WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

ERP-productiesoftware: bij welke activiteiten bieden dit soort pakketten ondersteuning?

Inhoudsopgave

 1. Wat is productiesoftware en waarvoor wordt ze gebruikt?
 2. Maakindustrie versus assemblage
  1. Software voor assemblage
  2. Software voor productie
 3. Koppelingen met andere systemen
  1. Specifieke productiemodules
  2. Data-analyse
  3. Magazijnbeheer
  4. Controletools
  5. Andere veelvoorkomende integraties
 4. Losstaande versus geïntegreerde software
 5. Kosten voor een ERP voor de maakindustrie

Productiesoftware in het kort

Met productiesoftware kunnen maakbedrijven een beter zicht houden op hun productieprocessen. De software zorgt voor een nauwgezet toezicht op het te maken product, de machines en mensen die bij de productie betrokken zijn, en op de vooruitgang van productie. Het systeem is vooral gericht op leidinggevenden. Zij kunnen er analyses mee maken van de efficiëntie van de afdelingen, van de wachttijden voor te produceren producten en van de status van orders. Op basis hiervan kunnen zij bijsturen.

Let op! Niet alle ERP-systemen zijn geschikt voor productie. Een algemeen ERP-pakket zal de specifieke bedrijfsprocessen in de maakindustrie niet kunnen ondersteunen. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer vindt u een lijst van oplossingen per sector.

Bij de productie van een artikel moet met diverse zaken rekening gehouden worden. Een maakbedrijf kan zomaar 100 verschillende producten in het portfolio hebben zitten. Elk van die producten heeft een ander ontwerp, en er zijn andere grondstoffen nodig voor het maken ervan. Bovendien varieert ook de productietijd per artikel. Een onderneming die elektronica maakt zal er bijvoorbeeld langer over doen om een koelkast te maken dan om een toaster te fabriceren.

Met productiesoftware kan er controle worden uitgevoerd op:

 • De productieorders: een productieorder omvat meestal diverse orders voor de onderdelen van het eindproduct. Bij de aanmaak van de order moet er meteen bepaald worden wanneer alle onderdelen gemaakt worden, zodat deze op het juiste moment klaar. Bij de productie van een horloge is het bijvoorbeeld niet logisch om eerst de wijzers te maken. Die worden namelijk pas in een relatief late fase gemonteerd in het uurwerk. Ook de prioriteit van de eindproducten moeten gecontroleerd worden. Als een nieuw klantorder voorrang moet hebben op een order die al eerder geplaatst werd, dan kan dit in het systeem worden aangegeven. Dit kan voorkomen bij speciale klanten, of klanten die meer betalen voor een spoedprocedure.
 • De planning en reservering van productiemiddelen: elke machine en iedere werknemer hebben een beperkt aantal beschikbare werkuren, en van materialen of grondstoffen is er maar een bepaalde hoeveelheid aanwezig in het bedrijf. Een voorbeeld: een machine kan maximaal tien uur werken voordat er een pauze ingelast moet worden. Deze pauze duurt twee uur en is nodig om de machine te laten afkoelen. Elke dag moet er ook een half uur aan onderhoud ingepland worden, om na te kijken of de machine nog naar behoren werkt. De productiesoftware moet rekening houden met die geplande In de IT-wereld wordt de term downtime gebruikt om aan te geven dat een computer, software of netwerk niet bereikbaar is. Er zijn veel mogelijke oorzaken voor downtime, zoals onderhoudswerkzaamheden en technische storingen.downtime. Hetzelfde gebeurt bij personeel. Ook zij hebben hun pauzes nodig, en kunnen maar een bepaalde hoeveelheid werk aan per dag. Het systeem moet dus inzicht krijgen in hun (realtime) taakverdeling, en gevoed worden met informatie over vakantie, ziekte en andere werkonderbrekingen. Deze informatie komt meestal uit het HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-systeem.
 • De werkplekken: veel bedrijven hebben verschillende werkplekken voor de productie van verschillende onderdelen. De assemblage van de motor heeft bijvoorbeeld een andere infrastructuur nodig dan het spuiten van de auto of het op maat snijden en inpakken van een handleiding. Als een werkplek om de een of andere reden niet beschikbaar is, moet dit gegeven zeker meegenomen worden in de productiesoftware. Zo kan er rekening worden gehouden met de beperkingen van een voorlopige werkplek, of kan de planning aangepast worden.

productiepakket elementen

Wat is het verschil tussen productie en assemblage?

Assemblage wordt vaak gezien als een vorm van productie. Dit is niet helemaal correct, al is het verschil soms erg moeilijk te zien. Assemblage is maar één stap van het hele proces om tot een eindproduct te komen (meestal de laatste stap).

Software voor eenvoudige en complexe assemblageprocessen

Het assemblageproces kan eenvoudig of complex zijn. Een eenvoudig assemblageproces kan bijvoorbeeld voorkomen bij een bedrijf dat pakketjes met thee verkoopt. Dit bedrijf koopt diverse soorten thee in, stelt pakketjes samen in een mooie verpakking en verkoopt deze. Hier komt meestal geen specifieke Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software bij kijken. Bedrijven houden het overzicht via Excel-lijsten of eenvoudige planningtools.

Een complex assemblageproces zien we bijvoorbeeld bij een meubelbedrijf. De onderneming koopt de verschillende onderdelen in (het tafelblad, de poten, de schroeven etc.) en zet daarmee de tafel in elkaar. Het bedrijf zaagt of bewerkt het hout dus niet, maar monteert (diverse soorten) tafels uit losse onderdelen. Toch komt dit proces dichter bij productie dan het voorbeeld van de theepakketten.

Voor bedrijven die aan complexe assemblage doen, is er assemblagesoftware. Dit zijn systemen die vergelijkbaar zijn met productiesoftware. Soms worden zelfs dezelfde systemen gebruikt. Belangrijk is dat de systemen zich baseren op de capaciteit en beschikbaarheid van werknemers en machines. Bovendien kunnen ze rekening houden met complexere factoren, zoals de vochtigheidsgraad van de werkomgeving. Als het op een werkplek te vochtig is, dan kan die niet gebruikt worden voor de assemblage van houten producten.

Let op! Sommige ERP-leveranciers van productiesoftware aanvaarden geen klanten die zich alleen toeleggen op assemblage. Ze vinden de processen te eenvoudig voor hun software. Voor hulp bij de selectie van leveranciers die zich wél toeleggen op de assemblagesector, kunt u contact opnemen met ICT Portal: +31 (0)20 369 0457.

Software voor productieprocessen

Bedrijven die zich met het hele productieproces bezighouden, krijgen met de meest complexe processen te maken. Enkele van de mogelijke activiteiten in deze sectoren zijn: het product ontwerpen; de grondstoffen bewerken; knippen, zagen of snijden; verspanen; frezen; solderen; de afwerking verzorgen; en het product zo assembleren dat het een functioneel en presentabel geheel vormt. De software moet dus rekening houden met alle deelprocessen van de productie.

Gezien de vele verschillen tussen productiebedrijven zijn de softwaresystemen vaak erg flexibel. Sommige bedrijven zullen veel aandacht besteden aan de temperatuur van machines, bij andere is het essentieel goed te controleren hoelang een product in een bepaalde chemische stof gelegen heeft. Al deze informatie helpt bedrijven om een algemeen beeld te krijgen van waar optimalisatie mogelijk is. Bovendien kunnen er zo adequaat productieorders worden aangemaakt en is er Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op de eindbestemming. Zowel op het niveau van praktische bedrijfsactiviteiten, als voor producten en documentbeheer is het een belangrijke functionaliteit. Vandaar dat traceerbaarheidssystemen vaak voorkomen in pakketten voor Enterprise Resource Management (ERP) en in Document Management Systemen (DMS).traceerbaarheid van de processen. Dit laatste helpt bij het nagaan van de oorzaak van een eventueel probleem.

Een voorbeeld: een farmaceutisch bedrijf moet een heel nauwkeurige controle uitvoeren op de gefabriceerde medicijnen. Productiesoftware kan bijvoorbeeld de samenstelling van de medicijnen controleren, hun receptuur en de veiligheidsvoorschriften.

Welke integraties kunnen er gemaakt worden met productiesoftware?

Productiesoftware is de kern van een maakbedrijf. Echter, de software heeft interactie nodig met systemen voor andere bedrijfsprocessen. Uit deze andere software haalt productiesoftware de data die nodig zijn voor het maken van goede analyses of de bijsturing van productieprocessen.

Waarom koppelen met andere productiemodules?

Het klinkt misschien vreemd om productiesoftware te koppelen met ERP-modules voor productie. Toch is dit gangbaar. Productiesoftware wordt namelijk ingezet om het overzicht te bewaren, en bij te sturen waar nodig. Om de dagelijkse werkzaamheden in goede banen te leiden, worden dan weer specifieke modules gebruikt.

Ten eerste hebben we de productieorders. Deze worden gecreëerd Make to stock, ook wel build to stock genoemd, betekent dat artikelen geproduceerd worden op basis van de verwachte vraag. De hoeveelheid en het soort artikelen dat gemaakt wordt, wordt bepaald met behulp van voorraadbeheer. Hierbij wordt de gewenste voorraad vastgesteld op basis van de verkoopprognoses.op basis van de te produceren voorraad, of Met make to order, ook wel build to order genoemd, wordt bedoeld dat een product op bestelling gemaakt wordt. Er wordt dus niet met een vaste voorraad gewerkt. Pas wanneer een order binnenkomt worden de materialen voor de productie besteld bij toeleveranciers.op basis van de klantenbestellingen. Door de integratie met een module voor productieorders zijn in de productiesoftware meteen alle productiedetails voor de order opgenomen. Zo kan er op elk moment gecontroleerd worden of de productie volgens de (klant)instructies verloopt. Als het om eenvoudige productieorders gaat, kan de productiesoftware deze ook rechtstreeks aanmaken, en is een extra geïntegreerde module niet nodig. Soms gebeurt echter helemaal het omgekeerde, en komt er naast de module voor productieorders nog een extra module bij kijken: een CAD staat voor Computer Aided Design. Met een CAD-programma kunnen, met behulp van de muis of een tekenpen, digitale technische tekeningen worden gemaakt. CAD wordt in veel sectoren gebruikt: van de architectuur tot de autobouw (automotive).CAD-module. In dit geval is de aanmaak van de productieorder zo complex dat gespecialiseerde software nodig is.

Een tweede stap is de Onder productieplanning wordt verstaan het inplannen van productiewerk op basis van orders of de verwachte verkoop. Deze planning wordt opgemaakt rekening houdend met: aanwezige materialen of hun levertijden, beschikbare werkkrachten, en de productiecapaciteit van mensen en machines. De planning helpt bedrijven om op een geordende en logische manier aan de productie van nieuwe goederen te beginnen. Ook kunnen op basis van deze planning bestellingen voor ruwe materialen gedaan worden, en kan het transport van afgewerkte goederen ingepland worden.productieplanning. Als productiesoftware gekoppeld wordt aan dit specifieke systeem, krijgen leidinggevenden pas een echt goed beeld van de reële voortgang van een proces. Vooral bedrijven die op bestelling produceren hebben hier veel aan. Omdat het steeds om andere producten gaat, komen er regelmatig onverwachte gebeurtenissen voor, of duren taken korter of langer dan gepland. Het is dus interessant als de data uit de productiesoftware meteen vergeleken kunnen worden met de aannames in de planningssoftware. Veel bedrijven die op bestelling produceren werken bovendien op projectbasis. Vandaar dat ook vaak een Voor bedrijven die projectmatig werken is 'flexibiliteit' het kernwoord. Projecten moeten steeds kunnen worden herzien, en het ondersteunende ERP-systeem moet deze herzieningen kunnen verwerken. Welke mogelijkheden biedt dit soort pakketten voor projectmanagement?module of systeem voor projectbeheer aan de productiesoftware wordt gekoppeld.

basiselementen time resources material projectplanning erp

Als laatste is het belangrijk dat de juiste materialen aanwezig zijn voor de productie. Om dit te controleren baseert productiesoftware zich op Een Bill Of Materials, of stuklijst, is een lijst met alle benodigdheden voor de productie of assemblage van een artikel. Dit kan gaan over de grondstoffen zoals meel voor brood, maar ook over de benodigde infrastructuur zoals kneedmachines en ovens. Met een BOM kan de inkoop van materialen worden gepland.stuklijsten en het Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraadbeheer. Een stuklijst laat zien wanneer welke materialen nodig zijn, en in het voorraadbeheer kan gecontroleerd worden of deze materialen besteld moeten worden. Door de integratie kan een inkoper meteen de productiesoftware raadplegen om te kijken wat hij of zij moet bestellen en wanneer het binnen moet zijn. Bij sommige, meer complexe, inkoopprocessen komt hier ook nog een software voor Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.procurement management bij kijken.

Let op! Wanneer een maakbedrijf op projectbasis werkt, is het belangrijk de voortgang van het project goed op te volgen. Tips bij deze opvolging vindt u in de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer.

Waarom koppelen met data-analysetools?

Een productiebedrijf moet de fabricage in goede banen leiden, maar deze ook afstemmen op de klantvraag. Voor dat laatste doet productiesoftware vaak een beroep op data-analysetools, zoals een systeem voor Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. Business Intelligence (BI). Bekende BI-tools zijn Power BI is een applicatie voor Business intelligence (BI) van Microsoft, waarmee bedrijfsdata geanalyseerd kunnen worden. Deze data komen uit een datawarehouse, een database, Common Data Service, Excel-tabellen of een ander systeem dat gegevens van de organisatie verzamelt en beheert. In principe kunnen zelfs data van sociale media worden geanalyseerd (bijvoorbeeld de hoeveelheid reacties op een Instagram-post). Meestal zijn het data-analisten of specialisten in business intelligence die gebruik maken van Power BI. De applicatie kan echter ook op een minder gespecialiseerd niveau worden gebruikt, om de analyseresultaten grafisch duidelijk en aantrekkelijk weer te geven.Microsoft Power BI en SAP BusinessObjects BI Suite (SAP BO) is een on-premise-platform van SAP voor Business Intelligence (BI). Bedrijven kunnen hiermee hun data analyseren, rapportages creëren, en dashboards opstellen. Voor bedrijven die liever niet met lokaal geïnstalleerde systemen werken, heeft SAP een equivalent in de cloud: SAP Analytics Cloud (SAC). Een BI-systeem moet gevoed worden door data. Deze data haalt BusinessObjects uit verschillende bronnen, onder andere databases en softwaresystemen als ERP-pakketten, documentbeheersystemen en HRM-software. Om deze data op te halen wordt er gebruik gemaakt van data services, of van Information Design Tool (IDT). Dit is een tool waarmee data eenvoudig opgehaald en gelezen kunnen worden door een gebruiker. Hij of zij hoeft hierbij niet te weten uit welk systeem de data komen, of welke structuur ze hebben. Ook hoeft de gebruiker niets te kennen van SQL.SAP BusinessObjects. Deze systemen baseren zich op de tendensen in klantgedrag en de aankoopgeschiedenis om de vraag te voorspellen. Deze data worden daarbij vergeleken met de productieaantallen van voorgaande jaren. Zo kan bepaald worden of er te veel of te weinig geproduceerd wordt in vergelijking met de (te verwachten) vraag. Ook kan er eventueel bekeken worden hoe de productiecapaciteit op- of afgeschaald moet worden.

productiepakket erp verwachte verkoop

BI-tools geven bieden een goed inzicht in trends. Na een aantal jaar zal het systeem bij een kledingproducent bijvoorbeeld geleerd hebben dat retailers vooral de maanden voor de kerst erg veel pyjama’s inkopen. Het is namelijk een typisch kerstcadeautje. Daarnaast kan het systeem zich ook baseren op modetrends, zoals de stof of print die op een bepaald moment erg gewild is. Door een koppeling met de productiesoftware komt deze kennis meteen op de juiste plek terecht. Er kan dan beslist worden om voor die periode meer personeel in dienst te nemen, en bijvoorbeeld extra machines of ruimtes of te huren.

BI kan dus tendensen op lange termijn zien, maar geeft ook data in realtime door. Als de vraag of interesse voor een product op een bepaald moment sterktoeneemt, dan wordt dit meteen opgepikt. Zo kan een productiebedrijf daar snel op inspelen.

Waarom koppelen met magazijnbeheer?

De koppeling met Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:magazijnbeheer helpt productiesoftware om de fabricage steeds beter af te stemmen op de bezettingsgraad en inrichting van het magazijn. Een voorbeeld: een bedrijf dat op grote schaal dierenverblijven produceert, zorgt er steeds voor dat er wat plaats vrij blijft in het magazijn. Als er meer verblijven gemaakt dan verkocht worden, dan hoeft er voor deze producten geen extra opslagruimte worden gehuurd. Om ervoor te zorgen dat er nooit te veel wordt geproduceerd, is het zaak dat de productiesoftware informatie krijgt van het magazijnbeheer. Als het magazijn bijvoorbeeld al voor 85% vol staat, dan zal de productie vertraagd moeten worden. Als het magazijn daarentegen maar voor 30% volstaat, kan de productie opgevoerd worden.

In bepaalde gevallen is de magazijnruimte dezelfde als de productieruimte. Denk bijvoorbeeld aan een Bedrijven uit de voedingssector weten dat een ERP-systeem voor de ‘gewone’ handel of productie niet één op één geschikt is voor hun branche. Houdbaarheidsdata en strikte kwaliteitseisen zijn maar enkele van de cruciale aspecten die het systeem moet aankunnen. Maar wat kenmerkt ERP-software voor voeding en dranken, de foodsector, dan precies? Welke systemen helpen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie overeind te blijven op de sterk concurrerende markt?bedrijf dat ham droogt, kruidt en/of rookt. Het magazijn is in dit geval ook een koelkamer en/of de plek waar bewerkingen op de ham worden uitgevoerd. Hier overlappen de productiesoftware en het magazijnbeheer elkaar. Mocht een ham slecht worden, is het belangrijk om de data van zowel de ruimte als van de productie te raadplegen. De ham heeft de ruimte niet verlaten, maar het bederf kan zowel aan de ruimte zelf liggen (bijvoorbeeld de vochtigheidsgraad die in een bepaalde hoek niet helemaal juist is), als aan een bewerking (bijvoorbeeld net een andere batch kruiden op die ham gedaan).

Waarom koppelen met controletools?

Productiesoftware wordt hoofdzakelijk ingezet om de maakactiviteiten te monitoren en bij te sturen. Hiervoor moet het systeem gevoed worden met (realtime) data van de werkvloer. Zowel software voor de opvolging van werkzaamheden, voor personeel als die voor machines wordt daarom aan productiesoftware gekoppeld.

Sommige bedrijven maken gebruik van een systeem voor Shop Floor Control beheert de verschillende productie- en assemblageprocessen. Het is een term uit de productie, al komt hij ook bij bepaalde handelsbedrijven voor. SFC wordt meestal aangeboden als een module binnen een ERP-systeem.Shop Floor Control (SFC). Dit systeem zorgt er niet alleen voor dat elke werknemer duidelijk is wat zijn taken zijn; het registreert ook of elke taak is uitgevoerd, en waar er eventueel sprake is van vertraging of versnelling. Deze data worden bij een koppeling doorgegeven aan de productiesoftware.

Een ander veelgebruikt systeem is het Een Manufacturing Execution System (MES) is software die alle data omtrent productie analyseert. Het doel is dat het systeem de productiekosten drukt, en tijdsbesparing oplevert. Zo wordt de activiteit op de productievloer geoptimaliseerd.Manufacturing Execution System (MES). Deze software is vergelijkbaar met SFC, maar is gericht op de machines zelf. De data die erin verzameld worden gaan bijvoorbeeld over de temperatuur van de machines, de hoeveelheid taken die per uur worden uitgevoerd, de vochtigheidsgraad, etc. Door deze data door te zetten naar productiesoftware, kan de fabricage geoptimaliseerd worden. De productie kan bijvoorbeeld worden bijgesteld wegens de downtime van een defecte machine.

Ten slotte kunnen ook data uit een Traceerbaarheid, ook wel traceability genoemd, is de mogelijkheid om een element te volgen vanaf zijn ontstaan tot bij de aankomst op de eindbestemming. Zowel op het niveau van praktische bedrijfsactiviteiten, als voor producten en documentbeheer is het een belangrijke functionaliteit. Vandaar dat traceerbaarheidssystemen vaak voorkomen in pakketten voor Enterprise Resource Management (ERP) en in Document Management Systemen (DMS).traceerbaarheidsmodule invloed hebben op de productie van nieuwe artikelen. Stel dat een artikel vanwege een onvolkomenheid uit de handel moet worden genomen, dan is de kans groot dat ook de productie (gedeeltelijk) stilgelegd moet worden. Want men zal willen nagaan of het product nog steeds op dezelfde (verkeerde) manier gemaakt wordt. De productie zal tijdens dit onderzoek even stilliggen. Dit is essentiële informatie voor ERP-productiesoftware.

Andere nuttige integraties

In sommige bedrijven is het nodig om nog andere software te koppelen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.facturatiesysteem. Daarmee kan heel nauwkeurig gefactureerd worden voor het aantal uren dat er aan een productieorder is gewerkt. Ook als de materialen veranderd zijn, kunnen de gewijzigde kosten meteen doorgevoerd worden in de prijs – en daarmee op de factuur.

Een andere veelvoorkomende integratie is die met het Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-systeem. Daarmee ontstaat er een rechtstreekse connectie tussen de bestelling en de productiedetails. Als een klant hier dus later vragen over heeft, dan kan de klantenservice de productiedetails eenvoudig oproepen. Ook als hij of zij een identieke of vergelijkbare bestelling plaatst, is het op deze manier intern eenvoudiger om de productieorders aan te maken.

Losstaand of geïntegreerd in een ERP-pakket: wat is de beste keuze?

Over het algemeen wordt productiesoftware als een module aangeschaft bij de implementatie van een ERP-pakket. Dit heeft als voordeel dat alle bovengenoemde integraties eigenlijk al gebeurd zijn. Maar er zijn ook bedrijven die kiezen voor gespecialiseerde software. Deze keuze wordt meestal gemaakt door bedrijven die heel hoge eisen stellen aan de productiesoftware. Een module in een ERP-pakket zal minder complexe processen aankunnen dan een De term best of breed wordt gebruikt voor software die is ontwikkeld voor de optimalisatie van een specifieke bedrijfsactiviteit. Het gaat om applicaties die gespecialiseerd zijn in een niche, bijvoorbeeld tijdregistratie of traceerbaarheid van ingrediënten of materialen. De term best of feature wordt ook gebruikt voor dit soort software.best-of-breed-oplossing. Het lastige bij gespecialiseerde software is dan weer dat alle koppelingen apart moeten worden gemaakt (met alle kosten vandien).

Wat zijn de kosten voor productiesoftware?

Naast het prijsverschil tussen een ERP-module en een gespecialiseerde software, zijn er nog meer factoren die de prijs van productiesoftware beïnvloeden. Onder andere: het aantal gebruikers, de verdeling tussen Vaak wordt er met full user gerefereerd aan gebruikers die bevoegd zijn om gegevens uit een softwaresysteem te raadplegen en wijzigingen door te voeren. De term staat tegenover de benaming limited user: een gebruiker die het systeem wel kan raadplegen, maar beperkt is in de verwerkingsmogelijkheden. Een strakke afbakening van de twee termen bestaat echter niet. De invulling verschilt per soort software, pakket en leverancier.full users en Over het algemeen wordt met limited user gerefereerd aan gebruikers die software kunnen raadplegen, maar geen (grote) wijzigingen kunnen doorvoeren. Zo kunnen werknemers op de productieafdeling bijvoorbeeld in de module voor Shop Floor Control van het ERP-systeem de productieplanning raadplegen. Soms kan hen ook de mogelijkheid geboden worden om bij het voltooien van bepaalde werkzaamheden hun taak af te vinken. Een full user heeft daarentegen meer rechten en (vaak volledige) bevoegdheden.limited users, de installatie in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud of Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise, het aantal extra gewenste Een modulair softwarepakket is een systeem dat bestaat uit verschillende modules met specifieke functionaliteiten. Bedrijven kunnen de modules kiezen die ze nodig hebben. Zo betalen ze alleen voor wat ze daadwerkelijk zullen gebruiken. Modules kunnen zowel over algemene als erg specifieke functionaliteiten beschikken, bijvoorbeeld gericht op een bepaalde sector. Met modulaire software kunnen bedrijven per afdeling bekijken welke functionaliteiten nodig zijn. Zij kunnen ervoor kiezen om alle gewenste modules (voor alle afdelingen) meteen vanaf de start te implementeren, of om ze stapsgewijs aan te schaffen. Als het bedrijf groeit, kunnen er eenvoudig nieuwe modules bijgekocht worden. Een modulair pakket is dus schaalbaar. Vaak kiest men ervoor om de implementatie in fases te laten verlopen. Hierbij worden de modules geïmplementeerd naargelang hun prioriteit. Zo kan het bedrijf sneller van start met de belangrijkste modules van het pakket.modules, het aantal koppelingen en de hoeveelheid maatwerk. Bovendien zijn er ook nog verborgen kosten. Meer daarover vindt u in de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer.

Kostenvoorbeeld 1: een bedrijf wilt een ERP-pakket aanschaffen met een productiemodule. Het management wil dit systeem implementeren voor 15 gebruikers (full users). Naast productie moet het ERP-pakket de volgende modules bevatten: De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.financiën, Bij verkoopbeheer, ook wel sales management genoemd, verzamelen en analyseren bedrijven al hun beschikbare verkoopdata. Systemen voor verkoopbeheer worden ingezet voor het beheer van verkoopteams en -kanalen, de optimalisatie van de klantenservice, en de creatie van verkoopstrategieën. Vooral handels- en productiebedrijven maken gebruik van dit soort systemen.verkoop, Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.inkoop, Warehouse Management is de Engelse term voor magazijnbeheer. WM kan worden samengevat als het beheer van alle activiteiten en bedrijfsprocessen die te maken hebben met binnenkomende of opgeslagen artikelen in het magazijn. Dit kan gaan over de artikelen binnen één magazijn, of op meerdere locaties. WM is een breed begrip. De invulling ervan kan erg verschillen. Een aantal basistaken die in elk geval onder magazijnbeheer vallen:magazijnbeheer, Een van de grootste problemen die handelsbedrijven vaak ervaren is dat niemand een accuraat beeld heeft van de status van de voorraad. Er is niet precies bekend wat er op voorraad is, welke artikelen gereserveerd zijn, en hoe lang ze al ‘op de plank’ liggen. Een voorraadmodule kan soelaas bieden.voorraadbeheer, Material Requirement Planning (MRP) is in het leven geroepen zodat bedrijven steeds weten welke materialen er nodig zijn voor de productie van artikelen, hoeveel er nodig is van elk materiaal en wanneer deze materialen besteld moeten worden. In eerste instantie wordt deze planning vaak aan de hand van Excel-lijsten opgemaakt. Naarmate bedrijven groeien merken ze echter dat de planning te complex wordt voor deze manuele werkwijze. Problemen die kunnen opduiken door het manueel beheren van de materiaalbehoefte zijn: verwachte levertijden zijn vaak niet bekend, materialen die niet op tijd aankomen voor de productie, niet voldoende materiaal op voorraad hebben, en te veel voorraad in het magazijn hebben liggen (hierdoor komen er opslagproblemen of bederven producten)MRP, Voor bedrijven die projectmatig werken is 'flexibiliteit' het kernwoord. Projecten moeten steeds kunnen worden herzien, en het ondersteunende ERP-systeem moet deze herzieningen kunnen verwerken. Welke mogelijkheden biedt dit soort pakketten voor projectmanagement?projectbeheer en Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM. Zo’n systeem kost gemiddeld € 50.000 voor het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar zal het bedrijf jaarlijks 20-30% van dit bedrag betalen voor Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licenties, onderhoud en ondersteuning.

Kostenvoorbeeld 2: een bedrijf dat aan 3D-printing doet is op zoek naar een best-of-breed-pakket voor de productie. Dit systeem moet op maat worden ingericht, en er moeten een aantal koppelingen tot stand gebracht worden. Voor 25 gebruikers kost zo’n systeem gemiddeld € 15.000 voor het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar zal het bedrijf jaarlijks 15-20% van dit bedrag betalen voor Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licenties, onderhoud en ondersteuning. Dit is goedkoper dan een geïntegreerd systeem, maar houd er rekening mee dat de gekoppelde systemen ook betaald moeten worden. In de praktijk staat naast een gespecialiseerd productiepakket meestal ook een volledig ERP-pakket. Hierdoor liggen de De Total Cost of Ownership (TCO) is het totaal aan kosten dat een product of dienst gedurende de hele levenscyclus of gebruikscyclus met zich meebrengt. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de inkoopprijs, maar ook naar bijkomende kosten zoals die voor extra personeel.totale kosten heel wat hoger.

Het verschil tussen beide oplossingen is groot – net als de verschillen tussen de wensen en eisen van bedrijven. Het ideale pakket is dus voor elke onderneming anders. Als u nog niet goed weet naar welke (soort) oplossing te kijken, dan kunt u contact opnemen met ICT Portal voor advies: +31 (0)20 369 0457.

ERP voor specifieke productietakken

Ook interessant:

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 21 april). ERP-productiesoftware: bij welke activiteiten bieden dit soort pakketten ondersteuning? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/functionaliteiten-erp/productiesoftware