WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Database

In de bedrijfswereld worden veel data beheerd. Dit kan gaan om financiële data, persoonlijke gegevens, informatie over de inventaris, Software voor Product Information Management (PIM) zorgt ervoor dat alle content die producten omschrijft steeds beschikbaar en uniform is. Verschillende oplossingen voor datamanagement, zoals Master Data Management (MDM), doen ongeveer hetzelfde, maar beperken zich tot de eigen organisatie. PIM zorgt er voor dat ook de content die leveranciers, partners en consumenten aanleveren, wordt opgenomen in hetzelfde, uniforme systeem. PIM kan de functies van MDM overnemen, of het (oude) MDM-systeem kan geïntegreerd worden in het PIM-systeem.productinformatie enzovoort. Er wordt aangeraden om deze data zoveel mogelijk digitaal en goed beveiligd op te slaan. Vaak wordt dit echter vertaald naar platte tekst in tekstbestanden (zoals Word en Excel), en bestaat de beveiliging uit alleen een persoonlijk wachtwoord. Veel (groeiende) bedrijven willen hier iets aan doen. Ze hebben behoefte aan een systeem dat dubbele content tegengaat met verschillende Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegangsniveaus en -controles. In dit verband wordt vaak over een database gesproken. Maar welke voordelen biedt zo’n database nu precies? Voor welke bedrijven is het systeem interessant? En welke soorten databases bestaan er?

Wat is een database?

Een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, is de naam voor het systeem waarbij gegevens worden verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data opgevraagd worden. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om complexe gegevens te voorzien voor gespecialiseerde rapportages.

Wanneer een bedrijf al een database gebruikt, en nieuwe Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software wil installeren, is het belangrijk om te kijken naar de compatibiliteit tussen de database en de software. Een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem, HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-pakket, Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?DMS of Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-oplossing kan gemakkelijker worden gekoppeld aan een database die ‘dezelfde taal’ spreekt. Zo werkt een Microsoft Dynamics 365 is een volledige cloud-oplossing, opgebouwd uit verschillende applicaties die af te nemen zijn in SaaS-vorm. Microsoft benadrukt zelf vooral de combinatie van ERP en CRM. Het bedrijf belooft een vergaande integratie met Office 365 en Power BI. In hoeverre worden deze beloftes ingelost? Voor wie is Dynamics 365 het overwegen waard? Wat kan het pakket verwezenlijken waar voorgaande versies te kort schoten?ERP van Microsoft bijvoorbeeld het meest optimaal met een database van Microsoft, een Het bedrijf Oracle werd in 1977 opgericht in Californië, Verenigde Staten. In de beginjaren kreeg Oracle haar status dankzij de database software. Het bedrijf zette namelijk als eerste een relationele database op de markt. Door de jaren heen heeft Oracle een aantal bedrijven overgenomen: Peoplesoft (2005), Hyperion (2007), BEA Systems (2008) en Sun Microsystems (2009). Tegenwoordig heeft het Amerikaanse concern veel verschillende bedrijfsapplicaties onder haar vleugels, waaronder ook cloudapplicaties.ERP van Oracle met een Oracle-database, en In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.ERP van SAP met een SAP-database. Toch zijn de verschillen zijn meestal niet zo groot dat een connectie tussen software van het ene bedrijf en de database van het andere een echt probleem vormt. Vooral de grote fabrikanten zorgen voor een steeds betere integratie met systemen van andere merken.

Wanneer een bedrijf een oplossing voor E-commerce, ook wel e-business genoemd, omvat alle vormen van online handelen. De meeste mensen denken direct aan een webshop voor consumenten, maar de term wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld de financiële transacties die tussen banken plaatsvinden. In die laatste betekenis gaat de benaming terug tot in de jaren 70.e-commerce wil implementeren, wordt de integratie tussen de software en de database wat lastiger. Deze integratie kan namelijk niet rechtstreeks tot stand komen. Omdat het systeem voor e-commerce en de database niet dezelfde taal spreken, is het nodig om voor een tussenlaag te zorgen die de communicatie verzorgt. Deze tussenlaag neemt meestal de vorm aan van een Een Application Programming Interface (API) maakt de interface tussen systemen mogelijk. De tool zorgt ervoor dat verzoeken van de ene applicatie efficiënt worden gecommuniceerd naar de andere applicatie. De verzoekende applicatie krijgt vervolgens toegang tot informatie of functionaliteit van de andere applicatie.API.

Opmerking: voordat de definitieve keuze valt op de ene of andere database, is het belangrijk de eigenschappen van verschillende systemen te bekijken. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich willen informeren over de prijzen en mogelijkheden van een (nieuw) ERP-pakket, en de aanvullende hard- en software. U vindt er gedetailleerde informatie over verschillende systemen.ERP Wijzer staat een vergelijking van verschillende databases, zodat projectleiders deze goed naast elkaar kunnen leggen.

Welke systemen zorgen voor de inrichting van een database

Eerst en vooral is het belangrijk een verschil te maken tussen een database en een Data Base Management System (DBMS). De database is de set van gegevens, ingericht volgens een bepaald model en opgeslagen op een Een server dient voor het opslaan, distribueren en verstrekken van informatie. Voor het verstrekken van informatie wordt het model client-server gebruikt. Hierbij vraagt een computer, webpagina of applicatie (de client) de informatie op bij de server. Deze laatste controleert of de client bevoegd is om de informatie te ontvangen.server. Een Data Base Management System (DBMS) is de software die zorgt voor deze indeling van de gegevens op de server. De meest bekende DBMS’en zijn De naam HANA is afgeleid van High performance, Analytical, Appliance. Het is een in-memory relationeel databasesysteem voor het verwerken van grote hoeveelheden real-time gegevens. Het SAP HANA-platform maakt het voor organisaties mogelijk om snellere en slimmere besluiten te nemen, dankzij de actuele analyses en rapportages in combinatie met aanzienlijk snellere bedrijfsprocessen. De database is zowel in de cloud als on-premise beschikbaar. De cloud-variant wordt ook wel HANA Enterprise Cloud (HEC) genoemd.SAP HANA of Microsoft SQL Server. DBMS’en gebruiken in de regel de programmeertaal SQL (Structured Query Language) om toegang te verlenen tot de database en deze te bewerken.

sql database

Soorten databases

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende systemen bestaan om databases in te richten. Er worden continu nieuwe systemen uitgedacht om gegevensbanken in te richten. De meest voorkomende systemen zijn:

  • Flat file database
  • Relational database
  • Distributed database
  • NoSQL database
  • Object-oriented database
  • Graphic database

Flat file database

Dit soort database, ook wel platte database genoemd, is het meest eenvoudige model database. Het is een eenvoudige tweedimensionale tabel. Alle elementen in dezelfde kolom hebben gelijksoortige waarden, en alle elementen van een rij zijn gerelateerd. Dit model, waar ook Excel-sheets op zijn gebaseerd, vormt de basis van meer complexe databasemodellen, zoals een relational database.

structuur database

Relational database

Een relationele database ziet er op het eerste gezicht hetzelfde uit als een platte database. Het verschil is echter dat de tabellen niet op zichzelf staan. Via een zogenaamde JOIN-clause worden twee of meer tabellen uit de database aan elkaar verbonden. Zo kan een contactpersoon uit een tabel voor bedrijfsgegevens, weer verwijzen naar een andere tabel met de aankoopgeschiedenis van die specifieke contactpersoon. Microsoft SQL Server is een voorbeeld van een relationeel databasesysteem.

Distributed database

Bij een gedistribueerde database wordt de database opgedeeld in stukjes en op verschillende fysieke plekken (hardware) opgeslagen. De verwerkingstaken voor verzoeken worden verdeeld over deze verschillende stukjes.

Het voordeel van een gedistribueerde database is dat de gegevens beter beschikbaar zijn. Als één van de stukjes een fout bevat, blijft de rest van de database wel gewoon werken. Verzoeken worden misschien wat trager verwerkt, maar helemaal uitvallen doet de database niet. Aan de andere kant bestaat wel het risico dat bepaalde data gedupliceerd worden. Ook zijn er meer toegangspunten die beveiligd moeten worden, wat iets meer risico met zich meebrengt.

Binnen de gedistribueerde databases is er nog een opdeling in twee soorten:

  1. homogene gedistribueerde databases
  2. heterogene gedistribueerde databases

Bij homogene gedistribueerde databases zijn alle delen ‘op de hoogte’ van het bestaan van de andere delen, en werken ze samen voor het verwerken van verzoeken. Bovendien gebruiken ze dezelfde structuur en hetzelfde DBMS. De delen van een heterogene gedistribueerde database daarentegen werken veel zelfstandiger. Zij werken slechts gelimiteerd samen aan verzoeken, kunnen een andere structuur aanhouden en ‘kennen elkaar’ soms zelfs niet. Bijgevolg worden homogene gedistribueerde databases vaak binnen hetzelfde bedrijf gebruikt (één database opgedeeld binnen het bedrijf), terwijl de heterogene variant eerder gebruikt wordt door verschillende organisaties (één database opgedeeld in delen die bij verschillende bedrijven staan).

Wist je dat? De meest bekende gedistribueerde database is In het blockchainmodel, ook wel blokketen genoemd, worden gegevens decentraal beheerd. Er is geen gemeenschappelijke ‘toegangspoort’ of centrale opslagplaats, waar alle data binnenkomt en opgeslagen wordt. Blockchain wordt daarom ook wel een ledger of ‘verspreid grootboek’ genoemd, een openbare database waarvan de gegevens op verschillende plekken opgeslagen worden.blockchain. Deze database werd vooral bekend door het gebruik voor cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum.

NoSQL database

De naam NoSQL komt van Not Only SQL, oftewel niet alleen SQL. Hiermee wordt gerefereerd aan het feit dat dit soort databases SQL vermijdt. Het systeem wordt wel ter ondersteuning gebruikt, maar niet actief voor het verwerken van verzoeken. De reden hiervoor is dat dit soort databases wordt ingezet bij grote hoeveelheden gegevens.

In een SQL database wordt er voor elke rij met verschillende kolommen, oftewel attributen, gewerkt. In een NoSQL database wordt aan een rij slechts een enkele kolom gelinkt. Alle entry’s voor die rij worden gegroepeerd in dezelfde kolom. Zo wordt plaats bespaard. In dit soort databases kunnen er meestal geen JOIN-clauses gebruikt worden. Door het grote volume aan data zijn deze koppelingen (bijna) onhaalbaar.

Enkele voorbeelden van programmeertalen die gebruikt worden in een NoSQL database zijn: JSON (JavaScript Object Notation), CQL (Contextual Query Language, voordien bekend als Common Query Language), en GQL (Graph Query Language).

Wist je dat? NoSQL databases zijn in gebruik geraakt met het ontstaan van sociale media zoals Twitter, Facebook en Instagram. Deze bedrijven moesten en moeten namelijk een enorme hoeveelheid data beheren.

Object-Oriented database

In een objectgeoriënteerde database worden gegevens in de vorm van objecten weergegeven. Een object is een concreet stukje data, bijvoorbeeld de bestelling van een klant. De gegevens van de bestelling, zoals klantnaam, opleverdatum, prijs, bestelnummer enzovoort, worden schematisch weergegeven. Daarom wordt dit soort databases ook wel schematische database genoemd. In hetzelfde voorbeeld kan er in de database een nieuw object gemaakt worden, dat op basis van het bestelnummer de details over de bestelling zelf bevat, zoals wanneer productie start, welke materialen nodig zijn, et cetera.

De objecten in een objectgeoriënteerde database zijn dus aan elkaar gelinkt. Het verschil met een relationele database is dat er geen tabellen zijn waarin enorm veel gegevens staan, en verschillende van die gegevens weer naar andere tabellen linken (JOIN-clauses). In plaats daarvan bevat elk object slechts één thema. Ze kunnen wel gegroepeerd worden met gerelateerde objecten en zo complexe objecten vormen (zoals in bovenstaand voorbeeld). Zo kan een object vernoemd worden in een ander object, zonder dat er moet worden ingegaan op de details van dit eerste object.

In veel gevallen is een objectgeoriënteerde database eenvoudiger in opzet en gebruik dan een relationele database. Dit soort databases worden geschreven in programmeertalen zoals Java, C of Smalltalk.

Graphic database

Grafische databases onderscheiden zich van de voorgaande omdat ze gespecialiseerd zijn in het structureren en linken van grafische gegevens. Dit soort databases leest en interpreteert de connecties (nodes) tussen de verschillende tabellen. Vervolgens worden de beschreven relaties ‘vertaald’ naar een natuurlijke taal. Zo kunnen deze grafische data ook door gebruikers geïnterpreteerd worden. Enkele voorbeelden van grafische databases zijn Neo4j en Amazon Neptune.

Databases: in de cloud of on-premise?

Databases worden zowel Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise als in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud aangeboden. Het is echter duidelijk dat de cloud terrein blijft winnen. De cloud biedt namelijk verschillende voordelen: de eenvoudige toegang op afstand bijvoorbeeld, en het onderhoud van de servers dat uit handen wordt genomen.

Toch blijven sommige bedrijven nog bewust voor een database on-premise kiezen. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld: er zijn al servers aanwezig en het bedrijf hoeft dus geen extra De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.hardware aan te schaffen. Ook kan het zijn dat het beheer of de IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). beveiliging door een eigen intern team wordt verzorgd.

De beveiliging van de database is, logischerwijs, een hot topic. Veel bedrijven zijn van mening dat een systeem on-premise automatisch voor een betere databeveiliging zorgt. Toch is dit niet altijd waar. Datalekken en hacking kunnen namelijk ook voorkomen bij systemen on-premise. Als een bedrijf niet beschikt over specialisten in beveiliging, is het risico hierop groter. Een bedrijf dat oplossingen in de cloud aanbiedt heeft hiervoor experts in dienst.

Let op: zorg ervoor dat ook de hardware goed beveiligd is. Een beveiligingsdefect aan de server zelf kan bijvoorbeeld de gegevens in de database in gevaar brengen.

Hoeveel kost een database?

De kosten kunnen zeer uiteenlopend zijn. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld nieuwe software wil implementeren, biedt de leverancier vaak ook (al dan niet inclusief) een database aan. Vooral in het geval van een SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-abonnement wordt database vaak meegerekend in de maandelijkse licentieprijs van de software-oplossing. Een bedrijf kan leveranciers benaderen voor de implementatie van een eigen en onafhankelijke database, maar slechts weinig leveranciers bieden deze aan zonder bijbehorende software.

Een eenvoudige database van 1 gigabyte kost ongeveer tussen de 200 en 400 euro per maand. 1 gigabyte is echter erg weinig opslagruimte voor zakelijk gebruik. Er moet bovendien ook rekening gehouden worden met het aantal In haar originele betekenis betekent datawarehousing het opslaan van informatie. Bill Inmon, de vader van datawarehousing, noemde het “een onderwerpgeörienteerde, geïntegreerde, tijdsafhankelijke gegevensverzameling die aan de basis ligt van managementbeslissingen.” (Inmon, 1992, eigen vertaling) Dit is tot op de dag van vandaag de meest gebruikte omschrijving van het begrip. Toch geeft Inmon de gegevensverzameling meteen een doel: zakelijke beslissingen nemen. Daarmee ligt datawarehousing aan de basis van Business Intelligence (BI). De nauwe verwantschap tussen de twee begrippen heeft ertoe geleid dat de termen DWH en BI naast elkaar bestaan, maar in hun praktische invulling vaak synoniemen zijn.Data Warehouse Units (DWU), of data warehouse-eenheden in het Nederlands. Een DWU is een genormaliseerde meting van prestaties. De berekening zelf is abstract, maar hoe hoger het aantal DWU’s, hoe beter de database presteert. Ten slotte is het ook belangrijk om te kijken naar andere vereisten, zoals e-mail-notificaties, meldingen met betrekking tot het gebruik, incidenten met de HTTPS, het soort software dat ondersteund wordt etc.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 23 Gemiddeld: 3.6

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2019, 28 augustus). Database. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/database