WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Bill Of Materials (BOM)

Wat is een Bill Of Materials (BOM)?

Een Bill Of Materials, of stuklijst, is een lijst met alle benodigdheden voor de productie of assemblage van een artikel. Dit kan gaan over de grondstoffen zoals meel voor brood, maar ook over de nodige infrastructuur zoals kneedmachines en ovens. Bovendien worden instructies gegeven over hoe die productie en assemblage exact moet verlopen. Een BOM wordt binnen elke vorm van productie of assemblage gebruikt: Assemble To Stock (ATS), Assemble To Order (ATO), Make To Stock (MTS), of Make To Order (MTO).

Wat is het nut van een stuklijst

Een stuklijst wordt in de eerste plaats gebruikt om de inkoop van materialen te plannen. Aan de hand van stuklijsten wordt bepaald welke materialen moeten worden ingekocht en in welke hoeveelheden. Daarom is het belangrijk om de benodigde materialen tot in detail vast te leggen op een stuklijst. Gebruiksvoorwerpen zoals breekmesjes of lijmpistolen worden soms niet opgenomen in de BOM, maar zonder deze aankopen is het moeilijk om bijvoorbeeld fotokaders in elkaar te zetten.

Vaak worden basismaterialen zoals schroeven onafhankelijk van de gemaakte artikelen permanent op voorraad gehouden. Toch kan het handig zijn om ze op te nemen in de BOM. Zo helpt het document om het totale kostenplaatje van de productie of assemblage van het artikel te bepalen.

Tot slot zorgt een Bill Of Materials er ook voor dat de productie of assemblage correct verloopt, en dit op alle niveaus. Door aan elke stap duidelijke instructies toe te voegen kan het aantal fouten worden gereduceerd. Als een werknemer toch een afwijking ontdekt in een te gebruiken product, kan hij ook voorgaande stappen en instructies raadplegen om te ontdekken waar het fout ging. Als een monteur in een autofabriek bijvoorbeeld een fout detecteert aan de motor die hij moet plaatsen, kan hij met de bouwer van de motor kijken welke instructie niet helemaal correct is uitgevoerd. Als de motorbouwer echter een externe toeleverancier is, kan er slechts worden gewezen op de fout. De toeleverancier zal dan in zijn eigen BOM moeten zoeken naar waar het bouwproces is afgeweken van de instructies.

Verschillende BOMs voor verschillende activiteiten

Een Bill Of Materials wordt in vrijwel alle productiegerelateerde velden gebruikt. Door het extensieve gebruik zijn er voor twee activiteiten zelfs eigen versies van BOM uitgedacht: Engineering Bill Of Materials (EBOM) en Manufacturing Bill Of Materials (MBOM). Zoals de namen aangeven zijn deze BOM specifiek ingericht voor respectievelijk de ontwerpfase en de eigenlijke productie van artikelen.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 4 november). Bill Of Materials (BOM). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/bill-of-materials-bom