WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

ERP-systemen voor de voedingsindustrie: welke software is geschikt?

De voedsel- en drankenindustrie is moeilijk te vergelijken met andere sectoren. Bedrijven uit de sector weten dat een ERP-systeem voor de ‘gewone’ handel of productie niet één op één geschikt is voor de voedingsbranche. Houdbaarheidsdata en strikte kwaliteitseisen zijn maar enkele van de cruciale aspecten die het systeem moet aankunnen. Maar wat kenmerkt ERP-software voor voeding en dranken, de foodsector, dan precies? Welke systemen helpen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie overeind te blijven op de sterk concurrerende markt?

Bedrijfsprocessen binnen de food-sector

Een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem kies je uit op basis van de kernprocessen van het bedrijf. Tussen bedrijven in de food & beverage zijn er belangrijke verschillen omtrent de bedrijfsprocessen. Sommige organisaties produceren de voedingsmiddelen zelf, terwijl andere organisaties juist gespecialiseerd zijn in de handel van voedingsproducten. Sommige ERP-pakketten zijn er in allerlei soorten en maten, maar welke systemen passen het beste bij uw organisatie? En wanneer het juiste ERP-pakket is gevonden, welke ERP-leverancier heeft de beste pakketprijzen en blinkt uit in betrouwbaarheid? Het is belangrijk om te weten dat het selecteren van een ERP-pakket eigenlijk niet bij de selectie zelf begint. Er gaat eerst een ander proces vooraf aan de selectie van de juiste ERP-software. Organisaties die de bedrijfsprocessen uitvoerig in kaart brengen komen achteraf minder vaak voor verrassingen te staan. Het maken van een zogenaamde blueprint zorgt ervoor dat een bedrijf een duidelijk beeld heeft van de interne afdelingen, hun onderlinge verhoudingen en processen. Zo kunnen er vervolgens belangrijke besluiten worden genomen, zoals de gewenste functionaliteiten en de manier waarop het pakket moet worden geïmplementeerd (on-premise, cloud of hybride).ERP-pakketten richten zich daarom specifiek op de productie of op de handel. Daarnaast bestaan er ook totaaloplossingen waarin beide bedrijfsprocessen in hetzelfde systeem zijn geïntegreerd. Een veelgemaakte fout is dat bedrijven bepaalde bedrijfsprocessen onderschatten, waardoor zij met een uiteindelijk gekozen pakket tegen beperkingen aanlopen. De De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer kan een waardevolle hulp zijn tijdens de zoektocht naar een geschikt ERP-systeem speciaal voor de voedingsindustrie.

Productieproces in de voedingsindustrie

Elk producerend bedrijf krijgt te maken met enkele basisvereisten voor het ERP. Centraal staat de Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning. Het moet te allen tijde bekend zijn wat er gemaakt moet worden en welke Bedrijven uit de machinebouw doen er goed aan om als basissoftware een ERP-systeem voor de productie te overwegen. In de ERP Wijzer staat een vergelijking van een aantal van deze pakketten. Ondernemingen in de machinebouw krijgen daarnaast echter ook met specifieke uitdagingen te maken. Ze werken bijvoorbeeld vaak samen met partners voor de productie van verschillende onderdelen. Ook moeten de machines getest worden voordat ze opgeleverd worden. Een partner die extra oplossingen aanbiedt of kan ontwikkelen voor de machinebouw, is dus een grote plus.machines, materialen en werkkrachten er daarvoor beschikbaar zijn. Bovenop de algemene productie-eisen hebben bedrijven die voedingsmiddelen produceren echter nog enkele specifieke ERP-eisen. Deze eisen komen vanuit de steeds groter wordende kwaliteitscriteria waaraan voedsel en dranken op de markt moeten voldoen.

Als het om Quality Management, ook wel kwaliteitsbeheer in het Nederlands, bestaat uit het streven naar de hoogste kwaliteit van een product, productieproces, dienst of organisatie. Het is een overkoepelende vorm van bedrijfsbeheer die er op toeziet dat er steeds op een uniforme en kwaliteitsvolle manier wordt gewerkt.kwaliteitsbeheer gaat, nemen productiebedrijven in de food and beverage geen risico’s. Van het ERP verwachten ze dan ook dat het hen Het opstellen en beheren van de juiste documenten is geen wondermiddel. En zelfs risico- en incidentmanagement zijn niet voor alle bedrijven voldoende. Vooral bedrijven in de productie-industrie hebben behoefte aan meer fysieke controlemiddelen. Vandaar dat kwaliteitsmanagement vaak in het ERP-systeem wordt ondergebracht. Er zijn veel mogelijke manieren om quality management op te nemen in het ERP-systeem.helpt aan de hoogste kwaliteitseisen te voldoen. Volgende aspecten zijn essentieel om kwaliteit te garanderen:

  • Houdbaarheidsbeheer
  • Kwaliteitsmetingen
  • Receptuurbeheer

In een productiebedrijf worden heel wat kwaliteitsmetingen gedaan. Zowel van de gebruikte ingrediënten als van de eindproducten worden regelmatig monsters genomen. Door de procedures vast te leggen in het ERP verzekeren bedrijven zich ervan dat er geen periodieke testen worden overgeslagen. Bovendien worden de testresultaten ook meteen centraal opgeslagen. Zo wordt een ingrediënt dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen meteen uitgesloten voor bijbestelling.

Ten slotte is ook het receptuurbeheer onlosmakelijk verbonden met quality management. Dit betekent in de eerste plaats dat recepten nauwgezet moeten worden gevolgd. Een connectie met industriële weegschalen kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat er geen afwijkingen zijn in de hoeveelheid suiker in koekjes. In de tweede plaats kan een receptuurmodule er ook voor zorgen dat de samenstelling van voedingsproducten steeds verbeterd wordt. Recepten kunnen op basis van bemerkingen van klanten of marktonderzoek worden aangepast.

Bedrijven die handelen in voedingsmiddelen

In de basis zijn de ERP-eisen van bedrijven die handelen in voedingsproducten gelijk aan die van andere Een handelsonderneming kiest vaak voor de aanschaf van een systeem voor Enterprise Resource Planning (ERP) dat speciaal gericht is op de handelsactiviteiten zoals orderpicking, magazijnindeling en voorraadbeheer. Voor welke specifieke problemen kan een ERP een oplossing bieden? Welke functionaliteiten zijn essentieel voor de handel? Hoe kan de software bijdragen aan hogere winstmarges?handelsbedrijven. De voedingsmiddelenindustrie krijgt namelijk ook te maken met Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoop, verkoop en Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraadbeheer. Toch is het belangrijk dat deze gemeenschappelijke basis wordt aangevuld met specifieke oplossingen voor de food-branche. Voor handelsbedrijven, die het productieproces achterwege kunnen laten, zijn onder andere de volgende De functionaliteiten van een ERP-systeem spelen een belangrijke rol bij de keuze van het meest geschikte ERP-pakket voor bedrijven. Voor de verschillende toepassingen van een bedrijf zijn specifieke functies nodig, afhankelijk het type interne proces. Het grote aanbod aan ERP-software kan zorgen voor verwarring bij het selecteren van de benodigde functionaliteit. Bovendien zorgen verschillende interne configuraties van de ERP-software ervoor dat de mogelijkheden van pakket tot pakket en van leverancier tot leverancier kunnen verschillen. Hoe kan een nieuwe functionaliteit aan ERP-software worden toegevoegd? Welke verschillende opties en mogelijkheden bestaan er op de markt?functionaliteiten cruciaal:

  • Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op de eindbestemming. Zowel op het niveau van praktische bedrijfsactiviteiten, als voor producten en documentbeheer is het een belangrijke functionaliteit. Vandaar dat traceerbaarheidssystemen vaak voorkomen in pakketten voor Enterprise Resource Management (ERP) en in Document Management Systemen (DMS).Track & trace
  • Software voor Product Information Management (PIM) zorgt ervoor dat alle content die producten omschrijft steeds beschikbaar en uniform is. Verschillende oplossingen voor datamanagement, zoals Master Data Management (MDM), doen ongeveer hetzelfde, maar beperken zich tot de eigen organisatie. PIM zorgt er voor dat ook de content die leveranciers, partners en consumenten aanleveren, wordt opgenomen in hetzelfde, uniforme systeem. PIM kan de functies van MDM overnemen, of het (oude) MDM-systeem kan geïntegreerd worden in het PIM-systeem.Product Information Management (PIM)
  • Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:Magazijnbeheer in functie van de houdbaarheid

Track and trace regelt en voorkomt terugroepingen

De food-and-beverage-branche wordt steeds meer geplaagd door problemen omtrent de voedselveiligheid of wetgeving. Zo gebeurt het ondanks alle kwaliteitscontrole bij de productie en handel toch nog regelmatig dat een voedingsartikel uit de handel moet worden genomen. Om verder inkomstenverlies te vermijden is het belangrijk om deze terugroepacties zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.

recall voedingsmiddel erp beheer

Een belangrijk aspect bij terugroepacties is de tracking van de goederen. Een handelaar levert vaak aan verschillende detailhandelaars, en moet dus goed weten welke klanten het betreffende product hebben aangekocht. Als producten nog onderweg zijn (distributie) moet er voor gezorgd worden dat de levering niet plaatsvindt. Door middel van barcodes of SSCC-labels is het ERP-systeem steeds op de hoogte van de Verschillende bedrijven krijgen goederen binnen in batches. Dit zijn (grote) leveringen van artikelen die tot dezelfde groep behoren. Een batch kan uit verschillende producten bestaan, maar heeft belangrijke gemeenschappelijke kenmerken.actuele locatie van een bepaald lot (batchregistratie). Zo kan de terugroeping snel en correct uitgevoerd worden.

Naast de product recall zelf moeten er ook maatregelen genomen worden om de productiemethode van het betreffende voedingsartikel aan te passen. De traceability van ingrediënten, processen en verwerkingsactiviteiten is dus erg belangrijk. Door terug te gaan in de productiecyclus van een product kan er goed bepaald worden waar het probleem precies ligt. Daarmee kan vermeden worden dat bijvoorbeeld een schadelijk bestrijdingsmiddel in de toekomst nog gebruikt wordt.

Een terugroeping houdt altijd een zeker inkomstenverlies in, maar via traceability geeft de originele klacht ook een kans om terugroepingen van andere producten te vermijden. Neem nu de fipronilcrisis: voedselverwerkingsbedrijven die goed konden tracen waar hun ingekochte eieren vandaan kwamen en met welke producten de kippen behandeld waren, konden de eieren indien nodig meteen vernietigen. Zonder deze traceability werden de besmette eieren waarschijnlijk in cakes en andere recepten verwerkt, en zouden ze later alsnog moeten worden teruggeroepen. Dat had veel meer geld gekost dan de vernietiging op het moment zelf.

Een track-and-trace-module kan er dus voor zorgen dat een terugroepactie beheersbaar blijft. Het is echter wel belangrijk te weten dat de werking van de module vooral steunt op de samenwerking binnen de hele keten: van producent tot detailhandelaar. De De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer geeft praktische tips voor het optimale gebruik van een track-and-trace-module.

Transparantie voor compliance met klanteneisen

Naast traceability en tracking is ook transparantie naar de klant toe erg belangrijk in de food-and-beverage-industrie. Klanten eisen steeds meer openheid over ingrediënten en verwerkingsprocessen van het voedsel dat in de winkel ligt. Conformiteit met deze klanteneisen (compliance) wordt ook meer en meer omgezet naar echte wetgeving. Zo is het voor de meeste voedingsmiddelen verplicht om de houdbaarheidsdatum te vermelden, maar ook het aantal calorieën dat een portie bevat, of welke allergenen er in het product aanwezig kunnen zijn. Door productspecificaties te vermelden, kunnen productie-en handelsbedrijven zich indekken tegen eventuele klachten van klanten.

Productspecificaties worden naar de klant toe gecommuniceerd door middel van labels. Productiebedrijven die verpakken of handelaars die ingekochte voeding herpakken, moeten in het ERP-systeem dus een module hebben voor de aanmaak van de labels. De complexe productinformatie vanuit de productie moet namelijk worden omgezet naar een duidelijk leesbaar label voor de eindklant.

erp voeding pim verpakking

(Dag)verse producten vereisen een speciale behandeling

Alle voedingsproducten zijn kwetsbaar handelswaar, maar er komt nog meer bij kijken als er in (dag)verse producten gehandeld wordt. Dit is een erg snelle handel met kleine winstmarges en prijzen die regelmatig worden aangepast. Dit alles resulteert in een aantal specifieke ERP-eisen.

Magazijnbeheer afgesteld op een beperkte houdbaarheid

Bij het verhandelen van verse producten wordt er vooral ingezet op het vermijden van kwaliteitsverlies. Door de korte houdbaarheid kunnen producten namelijk niet worden bewaard tot de verkoopprijs gunstiger is. Elke minuut die een vers product verliest in de handelsketen is namelijk een minuut dichter bij de (snelle) vervaldatum. Bepaalde erg specifieke afdelingen (micro-verticals) binnen de voedingsmiddelenindustrie hebben hiervoor erg strenge eisen. Verse vis moet bijvoorbeeld dezelfde dag nog in de schappen liggen.

Voor een snelle verhandeling van verse producten is een geoptimaliseerd Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:warehouse management van groot belang. Bij verse producten moet dat wat de kortste houdbaarheidsdatum heeft, het snelst geleverd worden. Meestal wordt er voor het magazijnbeheer dan ook gekozen voor het principe van First-in, First-out of zelfs voor First-expired, First-out. Vooral handelsbedrijven die in verschillende (verse) voedingsmiddelen handelen gebruiken dit laatste principe vaak. Bij hen is het immers niet noodzakelijk dat een product dat als eerste binnenkomt ook als eerste weg moet. Het kan een langere houdbaarheidsdatum hebben dan een later binnengekomen product.

Naast de indeling van het magazijn is ook de Orderpicking is het proces waarbij een magazijnmedewerker de artikelen beschreven op een pakbon uit het magazijn haalt en verzamelt. Hierna maakt deze medewerker, ook wel een orderpicker genoemd, de verzameling gereed voor verzending naar klanten of voor intern gebruik. Bovendien moet de orderpicker ook in de voorraad aangeven dat een artikel gepickt is, en wordt hij of zij vaak ingezet voor de ontvangst en de opslag van goederen in het magazijn.orderpicking van invloed op de handel in verse producten. Hoe vlotter de picking verloopt, hoe sneller en verser de voedingsmiddelen geleverd kunnen worden aan klanten. Het ERP-systeem moet dus ook bij de orderpicking optimaal worden ingezet. De De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer geeft daarom drie tips om de meest voorkomende valkuilen van orderpicking te vermijden.

Geavanceerd financieel systeem voor handel in AGF-producten

AGF-producten (aardappelen, groenten en fruit) zijn een specifieke categorie binnen verse voedingsmiddelen. De wisselende opbrengst van de geoogst zorgt ervoor dat het een behoorlijk onvoorspelbare handel is. Een plotse schaarste of een mislukte oogst in een andere regio kan de verkoopprijzen de hoogte injagen, terwijl een overschot ervoor kan zorgen dat dit soort agrofood erg goedkoop op de markt komt.

Door de grote prijsfluctuaties op de markt liggen de inkoop- en verkoopprijs van een partij AGF-producten meestal niet op voorhand vast. Heel wat AGF-handelaren werken volgens een veilingprincipe en krijgen daarvoor een commissie. Ze zijn het verkoopkanaal van (een coöperatie van) telers. Dit soort handelaar organiseert de verkoop naar klanten toe, maar is geen eigenaar van de producten. De teler is dus ook nog niet op voorhand betaald voor de producten. Zodra de hele partij verkocht is, bekijkt de handelaar welke kosten er gemaakt zijn en trekt hij die af van de omzet die op de partij gemaakt is. Na ook de afgesproken commissie te hebben afgehouden wordt de teler dan uitbetaald.

Bijzonderheden van een ERP-systeem bij de veiling van AGF-producten:

  1. De afname bij de teler wordt niet onmiddellijk gevolgd door een factuur.
  2. Er is voorraad aanwezig die nog niet betaald is.
  3. De prijs waartegen verkocht wordt kan op elk moment (extreem) stijgen of dalen.
  4. De De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.financiële module van de handelaar berekent de uitbetaalprijs.

erp facturatie agf sector

Variabele eenheden voor weegartikelen

Een andere specifieke categorie binnen de verse voeding zijn weegartikelen. Dit zijn voedingsproducten die zowel in stuks als in kilogram worden uitgedrukt. De prijs van catch weight-producten, zoals vlees en vis, wordt meestal bepaald per kilogram. Dit is dan ook de eenheid waarin wordt gefactureerd. In het voorraadbeheer wordt echter vaak gekozen om producten per stuk te registreren. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij producten die door de klant per stuk besteld worden. Ook als het gewicht veranderlijk is, kan een weergave van de voorraad per stuk handiger zijn. Zo kan verse vis wat vocht verliezen, of doen de afgesneden schillen van kaas het totale gewicht van de voorraad dalen. In deze gevallen geven de aanwezige stuks (of eventueel pakjes) een beter inzicht in wat er nog precies op voorraad is.

Het voorraadbeheer en de financiële module hanteren in dit geval dus een andere eenheid. Het ERP-systeem moet om kunnen gaan met deze duale eenheden. In sommige gevallen verkoopt de handelaar zelfs zowel in stuks als in kilogram. Dan kan er ook gekozen worden om al binnen het voorraadbeheer twee eenheden te gebruiken.

Kosten van een ERP-systeem voor de voedingsindustrie

De voedingsmiddelenindustrie is een enorm diverse markt. De verschillende specialisaties en activiteiten binnen de branche zijn sterk van invloed op de aanschaf van een bepaald ERP-pakket. Een voedingsbedrijf dat bijvoorbeeld het aangekochte vlees zelf versnijdt, zal naar een ander ERP-pakket kijken dan een handelaar die het vlees al in porties aangeleverd krijgt. De twee bedrijven krijgen daardoor ook te maken met verschillende prijzen voor hun ERP-pakket.

Belangrijker dan de De ERP-kosten vormen een belangrijke factor bij de selectie van een ERP-pakket. Welk budget moet een organisatie opzij zetten voor een ERP-implementatie? Wat zijn de kosten per gebruiker en wat zijn de tarieven van een licentie? Maar ook: wat zijn de prijsverschillen tussen ERP on-premise en ERP in de cloud? Kortom: wat kost een compleet ERP-systeem? Heeft je bedrijf voldoende aan een systeem van 20.000 euro, of is het bijvoorbeeld realistischer uit te gaan van 200.000 euro?kosten van een ERP-systeem, zijn de opbrengsten van dergelijke Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software. Een hoge en relatief snelle De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return on Investment (ROI) is waar het uiteindelijk om draait. In de voedingssector is de ROI onlosmakelijk verbonden met het vermijden van terugroepacties en kwaliteitsklachten van klanten. Een bedrijf zoekt dus het beste naar een oplossing voor de specifieke pijnpunten met betrekking tot kwaliteitsbeheer.

Veel ERP-oplossingen voor de food zijn gebouwd als een De naam 'schil' wordt gebruikt wanneer een leverancier verschillende functionaliteiten ontwikkelt, die samen een aanvulling vormen op een bestaand pakket. Deze wordt dan als een 'schil' bovenop het bestaande systeem gelegd (gekoppeld).schil om een ERP-pakket van bekende merken, zoals Microsoft Dynamics 365 is een volledige cloud-oplossing, opgebouwd uit verschillende applicaties die af te nemen zijn in SaaS-vorm. Microsoft benadrukt zelf vooral de combinatie van ERP en CRM. Het bedrijf belooft een vergaande integratie met Office 365 en Power BI. In hoeverre worden deze beloftes ingelost? Voor wie is Dynamics 365 het overwegen waard? Wat kan het pakket verwezenlijken waar voorgaande versies te kort schoten?Microsoft Dynamics, Exact Online is een ERP-pakket uitgegeven door Exact Software. Dit bedrijf levert softwarepakketten met functionaliteiten voor boekhouding, human resource management (HRM), customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP) en e-business. Exact Software is een Nederlandse organisatie, opgericht in Delft in 1984. Inmiddels is Exact Software uitgegroeid tot één van de grootste uitgevers van ERP-systemen van Europa. Exact Software richt zich met name op het midden- en kleinbedrijf.Exact Software, In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.SAP of Infor. In dit geval is de leverancier gebonden aan de licentiekosten van het basispakket. Maar er zijn ook ERP-leveranciers zijn er in overvloed op de Nederlandse markt. Stuk voor stuk proberen ze de beste op hun terrein te zijn. Er zijn verschillende factoren op basis waarvan een bedrijf voor een bepaalde leverancier kiest. De kwaliteit van de dienstverlening is een zeer belangrijk aspect, maar is vooraf moeilijk in te schatten. Welke leverancier sluit goed aan bij mijn bedrijf? Dit is de hamvraag bij elk ERP implementatietraject. Het is ook niet altijd een gemakkelijke vraag om beantwoord te krijgen. Er bestaat helaas niet zoiets als een top 10 van ERP-leveranciers waar elk bedrijf uit zou moeten kiezen.ERP-leveranciers die een eigen gebouwd pakket aanbieden voor de voedingsindustrie, waarbij deze leverancier zelf zeggenschap heeft over de licentieprijzen. De De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer behandelt de voor- en nadelen van beide pakketvormen met het oog op een snelle ROI.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2017, 13 december). ERP-systemen voor de voedingsindustrie: welke software is geschikt? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-voedingsindustrie