoe hij te werk moet gaan. Bedrijven die regelmatig veranderende bedrijfsprocessen implementeren krijgen met een gelijkaardige situatie te maken. Als een team of werknemer een goede werkwijze heeft ontwikkeld of essentiële informatie heeft gevonden over het nieuwe proces, moet deze zo efficiënt mogelijk gedeeld worden. Anders moet elke medewerker die de taak uitvoert opnieuw informatie opzoeken.

Welke software kan ingezet worden voor KM?

Knowledge Management kan (deels) opgevangen worden met software. De kennis die beheerd moet worden staat vaak opgeslagen in een documentbeheersysteem (door middel van een kennisbank) of ERP-systeem. Deze systemen zorgen voor de goede bewaring en gemakkelijke raadpleging van alle essentiële bedrijfskennis.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Knowledge Management (KM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/knowledge-management