WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

CAD (Computer Aided Design)

CAD is meer dan technisch tekenen

CAD stond oorspronkelijk voor Computer Aided Drafting. In die betekenis hield de term in dat de technische tekeningen die vroeger handmatig gemaakt werden, nu met behulp van de muis of een tekenpen meteen digitaal op de computer gemaakt worden. Sinds haar ontstaan is CAD echter meegegroeid met de vooruitgang van de technologie. Nu wordt met de term meestal het meer algemene Computer Aided Design bedoeld. De grootste verandering is de toevoeging van een derde dimensie (3D).

Verschillende soorten CAD

CAD wordt in veel sectoren gebruikt: van de architectuur tot de autobouw (automotive). Vandaar dat er ook verschillende CAD’s bestaan voor verschillende soorten designs. Over het algemeen worden de volgende drie onderscheiden:

  • 2D CAD voor tweedimensionale technische tekeningen.
  • 2½D CAD: een uitbreiding van 2D die bepaalde driedimensionale kenmerken toevoegt met het oog op de productie.
  • 3D CAD voor volledige driedimensionale technische tekeningen.

Hoewel 2D CAD nog erg veel gebruikt wordt, gaan bedrijven tegenwoordig al snel naar 2½D CAD of 3D CAD. Vooral als de modellen ook daadwerkelijk geproduceerd moeten worden (zoals bijvoorbeeld een automotor) zijn deze CAD’s interessant. Door ook gegevens over de derde dimensie toe te voegen kan er namelijk meteen overgegaan worden tot Computer Aided Manufacturing (CAM). Hierbij worden de technische 3D-tekeningen geïnterpreteerd en worden instructies aangemaakt voor de machines die het product gaan produceren.

Een nog verdergaande vorm van CAD-tekeningen is Building Information Modeling (BIM). De tekening maakt meteen duidelijk welke bouwmaterialen nodig zijn voor bijvoorbeeld de constructie van een huis, en aan welke technische specificaties deze materialen moeten voldoen. Het is een vorm van geautomatiseerd intelligent design. Het programma zorgt ervoor dat materialen goed op elkaar aansluiten, de stevigheid gegarandeerd is, etc. Zo worden constructiefouten tot een minimum beperkt.

Integratie bedrijfssoftware met Computer Aided Design

CAD-tekeningen liggen aan de basis van andere kernprocessen binnen het bedrijf. Vandaar dat van de meeste CAD-programma’s verlangd wordt dat ze communiceren met het ERP-systeem. Vooral bedrijven die ontwerp en productie combineren eisen een vergaande integratie van CAD-software in het ERP-pakket.

Ook worden CAD-tekeningen vaak aangepast, herzien door collega’s, of op basis van feedback van de opdrachtgever aangepast. Centrale versiebeheer van CAD-tekeningen is daarom erg belangrijk. Niet elk documentbeheersysteem kan CAD-tekeningen goed beheren, laat staan als een bedrijf gebruik maakt van verschillende CAD-programma’s. Projectleiders doen er daarom goed aan zich goed te informeren welke DMS-pakketten voldoen aan volledige CAD-integratie.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). CAD (Computer Aided Design). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/cad-computer-aided-design