WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Diensten

ICT Portal is een initiatief van het Europees Kenniscentrum voor Informatietechnologie (EKCIT). Het kenniscentrum heeft als doel de verspreiding van relevante kennis die nodig is voor het nemen van betere en weloverwogen ICT-beslissingen. Dit komt tot uiting in de volgende diensten:

Centrale informatiebron en startpunt op het gebied van ICT

Ontwikkeling en publicatie van onafhankelijke ICT-gerelateerde informatie. Deze is te vinden op de website ictportal.nl, en in de daartoe behorende digitale Bibliotheek. Zij wordt aangeboden in de vorm van:

 • artikelen, veelal voorzien van illustraties, video’s, etc.
 • informatiegidsen (Wijzers)
 • uitgebreide (interactieve) werkdocumenten (Premium Digiboeken)
 • fieldcases en documentaires
 • onderzoeksrapporten
 • interviews met deskundigen op ICT-gebied

De Bibliotheek is toegankelijk voor al dan niet betalende leden. Betalende leden beschikken over het complete aanbod van informatie.

Via het ICT Portal Forum worden leden in staat gesteld kennis en ervaringen uit te wisselen

Hulp tijdens software oriëntatietrajecten

Voor een onafhankelijke pakket- en/of leveranciersselectie kan een beroep op EKCIT worden gedaan. Door dagelijks contact met zowel softwareleveranciers als hun (potentiële) afnemers, neemt het kenniscentrum een centrale informatiepositie in. Deze ‘hub-functie’ wordt versterkt door het doen van onderzoek naar de prestaties van softwarepakketten én de bijbehorende implementatiepartners. Oriënterende bedrijven kunnen met deze informatie hun voordeel doen. Het interne onderzoeksteam van het kenniscentrum kan geschikte bedrijfsapplicaties voorstellen om te vergelijken. Dit biedt bedrijven meer houvast tijdens het selectietraject, waardoor zij de juiste (strategische) beslissingen kunnen nemen. Neemt u even contact op via het telefoonnummer: +31 (0)20 36 90 457

review pakketselectie

Voortgezet en hoger onderwijs

Actuele en praktische informatie uit het bedrijfsleven mag niet ontbreken in het opleidingsprogramma van onderwijsinstellingen. Om studenten en scholieren zo goed mogelijk voor te bereiden op hun professionele carrière, is het bieden van kennis over bedrijfssoftware, projectmanagement en procesoptimalisatie tegenwoordig een must. Het kenniscentrum EKCIT voorziet in deze educatieve behoefte van zowel het voortgezet als hoger onderwijs, door het bieden van een centrale digitale ICT-bibliotheek. Deze bibliotheek wordt jaarlijks door duizenden scholieren en studenten gebruikt voor actieve kennisvergaring. De aangeboden informatie wordt continu geactualiseerd en uitgebreid, en komt voort uit de werkelijke bedrijfspraktijk. Hiermee wordt een belangrijke brug gecreëerd tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Webinars en events

Vertegenwoordigers van EKCIT leveren als spreker regelmatig een bijdrage aan conferenties en webinars, en nemen daarnaast deel aan kennissessies. De focus ligt daarbij meestal op het optimaliseren van bedrijfsprocessen door middel van software.

Diensten in het kort

 • Ontwikkeling en publicatie van content
 • Online community (kennisoverdracht, forum)
 • Pakket- en leveranciersselecties
 • Kennisdeling met het onderwijs
 • Conferenties en webinars