WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Batchregistratie

Waarom in batches registreren?

Verschillende bedrijven krijgen goederen binnen in batches. Dit zijn (grote) leveringen van artikelen die tot dezelfde groep behoren. Een batch kan uit verschillende producten bestaan, maar heeft belangrijke gemeenschappelijke kenmerken. Appels en peren van dezelfde fruitteler kunnen bijvoorbeeld in dezelfde batch binnenkomen, al moeten ze wel net iets anders bewaard worden. Met de registratie van een batch kan haar geschiedenis en specificaties bij binnenkomst in het magazijn meteen worden opgeslagen in het ERP.

De registratie van batches hangt dus nauw samen met magazijnbeheer (warehouse management). Een bedrijf houdt zo overzicht op de actuele voorraad. Vooral voor ERP-systemen gericht op de voedingsbranche of de farmaceutische industrie is batchregistratie belangrijk. Deze bedrijven moeten namelijk een erg nauwkeurige aanduiding van de houdbaarheidsdatum van de verschillende batches hebben. Ook wordt van hen, nog meer dan van andere bedrijven, verwacht dat ze series en batches steeds kunnen traceren, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Batchregistratie blijft niet beperkt tot binnenkomende batches. Voor zakelijke klanten worden ook vaak uitgaande batches samengesteld. Ook hier is de registratie belangrijk, maar ligt de focus anders. Voor uitgaande batches is het belangrijk dat het handelsbedrijf zelf de nodige informatie ingeeft. Deze informatie wordt in de vorm van een code meegeven aan de klant. Een apotheker moet bijvoorbeeld goed weten welke bewaarregels er gelden voor een batch van geneesmiddelen. Ook voor de facturatie van weegartikelen zoals bijvoorbeeld vis is het belangrijk de batch goed te registreren. Zo weet de financiële afdeling wat de klant moet worden aangerekend.

Hoe werkt batchregistratie?

Batchregistratie hangt dus samen met Product Information Management (PIM). Het idee is dat alle partners in de Supply Chain gebruik maken van dezelfde data. Zo worden artikelen optimaal bewaard, bewerkt en gebruikt. De communicatie van deze data gebeurt meestal via barcodescanning. Bij binnenkomst in het magazijn scant een werknemer de nieuwe batch. Achter deze barcode zit dan alle nodige informatie voor juiste opslag, bewerking en tracking.

Batchregistratie zit vaak verweven in een Manufacturing Execution System (MES), of in een MES-module binnen een ERP-systeem. Dit soort systemen verzorgt namelijk de communicatie tussen de verkoop– en administratieve afdeling en productievloer van een bedrijf (of tussen handels- en productiepartners). Batchregistratie is hierbij van essentieel belang. Door batches te monitoren zijn namelijk alle afdelingen of partners met een druk op de knop op de hoogte van de status van een batch. Zo kan een vertegenwoordiger zijn klant duidelijk informeren over de voortgang of exacte locatie van een geplaatste order.

Een MES-systeem plant de productie en distributie van producten in functie van de binnengekomen bestellingen en naargelang de specifieke klanteneisen. Het systeem bepaalt de specifieke materialen die gebruikt worden, maakt een productieplanning op, en monitort batches van productie tot registratie.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Batchregistratie. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/batchregistratie