WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat zijn de kosten van ERP?

De ERP-kosten vormen een belangrijke factor bij de selectie van een ERP-pakket. Welk budget moet een organisatie opzij zetten voor een ERP-implementatie? Wat zijn de kosten per gebruiker en wat zijn de tarieven van een licentie? Maar ook: wat zijn de prijsverschillen tussen ERP on-premise en ERP in de cloud? Kortom: wat kost een compleet ERP-systeem? Heeft je bedrijf voldoende aan een systeem van 20.000 euro, of is het bijvoorbeeld realistischer uit te gaan van 200.000 euro?

Verschillende soorten ERP-kosten

De hoogte van de investering in een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem kan per organisatie erg verschillen. Een multinational met verschillende locaties, ingewikkelde bedrijfsprocessen en veel ERP-maatwerk zal vanzelfsprekend een hoger budget moeten reserveren dan een klein bedrijf met eenvoudige bedrijfsprocessen. Om een goed beeld te krijgen van de uiteindelijke kosten, moet inzichtelijk gemaakt worden wat precies de mogelijke ERP-kosten zijn. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer wordt de prijs van een gemiddeld ERP-systeem met concrete getallen beschreven, inclusief rekenvoorbeeld.

De volgende video (1.46 min, Engels) legt op eenvoudige wijze uit hoe de kosten voor ERP worden opgebouwd.

Uit welke elementen bestaat de prijs van een ERP-systeem?

De ERP-kosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de software geïnstalleerd wordt, namelijk Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise of Een ERP-systeem in de cloud is bedoeld voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het systeem functioneert online, via de webbrowser of een applicatie. Daarmee hebben medewerkers toegang tot de ERP-software die draait op de servers binnen of buiten de eigen organisatie. Is een ERP-systeem aangeboden als SaaS (Software as a Service) wel zo interessant als de grote aanbieders doen geloven? Hebben fabrikanten als Microsoft, Oracle of het Nederlandse Exact Software gelijk als ze het hebben over de lage kosten?in de cloud.

Kosten van ERP on-premise

1. Eenmalige kosten:

 • Aanschaf van ERP-pakket
 • Aanschaf van nieuwe De hardware van een informatiesysteem is de materiële component, alles wat je fysiek kan aanraken. Voorbeelden hiervan zijn de computermuis, het scherm, het toetsenbord, de processor, de harde schijf etc. Om een informatiesysteem te doen werken, moet deze hardware aangedreven worden door verschillende programma’s, die niet materieel zijn. Zo is er een besturingssysteem nodig (zoals Windows of MacOS), en wordt er vaak extra software geïnstalleerd voor de uitvoering van specifieke taken. Dit kunnen eenvoudige taken zijn zoals tekstverwerking, maar ook video-editing of zelfs de gehele Enterprise Resource Planning.hardware (zoals servers)
 • Onderzoek naar de uitkomsten van verschillende implementaties leveren verschillende resultaten op: van gestegen efficiëntie binnen een organisatie, tot kopzorgen door een totaal mislukt project. Maar waarom zijn de resultaten zo verschillend en hoe wordt ERP-software succesvol geïmplementeerd? Wat staat een bedrijf te wachten bij de start van een ERP-implementatietraject?Implementatie door de leverancier
 • Maatwerk en koppeling met andere systemen
 • Projectmanagement, of projectbeheer, is het geheel dat leidt naar de succesvolle uitvoering van elk soort project. De term kan echter op verschillende manieren worden opgevat. Aan de ene kant bestaan er erg concrete software of modules, die bedrijven helpen met de praktische uitvoering van een project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bouwbedrijf dat vaak op verschillende werven (projecten) tegelijkertijd aan het werk is. Hierbij is de status van het project belangrijk, de voortgang en planning, of er nog binnen het projectbudget gewerkt wordt, etc. Aan de andere kant is er ook een meer theoretische benadering van projectbeheer, de projectaanpak. Dit laatste is een verzameling van methodes om een project (bijvoorbeeld een ICT-project binnen een bedrijf om een bedrijfsproces te optimaliseren) succesvol te plannen en uit te voeren. In dit artikel focussen we op de projectaanpak. Zoekt u naar meer praktische informatie, dan kunt u het artikel over software voor projectbeheer lezen.Projectmanagement (intern en extern)

2. Terugkerende kosten:

 • Licenties
 • Onderhoud en technische ondersteuning

3. Andere eventuele kostenposten:

 • Training (nieuw) personeel
 • Upgrades (met opnieuw maatwerk)
 • Externe consultancy

Het komt voor dat bedrijven zichzelf onnodig op kosten jagen door geen duidelijke afspraken te maken over de fase na de oplevering. Organisaties moeten dan flink in de buidel tasten voor upgrades, onderhoud, training of uitbreiding met modules. Betaal ook alleen voor De functionaliteiten van een ERP-systeem spelen een belangrijke rol bij de keuze van het meest geschikte ERP-pakket voor bedrijven. Voor de verschillende toepassingen van een bedrijf zijn specifieke functies nodig, afhankelijk het type interne proces. Het grote aanbod aan ERP-software kan zorgen voor verwarring bij het selecteren van de benodigde functionaliteit. Bovendien zorgen verschillende interne configuraties van de ERP-software ervoor dat de mogelijkheden van pakket tot pakket en van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. Hoe kan een nieuwe functionaliteit aan ERP-software worden toegevoegd? Welke verschillende opties en mogelijkheden bestaan er op de markt?functionaliteiten die daadwerkelijk gebruikt zullen gaan worden. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar het komt nogal eens voor dat organisaties functionaliteiten onbenut laten. Het is aan te raden te starten met het maken van een uitgebreide Een IT-blueprint is een blauwdruk van alle bestaande IT-oplossingen binnen een bedrijf. Bovendien worden de relaties tussen de verschillende applicaties aangegeven, evenals de hiaten in het softwarelandschap.blueprint. Daarmee ontstaat er een solide basis op basis waarvan het ERP-pakketten zijn er in allerlei soorten en maten, maar welke systemen passen het beste bij uw organisatie? En wanneer het juiste ERP-pakket is gevonden, welke ERP-leverancier heeft de beste pakketprijzen en blinkt uit in betrouwbaarheid? Het is belangrijk om te weten dat het selecteren van een ERP-pakket eigenlijk niet bij de selectie zelf begint. Er gaat eerst een ander proces vooraf aan de selectie van de juiste ERP-software. Organisaties die de bedrijfsprocessen uitvoerig in kaart brengen komen achteraf minder vaak voor verrassingen te staan. Het maken van een zogenaamde blueprint zorgt ervoor dat een bedrijf een duidelijk beeld heeft van de interne afdelingen, hun onderlinge verhoudingen en processen. Zo kunnen er vervolgens belangrijke besluiten worden genomen, zoals de gewenste functionaliteiten en de manier waarop het pakket moet worden geïmplementeerd (on-premise, cloud of hybride).juiste ERP-pakket kan worden geselecteerd. Onnodige ERP-kosten achteraf kunnen daarmee worden bespaard.

erp kosten prijzen voorbeelden

Kosten van ERP in de cloud

1. Eenmalige kosten:

 • Implementatie leverancier

2. Terugkerende kosten:

 • Abonnementskosten (meestal per maand per gebruiker)

3. Eventueel kosten voor:

 • Training (nieuw) personeel
 • Externe consultancy

Het voordeel van Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.online werken (cloud) is dat er lage investeringskosten zullen zijn. De organisatie hoeft geen nieuwe hardware aan te schaffen, omdat de software niet op de eigen servers staat. Daarnaast zijn er geen of weinig kosten voor onderhoud en upgrades. In de meeste gevallen zorgt de leverancier namelijk zonder extra kosten voor beheer, veiligheid, Back-ups zijn kopieën van data. Deze kopieën worden bewaard op een andere plaats dan de originele data, zoals op externe servers, een externe harde schijf, in een datacenter via een cloudservice etc. Zo kunnen de data steeds worden teruggehaald, mochten ze op hun originele locatie verloren gaan of gestolen worden. Het maken van back-ups is een van de belangrijkste elementen van IT-security. De meeste bedrijven maken ze sowieso, maar back-ups zijn ook verplicht voor organisaties die een bepaalde ISO-norm willen behalen, zoals de norm ISO 27001 voor informatiebeveiliging.back-ups en het up-to date houden van de software. Voor een berekening van de gemiddelde prijzen van ERP on-premise en ERP in de cloud kunt u de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer 2021 aanvragen.

Kosten van de ERP-leverancier

Tijdens een ERP-selectie staan organisaties voor een lastige keuze om de ERP-leveranciers zijn er in overvloed op de Nederlandse markt. Stuk voor stuk proberen ze de beste op hun terrein te zijn. Er zijn verschillende factoren op basis waarvan een bedrijf voor een bepaalde leverancier kiest. De kwaliteit van de dienstverlening is een zeer belangrijk aspect, maar is vooraf moeilijk in te schatten. Welke leverancier sluit goed aan bij mijn bedrijf? Dit is de hamvraag bij elk ERP implementatietraject. Het is ook niet altijd een gemakkelijke vraag om beantwoord te krijgen. Er bestaat helaas niet zoiets als een top 10 van ERP-leveranciers waar elk bedrijf uit zou moeten kiezen.juiste leverancier te selecteren. Prijzen tussen leveranciers met hetzelfde aanbod kunnen verschillen. Daarnaast verschilt de mate waarin service wordt verleend tussen leveranciers. Het kan voorkomen dat de leverancier wat onduidelijk is over de uiteindelijke kosten van het ERP-project. Leveranciers willen het project graag uitvoeren, dus worden de ERP-kosten en de implementatietijd soms iets te rooskleurig ingeschat.

Aan de ene kant is het logisch dat een leverancier niet direct een precieze kostenschatting kan maken. Er bestaan namelijk veel verschillen tussen bedrijven, daarnaast moet er bekend zijn in hoeverre er maatwerk nodig is. De wensen op het gebied van bijvoorbeeld (extra) functionaliteiten en personeelstraining zijn ook van belang. Aan de andere kant is het zeker mogelijk een inschatting te maken van wat de kosten ongeveer zullen zijn voor kleine, gemiddelde en grote ERP-projecten voor verschillende bedrijfssectoren. Raadpleeg de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer voor een concrete kostenberekening en voor de Leveranciers Check. Daarmee kan een inschatting worden gemaakt van de De Total Cost of Ownership (TCO) is het totaal aan kosten dat een product of dienst gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengt. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de inkoopprijs, maar ook naar bijkomende kosten zoals die voor extra personeel.totale eigendomskosten (total cost of ownership) van zowel on-premise als cloud ERP-software.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 3 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2015, 17 april). Wat zijn de kosten van ERP? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-kosten