WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat is Human Resource Management Software?

Een groeiend aantal HR-professionals krijgt te maken met de selectie van HRM-software. Maar wat is een HRM-systeem precies? Welke functionaliteiten biedt het het systeem en hoe kunnen bedrijven hier hun voordeel mee doen?

Wat is HRM-software?

HRM-software, ook wel Human Resources Management System (HRMS) genoemd, stroomlijnt en automatiseert de personeelszaken (HCM is een deel van Human Resource Management System (HRMS). Het systeem wordt vooral gebruikt om te kijken naar de prestaties van werknemers, om zo vacatures eventueel intern op te vangen. Ook biedt een HCM-systeem vaak de mogelijkheid om personeelszaken op internationaal niveau soepeler te laten verlopen. Software voor Human Capital Management ondersteunt over het algemeen verschillende talen, munteenheden en wetgevingen. Dit is vooral voor bedrijven met vestigingen in verschillende landen interessant.Human Capital Management, HCM ) en het Human Resources Information System (HRIS) door middel van één centrale In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.database. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van De urenregistratie van het personeel kan voor bedrijven een vervelende dagelijkse klus zijn. Toch is het een belangrijk onderdeel van Human Resource Management, aangezien een slechte tijdregistratie minder loon of een lagere uitgaande factuur kan betekenen. Daarom is er software voor tijdregistratie op de markt, waarmee exact kan worden geregistreerd hoeveel uren er zijn gewerkt. Dit kan op projectniveau door gewerkte uren te koppelen aan bepaalde projecten van opdrachtgevers. Bij de meeste systemen is het mogelijk om indien gewenst een meer gedetailleerde urenverantwoording toe te voegen. Er zijn veel verschillende pakketten voor urenregistratie op de markt.gewerkte uren, Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salaris en verlofaanvragen. Er zijn Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.

wat is hrm software

HRM-systeem

Een HRM-systeem is een Bedrijven die hun personeelsbeheer willen optimaliseren hebben enorm veel keuze tussen verschillende HRM-systemen. De laatste jaren blijft het aantal HRM-pakketten op de markt ook continu toenemen. Het eerste dat een bedrijf zich zou moeten afvragen bij de selectie van een HRM-pakket, is welke HR-processen stroef verlopen in het bedrijf. Misschien worden de commissies voor verkoopmedewerkers nog manueel geadministreerd? Of misschien houden medewerkers tot het eind van de maand zelf hun uren en vrije dagen bij? De verbeterpunten die een bedrijf kan opstellen zijn legio, en zullen per situatie verschillen.softwarepakket waarmee processen rondom personeelszaken efficiënt worden geregeld. Veel processen die voorheen handmatig moesten worden geregeld, geregistreerd of bijgehouden, kunnen dankzij een HRM-systeem worden geautomatiseerd. Dit bespaart niet alleen tijd voor de HR-afdeling, ook voor het overige personeel. Er hoeft namelijk niet voor elk kleinigheidje (zoals adreswijziging, telefoonnummer van een collega, verlofaanvraag, etc.) worden aangeklopt bij het HR-kantoor. Het personeel kan Niet alleen de personeelsafdeling, maar het hele bedrijf zou baat moeten hebben bij HRM-software. Employee Self Service draagt hieraan bij door werknemers meer zelfstandigheid te geven op het gebied van personeelsadministratie. Software voor Employee Self Service biedt medewerkers de mogelijkheid om eigen persoonlijke informatie waarover de werkgever beschikt in te zien en aan te passen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om persoonlijke informatie, maar ook om gegevens met betrekking tot het (verzette) werk zelf. Via een portaal voor ESS kunnen werknemers aanpassingen direct doorvoeren in het HRM-systeem. Zo behoren minder efficiënte werkwijzen zoals het doorgeven van gewerkte uren en verlofaanvragen aan de HR-dienst per e-mail tot het verleden.zelf persoonlijke informatie aanpassen, via het systeem vakantiedagen aanvragen of digitaal de salarisstroken bekijken. De Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.HR-manager behandelt de verzoeken en het HRM-systeem verwerkt ze vervolgens automatisch in de administratie. Dankzij de automatisering van de HR-processen wordt de efficiëntie van een organisatie verhoogd.

Naast traditionele Functionaliteiten spelen bij de selectie van human resource softwarepakketten een belangrijke rol. De meeste pakketten richten zich namelijk maar op één of een aantal specifieke HRM-taken. Dit in tegenstelling tot een ERP-systeem, waarin juist zoveel mogelijk functionaliteiten worden aangeboden. Bij de selectie van een HRM-systeem is het belangrijk te bepalen welke taken het nieuwe systeem moet kunnen uitvoeren. Niet alleen op het moment van de selectie, maar ook de jaren daarna.functionaliteiten voor personeelsbeheer, zijn er ook mogelijkheden voor tijdregistratie en complete salarisverwerking. De HRM-software kan op de eigen servers binnen de organisatie worden geïmplementeerd, maar er bestaat ook HRM-software in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud. Deze laatste optie wordt ook wel Met e-HRM kunnen processen rondom de personeelszaken worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van de nieuwste internettechnologieën. Dankzij e-HRM hoeven HR-managers zich minder te focussen op tijdrovende operationele zaken en kunnen zij meer tijd besteden aan de strategische kanten van human resource management. E-HRM staat voor Elektronisch Human Resource Management en houdt in dat het HRM-systeem online is geïnstalleerd, ook wel de cloud genoemd. E-HRM staat daarom ook wel bekend als HRM in de cloud of online HRM en is dus een web-gebaseerde vorm van het traditionele on-premise HRM-systeem.e-HRM genoemd. Het Human Resource Management systeem is dan overal en vanaf elk apparaat te bereiken via het internet.

HRM software MKB

Veel HRM is een populair thema onder Nederlandstalige IT-leveranciers. Geen één leverancier is echter hetzelfde als een ander. Een bedrijf doet er goed aan om duidelijk voor ogen te houden wat er verwacht wordt van de leverancier van het HRM-pakket. In de eerste plaats is het belangrijk te weten welk soort systeem de potentiële leverancier precies aanbiedt.Human Resource Management leveranciers richten zich op MKB-bedrijven. Vooral systemen in de cloud zijn tegenwoordig erg populair bij MKB-bedrijven. Desondanks blijft het een flinke klus om verschillende HRM-systemen met elkaar te vergelijken. Sommige pakketten richten zich op een bepaald aantal gebruikers, andere pakketten op e-HRM en weer andere systemen op bepaalde branches. De De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer 2022 is opgesteld om u een helder overzicht te geven van de HRM-mogelijkheden.

Functionaliteiten Human Resource Management systeem

Opmerking: hieronder zijn de basisfunctionaliteiten van HRM-software opgenomen. Voor een uitgebreider overzicht kunnen projectleiders het Het HRM Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke HRM-functionaliteiten in één overzicht. De Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun HRM-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.HRM Functionaliteitenoverzicht raadplegen. Hierin kan aangeduid worden welke functionaliteiten van belang zijn voor het bedrijf.
  • Elektronisch dossier

Digitaal beheer van Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contracten, formulieren, brieven, e-mails, verslagen, loonstroken en persoonsgegevens.

  • Verlofregistratie

Medewerkers kunnen zelf snel en eenvoudig vakantiedagen aanvragen. Verzuimmanagement registreert welke werknemers wanneer ziek zijn geweest.

  • Beoordelingen

De resultaten en afspraken van periodieke beoordelingsgesprekken worden hierin vastgelegd.

  • Declaraties

Het verwerken en uitbetalen van gemaakte kosten door werknemers zoals reiskosten, diners of overnachtingen.

  • Bruikleen

Registreer en houd overzicht over ter beschikking gesteld bedrijfsmateriaal, zoals sleutels, bedrijfskleding, laptop, telefoon, enzovoort.

  • Werving en selectie

Sommige HRM-systemen bieden ondersteuning aan het wervings- en selectieproces van nieuwe werknemers (vacature, sollicitaties, aannemen).

  • Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).Salarisverwerking

Overzichtelijke en nauwkeurige salarisverwerking, digitale loonstroken en jaaropgaven.

  • Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.Talentmanagement

Het planmatig opleiden van uw personeel en hun sterke kanten stimuleren en ontwikkelen, zodat zij optimaal worden ingezet voor uw organisatie.

  • De urenregistratie van het personeel kan voor bedrijven een vervelende dagelijkse klus zijn. Toch is het een belangrijk onderdeel van Human Resource Management, aangezien een slechte tijdregistratie minder loon of een lagere uitgaande factuur kan betekenen. Daarom is er software voor tijdregistratie op de markt, waarmee exact kan worden geregistreerd hoeveel uren er zijn gewerkt. Dit kan op projectniveau door gewerkte uren te koppelen aan bepaalde projecten van opdrachtgevers. Bij de meeste systemen is het mogelijk om indien gewenst een meer gedetailleerde urenverantwoording toe te voegen. Er zijn veel verschillende pakketten voor urenregistratie op de markt.Tijdregistratie

Het registreren van gewerkte uren, overuren, variabel uurtarief (bv. meer loon tijdens feestdagen), automatische verbinding met salarisverwerking.

Een volledige checklist met alle mogelijke functionaliteiten van moderne HRM-systemen staat in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer.

HRM-software vergelijken

Niet elk systeem voor Human Resource Management bevat dezelfde functionaliteiten of biedt de beste kwaliteit. Sommige pakketten zijn bijvoorbeeld gespecialiseerd in bepaalde onderdelen of richten zich op specifieke sectoren. Het is nuttig om tijdens een HRM-selectietraject verschillende pakketten en prijzen met elkaar te vergelijken. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer 2022 staan diverse systemen, mogelijke prijzen en de meest voorkomende HRM valkuilen.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2015, 17 april). Wat is Human Resource Management Software? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/wat-is-human-resource-management-hrm-software