WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Open source ERP als een serieus alternatief voor de closed source pakketten

Als er open source ERP-pakketten van SAP, Oracle of Microsoft zouden bestaan, dan was dit type software waarschijnlijk al decennia lang gemeengoed geweest. Toch winnen ERP-pakketten gebaseerd op open source steeds meer terrein. Steeds meer organisaties zien de voordelen van software waarvan de broncode openbaar is. Betekent dit daarmee ook dat open source ERP de beste optie is voor elke onderneming? Of zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan het efficiënt gebruik van dit soort pakketten?

Even terug naar het begin van open source

Eind jaren ’90 kwam Open source toegepast in bedrijfsapplicaties volop in de aandacht door de lancering van het Open Source Initiative. De initiatiefnemers gingen uit van de gedachte dat als de broncode van software openbaar wordt gemaakt, iedereen kan bijdragen aan de doorontwikkeling van de software. Op die manier wilden ze tegenwicht bieden tegen de macht van grote software-ontwikkelaars zoals Microsoft, SAP en Oracle. Open source nam in de jaren erna een grote vlucht. Tegenwoordig bestaat er van elk type bedrijfssoftware wel een open source variant. Meestal gaat het om een volwaardig alternatief voor de traditionele variant. Open source ERP moet niet worden verward met Open ERP, of OpenERP, dit zijn namelijk voormalige merknamen van een ERP-pakket dat inmiddels de naam Odoo draagt.

open source erp traditioneel vergelijking

Opmerking: bij de keuze voor een ERP-pakket moet naar veel meer gekeken worden dan alleen naar de beslissing voor open of closed source. Vaak is het zelfs belangrijker om pakketten op functioneel vlak te vergelijken. In de ERP Wijzer is een uitgebreide pakkettenvergelijk opgenomen om oriënterende projectleiders op weg te helpen.

Leent open source zich voor Enterprise Resource Planning?

Voor wat betreft functionaliteiten is er nog nauwelijks verschil tussen open source ERP en traditionele pakketten. Sterker nog, doordat iedere gebruiker de broncode kan gebruiken voor eigen ontwikkeling, zijn er vaak in versneld tempo nieuwe applicaties beschikbaar. Bovendien zijn dit geen houtje-touwtje-functionaliteiten van een handjevol enthousiaste private ontwikkelaars. Steeds meer professionals houden zich serieus bezig met het ontwikkelen (en commercialiseren) van applicaties voor open source ERP-systemen. Op andere vlakken zijn er daarentegen wel grote verschillen. Deze kunnen zowel in het voordeel als in het nadeel zijn van een bedrijf:

Voordelen en sterke kanten van een open source ERP-pakket

Een flink voordeel is dat de broncode vrij gedistribueerd kan worden. Deze broncode kan in principe dus gratis verkregen worden. Dit is een verschil met het kostenmodel van traditionele ERP-systemen.

Let op! Dat de broncode vrij gedistribueerd wordt, betekent niet dat alle open source licenties gratis zijn. Aan de broncode zelf heeft een bedrijf namelijk niet erg veel, tenzij ze hierop volledig zelf een werkbaar ERP-systeem willen inrichten. Veel ERP-leveranciers bieden daarom gebruiksklare enterprise-licenties te koop aan, of factureren de inrichting van het systeem. Bovendien moeten ook het onderhoud, de updates en de helpdesk betaald worden (indien gewenst).

Een tweede belangrijk punt bij open source is de hoeveelheid keuzemogelijkheden, doordat iedereen met de broncode applicaties kan ontwikkelen. Dit zorgt ervoor dat er meestal veel meer ERP-functionaliteiten beschikbaar zijn dan bij een closed source pakket.

Let op! Dat er veel functionaliteiten beschikbaar zijn, wil niet zeggen dat het slim is om meteen een heel uitgebreid systeem neer te zetten. Het is aan te bevelen om prioriteiten te stellen bij de ERP-implementatie. Start met een systeem dat alle minimumeisen dekt. Vervolgens kan er stap voor stap meer functionaliteit aan de bedrijfssoftware worden toegevoegd.

Open source ERP-software is daarnaast ook gebaseerd op een open standaard, en dus relatief gemakkelijk te integreren met andere software zoals business intelligence (BI) of document management software (DMS). Voor bedrijven die over veel ondersteunende softwarepakketten beschikken, kan dit een groot voordeel zijn.

Ten slotte ervaren de meeste bedrijven het ook als een voordeel dat open source ERP hen veel beslissingsrecht geeft. Het onderhoud kan zelf gedaan worden, en applicaties kunnen zelf ontwikkeld worden of bij een andere partij afgenomen worden. Hierdoor zitten ondernemingen dus niet vast aan één leverancier. Er is met andere woorden geen vendor lock-in.

Nadelen en zwakke kanten van open source ERP-software

Het aantal partijen dat ruime ervaring heeft met de implementatie van open source pakketten groeit steeds. Toch is het aanbod nog beperkter dan op de traditionele ERP-markt. De ERP Wijzer 2023 geeft inzicht in welke leveranciers ervaring hebben met open source ERP-implementaties binnen verschillende sectoren en waar een bedrijf bij de selectie van een geschikte leverancier op zou moeten letten.

Een ander nadeel kan gevormd worden door de support. Traditionele partijen hebben de verplichting en een duidelijk eigen belang om softwarefouten in de broncode te verhelpen, en bieden zelf het nodige onderhoud en probleemoplossing. Bij een open source ERP-pakket heeft een organisatie niet altijd één aanspreekpunt voor de support. Deze bedrijven zijn afhankelijk van de eigen IT-afdeling, van de open source community, of van de leverancier waar de support wordt afgenomen. Wanneer een bedrijf deze afneemt bij een leverancier die een actieve deelnemer is van de community, kan het nadeel van de beperkte support flink worden teruggebracht. Vaak bieden trouwens dezelfde aanbieders van open source licenties direct supportcontracten aan. Zo is een bedrijf ervan verzekerd dat er snel wordt gereageerd op bijvoorbeeld beveiligingslekken. Die kunnen meestal met een specifieke patch worden gedicht.

Wat kost open source ERP?

Open source ERP-pakketten kunnen goedkoper uitvallen dan closed source systemen. Basislicenties starten soms al vanaf 15 euro per gebruiker per maand. Let wel op: voor dit bedrag heb je geen volledig ERP-systeem. De basislicentie houdt meestal maximaal twee functionaliteiten in (bijvoorbeeld CRM en boekhouding). Hieraan moeten nog heel wat applicaties toegevoegd worden voor je tot een volwaardig ERP-systeem komt. Aangeschafte of gehuurde applicaties worden normaalgesproken wel meteen aan alle gebruikers ter beschikking gesteld. (Je hoeft deze dus niet voor elke gebruiker weer apart te betalen.)

Naast de basislicentie en applicaties met functionaliteiten rekenen de meeste leveranciers ook eenmalige opstartkosten van om en nabij de 500 tot 1000 euro. Ten slotte zijn er ook kosten voor onderhoud, hosting en support. Een bedrijf kan de support natuurlijk ook intern opvangen, maar ook dat brengt operationele kosten met zich mee, en eventueel ook de aanschaf van hardware (zoals servers). Ter vergelijking is in de ERP Wijzer een kostenmodel van traditionele ERP-pakketten opgenomen.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2016, 30 september). Open source ERP als een serieus alternatief voor de closed source pakketten. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/open-source-erp
Aanmelden
Notificatie voor
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties