WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat is Human Resource Management Software?

Een groeiend aantal HR-professionals krijgt te maken met de selectie van HRM-software. Maar wat is een HRM-systeem precies? Welke functionaliteiten biedt het het systeem en hoe kunnen bedrijven hier hun voordeel mee doen?

Wat is HRM-software?

HRM-software, ook wel Human Resources Management System (HRMS) genoemd, stroomlijnt en automatiseert de personeelszaken (Human Capital Management, HCM ) en het Human Resources Information System (HRIS) door middel van één centrale database. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.

wat is hrm software

HRM-systeem

Een HRM-systeem is een softwarepakket waarmee processen rondom personeelszaken efficiënt worden geregeld. Veel processen die voorheen handmatig moesten worden geregeld, geregistreerd of bijgehouden, kunnen dankzij een HRM-systeem worden geautomatiseerd. Dit bespaart niet alleen tijd voor de HR-afdeling, ook voor het overige personeel. Er hoeft namelijk niet voor elk kleinigheidje (zoals adreswijziging, telefoonnummer van een collega, verlofaanvraag, etc.) worden aangeklopt bij het HR-kantoor. Het personeel kan zelf persoonlijke informatie aanpassen, via het systeem vakantiedagen aanvragen of digitaal de salarisstroken bekijken. De HR-manager behandelt de verzoeken en het HRM-systeem verwerkt ze vervolgens automatisch in de administratie. Dankzij de automatisering van de HR-processen wordt de efficiëntie van een organisatie verhoogd.

Naast traditionele functionaliteiten voor personeelsbeheer, zijn er ook mogelijkheden voor tijdregistratie en complete salarisverwerking. De HRM-software kan op de eigen servers binnen de organisatie worden geïmplementeerd, maar er bestaat ook HRM-software in de cloud. Deze laatste optie wordt ook wel e-HRM genoemd. Het Human Resource Management systeem is dan overal en vanaf elk apparaat te bereiken via het internet.

HRM software MKB

Veel Human Resource Management leveranciers richten zich op MKB-bedrijven. Vooral systemen in de cloud zijn tegenwoordig erg populair bij MKB-bedrijven. Desondanks blijft het een flinke klus om verschillende HRM-systemen met elkaar te vergelijken. Sommige pakketten richten zich op een bepaald aantal gebruikers, andere pakketten op e-HRM en weer andere systemen op bepaalde branches. De HRM Wijzer 2024 is opgesteld om u een helder overzicht te geven van de HRM-mogelijkheden.

Functionaliteiten Human Resource Management systeem

Opmerking: hieronder zijn de basisfunctionaliteiten van HRM-software opgenomen. Voor een uitgebreider overzicht kunnen projectleiders het HRM Functionaliteitenoverzicht raadplegen. Hierin kan aangeduid worden welke functionaliteiten van belang zijn voor het bedrijf.
  • Elektronisch dossier

Digitaal beheer van contracten, formulieren, brieven, e-mails, verslagen, loonstroken en persoonsgegevens.

  • Verlofregistratie

Medewerkers kunnen zelf snel en eenvoudig vakantiedagen aanvragen. Verzuimmanagement registreert welke werknemers wanneer ziek zijn geweest.

  • Beoordelingen

De resultaten en afspraken van periodieke beoordelingsgesprekken worden hierin vastgelegd.

  • Declaraties

Het verwerken en uitbetalen van gemaakte kosten door werknemers zoals reiskosten, diners of overnachtingen.

  • Bruikleen

Registreer en houd overzicht over ter beschikking gesteld bedrijfsmateriaal, zoals sleutels, bedrijfskleding, laptop, telefoon, enzovoort.

  • Werving en selectie

Sommige HRM-systemen bieden ondersteuning aan het wervings- en selectieproces van nieuwe werknemers (vacature, sollicitaties, aannemen).

  • Salarisverwerking

Overzichtelijke en nauwkeurige salarisverwerking, digitale loonstroken en jaaropgaven.

  • Talentmanagement

Het planmatig opleiden van uw personeel en hun sterke kanten stimuleren en ontwikkelen, zodat zij optimaal worden ingezet voor uw organisatie.

  • Tijdregistratie

Het registreren van gewerkte uren, overuren, variabel uurtarief (bv. meer loon tijdens feestdagen), automatische verbinding met salarisverwerking.

Een volledige checklist met alle mogelijke functionaliteiten van moderne HRM-systemen staat in de HRM Wijzer.

HRM-software vergelijken

Niet elk systeem voor Human Resource Management bevat dezelfde functionaliteiten of biedt de beste kwaliteit. Sommige pakketten zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in bepaalde onderdelen of richten zich op specifieke sectoren. Het is nuttig om tijdens een HRM-selectietraject verschillende pakketten en prijzen met elkaar te vergelijken. In de HRM Wijzer 2024 staan diverse systemen, mogelijke prijzen en de meest voorkomende HRM valkuilen.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 7 december). Wat is Human Resource Management Software? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/wat-is-human-resource-management-hrm-software