WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Warehouse Management (WM)

Wat betekent Warehouse Management?

Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties.

WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Onderstaande elementen zijn echter een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:

  • Opdrachtverwerking (bv. voorraadchecks)
  • Ordervrijgave (orders clusteren in batches voor de picking)
  • Voorraadadministratie (hoeveelheid en locatie)
  • Inventarisatie
  • Managementinformatie

Warehouse Management wordt vaak één op één vertaald met voorraadbeheer. Toch dekken beide termen niet helemaal dezelfde lading. Wat betreft voorraad geeft WM enkel de locatie en hoeveelheid aanwezige voorraad aan, soms aangevuld met gegevens over de kwaliteit. Met voorraadbeheer kan een bedrijf daarentegen ook minimale- en maximale voorraden vastleggen en beslissen over inkoop en productie van goederen.

Magazijnbeheer in de praktijk

Toen Warehouse Management voor het eerst echt opkwam, werden kaartenbakken ingezet. Later werden die vervangen door Excel-lijsten. Zo kregen bedrijven een overzicht van opslaglocaties en konden goederenactiviteiten binnen het magazijn worden bijgehouden.

De laatste decennia zijn deze eerste vormen van WM echter niet meer ideaal voor de magazijnadministratie. Magazijnbeheer is namelijk complexer geworden. Veel handels-, productie- en distributiebedrijven werken met verschillende magazijnen of slaan goederen van verschillende klanten op in eenzelfde magazijn. Ook worden vaak eigen goederen op externe locaties bewaard, bijvoorbeeld rechtstreeks bij de retailer in het geval van Vendor Management Inventory (VMI). Daarnaast verplicht de steeds verder oprukkende E-commerce bedrijven om steeds sneller te leveren.

Om de extra complexiteit en het versnelde tempo van WM aan te kunnen, doen organisaties tegenwoordig meestal beroep op een Warehouse Management System (WMS). Deze software automatiseert de taken die te maken hebben met magazijnbeheer. Een WMS kan complexere vormen van magazijnindeling aan en staat in rechtstreeks contact met de orderpicking, die door het ERP-systeem geregeld wordt.

Hoe verhouden Warehouse Management Systems zich tot andere bedrijfssoftware?

Warehouse Management is een beheersactiviteit die eigenlijk nooit op zichzelf staat. De artikelen uit het te beheren magazijn moeten namelijk ook gebruikt, verhandeld of vervoerd worden. Vandaar dat WM vaak als een module of gekoppeld systeem wordt aangeboden bij ERP-pakketten voor de handel en de productie. Ook Transport Management Systems (TMS) hebben vaak enkele WM-functionaliteiten ingebouwd.

Langs de andere kant is er vanuit moderne WMS-pakketten zelf ook overlap met ERP-systemen en TMS. De software krijgt namelijk een steeds bredere scope. Zo kunnen ze vaak lichte label- en assemblageactiviteiten aangaan, nemen ze retourbeheer op zich en sturen ze interne transportmiddelen aan. Ondanks deze toegevoegde functionaliteiten kan een WMS echter geen ERP-systeem of TMS vervangen. Voorraadbeheer, orderpicking en extern vervoer en reisschema’s zijn maar enkele van de functionaliteiten die een WMS niet dekt.

De hamvraag voor bedrijven is dus welke software(combinaties) er het beste gebruikt worden. Dit zal erg afhangen van de scope en activiteit van de betreffende organisatie. Voor grote handelsbedrijven is een ERP-systeem met koppeling naar een volwaardig WMS waarschijnlijk de meest logische keuze. De meeste transportbedrijven hebben dan weer meer baat bij een TMS met de basiselementen van WM.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Warehouse Management (WM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/warehouse-management-wm