WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SAP Business All-in-One

Het ERP-pakket SAP Business All-in-One (BAiO) is geschikt voor middelgrote bedrijven die een branche-specifiek ERP systeem zoeken. Meestal wordt het pakket geïnstalleerd bij organisaties met minimaal 50 medewerkers. SAP Business All-in-One heeft de verfijning van SAP Business Suite, maar kent een snellere implementatietijd en heeft minder hoge beheerskosten.

SAP Business All-in-One overzicht

Met SAP Business All-in-One (ookwel afgekort tot SAP A1) kunnen kernprocessen binnen de organisatie worden geautomatiseerd in één geïntegreerd systeem. De naam All-in-One komt voort uit de samenstelling van het pakket: het Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-pakket kan namelijk gecombineerd worden met andere (vaak noodzakelijke) systemen zoals die voor Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.Customer Relationship Management (CRM), Een portaal voor Supplier Relationship Management (SRM), ook wel leveranciersportaal genoemd, is software die bedrijven helpt hun relaties met leveranciers te onderhouden. Het is de tegenhanger van een portaal voor Customer Relationship Management (CRM). Waar bij CRM de verkoopkansen beheerd worden, wordt er bij SRM gekeken naar waar het beste kan worden ingekocht. Meestal wordt dit portaal gebruikt door bedrijven die zaken doen met veel leveranciers of door overheidsinstellingen. Deze laatste moeten namelijk transparant zijn over de redenen om voor een bepaalde leverancier te kiezen.Supplier Relationship Management (SRM), HCM is een deel van Human Resource Management System (HRMS). Het systeem wordt vooral gebruikt om te kijken naar de prestaties van werknemers, om zo vacatures eventueel intern op te vangen. Ook biedt een HCM-systeem vaak de mogelijkheid om personeelszaken op internationaal niveau soepeler te laten verlopen. Software voor Human Capital Management ondersteunt over het algemeen verschillende talen, munteenheden en wetgevingen. Dit is vooral voor bedrijven met vestigingen in verschillende landen interessant.Human Capital Management (HCM) en Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Business Intelligence (BI). SAP BAiO kan integreren met desktop-toepassingen zoals IBM Lotus Notes, Microsoft Office en Microsoft Excel. Het voordeel van dit ERP-pakket is dat het branche-specifieke oplossingen biedt. Het systeem ondersteunt bedrijven die te maken hebben met verschillende vestigingen, talen en wetgevingen.

sap business all-in-one specificaties

SAP Business All-in-One functionaliteiten

SAP Business All-in-One is een schaalbare bedrijfsoplossing, doordat De functionaliteiten van een ERP-systeem spelen een belangrijke rol bij de keuze van het meest geschikte ERP-pakket voor bedrijven. Voor de verschillende toepassingen van een bedrijf zijn specifieke functies nodig, afhankelijk het type interne proces. Het grote aanbod aan ERP-software kan zorgen voor verwarring bij het selecteren van de benodigde functionaliteit. Bovendien zorgen verschillende interne configuraties van de ERP-software ervoor dat de mogelijkheden van pakket tot pakket en van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. Hoe kan een nieuwe functionaliteit aan ERP-software worden toegevoegd? Welke verschillende opties en mogelijkheden bestaan er op de markt?functionaliteiten toegevoegd of verwijderd kunnen worden. Het systeem kan draaien op de in-memory technologie van De naam HANA is afgeleid van High performance, Analytical, Appliance. Het is een in-memory relationeel databasesysteem voor het verwerken van grote hoeveelheden real-time gegevens. Het SAP HANA-platform maakt het voor organisaties mogelijk om snellere en slimmere besluiten te nemen, dankzij de actuele analyses en rapportages in combinatie met aanzienlijk snellere bedrijfsprocessen. De database is zowel in de cloud als on-premise beschikbaar. De cloud-variant wordt ook wel HANA Enterprise Cloud (HEC) genoemd.SAP HANA. Naast de functionaliteiten voor een gestroomlijnde Enterprise Resource Planning – zoals productie, Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoop, verkoop, financiën – kan het systeem ook aangevuld worden met de volgende management-onderdelen:

  • Customer Relationship Management

Het overzichtelijk beheren van alle soorten klantenrelaties.

  • Supplier Relationship Management

Samenwerking met leveranciers voor effectieve inkoopprocessen.

  • Business Intelligence

Het maken van (actuele) financiële en operationele analyses/rapporten.

  • Human Capital Management

Big Data is de verzamelnaam voor de exponentiële groei en de grote hoeveelheid van geregistreerde informatie. Big Data kenmerkt zich door drie elementen: het grote volume van data, de brede diversiteit van verschillende type data en databronnen, en de snelheid waarmee data moet worden verwerkt. Big data gebruiken om het meeste uit medewerkers te halen (Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talentmanagement).

SAP Business All-in-One per sector

SAP BAiO biedt oplossingen voor een breed spectrum aan sectoren. Minimaal 80% is vooraf branche-specifiek gedefinieerd en de overige 20% wordt samen met een SAP-partner naar wens ingevuld. Deze voorconfiguraties zorgen ervoor dat bedrijfs- of sectorspecifieke wensen vlot kunnen worden Onderzoek naar de uitkomsten van verschillende implementaties leveren verschillende resultaten op: van gestegen efficiëntie binnen een organisatie, tot kopzorgen door een totaal mislukt project. Maar waarom zijn de resultaten zo verschillend en hoe wordt ERP-software succesvol geïmplementeerd? Wat staat een bedrijf te wachten bij de start van een ERP-implementatietraject?geïmplementeerd en aangepast. SAP Business All-in-one biedt ruim 700 specifieke toepassingen voor 25 verschillende sectoren, zoals gezondheidszorg, retail, automotive, banking en Bedrijven in de logistieke sector ontvangen dagelijks honderden documenten. Het merendeel in papieren formaat. De implementatie van een document management systeem (DMS) wordt dan al snel aantrekkelijk. Maar welk systeem is het meest geschikt voor welk type organisatie? Kan elk DMS worden geïmplementeerd, of is een sector specifieke oplossing een beter idee?logistiek. Ontvang gratis de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich willen informeren over de prijzen en mogelijkheden van een (nieuw) ERP-pakket. U vindt er gedetailleerde informatie over verschillende pakketten, waaronder SAP.ERP Wijzer voor een overzicht met alle sectoren waar SAP Business All-in-One specifieke oplossingen voor heeft ontwikkeld.

SAP Business All-in-One implementatiewijze

De implementatie van SAP Business All-in-one is zowel Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.in de cloud als Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise mogelijk. Hoewel bedrijven steeds vaker bedrijfsapplicaties in de cloud gebruiken, moet deze implementatiemethode wel bij de organisatie passen. Wees bewust van alle Het werken in de cloud is het afgelopen jaar aan een opmars begonnen bij veel organisaties. Bedrijven maken dankbaar gebruik van cloud-diensten, maar er zijn ook bedrijven die de cloud bewust mijden. Wat zijn alle plussen en minnen van het werken in de cloud? Voordelen van werken in de cloud zijn: geen noodzakelijke investering in hardware, de leveranciers zorgen voor het onderhoud en de support,voor- en nadelen van de cloud en maak duidelijke afspraken rondom het thema Hoe veilig is de cloud? Het maken van duidelijke afspraken met leveranciers van cloud-oplossingen is hierbij cruciaal. Er moeten zowel afspraken gemaakt worden voor online als fysieke beveiliging van respectievelijk de cloud en de servers. Voor wat betreft online veiligheid is het belangrijk dat de leverancier in het bezit is van geldige certificaten op het gebied van online databeveiliging en cloud security. Daarnaast moet de privacy-waarborg helder zijn, zoals het respecteren van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het ontzeggen van toegang voor derde partijen. De leverancier moet heldere beveiligingsrichtlijnen hanteren om de dienst zo veilig mogelijk te maken. Het versleutelen van de datastromen en –opslag is hier een voorbeeld van.cloud-security.

Kosten SAP Business All-in-One

Er zijn grote verschillen qua De ERP-kosten vormen een belangrijke factor bij de selectie van een ERP-pakket. Welk budget moet een organisatie opzij zetten voor een ERP-implementatie? Wat zijn de kosten per gebruiker en wat zijn de tarieven van een licentie? Maar ook: wat zijn de prijsverschillen tussen ERP on-premise en ERP in de cloud? Kortom: wat kost een compleet ERP-systeem? Heeft je bedrijf voldoende aan een systeem van 20.000 euro, of is het bijvoorbeeld realistischer uit te gaan van 200.000 euro?ERP-kosten tussen een Een ERP-systeem in de cloud is bedoeld voor het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het systeem functioneert online, via de webbrowser of een applicatie. Daarmee hebben medewerkers toegang tot de ERP-software die draait op de servers binnen of buiten de eigen organisatie. Is een ERP-systeem aangeboden als SaaS (Software as a Service) wel zo interessant als de grote aanbieders doen geloven? Hebben fabrikanten als Microsoft, Oracle of het Nederlandse Exact Software gelijk als ze het hebben over de lage kosten?ERP-pakket dat in de cloud of on-premise wordt geïnstalleerd. Ook de uiteindelijke prijs van SAP BAiO kan erg verschillen, aangezien elk bedrijf andere beslissingen maakt over de implementatiemethode, de invulling van het pakket en het aantal functionaliteiten die aan het systeem worden toegevoegd. Ontvang kosteloos de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich willen informeren over de prijzen en mogelijkheden van een (nieuw) ERP-pakket. U vindt er gedetailleerde informatie over verschillende pakketten, waaronder SAP.ERP Wijzer voor een overzicht met de gemiddelde kosten van diverse ERP systemen.

Keuze voor SAP Business All-in-One

Binnen SAP zijn er verschillende mogelijkheden rondom ERP, maar hoe zit het met andere pakketten van concurrenten? Hoe weet een organisatie welk pakket goed bij ze past en compleet afgesteld kan worden op hun specifieke bedrijfsprocessen? Informatie van ERP-leveranciers zijn er in overvloed op de Nederlandse markt. Stuk voor stuk proberen ze de beste op hun terrein te zijn. Er zijn verschillende factoren op basis waarvan een bedrijf voor een bepaalde leverancier kiest. De kwaliteit van de dienstverlening is een zeer belangrijk aspect, maar is vooraf moeilijk in te schatten. Welke leverancier sluit goed aan bij mijn bedrijf? Dit is de hamvraag bij elk ERP implementatietraject. Het is ook niet altijd een gemakkelijke vraag om beantwoord te krijgen. Er bestaat helaas niet zoiets als een top 10 van ERP-leveranciers waar elk bedrijf uit zou moeten kiezen.leveranciers kan gekleurd zijn en zou niet de enige informatiebron moeten zijn. Het onafhankelijke kenniscentrum ICT Portal stelt daarom gratis de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich willen informeren over de prijzen en mogelijkheden van een (nieuw) ERP-pakket. U vindt er gedetailleerde informatie over verschillende pakketten, waaronder SAP.ERP Wijzer 2021 ter beschikking en dient ter ondersteuning tijdens een ERP-traject.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 0 Gemiddeld: 0

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2015, 26 mei). SAP Business All-in-One. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/sap-business-all-in-one