WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Over ICT Portal

ICT Portal is een initiatief van EKCIT, het European Knowledge Center for Information Technology. EKCIT beoogt het ontwikkelen en verspreiden van actuele en betrouwbare informatie op het gebied van informatietechnologie onder (aankomend) ICT-professionals.

ICT Portal fungeert als informatiebron voor een groot aantal bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. De informatie wordt als volgt aangeboden:

  • door middel van een groot aantal artikelen op de algemeen toegankelijke website;
  • meer uitgebreide documentatie in de ICT Portal Bibliotheek, beschikbaar voor niet-betalende leden
  • Interactieve (werk)documenten (Premium Papers) voor betalende leden die daarmee toegang hebben tot het complete informatieaanbod
  • via het ICT Portal Forum waarop leden kennis en ervaringen uitwisselen.

Daarnaast ondersteunt ICT Portal organisaties bij de analyse en selectie van software en leveranciers.

De informatie op ictportal.nl komt tot stand op basis van continue research en dagelijks contact met organisaties die zich voor ICT-uitdagingen zien gesteld. Op die manier ontsluit ICT Portal een grote hoeveelheid theoretische kennis met een extra meerwaarde omdat zij daadwerkelijk aan de praktijk is getoetst.