WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SAP S/4HANA: welke mogelijkheden biedt SAP voor grote bedrijven?

SAP S/4HANA is het meest recente pakket van In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.SAP voor Enterprise Resource Planning (ERP). Het pakket is bedoeld voor grote bedrijven en multinationals, en maakt deel uit van het portfolio SAP Business Suite. SAP S/4HANA is tevens de opvolger van R/3 (ook bekend als Business-All-in-One) en ECC (Enterprise Central Component). Welke functionaliteiten biedt de software precies? Wat maakt SAP S/4HANA anders dan andere SAP-pakketten?

Inhoudsopgave

 1. Wat is SAP S/4HANA?
  1. SAP S/4HANA versus SAP HANA
 2. Functionaliteiten
 3. Sectoren die gebruik maken van SAP S/4HANA
 4. Integratie met andere systemen
 5. Kosten van SAP S/4HANA

SAP S/4HANA in het kort

SAP S/4HANA, voluit SAP Business Suite 4 HANA, is een softwarepakket dat Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP combineert met Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Business Intelligence (BI). Op deze manier worden grote hoeveelheden bedrijfsdata eenvoudig opgeslagen, weergegeven en verwerkt. Via het systeem kunnen bijvoorbeeld complexe vergelijkingen en berekeningen worden uitgevoerd.

Om van SAP S/4HANA gebruik te maken, moet ook het bijbehorende databasesysteem De naam HANA is afgeleid van High performance, Analytical, Appliance. Het is een in-memory relationeel databasesysteem voor het verwerken van grote hoeveelheden real-time gegevens. Het SAP HANA-platform maakt het voor organisaties mogelijk om snellere en slimmere besluiten te nemen, dankzij de actuele analyses en rapportages in combinatie met aanzienlijk snellere bedrijfsprocessen. De database is zowel in de cloud als on-premise beschikbaar. De cloud-variant wordt ook wel HANA Enterprise Cloud (HEC) genoemd.SAP HANA ingezet worden. Vanuit dit databasesysteem wordt ook de BI-component verstrekt. SAP S/4HANA kan zowel in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud als Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise worden geïnstalleerd. Daarnaast is een hybridevorm mogelijk.

studie sap s4hana implementatie cloud

SAP S/4HANA is niet hetzelfde als SAP HANA

Verwarring ligt op de loer, maar SAP S/4HANA en SAP HANA zijn wel degelijk twee verschillende dingen. SAP HANA is geen ERP-systeem, maar het in-memory In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.databasesysteem van SAP. Dit betekent dat de data in het lokale geheugen van de database worden opgeslagen. Hierdoor is de database 10 tot 1000 keer sneller dan een traditionele database. SAP HANA is bekend om de enorme hoeveelheden data die het kan verwerken (Big Data is de verzamelnaam voor de exponentiële groei en de grote hoeveelheid van geregistreerde informatie. Big Data kenmerkt zich door drie elementen: het grote volume van data, de brede diversiteit van verschillende type data en databronnen, en de snelheid waarmee data moet worden verwerkt. big data), en dat in real-time. Ook andere ERP-systemen kunnen gebruik maken van SAP HANA.

Let op! SAP wil het databasesysteem SAP HANA en SAP S/4HANA steeds meer naar voren schuiven. Vandaar dat vanaf 31 december 2025 de updates en de ondersteuning voor oudere varianten, zoals SAP R/3 (Het ERP-pakket SAP Business All-in-One (BAiO) is geschikt voor middelgrote bedrijven die een branche-specifiek ERP-systeem zoeken. Meestal wordt het pakket geïnstalleerd bij organisaties met minimaal 50 medewerkers. SAP Business All-in-One heeft de verfijning van SAP Business Suite, maar kent een snellere implementatietijd en heeft minder hoge beheerskosten.Business All-in-One) en ECC stoppen. Lees het De komst en promotie van het ERP-systeem S/4 HANA deden het al vermoeden, maar nu lijkt het ook definitief: de voorgaande ERP-systemen van SAP hebben een vervaldatum. SAP heeft aangekondigd dat er vanaf 31 december 2025 geen ondersteuning en updates meer beschikbaar zullen zijn voor SAP-systemen binnen de SAP Business Suite 7, noch voor Business All-in-One (R/3) of ECC.artikel over de uitfasering van SAP-systemen voor meer details.

Welke functionaliteiten biedt SAP S/4HANA?

De functionaliteiten van SAP S/4HANA zijn opgedeeld in basismodules (SAP S/4HANA Enterprise Management), modules per bedrijfsactiviteit (Line of Business Products, of LoB Products) en modules per bedrijfsactiviteit voor specifieke sectoren (LoB Products for specific industries). Zowel gewone LoBs als sectorspecifieke LoBs kunnen meteen samen met het basissysteem worden geïmplementeerd, of later apart worden aangeschaft.

Dit zijn alle mogelijke modules in SAP S/4HANA:

Asset Management

Finance

Human Resources

Manufacturing

Maintenance, Repair, and Overhaul

R&D / Engineering

Sales

Service

Supply Chain

Analytics Technology

Enterprise Technology

Asset Management

Database and Data Management

Finance

Manufacturing

R&D / Engineering

Sales

Supply Chain

Enterprise Technology

Agriculture

Banking

Insurance

Oil & Gas

Professional Services

Public Sector

Retail and Fashion

Utilities

SAP Waste & Recycling

Let op! Sommige modules uit de categorie SAP S/4HANA Enterprise Management en SAP S/4HANA LoB Product hebben dezelfde naam. Belangrijk om te weten is dat het in de eerste categorie om een basismodule gaat, terwijl de tweede categorie een soort ‘premiumversie’ is met meer mogelijkheden voor de specifieke bedrijfsactiviteit. Voor meer informatie over de exacte invulling van de modules, kunt u dit document raadplegen.

Naast bovenstaande modules, biedt SAP S/4HANA ook enkele functionaliteiten specifiek voor een bepaald land. Eén van de redenen is dat wetten bepaalde eisen stellen aan de facturatie of belastingaangifte. Voor zowel Nederland als België zijn er specifieke functionaliteiten voor de verwerking van elektronische documenten, en de BTW-aangifte.

Uit welke branche komen bedrijven die gebruik maken van SAP S/4HANA?

Welk soort bedrijven het meest gebruik maken van SAP S/4HANA valt al een beetje op te maken uit de bovengenoemde sectorspecifieke LoBs. We zetten de sectoren die het pakket het vaakst aanschaffen nog even op een rijtje:

 • Beveiliging
 • Engineering, constructie en De grootste uitdaging van bedrijven in de installatie- en onderhoudsbranche is dat ze voor een groot deel van de tijd ‘buitenshuis’ aan het werk zijn. De installaties en onderhoudsbeurten gebeuren meestal op locatie bij de klant. Ondanks de mogelijkheid om te bellen, e-mailen, Skypen etc., blijft de communicatie tussen de buitendienst en het (hoofd)kantoor nog vaak een probleem. Op kantoor moet in principe in real-time bekend zijn wat medewerkers op locatie aantreffen en welke taken ze uitvoeren. Daarnaast moeten deze medewerkers ter plekke project-, product- of bedrijfsinformatie kunnen raadplegen.installatie
 • Hoger onderwijs en onderzoek
 • Productiebedrijven
 • Olie- en gasindustrie
 • Openbare sector
 • Een ERP-systeem voor de fashion moet zeker niet té ingewikkeld zijn. Het is een snelle handel en werknemers willen geen tijd verdoen aan een complex systeem. Aan de andere kant moet het ERP wel ingericht zijn voor de specifieke handelsprocessen van de branche. In de ERP Wijzer vindt u verschillende pakketten die specifiek gericht zijn op de fashionindustrie.Retail

Welke integraties zijn er mogelijk met SAP S/4HANA?

SAP S/4HANA kan in principe worden geïntegreerd met zowel systemen en modules van SAP, als met die van andere fabrikanten, zoals Het bedrijf Oracle werd in 1977 opgericht in Californië, Verenigde Staten. In de beginjaren kreeg Oracle haar status dankzij de database software. Het bedrijf zette namelijk als eerste een relationele database op de markt. Door de jaren heen heeft Oracle een aantal bedrijven overgenomen: Peoplesoft (2005), Hyperion (2007), BEA Systems (2008) en Sun Microsystems (2009). Tegenwoordig heeft het Amerikaanse concern veel verschillende bedrijfsapplicaties onder haar vleugels, waaronder ook cloudapplicaties.Oracle en Dynamics 365 is opgebouwd uit vrij te kiezen applicaties, met elk hun specifieke functionaliteit(en). Een organisatie zal dus apps kiezen naargelang de bedrijfsprocessen die geoptimaliseerd moeten worden. Microsoft geeft haar klanten zowel de kans om de verschillende applicaties afzonderlijk als in een vastgelegde combinatie af te nemen. De meeste bedrijven kijken in de eerste plaats naar Dynamics 365 om hun kernprocessen te optimaliseren. Onder andere productie- en handelsbedrijven hebben vaak behoefte aan een oplossing voor financiële, operationele en retailactiviteiten. Voor dit doel zijn de applicaties Finance and Operations en Retail uitgewerkt.Microsoft. Deze koppelingen moeten op een bepaalde manier worden geconfigureerd, en het is belangrijk hierover goed met de leverancier te overleggen. Misschien wordt dan bijvoorbeeld duidelijk dat bepaalde input uit het bestaande Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-systeem niet één op één in SAP S/4HANA kan worden overgenomen, of dat de integratie enorm complex en dus duur is. Door hier vooraf over te spreken, kunnen verwachtingen worden bijgesteld en financiële drama’s worden voorkomen.

Niet alle integraties zijn standaard, maar SAP heeft er wel voor gezorgd dat de systemen die het meest gebruikt worden in combinatie met SAP S/4HANA, eenvoudig te koppelen zijn. Het gaat om de volgende systemen:

 • Ariba Network: vereenvoudigt de samenwerking tussen bedrijven en hun leveranciers. Vooral de communicatie over bestellingen en facturen wordt hiermee vergemakkelijkt, net als de Purchase-to-pay (P2P), ook wel procure-to-pay genaamd, is een term die verwijst naar het gehele aanschafproces van een product of dienst, vanaf het moment dat er een aankoopbeslissing gemaakt wordt, tot en met het moment van betaling. Vandaar dat P2P een ondersteunend proces is bij procurement management. P2P geeft een duidelijk overzicht van de verschillende stappen die genomen worden omtrent de aankoop van een product of dienst. Voorbeelden zijn stappen als behoeftedetectie, de daadwerkelijke aankoopbeslissing, de ontvangst van de goederen, de betaling en de financiële afhandeling (waaronder de activa-registratie en afschrijving vallen bijvoorbeeld).betaalprocessen.
 • Fieldgrass: ondersteunt het ‘beheer’ van externe werknemers en outsourcing (freelancers, tijdelijke werkkrachten, onderaannemers, etc.)
 • SAP SuccessFactors Employee Central: vereenvoudigt de taken van de personeelsdienst, een SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.HRM-systeem van SAP.
 • Concur Solutions: maakt de administratie van binnenkomende en uitgaande facturen, en het bijhouden van kosten die werknemers maken eenvoudiger (bijvoorbeeld reiskosten).
 • SAP Global Trade Services: biedt extra functionaliteiten voor In het kort houdt supply chain management in dat een handels-, productie- of distributiebedrijf weet welke materialen of producten besteld moeten worden. SCM houdt ook in dat producten op tijd worden geleverd. Om deze planning in goede banen te leiden gebruikt SCM data uit het ERP-systeem. De ERP-functionaliteiten die gebruikt worden bij SCM zijn onder andere:supply chain bij bedrijven die internationaal actief zijn.
 • Visual Enterprise Solutions: visualiseert bedrijfsprocessen, analyses en werkstromen, zodat deze informatie beter kan worden ingezet bij de voortdurende optimalisering van het bedrijfsproces.

Wat kost SAP S/4HANA?

De kosten van SAP S/4HANA hangen af van diverse factoren. In de eerste plaats het aantal gebruikers en de gewenste modules. Een klein bedrijf dat alleen basisfunctionaliteiten nodig heeft, zal niet hetzelfde betalen als een multinational die ook LoB Products of LoB Products for specific industries afneemt.

Een indicatie: een bedrijf dat SAP S/4HANA met basisfunctionaliteiten wil implementeren voor vier gebruikers, moet met een investering van 20.000 tot 30.000 euro rekening houden. Een organisatie daarentegen die voor 1.000 gebruikers een systeem wil gaan gebruiken met een aantal LoB Products, zal rekening moeten houden met tenminste 200.000 tot 300.000 euro.

Bovengenoemde kosten geven de investering weer voor het eerste jaar. Hieronder verstaan we de implementatie en de licentiekosten voor het eerste jaar. Afhankelijk van de gekozen installatievorm (Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud of Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise), komt hier nog een maandelijks of jaarlijks bedrag bij: voor onderhoud, updates, het SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.gebruik van de licenties, etc. In de regel is dit bedrag ongeveer 15 tot 20 procent van de initiële investeringskosten, maar vooral bij SaaS-licenties kan dit erg afwijken. De initiële investering is dan lager, maar de terugkerende kosten zijn hoger.

Let op! Ten slotte zijn er vaak nog onverwachte kosten bij een ERP-implementatie. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een overzicht van welke deze kosten allemaal kunnen zijn.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 29 maart). SAP S/4HANA: welke mogelijkheden biedt SAP voor grote bedrijven? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/sap-s4hana