WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Building Information Modeling (BIM)

BIM vervangt het vroegere schaalmodel

Building Information Modeling (BIM) is het proces waarbij er een bouwwerkinformatiemodel wordt opgemaakt van een bestaand of nog uit te voeren bouwproject. De voorloper van BIM is het maken van fysieke schaalmodellen. Zo stelde men vroeger het bouwconcept visueel voor, kon er bekeken worden waar eventuele zwakheden lagen en werden belangrijke beslissingen genomen. Tegenwoordig is het niet meer nodig om een fysiek schaalmodel te bouwen. BIM betekent in de praktijk namelijk het uitwerken van virtuele 3D-modellen. Deze modellen worden gemaakt met behulp van software voor Computer Aided Design (CAD).

Weetje: BIM wordt vaak onterecht zelf als een softwareproduct gezien. De term refereert echter aan een proces. Software die BIM ondersteunt in het uittekenen van de modellen zijn bijvoorbeeld de programma’s Autodesk Revit, ArchiCAD en AutoCAD.

BIM begint maar eindigt niet met 3D

De basis van Building Information Modeling ligt in het uittekenen van een 3D-model, maar tegenwoordig willen of moeten constructiebedrijven nog heel wat meer informatie verzamelen. Om te voldoen aan verschillende wetten of richtlijnen voor (verplichte) certificaten moeten aannemers gedurende de gehele voorstudie en bouw van een constructie extra informatie verzamelen. Met de BIM-methode worden naast de geometrische informatie (3D-model) dan ook informatie over constructietijd (4D-model), kosten (5D-model), de operationaliteit (6D-model) en duurzaamheid (7D-model) toegevoegd.

De verzameling van al deze informatie resulteert in een erg volledig Building Information Model. Dit kan losstaand worden bewaard en beheerd. Zo kan er, wanneer later een vraag of probleem opduikt, steeds worden teruggegaan naar de details van de constructie. Voor het constructiebedrijf of de architect kan het echter ook erg handig zijn een koppeling te maken met een DMS-systeem voor de bouw. Een bestaand en uitgewerkt model kan namelijk heel wat relevante informatie bevatten voor het uitwerken van toekomstige projecten. Zo hoeft men niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.

Wetgeving rondom Building Information Modeling

De wetgeving rondom BIM is voorlopig nog afhankelijk van het land waar de constructie plaatsvindt. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is BIM erg ingeburgerd, en is de methode verplicht voor bouwprojecten waarbij de overheid betrokken is (aanbestedingen). België loopt in dit opzicht nog wat achter, al is er wel een inhaalbeweging te zien. Ook op Europees niveau worden er inspanningen geleverd om overkoepelende BIM-normen op te stellen, die vervolgens worden omgezet naar landelijke normen zoals de NEN-normen in Nederland en de NBN-normen in België.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2021, 19 oktober). Building Information Modeling (BIM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/building-information-modeling-bim