WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

PaaS (Platform as a Service)

Wat houdt Platform as a Service precies in?

PaaS is een platform voor de ontwikkeling en hosting van bedrijfsapplicaties dat wordt aangeboden in abonnementsvorm. Het platform is eigenlijk een cloudservice die infrastructuur (IaaS), software voor applicatie-ontwikkeling en beveiliging combineert. Dit maakt het voor bedrijven makkelijker en goedkoper om eigen applicaties te ontwikkelen, of om op maat gemaakte applicaties te hosten.

Eenvoudig eigen applicaties bouwen of hosten

Bijna elk product of dienst heeft dezer dagen zijn eigen applicatie, zowel binnen een bedrijf zelf als voor eindklanten. Binnen bedrijven zijn applicaties een vorm van maatwerk geworden. Wat niet binnen de traditionele ERP– of CRM-modules valt, kan via het platform zelf ontwikkeld worden. Vooral grote spelers zoals Salesforce en Microsoft zetten meer en meer in op flexibiliteit van bedrijfsapplicaties. De bekendste voorbeelden van platformen voor applicatie-ontwikkeling zijn dan ook Microsoft Azure en Heroku van Salesforce.

Ook bedrijven die een (mobiele) applicatie wensen voor extern gebruik kunnen hiervoor beroep doen op PaaS. De service zorgt ervoor dat deze bedrijven zelf de controle hebben over de applicaties. Tegelijkertijd moeten ze niet meer moeten opdraaien voor de hoge kosten die ontwikkeling en hosting met zich meebrengt. Vooral extra services, zoals workflow– en designtools en API's, maken het eigen ontwerp van applicaties makkelijker.

Soorten PaaS

Er bestaan twee soorten PaaS: public en enterprise (of private). Public PaaS betekent dat het platform gelijk is voor alle bedrijven die er gebruik van maken, en dat de opslagplaats publiek is. Veel bedrijven kiezen voor een public PaaS omwille van de lage kosten en het gebruiksgemak. Daartegenover staat dat enterprise PaaS tegemoetkomt aan hogere eisen door meer in te zetten op veiligheid, en door meer controle over de applicaties te bieden. Ten slotte kan de enterprise-omgeving ook verder gepersonaliseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de bedrijfssoftware op een erg specifiek operating system draait, of in specifieke code moet worden aangeleverd.

Veranderen van PaaS-leverancier

Een reëel risico bij een PaaS-model is een lock-in vanuit de leverancier. De klant is eigenaar van de software, maar die is vaak ingericht naargelang het operating system en andere ondersteuning van de leverancier. Dat maakt het voor de klant dus niet gemakkelijk om zomaar van leverancier te veranderen. Ook als de leverancier de service aanpast of opzegt kan de klant een probleem ervaren.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 30 januari). PaaS (Platform as a Service). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/paas-platform-as-a-service