WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Software

Wat valt er onder de term software?

Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.

software types hardware computer systeem

Hoe verschillen software op technisch vlak van elkaar?

Software kan op verschillende manieren worden ingedeeld in categorieën. Meestal wordt er een onderscheid gemaakt tussen deze vier soorten:

 1. Systeemsoftware: hieronder vallen de operating systems, of besturingssystemen. Denk hierbij aan Windows, Linux of MacOS. Deze software wordt door eindgebruikers (en zelfs programmeurs) niet bewust gebruikt, maar is wel essentieel voor de werking van het apparaat. Systeemsoftware vormt het fundament waarop de andere software gebouwd wordt. Vandaar dat je bij het installeren van andere software goed moet kijken naar de compatibiliteit met de system software. Een applicatie voor MacOS past niet (altijd) op Windows of Linux, en vice versa. Dit wordt incompatibiliteit genoemd.
 2. Applicatiesoftware: dit zijn de softwareprogramma’s voor eindgebruikers. Iedereen die gebruik maakt van een computer, tablet of smartphone doet dat via dit soort front-end-applicaties. Gebruikers hoeven zich hierdoor niet in de technische details te verdiepen om een taak uit te voeren op het apparaat. Application software zorgt er bijvoorbeeld voor dat er geen codering nodig is om een 3D-model uit te tekenen op de computer. Voorbeelden van application software in het bedrijfsleven zijn:
  • HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-software
  • Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?DMS-software
  • Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-software
  • Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-systemen
  • CAD staat voor Computer Aided Design. Met een CAD-programma kunnen, met behulp van de muis of een tekenpen, digitale technische tekeningen worden gemaakt. CAD wordt in veel sectoren gebruikt: van de architectuur tot de autobouw (automotive).CAD-systemen
  • Business Process Management (BPM) wordt gebruikt om alle structuren, processen en workflows binnen een bedrijf duidelijk in kaart te brengen, te evalueren en te optimaliseren. Via een BPM-aanpak worden bedrijfsprocessen vanaf een overkoepelend niveau geanalyseerd, gevisualiseerd en eventueel ook geregisseerd.BPM-software
  • Software voor Content Management bij Digital Signage, ook wel narrowcasting genoemd, is sterk in opmars als een relatief nieuwe vorm van interne bedrijfscommunicatie. Bij digital signage worden digitale schermen ingezet om dynamische content weer te geven. Dit in tegenstelling tot statische varianten zoals posters, printjes en borden. Tot voor kort was deze nieuwe vorm van communiceren voor veel bedrijven veel te duur. De kosten van de digitale schermen waren te hoog om gemeengoed te worden. De revolutie op het gebied van LCD-, plasma- en LED-schermen heeft dit veranderd. Tegenwoordig is een narrowcasting-systeem voor veel bedrijven een stuk aantrekkelijker. Digital signage wordt gebruikt in verschillende sectoren:narrowcasting
  • Software voor Een EQMS zorgt voor het elektronische beheer van de kwaliteitsstrategie van een bedrijf. De specifieke taken verschillen per bedrijf, maar kunnen bijvoorbeeld inhouden: bedrijfsprocessen inrichten, kwaliteitscontroles uitvoeren, auditresultaten bewaren, klachten beheren, en risico's analyseren.Quality management
 3. Programmeersoftware (of coding software): met dit soort software kunnen andere, front-end software-programma’s ontworpen worden. Deze software wordt dus alleen gebruikt door ontwikkelaars. Met behulp van programmeertalen zoals Java, Python, PHP en C++ kunnen ontwikkelaars programma’s schrijven, testen en bugs oplossen.
 4. Driver software (Drivers): dit soort software wordt ook wel onder ‘system software’ geschaard, omdat drivers zo nauw verwant zijn met besturingssystemen. Drivers ‘vertalen’ de opdrachten van een besturingssysteem voor de hardware. Zo begrijpt een printer bijvoorbeeld welke documenten moeten worden geprint, en op welk moment. De meeste besturingssystemen hebben ingebouwde drivers voor de bediening van de muis, het toetsenbord en de printer. Soms moeten deze drivers (bij het eerste gebruik) echter nog geïnstalleerd worden.

Software met verschillende programmeertalen

De ontwikkeling van software gebeurt via programmeertalen. Als eindgebruiker merk je hier niet veel van, maar technisch gezien verschillen de programmeertalen van elkaar. De meest voorkomende programmeertalen zijn:

 1. Java: dit is een vrij eenvoudige programmeertaal, en daardoor een van de meest gebruikte. De taal is vooral geschikt voor webapplicaties en applicaties op mobiele telefoons, maar wint ook steeds meer aan populariteit voor de ontwikkeling van programma’s op servers en voor computerspellen.
 2. C en C++: deze programmeertalen zijn erg breed inzetbaar. C werd oorspronkelijk ontwikkeld om besturingssoftware te ontwikkelen. Vandaar dat het een taal is die nauw aansluit bij de meeste hardware. Bijna alle bestaande hardwarecomponenten ‘begrijpen’ C. Later is de programmeertaal uitgebreid en vooral de opvolger, C++, biedt uitgebreide mogelijkheden. De talen zijn wel erg foutgevoelig, en die fouten worden niet erg snel opgemerkt. Vandaar dat vooral erg technische mensen er gebruik van maken.
 3. Python: deze programmeertaal is ontwikkeld met het oog op leesbaarheid. De meeste regels zijn vergelijkbaar met zinnen uit de gewone taal (in het Engels). Vandaar dat Python veel gebruikt wordt door wie net begint met programmeren. Python is breed inzetbaar, maar specifiek geschikt voor de uitvoering van taken op een besturingssysteem, voor wiskundige en wetenschappelijke programma’s, en voor webapplicaties.
  Wist je dat? Python is ontwikkeld door de Nederlander Guido van Rossum. Hij vernoemde de programmeertaal naar zijn favoriete film: Monty Python’s Flying Circus.
 4. Javascript: een programmeertaal die vooral gebruikt wordt om webpagina’s interactief te maken en om webapplicaties te ontwikkelen. Niet te verwarren met Java.
 5. PHP: deze programmeertaal, voluit Hypertext Preprocessor genaamd, is eenvoudig te gebruiken voor beginners, maar biedt uitgebreide mogelijkheden. De taal wordt veel gebruikt voor de creatie van dynamische webpagina’s op webservers.
Opmerking: programmeertalen zijn geschikt voor programmeurs die hun eigen software schrijven, maar dit betekent niet dat alle bestaande systemen zomaar aangepast kunnen worden. Hiervoor is kennis van de broncode nodig. Deze broncode wordt alleen vrijgegeven bij In de basis betekent open source dat de broncode van software wordt meegeleverd. Dit betekent dat een bedrijf deze broncode kan gebruiken om zelf doorontwikkelingen uit te voeren, of dit door een derde partij kan laten doen. Ook kunnen er functionaliteiten worden toegevoegd die andere gebruikers uit de community (die ook over de broncode beschikt) ontwikkeld hebben. Open-source-software wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het inrichten van documentbeheer (DMS) en Enterprise Resource Planning (ERP).open-source-software. Closed-source-pakketten laten externen normaal gesproken niet toe de broncode aan te passen, tenzij met een broncode-editor, zoals VS-code staat voor Visual Studio Code. Dit is een open source broncode editor van Microsoft waarmee doorontwikkeld kan worden op de broncodes van Microsoft zelf, Linux of Apple. VS-code zelf is gratis, maar om de broncode van de programma’s te kunnen bewerken, moeten er wel rechten gekocht zijn van het originele product. Zo kunnen bedrijven zonder licentierechten op een ERP-systeem van Microsoft, geen extra functionaliteiten of applicaties schrijven voor dit programma. Bovendien geven de meeste leveranciers ook de rechten op de broncode niet meteen aan de eindklant, maar gaat de extra softwareontwikkeling via gecertificeerde partners.VS-code. Deze toegang is beperkt tot een aantal essentiële taken, zoals debugging.

Waar moet een bedrijf op letten bij de aanschaf van software?

De aanschaf van software kan een lastige zaak zijn voor een bedrijf. Vooral op het vlak van applicatiesoftware is er vaak zoveel keuze dat het moeilijk is door de bomen het bos nog te zien. We bespreken een aantal belangrijke overwegingen. Voor extra advies en hulp bij het selectietraject kan je ook telefonisch terecht bij ICT Portal: +31 (0)203690457.

Best of breed of toch maar beter een monolithisch systeem?

Een belangrijke afweging bij de inrichting van het softwarelandschap is de vraag of het bedrijf meerdere gespecialiseerde systemen (De term best of breed wordt gebruikt voor software die is ontwikkeld voor de optimalisatie van een specifieke bedrijfsactiviteit. Het gaat om applicaties die gespecialiseerd zijn in een niche, bijvoorbeeld tijdregistratie of traceerbaarheid van ingrediënten of materialen. De term best of feature wordt ook gebruikt voor dit soort software.best of breed) of één overkoepelend systeem (monolithisch) gaat implementeren. Best of breed biedt het voordeel dat het om een pakket gaat dat volledig ingericht is op een niche, bijvoorbeeld tijdregistratie. Dit garandeert dus de meest optimale uitvoering van deze taak. Aan de andere kant kan het duur zijn om voor elke gespecialiseerde taak het meest geavanceerde systeem aan te schaffen, en loopt de integratie tussen al deze systemen niet altijd van een leien dakje.

Maatwerk versus standaardsoftware

Een bedrijf wil dat de software als gegoten past bij de bedrijfsprocessen. Een logische eis, maar de vraag is in hoeverre dit binnen de financiële en praktische mogelijkheden valt. Om een volledig passend softwarepakket te implementeren, moet er in principe voor maatwerk worden gekozen. Het nadeel hiervan is dat maatwerk duur is, de ontwikkeling vaak lang duurt, en het niet altijd eenvoudig is om de leverancier tot in detail duidelijk te maken wat je wensen en eisen zijn. Daarom kiezen veel bedrijven voor een standaardoplossing, die de leverancier heeft aangepast aan de sector. Zo sluit de software voor het grootste deel aan bij de bedrijfsactiviteit, en wordt maatwerk tot een minimum beperkt.

Hoe goed is de software beveiligd?

Een heikel punt bij alle IT-onderdelen is de IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). beveiliging van het systeem. De bedrijfsdata moeten natuurlijk niet zomaar voor het grijpen liggen. Een ideaal beveiligingsscenario voor alle bedrijven bestaat niet, maar er kan wel nagedacht worden over de volgende zaken:

 • Een oplossing in de cloud, on-premise of hybride: deze keuze hangt vooral af van de beschikbaarheid van technisch hoogopgeleid personeel, dat de software en data Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise veilig kan stellen. Als het bedrijf zulke mensen niet in dienst heeft, is het vaak slim het systeem onder te brengen in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud bij een partij die hiermee ervaring heeft. Bij een hybride-model worden data bijvoorbeeld on-premise bewaard, en de software in de cloud.
 • Toegangsrechten: Wie heeft er toegang tot de software? Dit is belangrijk. Een administratief medewerker moet niet zomaar toegang krijgen tot bijvoorbeeld productie- of Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoopstrategieën, terwijl de productiemedewerker niets te maken heeft met persoonlijke gegevens van klanten. De Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegang tot softwarepakketten wordt meestal beheerd door middel van autorisaties en gebruikersprofielen.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 3

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2020, 9 juni). Software. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/software