WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

PaaS (Platform as a Service)

Wat houdt Platform as a Service precies in?

PaaS is een platform voor de ontwikkeling en hosting van bedrijfsapplicaties dat wordt aangeboden in abonnementsvorm. Het platform is eigenlijk een Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloudservice die infrastructuur (IaaS staat voor Infrastructure as a Service en beschrijft het XaaS-model waarbij een leverancier ICT-infrastructuur ter beschikking stelt in abonnementsvorm. Onder infrastructuur wordt verstaan: de servers, hardware voor opslag, netwerkvoorziening, en virtual machines (VM). Ook bijbehorende diensten zoals beveiliging en regelmatige back-ups worden vaak afgenomen in het Iaas-model. Bij IaaS gebruikt de klant de infrastructuur van de leverancier om eigen ontwikkelde of aangekochte software op te laten draaien. Bedrijven kiezen vaak voor IaaS om de (zware) investering in hardware te vermijden of nog even uit te stellen. Op IaaS-modellen wordt echter wel vaak voortgebouwd voor de ontwikkeling van PaaS of SaaS.IaaS), Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software voor applicatie-ontwikkeling en IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). beveiliging combineert. Dit maakt het voor bedrijven makkelijker en goedkoper om eigen applicaties te ontwikkelen, of om op maat gemaakte applicaties te hosten.

Eenvoudig eigen applicaties bouwen of hosten

Bijna elk product of dienst heeft dezer dagen zijn eigen applicatie, zowel binnen een bedrijf zelf als voor eindklanten. Binnen bedrijven zijn applicaties een vorm van maatwerk geworden. Wat niet binnen de traditionele ERP– of Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-modules valt, kan via het platform zelf ontwikkeld worden. Vooral grote spelers zoals Salesforce en Microsoft zetten meer en meer in op flexibiliteit van bedrijfsapplicaties. De bekendste voorbeelden van platformen voor applicatie-ontwikkeling zijn dan ook Microsoft Azure en Heroku van Salesforce.

Ook bedrijven die een (mobiele) applicatie wensen voor extern gebruik kunnen hiervoor beroep doen op PaaS. De service zorgt ervoor dat deze bedrijven zelf de controle hebben over de applicaties. Tegelijkertijd moeten ze niet meer moeten opdraaien voor de hoge kosten die ontwikkeling en hosting met zich meebrengt. Vooral extra services, zoals Een workflow, werkstroom genoemd in het Nederlands, is een opeenvolging van stappen die bedrijven moeten doorlopen om een bedrijfsproces uit te voeren. Met een workflow wordt in een softwaresysteem vastgelegd hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden, of hoe een document beheerd moet worden. Er wordt ook bepaald wie elke stap moet uitvoeren.workflow– en designtools en Een Application Programming Interface (API) maakt de interface tussen systemen mogelijk. De tool zorgt ervoor dat verzoeken van de ene applicatie efficiënt worden gecommuniceerd naar de andere applicatie. De verzoekende applicatie krijgt vervolgens toegang tot informatie of functionaliteit van de andere applicatie.API's, maken het eigen ontwerp van applicaties makkelijker.

Soorten PaaS

Er bestaan twee soorten PaaS: public en enterprise (of private). Public PaaS betekent dat het platform gelijk is voor alle bedrijven die er gebruik van maken, en dat de opslagplaats publiek is. Veel bedrijven kiezen voor een public PaaS omwille van de lage kosten en het gebruiksgemak. Daartegenover staat dat enterprise PaaS tegemoetkomt aan hogere eisen door meer in te zetten op veiligheid, en door meer controle over de applicaties te bieden. Ten slotte kan de enterprise-omgeving ook verder gepersonaliseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de bedrijfssoftware op een erg specifiek operating system draait, of in specifieke code moet worden aangeleverd.

Veranderen van PaaS-leverancier

Een reëel risico bij een PaaS-model is een lock-in vanuit de leverancier. De klant is eigenaar van de software, maar die is vaak ingericht naargelang het operating system en andere ondersteuning van de leverancier. Dat maakt het voor de klant dus niet gemakkelijk om zomaar van leverancier te veranderen. Ook als de leverancier de service aanpast of opzegt kan de klant een probleem ervaren.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 4

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 6 februari). PaaS (Platform as a Service). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/paas-platform-as-a-service