WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

NAV 2018 en Business Central zorgen voor ERP-vernieuwing bij mkb

Tussen eind 2017 en de lente van 2018 kwam Microsoft met twee nieuwe ERP-pakketten voor kleine en middelgrote bedrijven: NAV 2018 en Business Central. De systemen passen binnen een hele reeks ERP-vernieuwingen die Microsoft recentelijk heeft doorgevoerd. Maar wat zijn nu precies de voornaamste nieuwigheden? Hoe verhouden NAV 2018 en Business Central zich tegenover elkaar en tegenover Dynamics 365? Is de scheidslijn tussen de pakketten voor het mkb en grote bedrijven nog wel zo duidelijk?

Inhoudsopgave:

 1. ERP-aanbod van Microsoft Dynamics
 2. NAV 2018 vs. Business Central
 3. Wat is er nieuw?
 4. Integratie met andere systemen
 5. Kosten van NAV 2018 en Business Central
 6. Upgrade vanuit vorige NAV-versies

De kleinere broers van Dynamics 365

Met NAV 2018 en Business Central brengt Microsoft twee erg gelijkaardige pakketten voor het mkb. De verbeteringen van deze nieuwe systemen liggen bovendien in lijn met die van Dynamics 365. Zo is er ook in het nieuwe NAV-pakket en Business Central meer aandacht voor de integratie van Customer Relationship Management (CRM), en wordt er in alle drie de pakketten meer gebruik gemaakt van artificial intelligence en Business Intelligence (BI).

Dat Microsoft het mkb voor ogen had als specifieke doelgroep bij de creatie van NAV 2018 en Business Central betekent echter niet dat afwijken onmogelijk is. Bepaalde kleine of middelgrote bedrijven stellen bijvoorbeeld hogere functionele eisen, en kijken dus het beste naar (een basisversie van) Dynamics 365. Bovendien is ook Dynamics AX 2012 nog steeds op de markt. Om oriënterende projectleiders op weg te helpen is in de Whitepaper Dynamics 365 een uitgebreide vergelijking van bestaande Microsoft-pakketten opgenomen.

microsoft dynamics cloud erp on-premise

Wat is het verschil tussen NAV 2018 en Business Central?

Twee nieuwe pakketten, maar wat zijn de verschillen precies? Vooral doorgewinterde en tevreden NAV-gebruikers hebben waarschijnlijk twijfels omtrent de noodzaak voor Business Central. Deze twijfel wordt versterkt door het feit dat NAV 2018 en Business Central op functioneel vlak weinig tot niets verschillen. We kunnen stellen dat Business Central de cloud-versie is van NAV 2018. Ook NAV kan door implementatiepartners gehost worden in een eigen cloud, maar Business Central draait op het eigen Azure-platform van Microsoft en is technisch ingericht op basis van het Common Data Model (net als Dynamics 365). Om oriënterende projectleiders te helpen in de keuze voor het ene of andere systeem zijn in de ERP Wijzer de specifieke technische gevolgen van dit verschil opgenomen.

Weetje: Microsoft verandert regelmatig de benaming van de verschillende ERP-pakketten. Door hun technische verschillen hebben Business Central en NAV 2018 voorlopig twee aparte namen gekregen. Er wordt echter hard gewerkt aan de verdere uniformisering van beide pakketten. Zodra NAV 2018 hetzelfde Common-Data-Servicemodel krijgt, is het bedrijf van plan om ook de namen van beide pakketten op elkaar af te stemmen. NAV 2018 is daarom in de herfst van 2018 hernoemd tot Dynamics NAV Business Central on premise.

Functionele vernieuwingen voor het mkb

De vernieuwingen in NAV 2018 en Business Central zijn legio, sommige net wat groter dan andere. Naast de algemene performance-verbeteringen en de vergrootte rapportagemogelijkheden die Microsoft heeft doorgevoerd zijn er ook specifieke functionele veranderingen.

Verbeterde OCR-functionaliteit

Uniformiteit van data is een basisvereiste voor de meeste bedrijven. Veel organisaties ontvangen echter ook documenten die niet automatisch ingelezen kunnen worden in het ERP-systeem. De gegevens op een pdf-factuur kunnen bijvoorbeeld niet automatisch in het financiële gedeelte worden opgenomen. Om te voorkomen dat deze informatie manueel moet worden ingevoerd, werkt Microsoft sinds NAV 2016 samen de OCR-dienst Lexmark ICS. In NAV 2018 en Business Central is deze functionaliteit verder geperfectioneerd. In deze nieuwe versie kunnen de basisgegevens over leveranciers eenvoudig gesynchroniseerd worden. Dit zorgt voor een hogere graad van herkenbaarheid, en dus steeds minder noodzaak tot handmatige import van gegevens. Ter beveiliging kan deze synchronisatie te allen tijde worden in- of uitgeschakeld.

Hoe stem je de boekhouding en HR op elkaar af?

Financieel management raakt elk vlak van de bedrijfsvoering, zo ook het Human Resources-gedeelte. Hoewel sommige bedrijven beide disciplines graag strikt scheiden, kan een integratie van bepaalde aspecten toch handig zijn. In NAV 2018 en Business Central hebben bedrijven daar twee specifieke mogelijkheden toe:

Import van payroll

Dit is vooral handig voor bedrijven waarbij de salarisverwerking relatief eenvoudig is, en die deze graag zelf in handen hebben. Door de integratie met programma’s zoals Quickbooks en Ceridian kunnen vooraf gedefinieerde formules worden toegepast. Zo kunnen loonverwerkingen meteen vanuit het ERP-systeem geregeld worden.

Journaalposten toevoegen op medewerker

Na de verwerking moet het loon van een werknemer natuurlijk ook nog daadwerkelijk uitbetaald worden. Om de boeking van deze betalingen rechtstreeks vanuit het ERP te kunnen doorvoeren, moesten werknemers in de vorige NAV-versies worden geregistreerd als leveranciers. In NAV 2018 en Business Central kunnen journaalposten toegevoegd worden op medewerker, waardoor deze kostenpost ook correct wordt opgenomen in de benodigde financiële rapportages.

nav 2018 medewerker journaalposten

Deze vernieuwingen op het vlak van Human Resource Management blijven beperkt tot het payroll-gedeelte. Daarnaast bieden NAV 2018 en Business Central enkele basisfunctionaliteiten voor de core-HR. Een bedrijf dat meer uitgebreide HR-processen wilt optimaliseren kijkt het beste naar een integratie met specifieke HR-functionaliteiten uit het aanbod van Dynamics 365. De Whitepaper Dynamics 365 geeft een overzicht van de mogelijkheden voor HRM die Microsoft aanbiedt.

Eenvoudiger zoeken op dimensies

Bedrijven zoeken continu naar manieren om sneller de juiste informatie te vergaren. Om te kunnen filteren op dimensies, moeten gebruikers in veel gevallen eerst op dataniveau speciale codes toevoegen aan bijvoorbeeld klanten of facturen. Door deze metadata kan er namelijk eenvoudig gefilterd worden op bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven, klanten in een bepaalde sector of op bedrijven die in dollar gefactureerd worden. De toevoeging van deze data kost echter extra tijd. De nieuwe dimensiefilter is eenvoudiger in gebruik omdat hij rechtstreeks op inhoud kan filteren, zonder codes op dataniveau te hoeven toevoegen.

Verdere automatisering van intercompany

Tegenwoordig hebben nogal wat bedrijven een ietwat complexe bedrijfsstructuur. Ze bestaan bijvoorbeeld uit meerdere bv’s, hebben een onderlinge verhouding als dochter- en moederbedrijf, of vallen onder een grotere holding. Voor een vlotter verloop van de transacties tussen gelinkte bedrijven, heeft Microsoft de intercompany activiteit verder geautomatiseerd. Neem bijvoorbeeld een bedrijf dat onder de ene bv onderhoud van waterkoelingsystemen verzorgt, en in een andere bv in onderdelen handelt. Als de onderhoudsdienst een onderdeel bestelt bij de bv die zich met de handel bezighoudt, wordt dit meteen als aankoop geregistreerd bij deze onderhoudsdienst, en als verkoop bij de handelsdienst. Voor holdingen is het ook interessant dat via dit systeem de kosten meteen in de tabellen van kostenplaatsen kunnen worden opgenomen.

Inkoop en verkoop eenvoudiger gestroomlijnd

Vanuit NAV 2018 en Business Central kunnen binnenkomende klantenorders automatisch worden omgezet in inkooporders. Zo worden artikelen voor de handel of onderdelen voor productie meteen besteld en kan de klant sneller geholpen worden.

Tip: Na het ontvangen van een klantenorder moet er in een ERP voor de handel een hele reeks acties in gang gezet worden. Vaak zijn deze acties heel erg sectorspecifiek. Vraag daarom aan de implementatiepartner of zij het proces optimaal kunnen automatiseren.

Gebruikerstaken aanmaken

Taakbeheer kan een lastige zaak zijn binnen een bedrijf. Vragen en taakjes worden nog vaak alleen mondeling doorgegeven en doorgemaild. Regelmatig worden ze daarom vergeten of te laat uitgevoerd. Om dit te voorkomen bestond er al geruime tijd een vorm van taakbeheer binnen Dynamics CRM. Het aanmaken van gebruikerstaken is nu ook uitgebreid naar de kern van het ERP. Vanuit NAV 2018 of Business central kan een werknemer taken voor zichzelf of anderen aanmaken en deze ‘vasthangen’ aan een persoon of document. Zo worden de taken meteen in de kern van het ERP uitgevoerd, en verzekert een bedrijf zich van de uniformisering van data.

nav 2018 taakbeheer user task

Directe transfers registreren

Met directe transfers wordt bedoeld dat producten in real-time worden overgeboekt van de verkoper naar de aankoper. In vorige NAV-versies werd er uitgegaan van een transactietijd tussen de verkoop van een product, en het moment van aankomst bij de klant. Dit is logisch als het om fysieke producten gaat. Ze moeten namelijk vervoerd worden. In dit geval geeft de verkoper aan dat het product verzonden is, en registreert de aankoper de ontvangst. Door de toenemende verkoop van virtuele producten is dit echter niet altijd meer nodig. Een e-learning-module kan bijvoorbeeld meteen na aankoop gedownload worden. Daarom heeft Microsoft er bij dit soort transacties voor gezorgd dat aankopers de ontvangst niet meer hoeven te registreren.

Verhoogd gebruiksgemak

Naast functionele verbeteringen heeft Microsoft ook enkele aanpassingen gedaan die het gebruiksgemak verhogen, of die ervoor zorgen dat medewerkers het systeem sneller omarmen. De user adoption van een ERP-systeem zal echter niet uitsluitend gebeuren door de technische aanpassingen in NAV 2018 en Business Central. In de ERP Wijzer staan 5 tips om gebruikers het ERP systeem te doen omarmen.

Enkele van de verbeteringen in het gebruiksgemak van NAV 2018 en Business Central zijn:

 • Een eenvoudig te personaliseren eigen weergave
 • Eenvoudig en snel van rol veranderen (voor gebruikers die het systeem in verschillende functies moeten kunnen benaderen)
 • Verbeterde helpfunctie
 • Verbeterde user interface aangepast aan tablets of smartphones
 • Zelf opzetten van centrale instellingen

In de nieuwe ERP-systemen van Microsoft voor het mkb kunnen de business manager en de accountant centraal bepaalde instellingen configureren. Dit gaat bijvoorbeeld over de gebruikte munteenheid en taal. Deze kunnen gelden voor iedereen en elke werkruimte, of voor specifieke taken en werknemers. Instellingen hoeven dus niet meer apart in elke werkruimte worden aangepast.

nav 2018 instellingen configureren setup

Tip: Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om via de centrale instellingen een uitgebreidere configuratie door te voeren, zoals het opzetten van eenvoudige workflows. Er moet dan wel rekening mee worden houden dat dit vaak veel tijd in beslag neemt. Soms kan het dus handiger zijn om deze configuratie toch aan de implementatiepartner over te laten.

Een steeds slimmer systeem

ERP-systemen worden steeds intelligenter. Denk bijvoorbeeld aan fotoherkenning, voorstellen voor de opstelling van grootboekrekeningen, en suggesties voor posting groups. Hiermee springt ook Microsoft mee op de kar van cognitive services en artificial intelligence. Hieronder staat deze voorbeelden uitgelegd.

Fotoherkening

Vooral voor handelsbedrijven is fotoherkenning een handige tool. Door een plaatje aan te klikken in de catalogus kan het systeem namelijk analyseren over welk product het precies gaat. Vanuit deze identificatie kan dan alle gewenste informatie worden opgevraagd, kunnen orders worden uitgevoerd, bestellingen worden geplaatst, etc. Bovendien kunnen er voor nieuwe artikelen suggesties gemaakt worden voor het registreren van productspecificaties. Ook de identificatie van personen vanuit een foto is al in beperkte mate mogelijk, al zullen de echte voordelen hiervan nog duidelijk moeten worden.

nav 2018 fotoherkenning beeldanalyse image analyzer

Rekeningvoorstellen

Een tweede slimme toepassing is die van de rekeningvoorstellen. In NAV 2018 en Business Central kunnen grootboekrekeningen op basis van de geregistreerde boekingen automatisch worden opgemaakt. Deze kunnen dan rechtstreeks of na wijziging doorgevoerd worden.

Suggesties voor posting groups

Ook de laatste slimme vernieuwing ligt op financieel vlak. NAV 2018 en Business Central kunnen nu zelf suggesties doen voor het bepalen van posting groups. Tot een bepaalde posting group behoren financiële transacties die dezelfde kenmerken hebben. Zo kan bijvoorbeeld de posting group ‘afschrijvingen onroerende goederen’ bestaan. Opdelen in posting groups is handig voor tussentijdse boekingen. Hierbij wordt het type transactie door een medewerker vastgelegd voordat de financiële dienst de boeking doorvoert. Dit helpt bedrijven bij de financiële rapportages, omdat ook van de niet-verwerkte transacties al duidelijk is waar ze juist betrekking op hebben.

Hoe integreren NAV 2018 en Business Central met andere bedrijfssoftware?

In NAV 2018 en Business Central zijn een aantal mogelijkheden opgenomen voor standaardintegraties met andere Microsoft-producten. Bovendien werkt de softwaregigant ook aan een model waardoor opschalen vanuit om het even welke versie eenvoudiger wordt. Dit model heeft de naam One Microsoft gekregen.

Tip: In sommige sectoren kunnen integraties met bedrijfssoftware van andere producenten handig zijn. Dit soort integraties wordt het beste met de implementatiepartner besproken, die bij voorkeur veel ervaring heeft in de betreffende sector. In de ERP Wijzer staan nog vier tips bij het selecteren van de juiste partner voor het ERP-traject.

Integratie met Dynamics CRM

In NAV 2018 en Business Central zijn standaard een aantal CRM-functionaliteiten opgenomen. Deze blijven echter erg beperkt. Verschillende bedrijven willen meer dan het opvolgen van prospects en de registratie van klantgegevens. Ze willen dat hun CRM echt meedenkt, dat er vanuit verkooptendensen en beproefde marketingstrategieën specifieke verkoopacties en campagnes worden opgezet. Veel bedrijven kiezen er daarom voor om meteen Sales of Marketing mee te implementeren. Deze applicaties uit Dynamics 365 zijn de opvolgers van Dynamics CRM, en worden vaak met dezelfde naam benoemd. De traditionele Dynamics CRM (on premise of gehost in de cloud) kan ook nog steeds afgenomen worden in combinatie met NAV.

Office-integratie

Onontbeerlijk voor een ERP-systeem, zeker van Microsoft, is de integratie met Office. In NAV 2018 en Business Central is deze integratie verbeterd. Excel-templates voor rapportages kunnen nu rechtstreeks in de webclient van het ERP bewerkt worden. Om aanpassingen te doen via toetsencombinaties, moet er nog wel een uitstapje gemaakt worden naar de echte Office-toepassing, maar deze aanpassingen worden automatisch gesynchroniseerd en dus overgenomen in de webclient.

Eenvoudig opschalen via One Microsoft

One Microsoft is de naam voor het hele ecosysteem waar Microsoft naartoe werkt. Het idee is dat álle Microsoft-producten naadloos op elkaar aansluiten. Groeiende bedrijven uit het mkb en implementatiepartners zijn hierin vaak geïnteresseerd. Zodra alle Microsoft-producten technisch zijn opgebouwd via hetzelfde Common Data Model, integreren extra aangeschafte applicaties volledig, en hoeft er niet meer met aparte connectoren gewerkt te worden. Dit maakt het toevoegen van specifiek ontworpen applicaties of opschalen naar bijvoorbeeld Dynamics 365 een stuk eenvoudiger. In de Whitepaper Dynamics 365 is een overzicht opgenomen van wat Dynamics precies kan betekenen voor groeiende bedrijven.

De Business Central is ontworpen op basis van het Common Data Model, en kan dus in principe relatief eenvoudig opgeschaald worden. Wat betreft NAV 2018 ligt het net iets anders. Omdat dit pakket is doorontwikkeld op vorige NAV-versies, en in de basis is ontworpen om volledig on-premise te draaien, zijn er nog bepaalde technische specificaties die aangepast moeten worden om volledig binnen One Microsoft te vallen.

Tip: Blijf opletten met maatwerk. Om te kunnen opschalen, moet ook dit ‘volgens de regels’ ingericht zijn. Dit betekent dat het niet meer geschreven mag zijn in C/AL language in NAV, maar de vorm van extensions in VS-code moet hebben. Vraag de implementatiepartner hier dus zeker naar.

Kostenmodel NAV 2018 en Business Central

Bij beide pakketten heeft een bedrijf de keuze tussen een basispakket en een uitbreiding. Bij NAV heten deze versies Starter pack en Extended pack. Bij Business Central werden ze Essentials en Premium genoemd. Functioneel gezien zijn de basispakketten en uitbreidingen van NAV 2018 en Business Central bijna gelijk. Het licentiemodel daarentegen is wel wezenlijk anders.

In de ERP Wijzer vinden oriënterende projectleiders een overzicht van de exacte functionaliteiten die in elke versie van NAV 2018 en Business Central inbegrepen zijn.

Licentiemodel van NAV 2018

Het licentiemodel van NAV 2018 heeft twee varianten: een volledige aankoop van licenties, of een maandelijks abonnement. Een volledige aankoop is interessant voor bedrijven die het systeem volledig on-premise willen laten draaien, en een in house IT-dienst hebben voor het onderhoud en de support.

Bij het starter pack on-premise zijn drie concurrent full users inbegrepen. Dit wil zeggen dat er drie personen tegelijkertijd met volledige bevoegdheid in het systeem kunnen werken. Als er meer gebruikers op hetzelfde moment in het systeem moeten inloggen, zal een bedrijf moeten kiezen voor de toevoeging van extra licenties. Bij de toevoeging van licenties kan gekozen worden voor full users, of voor limited users. Limited users hebben inzage in gegevens en kunnen aanpassingen doorgeven, maar ze niet meteen doorvoeren. Een factuur kan dan bijvoorbeeld klaar gezet worden, maar moet door een full user van de boekhouding nog echt ingeboekt worden.

Onderstaande prijzen geven een indicatie van de licentiekosten voor NAV 2018 on-premise. Afhankelijk van de mate van support die van de implementatiepartner wordt verwacht, en de extra oplossingen en diensten die een bedrijf wil afnemen, zullen hier nog bepaalde kosten bijkomen. De jaarlijkse onderhoudskosten liggen gemiddeld tussen de 15 en 20 procent.

nav 2018 licentie on premise

Verschillende Microsoft-partners bieden NAV 2018 ook aan in abonnementsvorm. Dit is meestal het geval wanneer de partner het systeem ook host in de cloud. Dit kan in een datacenter van dezelfde partner, of op een locatie gekozen door het bedrijf. In het geval van een maandelijks abonnement zijn de onderhoudskosten inbegrepen in de prijs. In dit scenario biedt de leverancier eigenlijk dus een SaaS-model aan.

nav 2018 licentie saas

Licentiemodel van Business Central

Het licentiemodel van Business Central is eenvoudiger dan dat van NAV. Dit pakket draait op het Azure-platform van Microsoft zelf, en kan dus niet volledig aangekocht worden. Er zijn alleen licenties volgens het SaaS-model. Bedrijven betalen maandelijks voor de gebruikersrechten per user. De prijzen voor essentials en premium zijn telkens voor een full user. Bovendien kunnen er team members worden toegevoegd. Hun bevoegdheden zijn gelijkaardig aan die van limited users uit NAV 2018.

business central licentie cloud

Opmerking: Aangeven prijzen zijn indicatief en blijven beperkt tot de ERP-basis. Voor een optimale werking worden NAV 2018 en Business Central door een implementatiepartner specifiek voor het bedrijf ingericht. Het kenniscentrum doet onafhankelijk onderzoek naar verschillende partners, hun specialiteiten en referenties en kan oriënterende projectleiders met deze kennis op weg helpen (tel. 020-36 90 457).

Hoe verloopt de upgrade vanuit vorige NAV-versies?

Voor bedrijven die al met NAV werken is een overstap naar de nieuwe versies vaak een logische stap. Afhankelijk van de situatie zal dit proces een bepaalde implementatietijd met zich meebrengen. Ook de aandachtspunten zijn verschillend voor verschillende scenario’s.

Van voorgaande NAV-versies naar NAV 2018

Voor bedrijven die vanuit voorgaande versies de overstap willen maken naar NAV 2018 is die overstap in veel gevallen relatief eenvoudig. Er zijn grosso modo drie scenario’s te onderscheiden:

1. De huidige NAV-versie is verouderd

Voor verouderde versies kan een upgrade noodzakelijk zijn om op een vlotte manier te kunnen blijven werken met het ERP-systeem. Oudere versies worden bijvoorbeeld niet meer technisch ondersteund of sluiten niet meer aan op andere bedrijfssoftware. In dit geval komt de implementatie van NAV 2018 neer op een eenvoudige installatie. De duur van dit proces hangt af van de doorloop van testdata en de herziening van procedures. Af en toe moet er ook een kleine configuratie plaatsvinden. In principe kan dit proces in een paar dagen afgerond zijn.

2. Het bedrijf heeft behoefte aan de verbeteringen in NAV 2018

De verbeteringen in NAV 2018 ontstaan niet zomaar. De doorontwikkeling van Microsoft wordt (indirect) gestuurd door gebruikers. Veel bedrijven die voorgaande NAV-versies gebruiken, willen dan ook graag overschakelen. Door gebruik te gaan maken van nieuwe of verbeterde functionaliteiten zullen deze bedrijven vooral nog meer tijd besparen of fouten verder terugdringen. Het implementatietraject voor de toevoeging van extra functionaliteiten is erg verschillend naargelang de versie van waaruit wordt geupdate, en de extra functionaliteiten die het bedrijf wil gaan gebruiken. Er moet rekening gehouden worden met een gemiddelde implementatie twee weken tot drie maanden.

3. Maatwerk kan vervangen worden door Microsoft-oplossing

Dit scenario is gelijkaardig aan dat besproken bij 2. Door de continue ontwikkeling bij Microsoft kan het namelijk voorkomen dat waar vroeger maatwerk nodig was, nu een standaardoplossing bestaat. Als deze standaardoplossing hetzelfde werk kan uitvoeren als het voordien uitgevoerde maatwerk, is het interessant om over te stappen. Op deze manier verzekert een bedrijf zich van de uniformiteit van het systeem. Aangezien dit scenario vergeleken kan worden met het toevoegen van functionaliteiten, komt ook de gemiddelde implementatietijd overeen, namelijk twee weken tot drie maanden.

Van voorgaande NAV-versie naar Business Central

De overstap naar Business Central is in grote lijnen hetzelfde als die naar NAV 2018. Belangrijk verschil is wel dat Business Central een ander servicemodel heeft, namelijk het Common Data Model. Partners hebben voorlopig nog geen upgrades rechtstreeks vanuit vorige NAV-versies uitgevoerd, omdat Microsoft nog volop aan de toolkits werkt. Leveranciers vermoeden ook dat gebruikers die versies 2016 of ouder hebben voorlopig eerst de stap zullen moeten maken naar NAV 2018. Het functioneel verschil tussen versies van vóór 2017 en Business Central is namelijk erg groot.

Update maart 2020: inmiddels zijn er een beperkt aantal leveranciers die ervaring hebben met het overzetten van NAV naar Business Central. Neem even contact op met het kenniscentrum om de meest geschikte leverancier voor uw bedrijfssituatie te vinden: selectie@ictportal.nl

Tip: De aangegeven implementatietijden voor upgrades zijn indicatief. Deze kunnen per project heel erg verschillen. Interessant is wel om een gefaseerde upgrade uit te voeren. Door eerst te focussen op de basis van het systeem en de prioriteiten van het bedrijf, kan een organisatie al snel operationeel zijn. Terwijl er al met het systeem gewerkt wordt, kan de upgrade dan stap voor stap vervolledigd worden.

Naast een overstap is het natuurlijk ook mogelijk dat bedrijven vanuit een ander pakket of zelfs vanaf nul met NAV of Business Central willen gaan werken. In dat geval lopen de implementatietijden meestal iets meer op. In de Whitepaper Dynamics 365 staan gemiddelde implementatietijden voor een volledige installatie van de verschillende Microsoft-pakketten.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 11 oktober). NAV 2018 en Business Central zorgen voor ERP-vernieuwing bij mkb. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/dynamics-nav-2018-business-central