WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Tier

Tier is een erg breed begrip in IT

Tier betekent letterlijk gewoon niveau. Met de vertaling van deze algemene term wordt dus al duidelijk waarom de term op zoveel verschillende manieren gebruikt wordt. Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende tier-begrippen en hun betekenis in de ICT-sector:

  • Software
  • Vendors
  • Support

Tier Software

De term Tier software komt vooral voor wanneer er gesproken wordt over ERP-systemen. In principe wordt met deze opdeling een rangschikking gemaakt in grootte van systemen. Deze onderverdeling ziet er als volgt uit:

erp tier software

Ondanks deze traditionele opdeling is de scheiding vandaag de dag niet meer zo strikt. Veel bedrijven uit het MKB zijn bijvoorbeeld ook internationaal actief. Daarom bieden veel tier-1-leveranciers ook goedkopere oplossingen die beter aansluiten bij dit soort bedrijven. De komst van modulaire cloud-oplossingen gebaseerd op applicaties en open-source-technologie hebben bovendien voor meer flexibiliteit gezorgd. Vandaag de dag kan op die manier bijna elk systeem gemakkelijk opgeschaald worden.

Tier vendors

Naast verschillen tussen systemen bestaan er ook verschillen tussen leveranciers. Eenzelfde systeem kan door verschillende partijen worden ingericht. De partners van grote ERP-ontwikkelaars zoals SAP, Oracle of Microsoft zijn meestal opgedeeld in twee niveaus:

Tier 1 vendor

Dit is de hoogste categorie van leveranciers. De ontwikkelaar zelf behoort uiteraard tot deze categorie, maar ook grote partners kunnen de titel tier 1 vendor krijgen. Zo worden ze preferred partner en krijgen ze toegang tot de broncode om eigen software-ontwikkeling te integreren. Deze partners kopen rechtstreeks in bij de originele ontwikkelaar en kunnen meestal de beste prijzen bieden.

Tier 2 vendor

Dit soort leverancier is vaak een kleiner bedrijf, dat meer op lokaal niveau actief is. Tier 2 vendors moeten de software zelf ook eerst verwerven via een tier 1 vendor, waardoor de uiteindelijke prijs voor de klant vaak omhoog gaat. Een voordeel is meestal wel dat een tier 2 vendor een meer persoonlijke aanpak heeft.

Tier Support

Met tier support wordt verwezen naar het niveau van technische ondersteuning voor een bepaalde software. Per probleem zal het benodigde niveau van troubleshooting namelijk verschillen: van een erg eenvoudige helpdesk tot een dienst die problemen op het niveau van software-ontwikkeling kan verhelpen. Over het algemeen worden volgende de niveaus onderscheiden:

Tier I-Support

Het basisniveau waarbij klanten functionele vragen kunnen stellen over de software, en tips krijgen om het probleem op te lossen. Vaak gaat dit over veelvoorkomende problemen. Wanneer de werknemer van deze helpdesk de klant niet kan helpen, wordt er een ticket aangemaakt en wordt het probleem doorgezet naar Tier II-support.

Tier II-Support

Op dit niveau werkt een meer technisch onderlegde dienst, die vaak bepaalde specialisaties bezit. Problemen die hier terechtkomen zijn specifieker, technisch complexer of gerelateerd aan echte bugs. De dienst onderzoekt de problemen en laat de klant weten hoe het opgelost kan worden. In het geval van een bug worden ontwikkelaars ingezet om het probleem op te lossen.

Tier III-Support

Op dit niveau worden erg technische, vaak structurele, problemen opgelost door ontwikkelaars. Deze dienst krijgt alle nodige informatie over het probleem van Tier I en II.

Tier IV-Support

Deze tier support bestaat alleen als er meerdere partijen betrokken zijn bij de software-ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is een ontwikkelaar van mobiele applicaties die de hulp vraagt van de ontwikkelaar van het operating system.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Tier. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/tier