WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Electronic Quality Management Software (EQMS)

Software voor kwaliteitsbeheer

Het kwaliteitsmanagement kan een hele uitdaging zijn voor een bedrijf. Een Quality Management System kan manueel zijn, maar vaak is al dat klassieke papierwerk niet haalbaar. Bedrijven groeien uit deze werkwijze door de omvang van bedrijfsprocessen of het groeiende aantal (buitenlandse) partners. Daarom bestaan er Electronic Quality Management Systems.

Werking van een EQMS

De taak van een EQMS is kort gezegd het elektronische beheer van de kwaliteitsstrategie van een bedrijf. De specifieke taken van het systeem hangen sterk af van het soort pakket en de organisatie die ermee werkt. Toch kunnen we een aantal basistaken onderscheiden:

  • Bedrijfsprocessen zodanig inrichten dat fouten onmogelijk zijn;
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren (of waarschuwingen geven voor manuele controles);
  • Auditresultaten bewaren;
  • Processen aanpassen op basis van de auditresultaten;
  • Klachtenbeheer;
  • Risicoanalyses uitvoeren voor nieuwe en bestaande taken (periodiek);
  • Voortdurende herziening van bedrijfsprocessen en de kwaliteitsstrategie.

Een EQMS combineert dus veel taken, waaronder ook enkele die vaker worden toegeschreven aan Document Management Systems (DMS) of software voor Enterprise Resource Planning (ERP). De vraag is dus in hoeverre een aparte software nog nodig is voor bedrijven die een DMS of ERP gebruiken of overwegen. Ook een integratie kan in bepaalde gevallen een goede optie zijn. Ten slotte zijn er ook DMS-pakketten met een QMS-module, en ERP-pakketten gericht op kwaliteitsbeheer.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 27 januari). Electronic Quality Management Software (EQMS). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/electronic-quality-management-software-eqms