WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Intranet

Definitie van de term intranet

Een intranet is een privénetwerk binnen een organisatie waartoe enkel medewerkers toegang hebben. Dit netwerk kan bestaan uit gekoppelde Local Area Networks (LAN) of eventueel zelfs Wide Area Networks (WAN’s). Via een gateway hebben gebruikers van het intranet ook toegang tot het reguliere internet, zij het soms met bepaalde beperkingen.

Waarvoor wordt het intranet gebruikt?

Intranet wordt binnen grote bedrijven veel gebruikt om alle werknemers (soms van buitenlandse vestigingen) toegang te geven tot informatie en diensten van de interne informaticasystemen. Allerlei soorten systemen kunnen op het intranet worden aangesloten. Zo kan de integratie met een Document Management Systeem er bijvoorbeeld voor zorgen dat medewerkers inzicht hebben in bedrijfsinformatie en kunnen samenwerken in documenten. Ook communicatieplatformen voor projecten of zelfs voor sociale events op en na het werk kunnen ingericht worden.

Intranet delen met externen

In bepaalde gevallen willen bedrijven hun interne bedrijfsnetwerk ook (gedeeltelijk) delen met externe partijen. In dit geval spreken we eigenlijk niet meer van het intranet, maar van een extranet. De nood voor het inrichten van een extranet kan ontstaan wanneer een bedrijf bijvoorbeeld projectmatig werkt met andere partijen. Niet het gehele intranet, maar dat deeltje dat de externen nodig hebben, zal dan ter beschikking worden gesteld.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Intranet. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/intranet