WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Cloud computing

Steeds meer worden bedrijven richting de cloud gestuurd. Nieuwe on-premise-pakketten worden amper nog ontwikkeld. Maar wat is de betekenis van cloud computing? En wat voor impact heeft online software op een bedrijf?

Definitie cloud computing

Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.

Opgelet! Bijna alle software kan in de cloud gehost worden, maar er is wel een verschil tussen software die rechtstreeks via een webbrowser benaderd kan worden (webbased software), en software die voor de toegang op afstand de tussenkomst van een extra server (bv. Citrix Receiver) nodig hebben (web-enabled software). In dit tweede geval brengt een cloud-inrichting vaak extra kosten met zich mee.

Welke verschillende soorten cloud bestaan er?

Public cloud

Bij een public cloud, oftewel publieke cloud staat de database of software volledig op de servers van een derde partij. De database is versleuteld, maar staat wel binnen dezelfde ‘kamer’ als databases van andere bedrijven. De software wordt door de verschillende klanten van de leverancier gedeeld. Iedereen die een licentie afneemt, kan gebruik maken van dezelfde functionaliteiten. (Al zijn er vaak wel verschillen in licentiemodellen en de keuze van functionaliteiten.) Doordat de architectuur voor iedereen hetzelfde is, kan de software goedkoper worden aangeboden. Het nadeel van de publieke cloud is dat er weinig mogelijkheden zijn voor bedrijfsspecifieke inrichting.

Private cloud

Bij een private cloud heeft de organisatie de volledige controle over de cloud-inrichting. Het is als het ware een aparte ‘kamer’ waarin de database of software van enkel het betreffende bedrijf geïnstalleerd staat. Deze installatie kan gebeuren op de servers binnen de eigen organisatie, of op de servers van de softwareleverancier. Het voordeel van de private cloud is de mogelijkheid om met maatwerk de software helemaal naar eigen wens in te richten. Het nadeel is dat maatwerk wel veel duurder is dan standaard software in een publieke cloud.

Hybrid cloud

Een hybride cloud is een mix van de publieke en de private cloud. Databases of software met veel maatwerk of bedrijfsgevoelige gegevens (zoals een klantendatabase) kunnen op de eigen servers in de private cloud worden gezet. De overige software kan in de publieke cloud worden gezet. Het voordeel is dat er een goede combinatie ontstaat tussen veiligheid en flexibiliteit (private) en schaalbaarheid en kostenbesparing (public). Het nadeel is soms dat ontwikkeling ingewikkelder is en ook de integratie van beide type cloud is minder gemakkelijk.

Software as a Service (SaaS)

Zodra er over cloud computing software wordt gesproken, duikt de term Software as a Service (SaaS) op. SaaS betekent dat de software als een online dienst wordt aangeboden. De software staat op de servers van de leverancier en is toegankelijk via internet. De organisatie hoeft de software niet zelf aan te schaffen, maar betaalt alleen voor het gebruik ervan. Vaak wordt SaaS in abonnementsvorm aangeboden, waarbij bijvoorbeeld per maand en per gebruiker wordt betaald. De leverancier zorgt voor de installatie, het onderhoud, de upgrades en de beveiliging.

De impact van cloud computing software op een organisatie

Online software heeft een grote impact op het bedrijfsleven, omdat het model dynamischer is dan on-premise installaties. Een organisatie profiteert constant van de meest recente software-versies en je kan de functionaliteiten en het aantal gebruikers periodiek aanpassen (meestal maandelijks). Online software houdt dus gelijke tred met de veranderingen binnen uw organisatie. Bovendien maakt de cloud het eenvoudig voor medewerkers om op elke locatie via een internetverbinding op het systeem in te loggen.

Ondanks de voordelen van de cloud zijn er nog steeds bedrijven die de software en database liever on-premise houden, of die hier om wettelijke of operationele redenen toe verplicht worden. Daarom blijft het belangrijk de voor- en nadelen van de cloud tegen elkaar af te wegen. Informeer u goed over de geschiktheid van de cloud voor uw type organisatie.

Welke systemen zijn beschikbaar in de cloud?

Tegenwoordig kan bijna elke soort database en software in de cloud geïnstalleerd worden. Er zijn steeds meer leveranciers die hun software niet meer voor on-premise ontwikkelen. Enkele voorbeelden van softwarepakketten die vaak in de cloud wordt gezet zijn die voor Enterprise Resource Planning (ERP), Documentbeheer (DMS), Human Resource Management (HRM) en Customer Relationship Management (CRM).

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 27 januari). Cloud computing. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/cloud-computing