WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Microsoft Dataverse (voorheen Common Data Service (CDS))

Inhoudsopgave:

 1. Uitleg van Dataverse
 2. Hoe wordt Dataverse ingezet?
 3. Applicaties maken met Dataverse
  1. Dynamics-applicaties, PowerApps en Dataverse
  2. Microsoft Office, PowerApps en Dataverse
  3. Azure en Dataverse
 4. Dataverse versus CDM

Wat is Microsoft Dataverse?

Microsoft Dataverse (voorheen Common Data Service (CDS)) is een systeem van Microsoft waarmee bedrijfsdata opgeslagen en gestructureerd kunnen worden op het Microsoft Power Platform. Het gaat hierbij om data over bedrijfsprocessen, die vergaard worden door gekoppelde applicaties. Zo hebben alle Microsoft-applicaties een centraal punt om data te raadplegen, waardoor dubbele invoer van gegevens overbodig wordt. Vanuit dit verzamelpunt kunnen ook rapporten worden opgesteld met behulp van Business Intelligence (BI), of kunnen workflows worden ingesteld.

Dataverse werkt als een soort datawarehouse. Het systeem is opgebouwd uit wat Microsoft tables (voorheen entities) noemt. Deze tabellen zijn te vergelijken met de tabellen van een SQL-database en Excel-tabellen. Microsoft heeft ervoor gezorgd dat er in Dataverse een grote hoeveelheid standaardtabellen inbegrepen zijn, maar gebruikers kunnen ook nieuwe tabellen creëren, als dit voor het bedrijf beter is. De tabellen in Dataverse slaan de data op in rijen en kolommen en voegen metadata toe. Zo wordt ook het zoeken naar data vereenvoudigd. Dataverse ondersteunt verschillende soorten bedrijfsdata (relationele data, logdata, accountgegevens, mappen…).

Dataverse is ontwikkeld met het oog op gebruiksgemak. Het systeem is al volledig ingericht door Microsoft, waardoor de gebruiker geen kennis van SQL nodig heeft. Bij de traditionele SQL-database is dit wel nodig. Een nadeel hiervan is dat Dataverse minder personaliseerbaar is dan een traditionele database.

Tip! Bedrijven die gebruik willen gaan maken van een (nieuwe) database of een systeem zoals Dataverse, zullen merken dat er veel systemen te verkrijgen zijn. Het overzicht kan daarbij snel uit het oog worden verloren. In de ERP Wijzer staat daarom een vergelijking van de meest gebruikte systemen.

Waarvoor dient Dataverse?

Dataverse wordt vooral ingezet om te voorkomen dat data dubbel moeten worden ingegeven. Door een centraal opslagpunt te hebben voor de bedrijfsdata, kunnen alle Microsoft-applicaties gebruik maken van dezelfde data. Bijvoorbeeld: een onderhouds- en reparatiebedrijf heeft een applicatie voor salarisbeheer en eentje voor tijdregistratie. Beide systemen zijn gekoppeld aan Dataverse. Zo kan er bij de salarisverwerking meteen reële data opgehaald worden over het aantal gewerkte uren. Ook applicaties buiten het Microsoft-ecosysteem kunnen overigens gekoppeld worden aan Dataverse. Dit kan via een API of Power Query.

Let op! Externe applicaties kunnen gekoppeld worden aan het Dataverse, maar niet alle systemen zijn compatibel met elkaar. Verifieer deze compatibiliteit dus steeds op voorhand.

Welke rol speelt Dataverse in de creatie van applicaties?

Om Microsoft-applicaties te creëren, wordt gebruik gemaakt van het PowerPlatform. Binnen dit platform bestaan de volgende programma’s: PowerBI, PowerApps, Power Virtual Agents en Power Automate (voorheen Flow). Het is het programma PowerApps waarmee low-code- en no-code-applicaties voor Dynamics 365, Office 365 en Azure gecreëerd kunnen worden. PowerApps wordt ‘gevoed’ met data uit Dataverse, waardoor de aangemaakte applicaties meteen alle benodigde bedrijfsdata bevatten.

Let op! Alle Dynamics-applicaties zijn geschreven in dezelfde programmeertaal als Dataverse, met uitzondering van Finance and Operations. Om Finance and Operations te koppelen aan Dataverse, moet de data-integrator geconfigureerd worden.

Hoe werkt de integratie tussen nieuwe Dynamics-applicaties, PowerApps en Dataverse?

Door het gebruik van PowerApps en Dataverse kunnen de nieuwe Dynamics-applicaties direct tijdens de creatie gevuld worden met bedrijfsdata. Bijvoorbeeld: een textielbedrijf dat een applicatie creëert voor het aanbieden van vergelijkbare of complementaire producten via de webshop. Als alle data voor Product Information Management (PIM) in het Dataverse staan, wordt deze productinformatie meteen opgenomen in de nieuwe applicatie. Zo is geen nieuwe datamigratie nodig, en kan de applicatie meteen na de creatie in gebruik genomen worden. De nieuwe applicatie zal nu ook alle data die ze verzamelt in Dataverse opslaan. Hierdoor wordt de verzameling data steeds groter, en kunnen nieuwe applicaties er weer voordeel uit halen.

Hoe werkt de integratie tussen nieuwe Office-applicaties, PowerApps en Dataverse?

Net als bij Dynamics, kunnen bedrijven ook voor het uitbreiden van de Microsoft Office-functionaliteiten een beroep doen op Dataverse. Zo kunnen er applicaties gemaakt worden om Outlook uit te breiden. Bijvoorbeeld: een applicatie die het mogelijk maakt om eerdere communicatie te raadplegen, al staat deze niet in Outlook zelf, maar in Dataverse. Communicatie met een klant kan bijvoorbeeld ook telefonisch verlopen zijn, en het verslag kan in het CRM-systeem staan. Als dit CRM-systeem gekoppeld is aan Dataverse, staat de informatie opgeslagen in Dataverse, en kan er via de nieuwe Outlook-functionaliteit gezocht worden naar de gevraagde informatie.

Hoe werkt de integratie tussen Azure en Dataverse?

Dataverse en Azure zijn vergelijkbare systemen. Er zijn echter wel wezenlijke verschillen:

 • Azure maakt gebruik van SQL. Voor het gebruik van Dataverse is deze technische kennis niet nodig.
 • Azure wordt beheerd door het eigen bedrijf. De updates en wijzigingen in Dataverse worden door Microsoft verzorgd.
 • Azure kan integreren met meer applicaties en software-oplossingen dan Dataverse (zowel van Microsoft als externe), vooral met oudere systemen.
 • Dataverse is financieel interessanter dan Azure.

Sommige bedrijven kiezen ervoor om beide systemen te gebruiken. Deze integratie biedt nieuwe mogelijkheden:

 • Data van Azure kunnen in Dataverse geïmporteerd worden (ook als het over data gaat uit SaaS, Paas en Iaas).
 • Data van Dataverse kunnen gebruikt worden in de Azure-applicaties (die plug-ins of bepaalde functionaliteit bevatten).
 • Data kunnen vanuit Dataverse geëxporteerd worden naar Azure (data uit Data Flows, Azure Data Factory, Power Query, Data Export Service en Power Automate).

Wat is het verschil tussen Dataverse en Common Data Model?

Deze systemen worden vaak met elkaar verward. Dit komt omdat de naam van Dataverse tot voor kort Common Data Service genoemd werd. Common Data Model refereert echter aan dataschema’s, de structuur waarin de eerder genoemde tabellen zijn opgenomen. Door gebruik van de dataschema’s en tabellen wordt er aangegeven om welk soort data het gaat. Bijvoorbeeld: een nieuw gegeven wordt in Dataverse ingevoerd en CDM bepaalt dat het om een telefoonnummer gaat. Dan wordt in het gekoppelde CRM-systeem gedetecteerd dat het gegeven is ingevoerd, en wordt het getoond op de juiste plek in het CRM-systeem.

Wist je dat? Common Data Model werd gelanceerd door het Open Data Initiative (ODI), een samenwerkingsverband van Microsoft, Adobe en SAP. Elk van deze softwarefabrikanten heeft naar aanleiding hiervan zijn eigen versie ontwikkeld: Microsoft Dataverse, Adobe Experience Platform en SAP Data Services.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 30 januari). Microsoft Dataverse (voorheen Common Data Service (CDS)). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/microsoft-dataverse