WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat zijn de kosten van ERP?

De ERP-kosten vormen een belangrijke factor bij de selectie van een ERP-pakket. Welk budget moet een organisatie opzij zetten voor een ERP-implementatie? Wat zijn de ERP kosten per gebruiker en wat zijn de prijzen van een licentie? Maar ook: wat zijn de prijsverschillen tussen ERP on-premise en ERP in de cloud? Kortom: wat kost een compleet ERP-systeem? Heeft je bedrijf voldoende aan een systeem van 20.000 euro, of is het bijvoorbeeld realistischer uit te gaan van 200.000 euro? Leveranciers zijn niet altijd even transparant in hun communicatie over de kosten van ERP. ICT Portal probeert duidelijkheid te scheppen.

Inhoudsopgave

 1. Soorten ERP-kosten
 2. Prijsopbouw
 3. Kosten ERP-leverancier

Verschillende soorten ERP-kosten

De hoogte van de investering in een ERP-systeem kan per organisatie erg verschillen. Een multinational met verschillende locaties, ingewikkelde bedrijfsprocessen en veel ERP-maatwerk zal vanzelfsprekend een hoger budget moeten reserveren dan een klein bedrijf met eenvoudige bedrijfsprocessen. Om een goed beeld te krijgen van de uiteindelijke kosten, moet inzichtelijk gemaakt worden wat precies de mogelijke ERP-kosten zijn. In de ERP Wijzer wordt de prijs van een gemiddeld ERP-systeem met concrete getallen beschreven, inclusief rekenvoorbeeld.

De volgende video (1.46 min, Engels) legt op eenvoudige wijze uit hoe de kosten voor ERP worden opgebouwd.

Uit welke elementen bestaat de prijs van een ERP-systeem?

De ERP-kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de software geïnstalleerd wordt, namelijk on-premise of in de cloud.

Wat kost een on-premise ERP?

1. Eenmalige kosten:

 • Aanschaf van ERP-pakket
 • Aanschaf van nieuwe hardware (zoals servers)
 • implementatiekosten door de leverancier
 • Maatwerk en koppeling met andere systemen
 • Projectmanagement (intern en extern)
Vuistregel: de implementatiekosten van ERP-software bedragen gemiddeld 1500 euro per gebruiker. Een kostenschatting voor het implementeren van een ERP-systeem in een klein bedrijf van 50 medewerkers komt daarmee uit op 75.000 euro. Een methode om de kosten per sector in te kunnen schatten vind je in de ERP Wijzer.

2. Terugkerende kosten:

 • Licenties
 • Onderhoud en technische ondersteuning

3. Andere eventuele kostenposten:

 • Training (nieuw) personeel
 • Upgrades (met opnieuw maatwerk)
 • Externe consultancy

Het komt voor dat bedrijven zichzelf onnodig op kosten jagen door geen duidelijke afspraken te maken over de fase na de oplevering. Organisaties moeten dan flink in de buidel tasten voor upgrades, onderhoud, training of uitbreiding met modules. Betaal ook alleen voor functionaliteiten die daadwerkelijk gebruikt zullen gaan worden. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar het komt nogal eens voor dat organisaties functionaliteiten onbenut laten. Het is aan te raden te starten met het maken van een uitgebreide blueprint. Daarmee ontstaat er een solide basis op basis waarvan het juiste ERP-pakket kan worden geselecteerd. Onnodige ERP-kosten achteraf kunnen daarmee worden bespaard.

erp kosten prijzen voorbeelden

Kosten van ERP in de cloud

1. Eenmalige kosten:

 • Implementatiekosten leverancier

2. Terugkerende kosten:

 • Abonnementskosten (meestal per maand per gebruiker)

3. Eventueel kosten voor:

 • Training (nieuw) personeel
 • Externe consultancy

Het voordeel van online werken (cloud) is dat er lage investeringskosten zullen zijn. De organisatie hoeft geen nieuwe hardware aan te schaffen, omdat de software niet op de eigen servers staat. Daarnaast zijn er geen of weinig kosten voor onderhoud en upgrades. In de meeste gevallen zorgt de leverancier namelijk zonder extra kosten voor beheer, veiligheid, back-ups en het up-to date houden van de software. Voor een berekening van de gemiddelde prijzen van ERP on-premise en ERP in de cloud kunt u de ERP Wijzer 2023 aanvragen.

Kosten van de ERP-leverancier

Tijdens een ERP-selectie staan organisaties voor een lastige keuze om de juiste leverancier te selecteren. Prijzen tussen leveranciers met hetzelfde aanbod kunnen verschillen. Daarnaast verschilt de mate waarin service wordt verleend tussen leveranciers. Het kan voorkomen dat de leverancier wat onduidelijk is over de uiteindelijke kosten van het ERP-project. Leveranciers willen het project graag uitvoeren, dus worden de ERP-kosten en de implementatietijd soms iets te rooskleurig ingeschat.

erp kosten project statistieken

Aan de ene kant is het logisch dat een leverancier niet direct een precieze kostenschatting kan maken. Er bestaan namelijk veel verschillen tussen bedrijven, daarnaast moet er bekend zijn in hoeverre er maatwerk nodig is. De wensen op het gebied van bijvoorbeeld (extra) functionaliteiten en personeelstraining zijn ook van belang. Aan de andere kant is het zeker mogelijk een inschatting te maken van wat de kosten ongeveer zullen zijn voor kleine, gemiddelde en grote ERP-projecten voor verschillende bedrijfssectoren.

Raadpleeg de ERP Wijzer voor een concrete kostenberekening en voor de Leveranciers Check. Daarmee kan een inschatting worden gemaakt van de totale eigendomskosten (total cost of ownership) van zowel on-premise als cloud ERP-software.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2024, 4 juni). Wat zijn de kosten van ERP? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-kosten