WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Electronic Quality Management Software (EQMS)

Software voor kwaliteitsbeheer

Het Quality Management, ook wel kwaliteitsbeheer in het Nederlands, bestaat uit het streven naar de hoogste kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is een overkoepelende vorm van bedrijfsbeheer die er op toeziet dat er steeds op een uniforme en kwaliteitsvolle manier wordt gewerkt.kwaliteitsmanagement kan een hele uitdaging zijn voor een bedrijf. Een Quality Management System kan manueel zijn, maar vaak is al dat klassieke papierwerk niet haalbaar. Bedrijven groeien uit deze werkwijze door de omvang van bedrijfsprocessen of het groeiende aantal (buitenlandse) partners. Daarom bestaan er Electronic Quality Management Systems.

Werking van een EQMS

De taak van een EQMS is kort gezegd het elektronische beheer van de kwaliteitsstrategie van een bedrijf. De specifieke taken van het systeem hangen sterk af van het soort pakket en de organisatie die ermee werkt. Toch kunnen we een aantal basistaken onderscheiden:

  • Bedrijfsprocessen zodanig inrichten dat fouten onmogelijk zijn;
  • Kwaliteitscontroles uitvoeren (of waarschuwingen geven voor manuele controles);
  • Auditresultaten bewaren;
  • Processen aanpassen op basis van de auditresultaten;
  • Klachtenbeheer;
  • Risicoanalyses uitvoeren voor nieuwe en bestaande taken (periodiek);
  • Voortdurende herziening van bedrijfsprocessen en de kwaliteitsstrategie.

Een EQMS combineert dus veel taken, waaronder ook enkele die vaker worden toegeschreven aan Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?Document Management Systems (DMS) of Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software voor Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.Enterprise Resource Planning (ERP). De vraag is dus in hoeverre een aparte Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software nog nodig is voor bedrijven die een DMS of ERP gebruiken of overwegen. Ook een integratie kan in bepaalde gevallen een goede optie zijn. Ten slotte zijn er ook Kwaliteitsmanagement begint meestal met het kunnen opstellen en raadplegen van documenten. Vandaar dat een QMS eigenlijk niet denkbaar is zonder functionaliteiten als contentcreatie, een zoekfunctie, versiebeheer en autorisaties. Een QMS beschikt daarnaast over aanvullende functionaliteiten, die vaak ook nog eens anders worden ingevuld dan bij een traditioneel DMS.DMS-pakketten met een QMS-module, en Het opstellen en beheren van de juiste documenten is geen wondermiddel. En zelfs risico- en incidentmanagement zijn niet voor alle bedrijven voldoende. Vooral bedrijven in de productie-industrie hebben behoefte aan meer fysieke controlemiddelen. Vandaar dat kwaliteitsmanagement vaak in het ERP-systeem wordt ondergebracht. Er zijn veel mogelijke manieren om quality management op te nemen in het ERP-systeem.ERP-pakketten gericht op kwaliteitsbeheer.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 3 Gemiddeld: 4.7

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 2 maart). Electronic Quality Management Software (EQMS). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/electronic-quality-management-software-eqms