WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

MoSCoW-methode

Uniforme manier om prioriteiten te stellen met de MoSCoW-methode

Het kiezen en implementeren van een nieuwe software kan een hele klus zijn. Bedrijven die een goede keuze willen maken, moeten precies voor ogen hebben wat er van de software wordt verwacht. De prioriteiten scherpstellen is hierbij van essentieel belang, maar dit proces is niet altijd even gemakkelijk. Daarom bedacht Dai Clegg in 1994 de MoSCoW-methode. De medeklinkers van dit acroniem staan voor de verschillende soorten wensen en eisen die een bedrijf zou moeten onderscheiden, namelijk must-have, should-have, could-have en won’t-have.

Must-have

De must-haves zijn de minimale eisen waaraan de nieuwe software zeker moet voldoen. Zonder de invulling van deze eisen kan het project als mislukt worden beschouwd. Als een bedrijf bijvoorbeeld naar een eerste ERP-systeem kijkt omdat het manueel inplannen van de productie elke week tot fouten en tijdverlies leidt, zal een must-have een module voor productieplanning zijn.

Should-have

De should-haves bij een software-oriëntatie zijn zeer gewenste functionaliteiten. Toch zal de software ook zonder deze eigenschappen zijn nut bewijzen. De toevoeging van de should-haves zal er vooral voor zorgen dat een hogere Return On Investment (ROI) gehaald wordt. Het kan ook over een functionaliteit gaan die nu nog niet de hoogste prioriteit heeft, maar op relatief korte termijn wel echt nodig is. Een bedrijf dat nu de bestellingen via e-mail nog relatief snel manueel kan omzetten naar productieorders zal misschien met het oog op groei toch kijken naar e-mailintegratie als een should-have.

Could-have

De could-haves worden ook vaak nice-to-haves genoemd. Dit zijn eigenschappen die mooi zouden zijn als ze binnen het budget en tijd vallen. Als er echter extra moeite voor moet worden gedaan, heeft het geen zin om deze op te nemen. In het geval van een productiebedrijf met relatief kleine B2B-klanten kan dit bijvoorbeeld om EDI gaan. De rechtstreekse uitwisseling van gegevens kan het bestel- en factureerproces namelijk versnellen, maar brengt pas bij een significante groei van de bestellingen echt veel op.

Won’t-have / Would-have

De won’t-haves zijn eerder utopische wensen, of wensen die het op het moment van de oriëntatie nog niet de moeite lonen om in te investeren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om orderpicking door middel van augmented reality. Het is een heel leuke technologie, maar voor de meeste bedrijven is dit uitsluitend een enorme kostenpost. Won’t-haves worden ook wel would-haves genoemd, omdat een bedrijf ze onder bepaalde voorwaarden in de toekomst misschien wel zou implementeren.

MoSCoW-methode voorbeelden

ICT Portal heeft voor projectleiders die zich aan het oriënteren zijn op bedrijfssoftware enkele functionaliteitenlijsten (requirements checklists) opgesteld. Hierin kunnen zij de prioriteiten volgens de MoSCoW-methode ordenen. Deze voorbeelden van de MoSCoW-methode vind je in de volgende Digiboeken:

  • CRM Functionaliteitenoverzicht
  • DMS Functionaliteitenoverzicht
  • HRM Functionaliteitenoverzicht
  • ERP Handel Functionaliteitenoverzicht
  • ERP Productie Functionaliteitenoverzicht
  • Digital Signage Functionaliteitenoverzicht
  • Kwaliteitsbeheersysteem (QMS) Functionaliteitenoverzicht
  • Financieel Systeem Functionaliteitenoverzicht

Veranderende arbeidssituaties en prioriteiten

Wensen en eisen zijn nooit statisch. Ze verschillen per bedrijf, situatie en moment. Zo kan het voorkomen dat de wensen en eisen van een bedrijf na verloop van tijd van categorie veranderen. Aan het begin kan een bedrijf bijvoorbeeld een klein magazijn hebben. Dan is het voor orderpickers geen probleem om terug te lopen naar een centraal punt om telkens een volgende order op te halen. Voicepicking is dan een could-have of zelfs won’t-have. Zodra het bedrijf echter groeit en het magazijn veel omvangrijker wordt, kan voicepicking dan weer een should-have of must-have worden.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 11 juli). MoSCoW-methode. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/moscow-methode