WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SAP BusinessObjects BI Suite: wat kunnen bedrijven met dit platform?

Inhoudsopgave

 1. SAP BusinessObjects BI Suite in het kort
  1. SAP BO versus SAC
 2. Opbouw van de software
  1. Aanvullende functionaliteiten
  2. Functionaliteiten die verdwijnen in de nieuwe versie
 3. Gebruik van de software bij bedrijven
  1. Klantenservice
  2. Marketing en sales
  3. Andere afdelingen
 4. Prijs van BusinessObjects BI Suite

Wat is SAP BusinessObjects BI Suite?

SAP BusinessObjects BI Suite (SAP BO) is een Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise-platform van SAP voor Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Business Intelligence (BI). Bedrijven kunnen hiermee hun data analyseren, rapportages creëren, en dashboards opstellen. Voor bedrijven die liever niet met lokaal geïnstalleerde systemen werken, heeft SAP een equivalent in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud: SAP Analytics Cloud (SAC).

Wist je dat? In 1990 richtten Bernard Liautaud en Denis Payre het bedrijf Business Objects op in Parijs. Het bedrijf hield zich bezig met Business Intelligence. In 2007 kocht SAP dit bedrijf voor omgerekend 4,8 miljard euro. SAP was trouwens niet als enige bezig met overnames; ook andere technologiereuzen kochten BI-bedrijven op. Zo namen Oracle en IBM respectievelijk Hyperion en Cognos over in 2007, en werd Microsoft in 2008 eigenaar van 90 degree software.

Een BI-systeem moet gevoed worden door data. Deze data haalt BusinessObjects uit verschillende bronnen, onder andere In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.databases en softwaresystemen als Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-pakketten, Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?documentbeheersystemen en HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-software. Om deze data op te halen wordt er gebruik gemaakt van Een data service is een middleware-platform dat zorgt voor de opslag en structurering van data uit verschillende bronnen. Het systeem extraheert data uit andere systemen en beheert ze op een centrale opslagplaats. Om de data van structuur te voorzien worden ze eerst opgedeeld in verschillende klassen, zoals adres, naam, achternaam, telefoon, etc. De bronnen waaruit data worden geëxtraheerd zijn onder andere databases, software, web services, internet of things en servers.data services, of van Information Design Tool (IDT). Dit is een tool waarmee data eenvoudig opgehaald en gelezen kunnen worden door een gebruiker. Hij of zij hoeft hierbij niet te weten uit welk systeem de data komen, of welke structuur ze hebben. Ook hoeft de gebruiker niets te kennen van Een SQL-database is een relationele database die opgebouwd is uit tabellen met gestructureerde gegevens, en die compatibel is met de Structured Query Language (SQL). Met behulp van SQL kan uit de database informatie worden opgevraagd en kunnen gegevens worden aangepast. SQL wordt als standaardtaal gezien door zowel de ANSI (American Standards Institute) als de ISO-organisatie. De meeste moderne databases zijn SQL-databases.SQL.

Let op! Meestal zijn databases opgesteld in SQL, maar dat betekent niet dat al deze databases hetzelfde zijn. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een gedetailleerde vergelijking van verschillende databasesystemen.

Waarin verschilt SAP BusinessObjects BI Suite van SAP Analytics Cloud?

SAP Analytics Cloud (SAC) is ook een BI-oplossing. Sommige optionele modules van beide oplossingen hebben ook dezelfde naam. Echter, de modules van SAC zijn niet zo ver ontwikkeld als die van SAP BO. Daarnaast is SAC een Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud-oplossing, en kan de software ook gebruikt worden voor de bedrijfsplanning en analytische voorspellingen (al moet er voor deze functies wel extra betaald worden). De voorspellingsfunctionaliteit helpt bedrijven om zich voor te bereiden op de toekomstige verkoop en om de benodigde productiecapaciteit te bepalen. Hierbij baseert het systeem zich, met behulp van machine learning, op de verkoopgeschiedenis. Als een gebruiker bijvoorbeeld regelmatig naar het koopgedrag van een specifieke klant kijkt, kan SAC voorstellen om er een overzichtelijk rapport van te maken.

Uit welke modules is SAP BO opgebouwd?

Als een bedrijf SAP Business Objects aanschaft, is er in de basis maar één module inbegrepen (Web Intelligence, Webi). Dit betekent dat alle andere modules voor analyses, rapportage en datavisualisatie apart moeten worden bijgekocht, ook al vallen ze binnen hetzelfde portfolio. SAP BusinessObjects BI 4.3 is de nieuwste versie van de software (maart 2020). Met deze vernieuwing zijn ook enkele modules die voorheen beschikbaar waren, uit het portfolio verdwenen.

Wist je dat? De nieuwste versie van SAP BusinessObjects BI (4.3) werd op 12 juni 2020 gelanceerd. SAP heeft aangekondigd dat de Wanneer er in softwareland gesproken wordt van End of Life, het levenseinde, is dat een referentie aan de ‘vervaldatum’ van een softwareproduct. Op deze datum vervalt de ondersteuning vanuit de leverancier, en wordt er geen onderhoud meer aangeboden, ook al zou hiervoor betaald worden. Een bedrijf kan de software nog wel gebruiken, maar kan bij de leverancier geen updates meer afnemen, en bugs of andere defecten worden niet meer verholpen.End-of-Life van deze oplossing zeker niet vóór 2027 zal plaatsvinden. Aan de vorige versie, SAP BusinessObjects BI 4.2, zal in 2024 een einde komen.

Modules van SAP BusinessObjects BI 4.3

  • Web Intelligence (Webi): is de enige basismodule van SAP BusinessObjects, en ook meteen de meest gebruikte. Met deze module kunnen gebruikers analyses uitvoeren op data uit In haar originele betekenis betekent datawarehousing het opslaan van informatie. Bill Inmon, de vader van datawarehousing, noemde het “een onderwerpgeörienteerde, geïntegreerde, tijdsafhankelijke gegevensverzameling die aan de basis ligt van managementbeslissingen.” (Inmon, 1992, eigen vertaling) Dit is tot op de dag van vandaag de meest gebruikte omschrijving van het begrip. Toch geeft Inmon de gegevensverzameling meteen een doel: zakelijke beslissingen nemen. Daarmee ligt datawarehousing aan de basis van Business Intelligence (BI). De nauwe verwantschap tussen de twee begrippen heeft ertoe geleid dat de termen DWH en BI naast elkaar bestaan, maar in hun praktische invulling vaak synoniemen zijn.datawarehouses, en kunnen ze er rapportages van maken. Deze kunnen vervolgens op het platform worden opgeslagen of geëxporteerd worden naar pdf of Excel. Werknemers kunnen ook eenvoudige dashboards maken. Voor uitgebreide dashboard-mogelijkheden, moet het bedrijf de module Lumira aanschaffen. In de volgende (Engelstalige) video wordt uitgelegd hoe een gebruiker verschillende data kan opvragen met Webi.

  • Analysis for Microsoft Office: deze module wordt veelvuldig gebruikt. Het is een add-in die wordt geïntegreerd in Office 365 is de document management oplossing in de cloud van Microsoft, maar biedt ook mogelijkheden voor het creëren van documenten (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Office 365 is inmiddels voor een groeiend aantal bedrijven een serieus alternatief voor de on-premise versie van het MS Office-pakket. In een bepaald opzicht lijkt Office 365 op de on-premise versie, maar er zijn wel degelijk een aantal verschillen. Wat zijn deze verschillen precies?Microsoft Office 365. Dit zorgt ervoor dat wanneer een gebruiker in een Office-document werkt (bijvoorbeeld Excel of PowerPoint) de data meteen mee worden opgenomen voor bepaalde analyses en rapportages. De gebruiker hoeft hiervoor niet uit het document te gaan. Analysis for Microsoft Office is de opvolger van SAP BEx Analyzer. Deze laatste was alleen compatibel met Excel-lijsten.
  • Crystal Reports: dit is een module voor data-analyse en het opstellen van rapportages. De rapportages kunnen zowel on- als offline geraadpleegd worden, en via verschillende apparaten en kanalen (webbrowser en applicatie). De module bestaat uit twee deeloplossingen:
   1. Reports: hiermee kunnen dynamische rapportages worden gemaakt op basis van data die zowel in SAP-software als in andere systemen staan.
   2. Server: via deze weg heeft de gebruiker toegang tot de rapportages en kan hij ze automatisch laten verspreiden. De server zorgt er ook voor dat de dashboards opgemaakt kunnen worden.
 • SAP BusinessObjects Lumira (voorheen bekend als SAP Visual Intelligence): dit is de module die SAP Business Explorer vervangt. Lumira geeft rapportages weer in real-time. Er zijn drie componenten in de module:
  1. Discovery: ontwikkeld voor medewerkers zonder technische kennis. Met deze versie kunnen bedrijfsdata worden onderzocht en geanalyseerd, zowel online als offline. Gebruikers kunnen ook persoonlijke weergaven van de data instellen.
  2. Designer: ontwikkeld voor IT-personeel. Hiermee kunnen gebruikers onder andere analysetools naar eigen wens inrichten, ondersteunende bedrijfsapplicaties ontwikkelen of bewerken en analyserapportages opstellen.
  3. Server: ontwikkeld voor de beheerders van de oplossing. In dit gedeelte worden alle documenten opgeslagen die zijn opgemaakt met Lumira Discovery en Lumira Designer. Via deze weg kunnen de documenten dus ook gedeeld worden. Bovendien kunnen gebruikers de data weergeven, ze extraheren en de documenten afdrukken.

Modules die verdwenen zijn met de komst van de nieuwe versie van SAP BO

Wie SAP Business Objects al kende, heeft gemerkt dat een aantal modules ontbreekt in bovenstaand lijstje. De nieuwe versie (SAP BO 4.3) biedt de volgende modules niet meer aan:

 • SAP BusinessObjects Dashboards (voorheen bekend als Xcelsius) was een module die zorgde voor de visualisatie van data in dashboards met interactieve elementen, grafieken en widgets. De module is echter niet meer functioneel, want ze was gebaseerd op Flash Player, een extensie die ondertussen niet meer nodig is voor het weergeven van multimedia, en dus niet meer ondersteund wordt door webbrowsers.
 • SAP BusinessObjects Explorer gaf de gebruiker de mogelijkheid om de bedrijfsdata te onderzoeken. Deze werd vooral gebruikt om grote hoeveelheden data te doorzoeken (Big Data is de verzamelnaam voor de exponentiële groei en de grote hoeveelheid van geregistreerde informatie. Big Data kenmerkt zich door drie elementen: het grote volume van data, de brede diversiteit van verschillende type data en databronnen, en de snelheid waarmee data moet worden verwerkt. big data) – zonder echt naar iets specifieks op zoek te zijn. Dit werd gedaan om bepaalde patronen te ontdekken. De module wordt niet meer aangeboden omdat ze erg veel capaciteit vroeg van de servers.
Let op: beide modules, SAP BusinessObjects Explorer en SAP BusinessObjects Dashboards, gingen op 31 december 2020 end-of-life. Bedrijven die er nog mee werken kunnen dat blijven doen, maar zonder ondersteuning van SAP.

Hoe gebruiken bedrijven SAP BO in de praktijk?

Veel bedrijven gebruiken SAP BusinessObjects, van apotheken tot tankstations en telecombedrijven. Laten we het voorbeeld nemen van een telecombedrijf. Deze organisatie heeft veel afdelingen, en veel data door de continue interactie met klanten. Al deze data moeten geanalyseerd worden. SAP BO kan dan bijvoorbeeld worden ingezet in de volgende afdelingen:

Een snelle en goede klantenservice

Klanten van telecombedrijven hebben hoge verwachtingen. Bij vragen of klachten willen ze direct een Een ticketsysteem zorgt ervoor dat vragen of klachten van klanten op een ordelijke manier opgevolgd kunnen worden. Zodra er een klacht of vraag binnenkomt bij de klantendienst van een bedrijf, wordt er in het systeem een fiche aangemaakt met alle klantinformatie en details over de vraag of klacht. Deze fiche wordt een ticket genoemd. Het ticket kan manueel aangemaakt worden door de medewerker die de klacht te horen of te lezen krijgt (telefoon, e-mail, chat…), of automatisch in het systeem opgenomen worden, bijvoorbeeld op basis van een online klachtenformulier. In dit tweede geval moet er uiteraard een koppeling zijn tussen het medium waarop het formulier wordt ingevuld (vaak de website of een klantenportaal) en het ticketsysteem.antwoord of oplossing aangereikt krijgen. Om aan deze eisen te voldoen, worden vaak de meest voorkomende vragen en problemen per thema gebundeld. Door de vragen en de oplossingen te analyseren, kan het systeem vastleggen wat de beste aanpak is om het probleem op te lossen of de vraag te beantwoorden. Een aanpak kan bijvoorbeeld zijn: een vast antwoord ophalen uit de database, de klant een terugbetaling voorstellen en het probleem doorzetten naar de juiste afdeling.

Bovendien registreert SAP BusinessObjects incidenten, bijvoorbeeld als een klant aangeeft dat een machine niet goed werkt. Zo kan de frequentie van het probleem vastgelegd worden, en kunnen vervolgstappen vastgelegd worden. Bijvoorbeeld: verschillende klanten bellen al vijf jaar lang regelmatig omdat de wifi uitvalt. Dan kan er met behulp van SAP BO een analyse worden gemaakt van de gemeenschappelijke factoren bij die specifieke klanten. Als het probleem bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door een verouderd type router, dan kan het bedrijf beslissen deze routers te vervangen.

Klantloyaliteit verhogen met marketing en sales

De afdelingen marketing en sales maken gebruik van de data-analyses van SAP BO om nieuwe klanten binnen te halen, en om bestaande klanten te behouden. Een van de grote problemen bij telecombedrijven is dat klanten vaak veranderen van leverancier. Dit betekent dat de churn rates (kosten om een dienst te beëindigen) vaak erg hoog zijn, en er per klant niet veel verdiend wordt. Om dit tegen te gaan is het belangrijk om je potentiële, maar vooral ook bestaande klanten erg goed te kennen.

De analyses van SAP BO voor het aantrekken en behouden van klanten zijn vooral gebaseerd op de onderwerpen die de klant aanklikt op de website, en op de informatie in het Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-systeem. De integratie van SAP BO met het CRM-systeem biedt de mogelijkheid om klantprofielen en de communicatie met de klantenservice diepgaand te onderzoeken. Zo kunnen de marketingmedewerkers meer gepersonaliseerde campagnes opstellen. De campagnes kunnen bijvoorbeeld aangepast worden op met behulp van gegevens als: particuliere of zakelijke klant, leeftijd, geslacht, locatie, en het gebruik van mobiel internet of belminuten.

In de volgende video is te zien hoe bijvoorbeeld verschillende winkels kunnen worden opgedeeld in groepen. Dit kan ook voor individuele klanten gebeuren, op basis van hun data in het CRM.

Andere afdelingen die baat hebben bij SAP BO

Ten slotte zijn er in een telecombedrijf ook nog andere afdelingen die gebruik maken van SAP BO, zoals de personeelsdienst en de financiële afdeling. Op basis van de analyses van HR-data krijgt de personeelsafdeling bijvoorbeeld inzicht in het verzuim per bedrijfsonderdeel.

Ook kan het voorkomen dat de HR-afdeling in de rapportages ziet dat er personeelsleden zijn die hun post verlaten omdat ze niet voldoende kennis hebben om hun functie uit te oefenen. In zo’n geval kan men ervoor kiezen om meer aandacht aan opleiding te besteden. Dat vergroot niet alleen de kennis van medewerkers, het vergroot ook hun zelfvertrouwen. Het feit dat het bedrijf in hen investeert maakt hen duidelijk dat ze er een toekomst hebben, waardoor ze niet zo snel ontslag zullen nemen.

Als het om de financiële afdeling gaat, kan er bijvoorbeeld een Onder financial reporting wordt verstaan dat een bedrijf zijn financiële rapportages opstelt en bekend maakt. Deze rapportages zijn een weergave van de financiële prestaties van een bedrijf binnen een bepaalde tijdspanne, traditioneel gezien een jaar. Vandaar dat er ook vaak naar wordt verwezen met de term jaarrekening. De ontvangers van deze rapportages zijn externen (belanghebbenden, ook wel ‘stakeholders’ genoemd) zoals investeerders en de wetgever. Elke Nederlandse onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen en naar de Kamer van Koophandel te sturen.rapportage worden gemaakt van de kosten om daarmee onvoorziene uitgaven in beeld te brengen. Met zo’n analyse wordt het gemakkelijker om dergelijke tegenvallers in de toekomst te voorkomen en/of om financiële reserves te creëren. Als een onderaannemer voor het onderhoud van de servers op een bepaalde vestiging zijn prijs bijvoorbeeld flink heeft verhoogd, kan het interessant zijn om dit onderhoud voortaan door iemand van het eigen hoofdkantoor te laten doen.

Wat kost SAP BusinessObjects?

De basisprijs van SAP BusinessObjects BI is gelijk voor alle bedrijven, maar er zijn wel elementen die de De Total Cost of Ownership (TCO) is het totaal aan kosten dat een product of dienst gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengt. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de inkoopprijs, maar ook naar bijkomende kosten zoals die voor extra personeel.totale eigendomskosten kunnen doen oplopen. Een bedrijf dat nog niet over de benodigde De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.hardware beschikt, zoals een Een server dient voor het opslaan, distribueren en verstrekken van informatie. Voor het verstrekken van informatie wordt het model client-server gebruikt. Hierbij vraagt een computer, webpagina of applicatie (de client) de informatie op bij de server. Deze laatste controleert of de client bevoegd is om de informatie te ontvangen.server, zal deze bijvoorbeeld moeten aanschaffen. Ook door erg complexe koppelingen kunnen de kosten behoorlijk stijgen.

Toen SAP BusinessObjects ontwikkeld werd, bestond De naam HANA is afgeleid van High performance, Analytical, Appliance. Het is een in-memory relationeel databasesysteem voor het verwerken van grote hoeveelheden real-time gegevens. Het SAP HANA-platform maakt het voor organisaties mogelijk om snellere en slimmere besluiten te nemen, dankzij de actuele analyses en rapportages in combinatie met aanzienlijk snellere bedrijfsprocessen. De database is zowel in de cloud als on-premise beschikbaar. De cloud-variant wordt ook wel HANA Enterprise Cloud (HEC) genoemd.SAP HANA nog niet. Daarom is deze database niet noodzakelijk voor het gebruik van SAP BO. De combinatie van de twee SAP-producten komt vaak voor, maar een bedrijf kan de oplossing ook inzetten met een database van Oracle of Microsoft (Azure).

SAP BO wordt verkocht vanaf tien licenties. Ondanks dat het een on-premise-systeem is, worden de kosten per jaar voldaan. Dit omdat men vooral betaalt voor het onderhoud en de updates. Voor 10 Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licenties ligt de prijs tussen de 25.000 en 30.000 euro per jaar, afhankelijk van de implementatiepartner.

De kosten zijn ook afhankelijk van de extra functionaliteiten die een bedrijf wil aanschaffen. Crystal reports kost bijvoorbeeld € 479 per gebruiker (eenmalige aanschaf) en Crystal Server € 695 per gebruiker (eenmalige aanschaf). Deze bedragen moeten dus bij de basisprijs worden opgeteld.

Let op! Zoals vermeld hangt de prijs sterk af van de implementatiepartner. Daarom is het belangrijk om de potentiële partners goed te beoordelen alvorens te kiezen. In de De Premium Paper "Help! We krijgen zo een demo!" is bedoeld ter voorbereiding op toekomstige leveranciersgesprekken, en geeft praktisch tips om het meeste te halen uit productdemonstraties. Dit kennisdocument is ontstaan uit eerdere ervaringen van verschillende projectleiders.Premium wordt u geholpen met het beoordelen van leveranciersgesprekken. Als u nog geen shortlist van mogelijk geschikte partners hebt, kunt u contact opnemen met ICT Portal. Een consultant kan u helpen bij de selectie: +31 (0)20 369 0457.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 4

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 29 maart). SAP BusinessObjects BI Suite: wat kunnen bedrijven met dit platform? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/sap-businessobjects-bi-suite