WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Welke ERP-functionaliteiten helpen organisaties bij het kwaliteitsbeheer?

Kwaliteit, daar draait het om bij bedrijven. Producten en diensten die niet aan de hoogste standaarden voldoen, leveren al snel klachten of zelfs terugroepingen op. En in de 21e eeuw is iedereen meteen op de hoogte van het laatste nieuws. Een schandaal of slechte review kan online meteen schade aanrichten. De sleutel is dus schade voorkomen, en proactief aan Quality Management, ook wel kwaliteitsbeheer in het Nederlands, bestaat uit het streven naar de hoogste kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is een overkoepelende vorm van bedrijfsbeheer die er op toeziet dat er steeds op een uniforme en kwaliteitsvolle manier wordt gewerkt.kwaliteitsbeheer doen. Een ERP-systeem helpt bedrijven hierbij.

Inhoudsopgave:

 1. Kwaliteit in het DMS
 2. Video: interview met een expert in kwaliteitsbeheer
 3. Kwaliteitscontroles
  1. Controles van producten
  2. Controles van productiemachines
 4. Traceren van defecte producten
  1. Terugroepacties beheren
  2. Oorzaak terugroeping aanpakken
 5. Het CRM inzetten voor kwaliteitsbeheer
 6. Kwaliteitsrapporten met behulp van BI
 7. Kosten ERP-systeem voor kwaliteitsmanagement

Let op: dit artikel gaat vooral over kwaliteitsbeheer op procesniveau. Zoekt uw bedrijf eerder vanuit documentbeheer te werken, kijk dan zeker ook eens naar dit artikel: Kwaliteitsmanagement begint meestal met het kunnen opstellen en raadplegen van documenten. Vandaar dat een QMS eigenlijk niet denkbaar is zonder functionaliteiten als contentcreatie, een zoekfunctie, versiebeheer en autorisaties. Een QMS beschikt daarnaast over aanvullende functionaliteiten, die vaak ook nog eens anders worden ingevuld dan bij een traditioneel DMS.Kwaliteitsbeheersystemen voor documenten: wat voegt een QMS toe?

Is kwaliteitsbeheer eigenlijk geen taak voor het DMS?

Wie aan kwaliteitsbeheer denkt, denkt al snel aan documenten: certificaten, kwaliteitshandboeken, Een Standard Operating Procedure (SOP) is een document waarin de instructies voor een bepaald werkproces minutieus beschreven staan. Dit is vooral interessant voor de opleiding van nieuwe werknemers, of in sectoren waar er erg strenge regelgeving geldt. Een voorbeeld van zo’n sector is de luchtvaart, waar vliegtuigen voor vertrek steeds dezelfde gedetailleerde controles moeten ondergaan vóór ze kunnen opstijgen.werkinstructies, handleidingen voor de opvolging van de De ISO-normen zijn internationale standaarden voor de optimalisatie van bedrijfsprocessen, opgesteld door de International Organization for Standardization. De leden van de ISO zijn afgevaardigden van nationale normalisatie-instituten zoals de Hoofdcommissie voor de Normalisatie van Nederland (NEN), en het Bureau voor Normalisatie in België (NBN). Deze afgevaardigden stellen de ISO-normen in consensus op. Deze overeenstemming wordt opgetekend in een Engelstalig document en te koop aangeboden door de ISO. Nationale organisaties bieden ook vertalingen aan. ISO-normen zijn geen wetten die een bedrijf verplicht moet volgen, maar ISO kan wel een houvast zijn voor het verbeteren van bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement (ISO 9001), informatieveiligheidsmanagement (ISO 27001) en milieumanagement (ISO 14001). Er is bovendien ook de mogelijkheid om je te laten certificeren voor één of meerdere ISO-richtlijnen. Deze certificering is een soort keurmerk dat kan helpen bij het overtuigen van potentiële klanten om een bepaald product of dienst aan te schaffen. Zo kan een bedrijf zijn positie op de markt versterken.ISO-normen. Allemaal worden ze gelinkt aan documentbeheer. Daarom implementeren bedrijven in de eerste plaats vaak een Kwaliteitsmanagement begint meestal met het kunnen opstellen en raadplegen van documenten. Vandaar dat een QMS eigenlijk niet denkbaar is zonder functionaliteiten als contentcreatie, een zoekfunctie, versiebeheer en autorisaties. Een QMS beschikt daarnaast over aanvullende functionaliteiten, die vaak ook nog eens anders worden ingevuld dan bij een traditioneel DMS.DMS met QMS-module.

Het opstellen en beheren van de juiste documenten is echter geen wondermiddel. En zelfs risico- en incidentmanagement zijn niet voor alle bedrijven voldoende. Vooral bedrijven in de productie-industrie hebben behoefte aan meer fysieke controlemiddelen. Vandaar dat kwaliteitsmanagement ook vaak in het Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem wordt ondergebracht.

Tip! Er zijn veel mogelijke manieren om quality management op te nemen in het ERP-systeem. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer vinden oriënterende projectleiders de verschillende koppelmogelijkheden van ERP met QMS.

Interview: kwaliteitsbeheer in de praktijk


Hoe wordt kwaliteit getest?

Een protocol naleven is één ding, maar dat neemt de noodzaak voor controles niet weg. Ondanks dat de werknemer alle stappen en regels voor bijvoorbeeld vleesverwerking gevolgd heeft, is het risico op bijvoorbeeld een bacterie nooit helemaal uitgesloten. Bijvoorbeeld omdat de koelkast door uitval van de elektriciteit een paar minuten of zelfs uren niet koud genoeg stond. Om dit soort problemen aan te pakken, zetten bedrijven het ERP-systeem vaak in voor het uitvoeren van twee soorten controles.

Steekproeven zorgen ervoor dat niets het magazijn in slechte staat verlaat

Ten eerste zijn er de kwaliteitstesten op producten (steekproeven). In het ERP-systeem worden deze testen opgenomen in de Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning. Hierbij kan ingesteld worden hoe vaak een kwaliteitstest moet worden uitgevoerd. De frequentie van testen hangt af van de sector en het specifieke bedrijf. Een bedrijf dat Bedrijven uit de machinebouw doen er goed aan om als basissoftware een ERP-systeem voor de productie te overwegen. In de ERP Wijzer staat een vergelijking van een aantal van deze pakketten. Ondernemingen in de machinebouw krijgen daarnaast echter ook met specifieke uitdagingen te maken. Ze werken bijvoorbeeld vaak samen met partners voor de productie van verschillende onderdelen. Ook moeten de machines getest worden voordat ze opgeleverd worden. Een partner die extra oplossingen aanbiedt of kan ontwikkelen voor de machinebouw, is dus een grote plus.machines op maat aflevert, zal waarschijnlijk elke machine controleren voordat ze het Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:magazijn uitgaat. Een bedrijf dat veevoer Make to stock, ook wel build to stock genoemd, betekent dat artikelen geproduceerd worden op basis van de verwachte vraag. De hoeveelheid en het soort artikelen dat gemaakt wordt, wordt bepaald met behulp van voorraadbeheer. Hierbij wordt de gewenste voorraad vastgesteld op basis van de verkoopprognoses.op voorraad produceert daarentegen, zal er eerder voor kiezen om periodiek of per Verschillende bedrijven krijgen goederen binnen in batches. Dit zijn (grote) leveringen van artikelen die tot dezelfde groep behoren. Een batch kan uit verschillende producten bestaan, maar heeft belangrijke gemeenschappelijke kenmerken.batch stalen te nemen.

werkrooster maakindustrie kwaliteitsproeven

Testen kunnen manueel door een medewerker, of door machines worden uitgevoerd. Machines kunnen bijvoorbeeld de stevigheid van houten balken voor de bouw testen. Hierbij oefent een machine een bepaalde druk uit om na te gaan of de balk inderdaad het gewenste gewicht aankan. Na de test zal de medewerker de gegevens moeten ingeven in het ERP-systeem, of geeft de Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software van de testmachines de resultaten automatisch door. In het tweede geval is een koppeling tussen de testmachines en het ERP-systeem een vereiste.

Testen is interessant, maar wat wordt er gedaan met de testresultaten? Het heeft natuurlijk geen zin om deze alleen te bewaren. Testresultaten dienen om de productie te optimaliseren, klanten te informeren, door te ontwikkelen etc. Dit is waarom testing zo vaak in het ERP-systeem wordt opgenomen. Zo kunnen alle afdelingen de resultaten gebruiken. Enkele voorbeelden:

 • De Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.klantendienst: door op de hoogte te zijn van tekortkomingen in het eindproduct, kan deze afdeling zich voorbereiden op eventuele klachten van klanten. Soms kan besloten worden om klanten proactief op te bellen om hen op de hoogte te brengen van de tekortkoming, en van een eventuele compensatie.
 • De afdeling R&D: deze heeft de testresultaten nodig om het product steeds te verbeteren. De korte batterijduur van de nieuwste mobiele telefoon kan de ontwikkelaars bijvoorbeeld aansporen om manieren te vinden om het rendement te verhogen.
 • De Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoopafdeling: het kan voorkomen dat een product niet aan de standaarden voldoet doordat de kwaliteit van de ingekochte materialen te wensen overlaat. Als het scherm van de geproduceerde mobiele telefoon tijdens testen erg snel barst, kan dit een indicatie zijn dat de leverancier van het glas geen kwaliteitsproduct aanlevert. Dan zal de inkoopafdeling dit probleem moeten aankaarten bij de leverancier, of zelfs op zoek moeten gaan naar een andere leverancier.
  Opmerking: voor het beheer van leveranciers gebruiken veel bedrijven een systeem voor Een portaal voor Supplier Relationship Management (SRM), ook wel leveranciersportaal genoemd, is software die bedrijven helpt hun relaties met leveranciers te onderhouden. Het is de tegenhanger van een portaal voor Customer Relationship Management (CRM). Waar bij CRM de verkoopkansen beheerd worden, wordt er bij SRM gekeken naar waar het beste kan worden ingekocht. Meestal wordt dit portaal gebruikt door bedrijven die zaken doen met veel leveranciers of door overheidsinstellingen. Deze laatste moeten namelijk transparant zijn over de redenen om voor een bepaalde leverancier te kiezen.Supplier Relationship Management (SRM). In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staan 4 situaties waarin een portaal voor SRM interessant is.
 • Het (financieel) managementteam: jammer genoeg leiden testresultaten ook vaak tot bijkomende kosten. Wanneer een product slecht presteert of defect bevonden wordt, kan het niet geleverd worden. Dan moet er een vervangend product gemaakt worden. Voor dit vervangend product zal geïnvesteerd moeten worden in nieuwe materialen en werkuren, zonder dat er opnieuw voor betaald wordt. Het is voor het financieel management belangrijk deze tegenslag goed te documenteren, om de terugval in inkomsten te kunnen verklaren.

Een controle op de machines voorkomt productieproblemen

Een controle op de eindproducten zorgt ervoor dat een artikel niet defect geleverd wordt, maar het voorkomen van productiefouten is natuurlijk nog beter. Hiervoor moeten vooral de machines gemonitord worden. De controle op machines is een wisselwerking van periodiek onderhoud, regelmatige testen en continu toezicht.

erp maakindustrie kwaliteitsbeheer

Periodiek onderhoud en regelmatig testen worden door de meeste bedrijven ook zonder ERP-systeem uitgevoerd. Wat echter vaak ontbreekt is de koppeling met de Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning. Onderhoud en testing vergen namelijk tijd. Dit is de tijd waarin de machine niet gebruikt kan worden voor productie. Wanneer de onderhouds- en testplanning niet gekoppeld zijn aan de productieplanning, kan het gebeuren dat een medewerker voor een verrassing komt te staan als hij of zij een machine nodig heeft die in onderhoud is. Dan moet de hele productieplanning overhoop worden gehaald. Om dit te voorkomen kiezen bedrijven vaak voor een ERP-systeem met focus op kwaliteitsbeheer, waarin beide systemen geïntegreerd zijn.

Tip: De grootste uitdaging van bedrijven in de installatie- en onderhoudsbranche is dat ze voor een groot deel van de tijd ‘buitenshuis’ aan het werk zijn. De installaties en onderhoudsbeurten gebeuren meestal op locatie bij de klant. Ondanks de mogelijkheid om te bellen, e-mailen, Skypen etc., blijft de communicatie tussen de buitendienst en het (hoofd)kantoor nog vaak een probleem. Op kantoor moet in principe in real-time bekend zijn wat medewerkers op locatie aantreffen en welke taken ze uitvoeren. Daarnaast moeten deze medewerkers ter plekke project-, product- of bedrijfsinformatie kunnen raadplegen.onderhoud van machines en installaties kan bestaan uit een korte controle, maar kan ook de vorm aannemen van een heel project. Bijvoorbeeld als het om een complexe installatie gaat voor chemische productie. Er komt dan ook projectbeheer bij kijken. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staan 4 tips voor het beheer van onderhoudsprojecten.

Tegenwoordig kiezen bedrijven er naast de periodieke controles en onderhoud ook vaak voor om machines onder continu toezicht te zetten. Hierbij worden de prestaties van de machines voortdurend gemonitord. Een koffiemachine in een restaurant kan bijvoorbeeld met behulp van de interne software continu gemonitord worden. Wanneer bepaalde waarden overschreden worden, zoals een te hoge temperatuur van het melkreservoir, komt hier een melding van. Deze melding zal in eerste instantie lokaal op de machine getoond worden, zodat een werknemer de temperatuur kan aanpassen. Maar de gegevens kunnen ook doorgestuurd worden naar het ERP-systeem. Door deze koppeling is er snel inzicht in de prestaties van de machine, en kan een noodzakelijke reparatie op tijd opgespoord worden. Misschien bestaat er een structureel probleem met het melkreservoir, dat daarom vervangen moet worden. Deze conclusie had zonder koppeling met het ERP-systeem waarschijnlijk lang op zich laten wachten, en werd in het ergste geval pas getrokken nadat klanten ziek werden van slecht bewaarde melk.

Tip: de monitoring van apparaten kan binnen het bedrijf gebeuren, maar de gegevens kunnen ook meteen worden doorgespeeld aan de onderhoudspartner. Via het Het Internet of Things (IoT), of Internet der Dingen, verwijst naar de situatie waarin de meerderheid van de internetgebruikers (semi-)intelligente apparaten zijn. Deze apparaten worden niet bestuurd door mensen, maar gebruiken zelf een internetverbinding om data op te halen, of om eigen vergaarde data te delen. Het is erg moeilijk na te gaan hoeveel procent van de internetgebruikers op dit moment (semi-)intelligente apparaten zijn, maar het is wel duidelijk dit soort apparaten steeds meer menselijke taken overnemen.Internet of Things (IoT) kan deze partner (in real-time) de prestaties van het apparaat inzien, en het bedrijf bijvoorbeeld bellen voor een reparatie of extra onderhoudsbeurt.

Traceerbaarheid voor als er toch iets misgaat

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er natuurlijk nog altijd iets misgaan met een product. De fout of het probleem hoeft zelfs niet bij het eigen bedrijf te liggen. Vaak ligt een communicatieprobleem of fraude aan de basis van producten die niet voldoen aan de kwaliteitseisen. Neem bijvoorbeeld het paardenvleesschandaal, dat in de jaren 2013-2014 grote problemen teweeg bracht. In dit geval waren het bepaalde toeleveranciers, groothandels en slachterijen, die paardenvlees als rundsvlees verkochten aan verwerkers en handelaars. Deze tweede groep wist niets van de fraude af, maar moest wel grote terugroepacties opzetten, en het vertrouwen van klanten herwinnen.

track trace vleesverwerking productie handel

Hoe worden terugroepingen in goede banen geleid?

Om in dit soort gevallen in te grijpen is een Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op de eindbestemming. Zowel op het niveau van praktische bedrijfsactiviteiten, als voor producten en documentbeheer is het een belangrijke functionaliteit. Vandaar dat traceerbaarheidssystemen vaak voorkomen in pakketten voor Enterprise Resource Management (ERP) en in Document Management Systemen (DMS).traceerbaarheidsmodule een onmisbaar wapen. Deze functionaliteit kan een bedrijf behoorlijk helpen om de schade te beperken. De terugroeping kan soepel verlopen wanneer er exact bekend is aan wie de producten verkocht zijn. Dit lijkt ook zonder traceerbaarheidsmodule eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Neem het paardenvlees: dat werd door verwerkers gebruikt om bijvoorbeeld gehakt te bereiden, en dat gehakt werd dan weer (door een ander bedrijf) in lasagne verwerkt. Daarna werden de lasagnes ingekocht door verschillende supermarkten, winkels en cateraars. Zonder traceerbaarheidssysteem is het een huzarenwerk na te gaan welk vlees in welke producten verwerkt is, en welke winkels het desbetreffende vlees dus in de rekken hebben gelegd, of welke cateraars het misschien gaan serveren op het volgende feest.

Hoe worden verdere kwaliteitsproblemen voorkomen?

Een terugroeping lost nog niet het hele kwaliteitsprobleem op bij een schandaal zoals dat van het paardenvlees. Er moet worden uitgezocht wie verantwoordelijk is, en welke producten uit de voorraad van de verschillende bedrijven vernietigd moeten worden. Daarom wordt een traceerbaarheidsmodule ingezet om producten en hun eigenschappen in hun volledige levensloop te tracken. Dit gebeurt meestal aan de hand van Bij barcodescanning worden barcodes op producten gescand bij aankomst en vertrek uit het magazijn. De informatie uit de codes helpt werknemers de artikelen op de juiste manier op te slaan in het magazijn, te verwerken of te distribueren. Vooral door productie- of handelsbedrijven, en in de logistiek wordt de techniek toegepast.barcodescanning.

Wanneer een Verschillende bedrijven krijgen goederen binnen in batches. Dit zijn (grote) leveringen van artikelen die tot dezelfde groep behoren. Een batch kan uit verschillende producten bestaan, maar heeft belangrijke gemeenschappelijke kenmerken.batch het magazijn van een bedrijf binnenkomt, wordt deze gescand en worden data verkregen zoals van welke toeleverancier ze komt en de producteigenschappen. In het geval van vlees zijn deze eigenschappen bijvoorbeeld de herkomst en fokmethode van de dieren. Na deze eerste scan volgen er nog heel wat meer. (Vlees)verwerkende bedrijven doen bijvoorbeeld ook aan scanning bij de verwerking van de eindproducten, zoals gehakt. Hierbij wordt geregistreerd welke basismaterialen er in welke batch van afgewerkte producten zitten. Een andere belangrijke scan vindt plaats vlak voordat de eindproducten het magazijn verlaten. Op deze manier kan een bedrijf altijd exact lokaliseren welke producten vernietigd moeten worden bij een probleem, omdat hun locatie bekend is. Vanuit het eindproduct kan worden herleid wie verantwoordelijk was voor de fout of fraude.

Het systeem van traceerbaarheid voorkomt natuurlijk niet dat een toeleverancier zaken verzwijgt (zoals in het geval van het paardenvleesschandaal). Wel kan er op elk moment geregistreerd worden van welke leverancier de producten komen én kan er zwart op wit aangetoond worden welke informatie het bedrijf gekregen heeft. Als deze informatie later onwaar blijkt, is het op deze manier duidelijk dat het bedrijf niets met de fraude te maken te heeft.

Tip! Een traceerbaarheidsmodule is onmisbaar voor bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel dragen, maar moet wel op juiste manier worden ingericht en gebruikt. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staan 3 tips voor de implementatie en het gebruik van een traceerbaarheidsmodule.

Feedback van klanten ook slim gebruiken

De meeste bedrijven hebben wel een bepaald systeem voor klachtenbeheer, of op z’n minst een klantenservice. Deze klachten en vragen worden meestal wel opgelost, maar vaak blijft het daarbij. De onderliggende oorzaak wordt niet altijd aangepakt, en de klacht komt opnieuw voor bij andere klanten. Dit komt omdat de data die voortkomen uit klantenbeheer meestal in het Het beste CRM-pakket kiezen is niet eenvoudig. Er moet met erg veel factoren rekening worden gehouden. Kies je bijvoorbeeld voor een groot en bekend pakket? Of juist een kleiner systeem met een lokale partner? Welke functionaliteiten zijn er allemaal gewenst? En hoe beïnvloedt het beschikbare budget de prijs?CRM-systeem blijven hangen. Een klant geeft bijvoorbeeld aan dat zijn zwembad een lek vertoont, en krijgt een nieuw exemplaar geleverd. De klant is blij, maar de productievloer weet niet van dit defect, en zal waarschijnlijk nog meer zwembaden produceren met dezelfde fout.

qms incident protocol

Klachten zijn een enorm nuttig instrument om aan kwaliteitsbeheer te doen. Zij geven incidenten aan die het bedrijf zelf misschien niet opmerkt, ondanks uitgevoerde testen. Daarom is het slim om alles samen te laten komen in het ERP-systeem: van klachtenbeheer (CRM) tot productieplanning en protocolbeheer. Dit laatste is een stukje Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?documentbeheer. Documentbeheer kan inbegrepen zijn in een ERP voor kwaliteitsbeheer, maar wordt ook vaak aangeboden via een Kwaliteitsmanagement begint meestal met het kunnen opstellen en raadplegen van documenten. Vandaar dat een QMS eigenlijk niet denkbaar is zonder functionaliteiten als contentcreatie, een zoekfunctie, versiebeheer en autorisaties. Een QMS beschikt daarnaast over aanvullende functionaliteiten, die vaak ook nog eens anders worden ingevuld dan bij een traditioneel DMS.DMS-systeem met het oog op kwaliteitsbeheer. Zorg er in dit laatste geval wel voor dat het DMS gekoppeld is aan het ERP-systeem, of op zijn minst aan het gedeelte klachtenbeheer.

Opmerking: kwaliteit is een doel, geen functionaliteit of softwarepakket. ERP, DMS en QMS kunnen wél hulpmiddelen zijn om de kwaliteitsdoelen te behalen. Bedrijven die zich nog oriënteren op hoe kwaliteitsmanagement kan worden ingericht, kunnen telefonisch contact opnemen met het kenniscentrum: +31 (0)203690457. Een ervaren consultant overloopt dan alle wensen en eisen en bekijkt welk soort pakket het beste bij uw vraag hoort.

Business Intelligence om ‘on top’ te blijven

Tot slot vragen veel bedrijven op het gebied van kwaliteitsbeheer ook om een vorm van Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Business Intelligence (BI) in het ERP-systeem. Deze functionaliteit wordt vooral gebruikt door medewerkers in managementposities. Door middel van BI kunnen data uit alle functionaliteiten samengebracht worden in handige overzichten. Een manager kan bijvoorbeeld kiezen om de evolutie van het aantal schadeclaims te bekijken en op dezelfde tijdlijn alle veranderingen aan het werkproces inzichtelijk te hebben. Zo kan beoordeeld worden of een verandering inderdaad een positief effect heeft gehad op het kwaliteitsbeheer.

Let op! Er zijn verschillende manieren waarop Business Intelligence kan worden ingericht. Elke manier heeft zijn eigen voor- en nadelen. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staan de plussen en minnen van verschillende BI-strategieën.

Hoeveel kost een ERP-systeem gericht op kwaliteitsmanagement?

De prijs van een ERP-systeem voor kwaliteitsmanagement is sterk afhankelijk van de wensen en eisen die gesteld worden. Een basissysteem voor tien medewerkers met de functionaliteiten beschreven in dit artikel, kan geïmplementeerd worden vanaf 40.000 euro. In dit bedrag zitten de eenmalige implementatie en licentiekosten voor het eerste jaar inbegrepen. Wanneer er echter een volledig QMS gekoppeld moet worden met het ERP, met inbegrip van protocollen, risicomanagement en auditbeheer, dan zullen de prijzen van beide systemen (QMS en ERP) bij elkaar moeten worden opgeteld. Ook QMS-pakketten zijn onderling erg verschillend, maar beginnen bij zo’n 20.000 euro voor het eerste jaar. Wie twijfelt over welk systeem bij zijn of haar bedrijfssituatie past, of niet goed weet welke prijs kan worden verwacht in een specifiek geval, kan hiervoor contact opnemen met ICT Portal: +31 (0)20 3690457.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 0 Gemiddeld: 0

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2020, 31 juli). Welke ERP-functionaliteiten helpen organisaties bij het kwaliteitsbeheer? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/kwaliteitsbeheer-qms-erp