WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Total Cost of Ownership (TCO)

De reële kosten van een product of dienst berekenen

Met Total Cost of Ownership (TCO) wordt gerefereerd aan de totale kosten die een product of dienst gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengen. In plaats van te focussen op de meest gunstige inkoopprijs, wordt er ook gekeken naar bijkomende kosten zoals onderhoud, personeel, training, verbruik, verzekering, afschrijving etc. In het ideale geval wordt ook de De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return on Investment meegenomen in de berekening. Daarmee kunnen ook besparingen die een aankoop met zich meebrengt worden meegewogen.

De TCO kan na afloop van het bezit of gebruik van een product of dienst worden berekend, maar ook vooraf. Bij de beslissing voor een bepaalde Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software kan er bijvoorbeeld gekeken worden naar de verwachte tijdwinst (en dus besparing op arbeidsuren) per pakket, naar de licentiekosten en naar kosten voor onderhoud. Dit zijn echter maar enkele basiselementen. Een volledige TCO brengt het gehele plaatje van mogelijke Een kosten-batenanalyse wordt gebruikt om na te gaan of de voordelen die een investering teweeg brengt, opwegen tegen de kosten ervan. Deze vergelijking helpt bedrijven om na te gaan of de investering de moeite waard is, en wanneer er een volledige Return On Investment (ROI) kan worden verwacht. Door middel van een kosten-batenanalyse kunnen bedrijven doordachte keuzes maken.kosten en baten in kaart.

Waarom berekenen bedrijven de Total Cost of Ownership?

Een logisch gevolg van een TCO-berekening is dat er beslissingen worden genomen die op langere termijn de kosten reduceren. Door niet zo zeer te focussen op een lage inkoopprijs, maar naar het gehele plaatje te kijken, is de investering op lange termijn het meest de moeite waard. Bovendien verbetert deze aanpak ook intern de status van de inkoop. Inkopers hebben een breder beeld van de investeringen en van wat ze opbrengen. Ze weten zo beter welke extra kosten onnodig zijn.

Ten slotte heeft een TCO-strategie ook een positief effect op de relatie met leveranciers. De onderhandelingen die uit een TCO-berekening voortkomen worden namelijk niet gereduceerd tot het afdingen op de aankoopprijs. In plaats daarvan zoeken klant en leverancier samen naar het meest efficiënte koopmodel, waarbij onnodige kosten vermeden worden en extra’s die rendabel zijn wel aangekocht worden.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 13 Gemiddeld: 2.7

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 11 januari). Total Cost of Ownership (TCO). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/total-cost-of-ownership