WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Legacy systeem: hoe lang kun je met een verouderd systeem blijven werken?

Wat is een legacy systeem?

Een legacy systeem is software die het einde van zijn levensduur heeft bereikt, of anders gezegd: het is een systeem dat niet meer wordt onderhouden, niet meer wordt ondersteund en geen updates meer krijgt van de ontwikkelaar of leverancier.

softwarepakket end of life eol

Als een organisatie een legacy systeem gebruikt, dan doet het dat op eigen risico. Met goede IT-faciliteiten is dat nog wel een poosje mogelijk, maar het houdt natuurlijk een keer op: dan worden de risico’s en de beperkingen te groot.

Wist je dat? Voorbeelden van systemen die het einde van hun levensduur hebben bereikt zijn SAGE Murano en ContaPlus, beide van SAGE. SAP Business Suite 7 (R/3 en ECC) verandert in 2030 van status en wordt dan een legacy systeem.

Risico’s van het werken met een verouderd systeem

Er zijn bedrijven die werken met legacy systemen, bijvoorbeeld omdat zij te weinig tijd, geld of medewerkers hebben om op nieuwe software over te stappen. Maar het gebeurt ook dat een bedrijf het domweg niet nodig vindt, ervan uitgaande dat het zich zonder onderhoud en ondersteuning ook wel zal redden. Dat brengt echter risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid, compatibiliteit en prestatieniveau. Hieronder worden deze risico’s besproken.

Problemen met patches

Softwaresystemen worden voortdurend bijgewerkt. Dit gebeurt om een aantal redenen. Eén van de belangrijkste redenen is dat bugs worden ontdekt in de code van de systemen. Daarnaast worden updates uitgevoerd om de software verder te verfijnen, om functionaliteiten toe te voegen of om het risico op een crash van het systeem (of server) zo klein mogelijk te maken.

Om het gemis aan onderhoud en ondersteuning op te vangen, zijn er bedrijven die patches gebruiken om optredende onvolkomenheden in het systeem op te lossen. Maar deze patches blijken niet altijd compatibel met het systeem of ze veroorzaken prestatieproblemen. Een ander nadeel van het gebruik van patches is dat, afhankelijk van de sector, deze gecontroleerd en goedgekeurd moeten worden voordat ze kunnen worden toegepast. Dat maakt patchbeheer noodzakelijk.

patch management stappenplan

Niet compatible met andere software

De technologie evolueert en daarmee ook de programmeertalen. Een oplossing die is geprogrammeerd met PHP7 is trager en minder krachtig dan eentje die is ontwikkeld met PHP8. Maar software die tien jaar geleden werd ontwikkeld kan ook een hele andere programmeertaal hebben dan nieuwe software. Het kan dus goed zijn dat bijvoorbeeld de integratie van een oud ERP-systeem met andere software om die reden niet gaat lukken. Een legacy systeem wordt daardoor steeds meer een ‘software-eiland’: het kan niet communiceren met andere systemen, waardoor het onmogelijk wordt om processen te automatiseren.

Gebrek aan flexibiliteit en verminderde prestaties

Het gebruik van een legacy systeem heeft nog meer nadelen: het wordt gaandeweg trager, er kunnen geen licenties worden toegevoegd, het aantal modules of functionaliteiten kan niet worden uitgebreid, en verdere automatisering van bedrijfsprocessen wordt op een gegeven moment onmogelijk. Dat het systeem trager wordt moet overigens niet letterlijk worden opgevat, maar relatief: de omgeving van het systeem ontwikkelt zich en stelt steeds hogere eisen – waar het oude systeem niet of onvoldoende aan kan voldoen. Het niet kunnen toevoegen van gebruikers en functionaliteiten zorgt voor een denkbeeldig plafond in de bedrijfsvoering dat niet kan worden doorbroken, waardoor de groei van het bedrijf belemmerd wordt. Omdat verdere automatisering gaandeweg steeds problematischer wordt, verliest het bedrijf ook op het gebied van efficiency en slagvaardigheid steeds meer terrein.

Welke opties heeft een bedrijf met een legacy systeem?

Bedrijven die met een verouderd systeem werken, hebben twee opties: voorlopig vasthouden aan het legacy systeem tot het écht niet meer gaat, of overstappen op nieuwe software. Bedrijven die nog gebruik blijven maken van de oude software moeten zich uiteraard bewust zijn van de hierboven genoemde risico’s en beperkingen. Daarnaast zullen zij zich uiteindelijk ook geconfronteerd zien met de enige andere optie: die van overstappen op een nieuw systeem. Eigenlijk een uitstel van executie dus, dat met de nodige risico’s gepaard gaat.

Overstappen op nieuwe software kan op twee manieren:

  • Geleidelijk overgaan op andere software: een proces dat meer tijd kost, maar dat medewerkers beter in staat stelt zich aan te passen. En dat is niet onbelangrijk, want hoe goed het nieuwe systeem ook is – als men er niet goed mee overweg kan, dan is dat natuurlijk contraproductief.
  • De software in één keer veranderen: de snelste oplossing, waarbij het echter van groot belang is om de medewerkers grondig en op tijd op het nieuwe systeem voor te bereiden, om de implementatie probleemloos te laten verlopen.
Let op! Het overstappen op een nieuw systeem is geen sinecure. Eerst moeten de behoeften van het bedrijf goed in kaart worden gebracht. Pas als dat is gebeurd, kan met het zoeken naar het meest geschikte systeem worden begonnen. Er zijn echter zoveel oplossingen en zoveel leveranciers, dat de projectmanager mogelijk door de bomen het bos niet meer ziet. Om de zoektocht te vergemakkelijken en om geen tijd te verspillen aan het beoordelen van opties die niet werken, kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke adviseur van ICT Portal: +31 (0)20 369 0457.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 11 juli). Legacy systeem: hoe lang kun je met een verouderd systeem blijven werken? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/legacy-systeem