WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Manufacturing Execution System (MES)

Wat is een MES?

Een Manufacturing Execution System (MES) is software die zorgt voor de optimalisatie van de activiteit op de productievloer. De bedoeling is dat het systeem de productiekosten drukt, en tijdsbesparing oplevert. Om dit doel te behalen, worden alle mogelijke data omtrent productie geanalyseerd. Hierop wordt de Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning vervolgens afgestemd.

Concreet zorgt een MES voor onderstaande elementen uit de productieplanning:

  • De prioriteit van werkorders
  • Het tijdstip waarop machines in- en uitgeschakeld moeten zijn
  • Het tijdige De grootste uitdaging van bedrijven in de installatie- en onderhoudsbranche is dat ze voor een groot deel van de tijd ‘buitenshuis’ aan het werk zijn. De installaties en onderhoudsbeurten gebeuren meestal op locatie bij de klant. Ondanks de mogelijkheid om te bellen, e-mailen, Skypen etc., blijft de communicatie tussen de buitendienst en het (hoofd)kantoor nog vaak een probleem. Op kantoor moet in principe in real-time bekend zijn wat medewerkers op locatie aantreffen en welke taken ze uitvoeren. Daarnaast moeten deze medewerkers ter plekke project-, product- of bedrijfsinformatie kunnen raadplegen.onderhoud en revisie van machines
  • De meest optimale werkstromen
  • De meest optimale materialen om te gebruiken
  • De continue bijstelling van parameters voor Quality Management, ook wel kwaliteitsbeheer in het Nederlands, bestaat uit het streven naar de hoogste kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is een overkoepelende vorm van bedrijfsbeheer die er op toeziet dat er steeds op een uniforme en kwaliteitsvolle manier wordt gewerkt.kwaliteitsbeheer, en het verzekeren dat de Een Standard Operating Procedure (SOP) is een document waarin de instructies voor een bepaald werkproces minutieus beschreven staan. Dit is vooral interessant voor de opleiding van nieuwe werknemers, of in sectoren waar er erg strenge regelgeving geldt. Een voorbeeld van zo’n sector is de luchtvaart, waar vliegtuigen voor vertrek steeds dezelfde gedetailleerde controles moeten ondergaan vóór ze kunnen opstijgen.instructies gelezen en gevolgd worden
  • De toekenning van individuele werktaken
  • De herprogrammering machines
  • De ideale werkmomenten voor bepaalde ploegen
  • De Het beheer van toerbeurten is in nogal wat bedrijven een lastige klus. Hoe kan een shiftplanning door middel van software geoptimaliseerd worden? Wat kost deze automatisering van de roosterplanning en ploegen een bedrijf?plaatsing van ploegen op de plek waar ze de meeste waarde bieden

Een MES wordt dus vooral gebruikt voor de verhoging van het rendement van machines (Overall Equipment Effectiveness, OEE), maar het systeem wordt ook (indirect) ingezet voor de meest effectieve werkplanning van ploegen, en vormt daarmee een goede basis voor de toepassing van verschillende strategieën voor de productie-optimalisatie, zoals Lean Manufacturing of lean production draait in essentie om het optimaliseren van de productie-efficiëntie door middel van vereenvoudiging van het productieproces.Lean Manufacturing.

Wist je dat? De Manufacturing Enterprise Solutions Association (MESA) heeft in 1997 bepaald wat MES precies inhoudt. Dit werd vastgelegd in het model MESA-11, waarin de 11 basisfunctionaliteiten van een MES beschreven staan. Op basis van deze 11 functionaliteiten zijn zowel het MESA-model als de verschillende MES op de markt steeds verder ontwikkeld.

mesa 11 standaard

Wat heeft een MES te maken met ISA 95?

Een MES staat nooit op zichzelf. Het is de drijfveer achter de productieplanning, en moet dus interageren met heel wat andere software. Integraties gebeuren vooral met systemen voor In het kort houdt supply chain management in dat een handels-, productie- of distributiebedrijf weet welke materialen of producten besteld moeten worden. SCM houdt ook in dat producten op tijd worden geleverd. Om deze planning in goede banen te leiden gebruikt SCM data uit het ERP-systeem. De ERP-functionaliteiten die gebruikt worden bij SCM zijn onder andere:supply chain management, Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.software voor verkoop en dienstverlening (CRM), of Een handelsonderneming kiest vaak voor de aanschaf van een systeem voor Enterprise Resource Planning (ERP) dat speciaal gericht is op de handelsactiviteiten zoals orderpicking, magazijnindeling en voorraadbeheer. Voor welke specifieke problemen kan een ERP een oplossing bieden? Welke functionaliteiten zijn essentieel voor de handel? Hoe kan de software bijdragen aan hogere winstmarges?ERP-pakketten voor de handel en productie. MES koppelt daarnaast gemaakte bedrijfsbeslissingen aan het operationele gedeelte van het bedrijf, als een soort van tussenschakel. Deze tussenpositie van het MES wordt duidelijk weergegeven aan de hand van ISA 95. Dit model, opgesteld door de International Society of Automation, is een standaard die bedrijven kunnen gebruiken om al de verschillende systemen voor de productie efficiënt in te zetten, te structureren en te integreren.

niveaus piramide isa 95

Binnen ISA 95 krijgt elk niveau input van het vorige niveau. Op het eerste niveau worden vooral data verzameld uit machines. Deze data zijn een waardevolle bron, en dragen bij aan de realisatie van de industrie 4.0. Een sensor kan bijvoorbeeld oververhitting of een afname van de ventilatie detecteren, nog voordat het probleem escaleert en de machine onbruikbaar wordt. Er wordt ook voor automatisering van de productieprocessen gezorgd. Dit doet de Programmable Logic Controller, beter bekend onder de afkorting PLC. Dit systeem zorgt niet alleen voor de detectie van afwijkingen, maar lost ze ook zelf op. Zo kunnen er bij oververhitting meteen koelelementen worden ingezet.

Op het tweede niveau van ISA 95 bevinden zich SCADA-systemen (Supervisory Control And Data Acquisition). Een SCADA-systeem verkrijgt data van het onderliggende niveau en verwerkt deze door middel van Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Business Intelligence (BI) tot rapportages over de werking van de productie-eenheden. Om de data correct te kunnen omzetten naar leesbare rapportages, wordt er binnen dit niveau ook gebruik gemaakt van systemen voor HMI (Human-Machine Interface). Deze systemen ‘vertalen’ ingewikkelde data en variabelen over de productieprocessen naar verwerkbare en nuttige informatie die in het SCADA-systeem kunnen worden geraadpleegd.

Op het derde niveau van ISA 95 bevinden zich de systemen die de activiteit op de productievloer controleren, zoals een MES. Vanaf dit niveau worden ook daadwerkelijke beslissingen over de productie genomen. De systemen op niveau 3 baseren zich voor deze beslissingen op real-time data en historische gegevens van voorgaande situaties, aangereikt door de onderliggende niveaus.

Ten slotte gaan alle data van de eerste drie niveaus naar het vierde niveau, waar zich het Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem bevindt. Vanuit dit systeem kunnen bedrijfsbeslissingen gemaakt worden, zoals het aanpassen van productiewijzen of het opkrikken van de Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraad. Deze veranderingen worden doorgezet naar de onderliggende niveaus, en het hele proces van data doorgeven begint opnieuw. Idealiter verloopt de hele synchronisatie steeds in real-time.

Let op! MES-software bestaat zowel als losstaand pakket, als in de vorm van een module binnen het ERP. Veel bedrijven kiezen voor een oplossing geïntegreerd in het ERP, omdat dit meer garantie biedt op een goede wisselwerking tussen beide systemen. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer vinden bedrijven een vergelijking tussen verschillende ERP-systemen.

Waarin verschilt een MES van een MOM?

Op niveau drie van het model ISA 95 wordt, naast het MES, ook het systeem voor MOM (Manufacturing Operations Management) geplaatst. Deze systemen lijken op elkaar, maar doen toch niet helemaal hetzelfde. MOM focust op het beheer en de uitvoering van acties op de productievloer, terwijl MES de meer analytische kant voor zijn rekening neemt. MES gebruikt de data van onderliggende niveaus voor het drukken van de kosten, het verhogen van de productiecapaciteit en het garanderen van de Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op de eindbestemming. Zowel op het niveau van praktische bedrijfsactiviteiten, als voor producten en documentbeheer is het een belangrijke functionaliteit. Vandaar dat traceerbaarheidssystemen vaak voorkomen in pakketten voor Enterprise Resource Management (ERP) en in Document Management Systemen (DMS).traceerbaarheid en kwaliteit van producten.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2019, 24 oktober). Manufacturing Execution System (MES). Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/ict-lexicon/manufacturing-execution-system-mes