WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Capacity requirements planning (CRP)

Inhoudsopgave

  1. Definitie CRP
    1. CRP versus RCCP
    2. Voor- en nadelen
  2. Best of breed of geïntegreerd?

Wat is capacity requirements planning?

De term capacity requirements planning wordt gebruikt om te refereren aan de reële planning voor de levering van orders in een maakbedrijf. Deze planning wordt gebaseerd op de productiecapaciteit, waaronder de beschikbare tijd en het rendement van vestigingen, werknemers en machines worden verstaan. Zo kan een bedrijf voorkomen dat een verkoper belooft om een product op een bepaald moment op te leveren, terwijl er hiervoor geen capaciteit is.

Tip! Productiebedrijven stellen naast CRP nog heel wat andere eisen aan een ERP-systeem. In het ERP Productie Functionaliteitenoverzicht staan alle mogelijkheden voor bedrijven in de maakindustrie op een rijtje.

Capacity requirements planning is vooral belangrijk voor organisaties die een boete krijgen als ze niet op tijd leveren. Bijvoorbeeld: een luchtvaartmaatschappij bestelt 100 vliegtuigen bij een vliegtuigfabrikant. Er wordt afgesproken dat deze vliegtuigen binnen een jaar geleverd zullen worden. In het contract is ook een clausule opgenomen dat als de 100 vliegtuigen niet binnen een jaar geleverd worden, er een bepaald percentage van het aankoopbedrag niet betaald hoeft te worden door de luchtvaartmaatschappij. In zulke gevallen is het dus essentieel om eerst de capacity requirements planning te raadplegen, voordat er beloftes in een contract worden vastgelegd.

CRP-software wordt meestal samen met MRP-software (Material Requirements Planning) gebruikt. Hierbij beoordeelt CPR of het haalbaar is om een product binnen een bepaalde termijn te leveren, en zorgt MRP ervoor dat de productiematerialen op tijd aanwezig zijn. Als de capacity requirements planning dus vertraging oploopt, moet deze informatie naar het MRP doorstromen, zodat deze software de aankomst van materialen kan inplannen voor op een later moment.

Wist je dat? CRP-systemen bestaan al sinds de zeventiger jaren. Oorspronkelijk werden ze vooral gebruikt in combinatie met, of als onderdeel van, een MRP-II-systeem. Tegenwoordig vind je ze vooral als module in een ERP-systeem.

CRP kan worden gebruikt voor de planning op zowel korte als op middellange en lange termijn. In onderstaand schema staan de verschillen die beide doelen met zich meebrengen:

  Gebruik van CRP  
  Korte termijn Middellange en lange termijn
Functie Zorgt ervoor dat de leverdata voor klantbestellingen en de ontvangst van materialen kunnen worden afgestemd op de actuele productiecapaciteit. Geeft een duidelijk overzicht van de productiecapaciteit van het bedrijf. Zo kan de organisatie strategische beslissingen nemen, zoals de aankoop van nieuwe machines of de aanwerving van personeel.

Verschil tussen capacity requirements planning (CRP) en rough cut capacity planning (RCCP)

Als men het over capacity requirements planning heeft, duikt ook de term rough cut capacity planning (RCCP) vaak op. De invulling van de twee concepten ligt in dezelfde lijn, maar is niet helemaal dezelfde. CRP voedt zich met informatie uit de klantorders, personeelsbeschikbaarheid, machinecapaciteit en de roadmap van een project of product. Zo kan het systeem bepalen wanneer de order klaar kan zijn, en of dit overeenkomt met de beloofde leverdatum. Mocht dit niet lukken, dan kan CRP ook voorstellen om een onderaannemer in te schakelen om een deel van de order over te nemen, opdat er toch op tijd geleverd kan worden. De informatie uit het CRP is de basis voor het opstellen van een gedetailleerde productieplanning.

Rough cut capacity planning is minder precies: er wordt een ruwe schatting gemaakt van de mogelijke levertijd voor een bestelling. RCCP zal bijvoorbeeld geen rekening houden met de mogelijkheid een onderaannemer in de arm te nemen om op tijd te leveren.

Voor- en nadelen van capacity requirements planning

CRP-systemen zijn erg bekend bij bedrijven in de maakindustrie. Toch gebruiken niet alle productiebedrijven ze. Dat heeft zo zijn redenen. Hieronder de voor- en nadelen op een rij:

  • Voordeel: erg precieze inschatting van capaciteit, waarop de planning kan worden afgestemd. Er kunnen ook externe elementen en ‘wat-als’-scenario’s worden opgenomen, zoals het outsourcen van bepaalde taken of het aannemen van meer (tijdelijk) personeel. Ten slotte past CRP zich ook aan bij onverwachte omstandigheden, zoals een defecte machine of medewerkers die ontslag nemen.
  • Nadeel: ondanks dat veel data automatisch worden opgenomen, komt er toch nog vaak handmatig werk bij kijken. Als een machine defect is, moet dit bijvoorbeeld door een medewerker aangegeven worden. Er moet dan ook worden vermeld hoelang het gaat duren voordat ze gerepareerd of vervangen zal zijn. Dit proces kan eventueel deels geautomatiseerd worden met behulp van het Internet of Things (IoT), maar dit is geen goedkoop systeem. Bovendien moeten nog andere zaken handmatig opgegeven worden, zoals de verandering van de capaciteit bij een verhuizing van een vestiging of een inkrimping van het personeelsbestand.

Losstaande CRP of geïntegreerd in het ERP-pakket?

Over het algemeen wordt CRP aangeschaft als een module van een ERP-pakket. Dit komt omdat de integratie met andere modules van essentieel belang is. Een geïntegreerd systeem zal altijd de beste resultaten geven als het gaat om de communicatie van modules onderling.

Tip! De diverse ERP-systemen op de markt bieden heel verschillende functionaliteiten aan voor maakbedrijven, en hun prijzen lopen erg uiteen. In de ERP Wijzer staat een vergelijking van verscheidene pakketten specifiek voor deze sector.

Maar niet elk ERP-systeem voor productie heeft een CRP-module. Als een bedrijf met een specifiek ERP-systeem wil (blijven) werken, zal het er eerder voor kiezen een losstaand CRP-pakket te koppelen aan het ERP-pakket. Het voordeel van deze losstaande systemen is bovendien dat er pakketten bestaan die zich specifiek toeleggen op een bepaalde methodologie voor bedrijfsvoering, zoals agile, lean manufacturing, Six Sigma, Scrum of QRM.

Belangrijk! De invulling van een CRP-systeem of module hangt ook erg af van de sector. Niet elk pakket heeft dezelfde aanpak. Bedrijven die niet zeker zijn welke pakketten en leveranciers geschikt zijn voor hun situatie, kunnen contact opnemen met ICT Portal. Een consultant zal u dan verder helpen (+31 (0)20 369 0457).

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 1 september). Capacity requirements planning (CRP). ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/functionaliteiten-erp/capacity-requirements-planning-crp