WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Middleware

Inhoudsopgave:

 1. Middleware in het kort
 2. Hoe werkt het systeem?
 3. Soorten middleware
  1. Voor integraties
  2. Voor applicaties

Wat is middleware en waarvoor wordt het gebruikt?

Middleware is Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software die zorgt voor de connectie en communicatie tussen verschillende soorten IT-systemen. Denk hierbij aan de verbinding tussen systeemapplicaties, softwarepakketten, besturingssystemen en bepaalde De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.hardware. Via deze connectie kunnen data worden overgezet van het ene systeem naar het andere. De meest bekende soort middleware is de verbindende software tussen een besturingssysteem en de applicaties die hierop werken.

Wist je dat? Het woord middleware werd voor de eerste keer gebruikt tijdens de NAVO Software Engineering Conference in 1968. Op dat moment waren de mogelijkheden beperkt tot het koppelen van oude en nieuwe software.

Hoe werkt middleware?

Middleware werkt als een communicatienetwerk tussen IT-systemen en applicaties. Het is een automatische ‘vertaler’ van aanvragen en antwoorden. Op deze manier begrijpen de verschillende elementen in een softwaresysteem elkaar, en kunnen ze onderling goed samenwerken.

applicaties middleware connectie

Middleware is bijvoorbeeld aan zet wanneer een persoon zich aanmeldt bij een E-commerce, ook wel e-business genoemd, omvat alle vormen van online handelen. De meeste mensen denken direct aan een webshop voor consumenten, maar de term wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de financiële transacties die tussen banken plaatsvinden. In die laatste betekenis gaat de benaming terug tot in de jaren 70.webshop (bijvoorbeeld die van Hema of Amazon). De gebruikersnaam en het wachtwoord dat de gebruiker invoert, worden door de middleware vertaald en doorgegeven aan de In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.database in een vorm die voor het systeem leesbaar is. Deze database geeft dan een antwoord, namelijk of de gegevens correct zijn of niet. Dit antwoord moet weer vertaald worden voor de front-end van de webshop, die de gebruiker wel of geen toegang zal geven tot zijn Via een klantenportaal kunnen bedrijven vanuit een centrale opslagplaats documenten uitwisselen met hun klanten, en met hen samenwerken. Vooral bedrijven die veel bestanden corresponderen met klanten, of die zware bestanden moeten delen, maken veel gebruik van een klantenportaal. Een klantenportaal wordt bijna altijd aangeboden als een module in een DMS-pakket.persoonlijke omgeving.

Om als ‘vertaler’ te kunnen optreden kan middleware gebruik maken van verschillende frameworks. Dit zijn onder meer:

 • Representational State Transfer (REST)
 • Web Services
 • JavaScript Object Notation (JSON)
 • Simple Object Access Protocol
 • Enterprise Service Bus
 • Application Programming Interface
Let op! Vaak wordt middleware verward met een Een Application Programming Interface (API) maakt de interface tussen systemen mogelijk. De tool zorgt ervoor dat verzoeken van de ene applicatie efficiënt worden gecommuniceerd naar de andere applicatie. De verzoekende applicatie krijgt vervolgens toegang tot informatie of functionaliteit van de andere applicatie.API. Maar die twee zijn niet helemaal hetzelfde: een API is een tool die gebruikt wordt door middleware om de koppeling tussen platformen te verzorgen.

Welke soorten middleware bestaan er?

Er bestaat niet één soort middleware. Afhankelijk van de taken die het systeem mogelijk moet maken, zal er voor de ene of andere middleware gekozen worden. Middleware die ervoor moet zorgen dat servers de commando’s van gebruikers goed begrijpen zal bijvoorbeeld niet dezelfde zijn als middleware die de het afhandelen van de wachtrij van een ticketingsysteem vlot doet verlopen.

Vaak worden er ook verschillende middlewarepakketten gebruikt binnen één IT-infrastructuur. Hoe lastiger de communicatie tussen systemen is, hoe meer middleware er nodig zal zijn. Ook als er meer taken moeten worden uitgevoerd kiest men vaak voor veel en verschillende middlewarepakketten.

De twee meest gebruikte soorten middleware zijn die voor integraties en voor het gebruik van applicaties. Binnen deze twee categorieën bestaan er ook nog onderverdelingen.

Integration middleware

Dit soort middleware zorgt ervoor dat applicaties onderling met elkaar communiceren en goed integreren. Tot deze categorie behoren onder meer:

 • Middleware voor verwerkingen en processen: zorgt voor een simultane communicatie tussen systemen. De belangrijkste elementen die hierbij gebruikt worden zijn de stub en het skeleton. De stub stuurt de aanvraag naar de Een server dient voor het opslaan, distribueren en verstrekken van informatie. Voor het verstrekken van informatie wordt het model client-server gebruikt. Hierbij vraagt een computer, webpagina of applicatie (de client) de informatie op bij de server. Deze laatste controleert of de client bevoegd is om de informatie te ontvangen.server (dit kan gaan over een informatieaanvraag of een instructie voor de server). Het skeleton zorgt ondertussen voor de vertaling, zodat de server de aanvraag ook begrijpt. Zodra de server de aanvraag ontvangen heeft en een antwoord heeft geformuleerd, wordt dit bericht weer op dezelfde manier vertaald en teruggestuurd naar de applicatie.
 • Middleware voor distributed objects: zorgt ervoor dat er met distributed objects gewerkt kan worden. Met deze term bedoelt men dat verschillende data van één aanvraag over verschillende serverlocaties verdeeld zijn. Bijvoorbeeld: een gebruiker vraagt naar het weer. Hierbij vraagt hij niet naar één gegeven, maar naar een combinatie van data die samen het weerbeeld vormen. Deze data, of objects, staan verspreid. Of het zal regenen staat op locatie X, welke windkracht er is op locatie Y en de luchtvochtigheid op locatie Z. In dit geval moet de middleware al deze objects verzamelen om antwoord te kunnen geven op de vraag. Ook bij middleware georiënteerd op objecten wordt er trouwens gebruik gemaakt van stubs en skeletons voor het versturen en vertalen van aanvragen en antwoorden.
 • Middleware voor tekstberichten: met message-oriented middleware (MOM) kan de ene applicatie de tekstberichten van de andere begrijpen en beantwoorden, en vice versa. De synchronisatie van deze communicatie verloopt niet in real-time, omdat de applicaties niet rechtstreeks gekoppeld zijn. MOM kan op twee manieren werken:
  • Point-to-point: hierbij worden berichten alleen ontvangen
  • Publish/subscribe: hierbij worden berichten gepubliceerd, ontvangen en opgeslagen
 • Middleware voor componenten: configureert softwarecomponenten zodat deze onderling kunnen samenwerken. Een component is een stukje software dat op zelfstandig kan werken, een eigen interface heeft en met andere componenten kan samenwerken. Dit soort middleware kan de componenten zelfs terwijl ze in werking zijn configureren. Hierdoor is het een heel flexibel soort middleware, die geprogrammeerd kan worden om de verschillende functies en applicaties binnen een component te configureren.
 • Agent-middleware: dit soort middleware kan verschillende taken uitvoeren en op verschillende manieren werken, bijvoorbeeld met objecten of via processen. Het is een middleware die in staat is om alle bovenstaande taken uit te voeren.

Application middleware

Deze middleware zorgt voor de goede werking van applicaties op een specifiek besturingssysteem. Deze middlewarepakketten krijgen een samenstelling die afhankelijk is van de eigenschappen van de applicatie die met het besturingssysteem moet communiceren.

Tot deze categorie behoren onder meer:

 • Data access middleware (DAM): deze middleware zorgt ervoor dat informatie uit verschillende databronnen toegankelijk is voor de applicaties. Vandaar dat deze middleware vooral gebruikt wordt voor informatieaanvragen en het beheer van gateways (digitale toegangspoorten) naar de data op de servers.
 • Desktop middleware: deze middleware kan ingezet worden voor de volgende taken:
  • veranderingen aanbrengen in de manier waarop informatie wordt gepresenteerd aan de gebruiker;
  • datastromen controleren;
  • Back-ups zijn kopieën van data. Deze kopieën worden bewaard op een andere plaats dan de originele data, zoals op externe servers, een externe harde schijf, in een datacenter via een cloudservice etc. Zo kunnen de data steeds worden teruggehaald, mochten ze op hun originele locatie verloren gaan of gestolen worden. Het maken van back-ups is een van de belangrijkste elementen van IT-security. De meeste bedrijven maken ze sowieso, maar back-ups zijn ook verplicht voor organisaties die een bepaalde ISO-norm willen behalen, zoals de norm ISO 27001 voor informatiebeveiliging.back-ups maken en ophalen (bijvoorbeeld als gegevens bij een Datamigratie is het proces waarbij data van het ene systeem naar het andere worden overgezet. De redenen voor deze migratie zijn divers: verandering van software, een update van de database, de installatie van een nieuw datawarehouse, etc. Door data elektronisch te migreren, zorgen bedrijven ervoor dat de overgang naar het nieuwe systeem vlot verloopt. Ze hoeven de data uit oude systemen niet handmatig over te zetten. Dit levert veel tijdwinst op. Bovendien is de kans dat data zoekraken kleiner.datamigratie verloren zijn gegaan);
  • Informatie in de In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.database beheren;
  • communicatieprocessen tussen applicaties en het besturingssysteem beheren;
  • software-infrastructuur beheren (installatie en gebruik);
  • encryptie verzorgen;
  • Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegangscontrole regelen.
 • Web middleware: deze middleware biedt ondersteuning bij het gebruik van web services, zoals het downloaden van een archief van een website, of het raadplegen van de e-mail. Hierbij maakt de middleware gebruik van De user interface (UI), ook wel gebruikersomgeving genoemd, is de lay-out van een systeem, applicatie, website of deel van een machine. Dit is dus de visuele vorm waarin de gebruiker het product of de dienst te zien krijgt, en de tools waarmee hij er gebruik van maakt. Een UI kan zowel fysiek als digitaal zijn. jn.interfaces, die steeds verbeterd worden. De verbeteringen worden aangebracht op basis van de reacties en de voorkeuren van de gebruiker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tekstsuggesties bij het typen van een e-mail of zoekresultaten die steeds beter bij de voorkeuren van een gebruiker passen.
 • Real time middleware: dit soort middleware zorgt ervoor dat de gebruiker bij een vraag steeds het meest actuele antwoord te zien krijgt. Als hij of zij op een bepaalde dag bijvoorbeeld vraagt hoeveel producten er de afgelopen 24 uur verkocht zijn, zal het antwoord om 9.00 uur niet hetzelfde zijn als om 21.00 uur. Met realtime middleware kan dit verschil duidelijk worden, en hoeft de gebruiker niet te wachten tot de volgende dag voordat het totaal geüpdatet is. Er bestaan diverse soorten realtime middleware:
  • voor het realtime raadplegen van de database;
  • voor het verwerken van data;
  • voor het verzenden van de aanvraag en het antwoord.
Let op! Naast al deze soorten middleware bestaat er ook nog middleware die ontwikkeld is voor een specifiek doel of bedrijfsspecifieke activiteit. Deze middleware valt niet onder integration middleware of application middleware, maar wordt binnen een organisatie ontwikkeld voor de communicatie tussen specifieke systemen, zoals het geval kan zijn in een ziekenhuis met veel verschillende softwarepakketten gericht op de gezondheidszorg.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 5 Gemiddeld: 4.8

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 23 mei). Middleware. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/lexicon/middleware