WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Scrum

Waaruit bestaat de scrum-methode?

Scrum is een methode die gebruikt wordt voor software-implementaties, gebaseerd op de populaire agile-methode. Bij scrum wordt er gewerkt in implementatiefases die 1 tot 4 weken duren, ook wel sprints genoemd. Elke sprint levert een afgewerkt geheel op, bijvoorbeeld de implementatie van workflows voor uitgaande facturen. Een nieuwe sprint begint zo gauw de vorige afgerond is. Soms worden de verschillende sprints aan verschillende, specifieke teams uitbesteed.

Wist je dat? Scrum is oorspronkelijk een term uit de rugbysport. Om de bal bij het doel te krijgen, moeten rugbyspelers een sterke formatie vormen en nauw samenwerken. Elke sprint die het team neemt met de bal, brengt hen dichter bij het doel.

Rollen binnen een scrum-team

Een scrum-team bestaat uit mensen met verschillende profielen. Voor een vlot projectverloop moeten minimaal de volgende rollen vertegenwoordigd zijn:

  • Scrum master: dit is de persoon die het scrum-project leidt. Deze persoon moet ervoor zorgen dat het team steeds op dezelfde lijn zit en de scrum-methode goed begrijpt. Deze persoon zorgt ook voor een vlot contact met mensen die buiten het scrum-team vallen, maar die wel stakeholders zijn voor het project. Denk hierbij aan de eindgebruikers, financieel verantwoordelijken of leveranciers van software die gekoppeld moet worden.
  • Product owner: deze persoon let erop dat de software geïmplementeerd wordt met de functionaliteiten en eigenschappen die gewenst zijn. Het is iemand die het product goed kent, en ervaring heeft met verschillende implementaties. Hij of zij let er ook op dat de volgorde van taken gerespecteerd wordt (van meest naar minst prioritair), en dat het team al deze taken volledig begrijpt.
  • Ontwikkelingsteam: dit team houdt zich bezig met de echte ontwikkeling van de software, en telt meestal zo’n 3 tot 9 leden. Het team is zelfsturend en heeft een horizontale organisatiestructuur. Dit model zorgt ervoor dat het team flexibeler, creatiever en productiever werkt dan traditionele ontwikkelingsteams.
Opmerking: vaak worden deze rollen verdeeld onder de werknemers van de softwareleverancier. In dit geval ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de leverancier. Twee van de rollen, scrum master en product owner, kunnen ook intern opgevangen worden, of de verantwoordelijkheid kan gedeeld worden. Zo houdt een bedrijf meer controle op het implementatietraject.

Hoe gaat het scrum-team te werk?

De scrum-methode is gedetailleerd uitgewerkt. Er zijn vaste regels voor zowel de documentatie die bijgehouden moet worden, als voor de belangrijke overlegmomenten.

scrum sprint werkwijze

Welke documentatie komt er kijken bij een scrum-project?

Om het succes van een scrum-implementatie te garanderen, is het belangrijk de activiteiten en voortgang van het project regelmatig op papier te zetten. Zo kan er een controle worden uitgevoerd op de uitvoering (projectbeheer of project management). De volgende documenten zijn belangrijk:

  • Product backlog: een lijst van de vereisten waaraan het geïmplementeerde systeem moet voldoen. De product owner is verantwoordelijk voor deze lijst, en voor de prioriteit van de vereisten. Hij of zij kan de lijst te allen tijde aanpassen.
  • Sprint backlog: de lijst met de elementen uit de product backlog die geselecteerd zijn voor de volgende sprint.
  • Increment: de lijst met elementen uit de product backlog die gerealiseerd zijn tijdens de voorbije sprint.

Welke overlegmomenten zijn belangrijk?

De scrum-methode voorziet in verschillende soorten vergaderingen. Door deze op voorhand te definiëren, komen onverwachte en onnodig lange vergaderingen minder voor. Bij de scrum-methode komen deze overlegmomenten aan bod:

  • Sprint planning: een vergadering die plaatsvindt vóór er aan een sprint begonnen wordt. Het hele scrum-team neemt deel aan deze vergadering, waarin de sprint goal, het uiteindelijke doel van de sprint, wordt vastgelegd en specifieke taken worden uitgewerkt. Voor een sprint van 4 weken zou deze vergadering niet langer dan 8 uur mogen duren.
  • Daily Scrum: een dagelijkse meeting van 15 minuten waarin de werkplanning voor de dag wordt opgesteld.
  • Sprint review: een vergadering die plaatsvindt nadat een sprint voltooid is. In deze vergadering worden de resultaten van de sprint besproken, en kan de product backlog aangepast worden, mocht dit nodig zijn. In dit soort meetings worden ook vaak de stakeholders betrokken, en wordt er gekeken of het bedrijf nog op schema zit met het budget en de tijdlijn. Voor een sprint van 4 weken zou deze vergadering niet langer dan 4 uur mogen duren.
  • Sprint retrospective: een vergadering van het scrum-team waarin er verbeteringsvoorstellen worden gedaan voor de volgende sprint. Deze meeting wordt gehouden na de sprint review. Voor een sprint van 4 weken zou deze vergadering niet langer dan 3 uur mogen duren.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Scrum. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/scrum