WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Return on Investment (ROI)

Met de Return on Investment kan de efficiëntie van een investering worden uitgedrukt. De ROI meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering.

Bij de aankoop van software krijgen projectleiders dikwijls van de directie de opdracht mee om een schatting van de ROI te maken. De ROI is in dat geval een hulpmiddel om te bepalen of een bepaalde investering in software de moeite waard is.

ROI berekenen

De ROI als verhoudingsgetal kan als volgt worden berekend:

Return on investment (ROI) = (1 / (verwachte) opbrengst / investering (kosten)) × 100%.

Als bedrijven de ROI van de aankoop van software proberen te bepalen wordt meestal niet uitsluitend gekeken naar directe geldelijke opbrengsten. Als oude software bijvoorbeeld wordt vervangen door nieuwe software die niet meer hapert en sneller is dan het oude systeem, verhoogt dit het werkplezier van medewerkers die met het systeem moeten werken. Werkplezier kan worden geschaard onder de baten van de software, maar laat zich moeilijk uitdrukken in geld. Tenzij er een duidelijk waarneembare verhoging van de efficiëntie en/of productie plaatsvindt door het verhoogde werkplezier. Ieder bedrijf zal andere criteria hanteren voor het berekenen van de ROI.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Return on Investment (ROI). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/return-on-investment-roi