WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Hardware

Wat wordt er verstaan onder de hardware van een informatiesysteem?

De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.

hardware apparaten devices

Welke hardware-apparaten en -componenten bestaan er?

We kunnen vijf soorten hardware onderscheiden:

  1. Input devices (invoerapparatuur): apparaten of componenten waarlangs informatie wordt doorgegeven aan het informatiesysteem. Denk hierbij aan een toetsenbord, een computermuis, een webcam, een scanner, een microfoon, en een barcodescanner.
  2. Processing devices: de componenten die zorgen voor de verwerking van informatie in het systeem. Dit zijn bijvoorbeeld het werkgeheugen (RAM) en de processor.
  3. Output devices: apparaten of componenten waarlangs informatie vanuit het informatiesysteem verspreid of getoond wordt. Voorbeelden van output devices zijn een computerscherm, een beamer, een printer, een luidspreker, en een digital signage-scherm.
  4. Input/output devices: sommige hardware dient zowel voor input als output. Dit zijn bijvoorbeeld USB-sticks of touchscreens.
  5. Memory/ storage devices: componenten die ervoor zorgen dat informatie (permanent) kan worden opgeslagen. Denk hierbij aan een harde schijf of USB-stick.

Waar moeten organisaties op letten bij het aanschaffen van hardware?

In de bedrijfswereld vinden we heel wat verschillende hardware terug. Denk hierbij aan personal computers, laptops, tablets, servers, smartphones, maar ook handscanners en productierobots bijvoorbeeld. Sinds de komst van industry 4.0 zijn met name deze productierobots niet meer weg te denken bij veel bedrijven. De aanschaf van zoveel hardware roept natuurlijk ook enkele vragen op voor bedrijven:

Wat is beter: kopen of huren van de hardware?

Vroeger werd hardware vrijwel altijd gekocht, maar tegenwoordig is het huren ervan ook een optie. De meest voorkomende huurvorm is Hardware as a Service (HaaS). Door de hardware te huren voorkomen bedrijven een grote initiële investering, en hoeven ze zich over het onderhoud niet te bekommeren. De hardware wordt namelijk onderhouden door de verhuurder. Door de hoge aanschafprijs worden vooral servers vaak gehuurd. Een bedrijf kan een stukje van een server huren, waarbij de rest van de servercapaciteit door andere bedrijven wordt afgenomen. Als een bedrijf ervoor kiest om de volledige server te huren, dan wordt dat een dedicated server genoemd.

Tip! Niet alleen hardware kan gehost worden. Bedrijven kunnen voor volledige ontzorging kiezen door ook de software te huren (Software as a Service (SaaS)).

Een nadeel van gehuurde software kan zijn dat de inrichting en beveiliging door de leverancier bepaald worden. Daarnaast kiezen sommige bedrijven er ook bewust voor om de hardware aan te kopen, omdat ze er lang mee willen werken. Op de lange termijn is de aanschaf van hardware meestal financieel voordeliger dan een huurvorm.

Ten slotte speelt er ook nog een laatste overweging: hoe vaak zal het bedrijf de hardware gebruiken? Een server draait 24/7, maar een professionele scanner voor digitalisering van documenten wordt misschien maar één keer per maand gebruikt. In dit tweede geval is de huurvorm misschien wel interessanter.

Hoe zorg je voor de beveiliging van de hardware?

IT-security wordt vaak geassocieerd met software, maar ook hardware moet aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Zo is het in de eerste plaats belangrijk wie er toegang heeft tot de apparaten of installaties. Om niet-geautoriseerde bezoekers weg te houden van bepaalde informatiesystemen, wordt er vaak met een badgesysteem gewerkt. Door het inlezen van de juiste badge gaan toegangspoortjes open, of ontgrendelt de hardware zelf (zoals bij een laptop met kaartlezer).

Kleinere hardware-apparaten lopen het risico gestolen te worden, of zoek te raken. Dit kan direct een datalek van bedrijfsgegevens tot gevolg hebben. In sommige gevallen komt het zelfs tot een inbreuk op de AVG. Via een gestolen laptop kunnen bepaalde persoonsgegevens van klanten namelijk in verkeerde handen vallen. Verlies of diefstal is moeilijk te voorkomen, maar er kunnen wel voorzorgsmaatregelen worden genomen om datalekken tegen te gaan. Zo kan de toegang tot het toestel goed beveiligd worden tegen hackers. Bovendien beslissen veel bedrijven expliciet wanneer werknemers apparaten buiten het bedrijf mogen meenemen, en hoe ze er dan mee moeten omgaan. Er kan bijvoorbeeld bepaald worden dat er niet in de trein gewerkt mag worden.

In het geval van hardware die gehuurd wordt, of wanneer medewerkers hun persoonlijke hardware gebruiken voor werkgerelateerde taken (Bring Your Own Device, BYOD) is het belangrijk duidelijke afspraken te maken over de te nemen beveiligingsmaatregelen. Als dit goed op papier staat, en er toch een datalek voorkomt, zal de discussie over de verantwoordelijkheid eenvoudiger te voeren zijn.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 27 januari). Hardware. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/hardware
Hardware BYOD HaaS Hardware Hosting IT-security On-premise