WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Quality Management (QM)

Quality Management is geen afgebakend proces

Quality management (kwaliteitsbeheer) bestaat uit het streven naar de hoogste kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is een overkoepelende vorm van bedrijfsbeheer die er op toeziet dat er steeds op een uniforme en kwaliteitsvolle manier gewerkt wordt. Ook worden er binnen kwaliteitsbeheer regelmatig controles en evaluaties uitgevoerd. Zo wordt de kwaliteit in de gehele organisatie, zowel op micro- als macroniveau, beoordeeld en verbeterd.

Tip! Vraag gratis het Digiboek Kwaliteitsbeheer aan om meer te leren over de elf cruciale pijlers van quality management, waaronder compliance met wet- en regelgeving, risicomanagement, en incidentbeheer.

Richtlijnen voor kwaliteitsbeheer

Kwaliteitsbeheer is dus een behoorlijk alomvattende term. Het is voor bedrijven dan ook niet gemakkelijk om exact te weten hoe ze de kwaliteitsuitdaging in zijn geheel aan moeten gaan. Een eerste stap voor bedrijven die over kwaliteit nadenken kan zijn het bepalen van werkwijzen en protocollen, en het opstellen van handleidingen en kwaliteitshandboeken. Vaak worden dit soort documenten ook vertaald naar werkinstructies onder de naam Standard Operating Procedure (SOP) mee. In principe kan elke gestandaardiseerde instructie een SOP genoemd worden, maar in praktijk wordt de naam vooral gebruikt wanneer er sectorspecifieke regelgeving bij komt kijken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor de voedingsindustrie, waar hygiënevoorschriften werknemers in veel gevallen voorschrijven om bijvoorbeeld handschoenen te dragen.

Elk bedrijf is anders en heeft zijn eigen SOP’s, maar toch zijn er enkele organisaties die algemene richtlijnen voor kwaliteitsmanagement hebben opgesteld. De bekendste norm voor kwaliteitsbeheer is de ISO 9000. De ISO-normen zijn internationaal erkend en een bedrijf kan, per richtlijn, een certificeringsproces aangaan. Het ISO 9000-certificaat is dus een soort kwaliteitslabel.

Quality Management Systems (QMS) brengen theorie in de praktijk

De meeste richtlijnen, zoals ook de ISO 9000, eisen van een organisatie om een Quality Management System (QMS) op te zetten. Dit is in de eerste plaats een document met de organisatorische doelen, ambities en beleidslijnen. Vervolgens legt het QMS ook de bedrijfsprocessen vast en bepaalt het welke middelen nodig zijn om de vastgelegde strategie zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Op het meest specifieke niveau worden ook de SOP’s opgesteld, en worden bedrijfsprocessen formeel in werkstromen gegoten. Het idee is dat een QMS bovendien flexibel is, zodat er kan ingespeeld worden op om het even welke verandering binnen het bedrijf om de kwaliteit te allen tijde te garanderen.

Software voor kwaliteitsmanagement

Aangezien kwaliteitsmanagement een brede term is, bestaat er ook een waaier aan software die bedrijven kan ondersteunen in het proces. Zo kan een DMS een hulp zijn bij de naleving van de ISO 9000. Ook een specifiek Electronic Quality Management System (EQMS) kan de kwaliteit binnen een organisatie op peil brengen of houden. Deze EQMS worden tegenwoordig echter steeds vaker ingebouwd in een ERP-systeem of DMS specifiek voor kwaliteitsbeheer.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 2 december). Quality Management (QM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/quality-management-qms