WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Hardware

Wat wordt er verstaan onder de hardware van een informatiesysteem?

De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.Enterprise Resource Planning.

hardware apparaten devices

Welke hardware-apparaten en -componenten bestaan er?

We kunnen vijf soorten hardware onderscheiden:

  1. Input devices (invoerapparatuur): apparaten of componenten waarlangs informatie wordt doorgegeven aan het informatiesysteem. Denk hierbij aan een toetsenbord, een computermuis, een webcam, een scanner, een microfoon, en een Bij barcodescanning worden barcodes op producten gescand bij aankomst en vertrek uit het magazijn. De informatie uit de codes helpt werknemers de artikelen op de juiste manier op te slaan in het magazijn, te verwerken of te distribueren. Vooral door productie- of handelsbedrijven, en in de logistiek wordt de techniek toegepast.barcodescanner.
  2. Processing devices: de componenten die zorgen voor de verwerking van informatie in het systeem. Dit zijn bijvoorbeeld het werkgeheugen (RAM) en de processor.
  3. Output devices: apparaten of componenten waarlangs informatie vanuit het informatiesysteem verspreid of getoond wordt. Voorbeelden van output devices zijn een computerscherm, een beamer, een printer, een luidspreker, en een Op het gebied van digital signage schermen zijn er tegenwoordig veel mogelijkheden. In principe volstaat een tv met een VGA-, DVI- of HDMI-aansluiting al om te starten, maar meestal zijn zulke toestellen niet geschikt voor langdurig gebruik. Displays die specifiek gericht zijn op digital signage hebben meestal een langere levensduur en zijn erop gemaakt 24/7 aan te staan. Meer cruciale narrowcasting tips vindt u in de Digital Signage Wijzer.digital signage-scherm.
  4. Input/output devices: sommige hardware dient zowel voor input als output. Dit zijn bijvoorbeeld USB-sticks of touchscreens.
  5. Memory/ storage devices: componenten die ervoor zorgen dat informatie (permanent) kan worden opgeslagen. Denk hierbij aan een harde schijf of USB-stick.

Waar moeten organisaties op letten bij het aanschaffen van hardware?

In de bedrijfswereld vinden we heel wat verschillende hardware terug. Denk hierbij aan personal computers, laptops, tablets, Een server dient voor het opslaan, distribueren en verstrekken van informatie. Voor het verstrekken van informatie wordt het model client-server gebruikt. Hierbij vraagt een computer, webpagina of applicatie (de client) de informatie op bij de server. Deze laatste controleert of de client bevoegd is om de informatie te ontvangen.servers, smartphones, maar ook Bij barcodescanning worden barcodes op producten gescand bij aankomst en vertrek uit het magazijn. De informatie uit de codes helpt werknemers de artikelen op de juiste manier op te slaan in het magazijn, te verwerken of te distribueren. Vooral door productie- of handelsbedrijven, en in de logistiek wordt de techniek toegepast.handscanners en productierobots bijvoorbeeld. Sinds de komst van Industry 4.0, ook wel smart industry genoemd, is de vierde industriële revolutie. Deze revolutie wordt gekenmerkt door vergaande automatisering met behulp van softwarepakketten, en machines die (semi-)autonoom handelingen uitvoeren en beslissingen nemen. Nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), robotica en het Internet of Things (IoT) komen samen in industry 4.0. Deze nieuwe technologieën zorgen ervoor dat de capaciteit van productiebedrijven steeds verder omhoog gaat, terwijl er minder menselijke handelingen en denkoefeningen nodig zijn. De automatisering neemt steeds meer manuele taken over.industry 4.0 zijn met name deze productierobots niet meer weg te denken bij veel bedrijven. De aanschaf van zoveel hardware roept natuurlijk ook enkele vragen op voor bedrijven:

Wat is beter: kopen of huren van de hardware?

Vroeger werd hardware vrijwel altijd gekocht, maar tegenwoordig is het huren ervan ook een optie. De meest voorkomende huurvorm is Hardware as a Service houdt traditioneel gezien in dat een bedrijf hardware van een externe leverancier gebruikt. Dit kan gaan om servers, PC's, scanners, kopieerapparaten, etc. Deze apparatuur wordt bij het bedrijf geïnstalleerd, maar blijft eigendom van de leverancier. De leverancier staat normaal gesproken ook in voor het onderhoud en eventuele vervanging van verouderde hardware. HaaS is het tegenovergestelde van Infrastructure as a Service (IaaS).Hardware as a Service (HaaS). Door de hardware te huren voorkomen bedrijven een grote initiële investering, en hoeven ze zich over het onderhoud niet te bekommeren. De hardware wordt namelijk onderhouden door de verhuurder. Door de hoge aanschafprijs worden vooral servers vaak gehuurd. Een bedrijf kan een stukje van een server huren, waarbij de rest van de servercapaciteit door andere bedrijven wordt afgenomen. Als een bedrijf ervoor kiest om de volledige server te huren, dan wordt dat een dedicated server genoemd.

Tip! Niet alleen hardware kan gehost worden. Bedrijven kunnen voor volledige ontzorging kiezen door ook de SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.software te huren (Software as a Service (SaaS)).

Een nadeel van gehuurde software kan zijn dat de inrichting en IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). beveiliging door de leverancier bepaald worden. Daarnaast kiezen sommige bedrijven er ook bewust voor om de hardware aan te kopen, omdat ze er lang mee willen werken. Op de lange termijn is de aanschaf van hardware meestal financieel voordeliger dan een huurvorm.

Ten slotte speelt er ook nog een laatste overweging: hoe vaak zal het bedrijf de hardware gebruiken? Een server draait 24/7, maar een professionele scanner voor digitalisering van documenten wordt misschien maar één keer per maand gebruikt. In dit tweede geval is de huurvorm misschien wel interessanter.

Hoe zorg je voor de beveiliging van de hardware?

IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). IT-security wordt vaak geassocieerd met software, maar ook hardware moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Zo is het in de eerste plaats belangrijk wie er Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegang heeft tot de apparaten of installaties. Om niet-geautoriseerde bezoekers weg te houden van bepaalde informatiesystemen, wordt er vaak met een badgesysteem gewerkt. Door het inlezen van de juiste badge gaan toegangspoortjes open, of ontgrendelt de hardware zelf (zoals bij een laptop met kaartlezer).

Kleinere hardware-apparaten lopen het risico gestolen te worden, of zoek te raken. Dit kan direct een datalek van bedrijfsgegevens tot gevolg hebben. In sommige gevallen komt het zelfs tot een inbreuk op de De General Data Protection Regulation (GDPR), of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uniforme Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens verzekert. Ze overschreef op 25 mei 2018 de nationale privacywetten, zoals de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).AVG. Via een gestolen laptop kunnen bepaalde persoonsgegevens van klanten namelijk in verkeerde handen vallen. Verlies of diefstal is moeilijk te voorkomen, maar er kunnen wel voorzorgsmaatregelen worden genomen om datalekken tegen te gaan. Zo kan de toegang tot het toestel goed beveiligd worden tegen hackers. Bovendien beslissen veel bedrijven expliciet wanneer werknemers apparaten buiten het bedrijf mogen meenemen, en hoe ze er dan mee moeten omgaan. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat er niet in de trein gewerkt mag worden.

In het geval van hardware die gehuurd wordt, of wanneer medewerkers hun persoonlijke hardware gebruiken voor werkgerelateerde taken (Bring Your Own Device (BYOD) refereert aan de trend waarbij werknemers privé-apparatuur meenemen naar het werk. Ze gebruiken hun eigen laptop, tablet of mobiele telefoon dus om werktaken uit te voeren. De trend komt vooral voort uit de steeds toenemende wens van werknemers om flexibel te kunnen werken.Bring Your Own Device, BYOD) is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de te nemen beveiligingsmaatregelen. Als dit goed op papier staat, en er toch een datalek voorkomt, zal de discussie over de verantwoordelijkheid eenvoudiger te voeren zijn.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 4

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2020, 1 juni). Hardware. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/hardware