WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SAP Analytics Cloud (SAC): voor wie is dit cloudplatform voor BI interessant?

Inhoudsopgave

 1. SAP Analytics Cloud (SAC) in het kort
  1. Dataverzameling en -modeling
 2. Pakketten en hun samenstellingen
  1. Per bedrijfsactiviteit
  2. Per sector
 3. Kosten SAC

Wat is SAP Analytics Cloud (SAC)?

SAP Analytics Cloud (SAC) is een Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud-softwaresysteem voor Bedrijven die gebruik maken van business intelligence, analyseren grote hoeveelheden ‘ruwe’ data, met als doel daarmee waardevolle informatie te verkrijgen voor het maken van strategische en operationele bedrijfsbeslissingen (business insights). Deze zogenaamde ruwe data is meestal afkomstig uit verschillende softwaresystemen binnen het bedrijf, zoals een ERP, HRM, DMS of gespecialiseerde financiële software. business intelligence (BI), waarmee bedrijfsanalyses kunnen worden uitgevoerd. Dit systeem zorgt er niet alleen voor dat de actuele situatie visueel in beeld wordt gebracht, maar helpt bedrijven ook om voorspellingen te doen en een strategische planning te maken. Voor dit alles maakt het systeem gebruik van Artificial intelligence (AI), in het Nederlands ook bekend als kunstmatige intelligentie, is een technologie die gericht is op automatisering. Het idee is dat het systeem basistaken uitvoert, maar ook bepaalde bedrijfsbeslissingen autonoom neemt. Artificial intelligence is een zelflerend systeem, het wordt met andere woorden dus steeds slimmer.artificial intelligence (AI) en machine learning.

In 2015 werd de eerste versie van SAP Analytics Cloud (SAC) gelanceerd. Die heette SAP Cloud for Planning. Bij deze oplossing was geen BI inbegrepen. Ze diende alleen voor de strategische planning. Sindsdien zijn zowel de naam als de functionaliteiten van het platform blijven evolueren.

roadmap sap analytics cloud sac

Wist je dat? SAP had eerder al een BI-platform in het portfolio: SAP BusinessObjects (SAP BO). Deze oplossing werd in 2006 gekocht van Bernard Liautaud en Denis Payre. SAP BO is een Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise-platform en een bewezen waarde op de markt. Maar, het platform biedt alleen een BI-functionaliteit aan.

Het gebruik van SAP Analytics Cloud sluit het gebruik van SAP BusinessOBjects niet uit, en vice versa. Beide oplossingen hebben gemeenschappelijke eigenschappen, maar zijn ook verschillend. Allebei de systemen zijn geschikt voor data visualisation (weergeven van data) en data exploration (voorstudie van de data). De data exploration in SAP Analytics Cloud is beter ontwikkeld dan die in SAP BO. SAP BusinessObjects gebruikte hiervoor namelijk SAP Business Explorer, dat op zijn beurt weer steunde op Flash Player. Omdat Flash Player op 31 december 2020 Wanneer er in softwareland gesproken wordt van End of Life, het levenseinde, is dat een referentie aan de ‘vervaldatum’ van een softwareproduct. Op deze datum vervalt de ondersteuning vanuit de leverancier, en wordt er geen onderhoud meer aangeboden, ook al zou hiervoor betaald worden. Een bedrijf kan de software nog wel gebruiken, maar kan bij de leverancier geen updates meer afnemen, en bugs of andere defecten worden niet meer verholpen.end-of-life is gegaan, werkt deze functionaliteit niet meer. De opvolger ervan dekt niet alle functionaliteit van SAP Business Explorer af. Aan de andere kant zijn de rapportage- en dashboardmodules weer meer ontwikkeld in SAP BusinessObjects dan in SAC. Bij twijfel over welk systeem nu precies het beste bij uw bedrijf past, kunt u telefonisch contact opnemen met ICT Portal: +31 (0)20 369 0457.

Hoe doet SAC aan dataverzameling en data modeling?

Voor de verzameling van data baseert SAC zich op diverse bronnen, zoals Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systemen, Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-pakketten, In een database, ook wel gegevensbank of databank genoemd, worden gegevens verzameld, georganiseerd en gelinkt aan elkaar. Vanaf gekoppelde computers kunnen er zo snel data worden opgevraagd. Via het databasemodel zijn tegenwoordig ook uitgebreide analyses mogelijk. De meest moderne databases zijn tot slot ook in staat om gespecialiseerde rapportages te maken van complexe gegevens.databases, en Een server dient voor het opslaan, distribueren en verstrekken van informatie. Voor het verstrekken van informatie wordt het model client-server gebruikt. Hierbij vraagt een computer, webpagina of applicatie (de client) de informatie op bij de server. Deze laatste controleert of de client bevoegd is om de informatie te ontvangen.servers. SAC kan zowel aan SAP-systemen als aan externe systemen worden gekoppeld. Het maakt ook niet uit of deze Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise geïnstalleerd zijn, of zich Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.in de cloud bevinden. Als de data in real-time in SAC behoren te komen, moet er wel gebruik worden gemaakt van SAP-systemen, zoals SAP S/4HANA. Koppeling met andere systemen kan voor vertragingen zorgen, waardoor ook de analyses (te) laat worden bijgewerkt.

Tip! Als een bedrijf overweegt om de database SAP HANA in gebruik te nemen, moet het op een aantal zaken letten. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer staat een overzicht van de eigenschappen van SAP HANA, de kosten en de aandachtspunten die bij de implementatie komen kijken.

Om de data te kunnen analyseren moet er met SAC eerst aan data modeling worden gedaan. Dit betekent dat de data moeten worden bewerkt en gecategoriseerd (vaak aan de hand van een hiërarchie). Deze data modeling is vergelijkbaar met de data modeling die bij Een data service is een middleware-platform dat zorgt voor de opslag en structurering van data uit verschillende bronnen. Het systeem extraheert data uit andere systemen en beheert ze op een centrale opslagplaats. Om de data van structuur te voorzien worden ze eerst opgedeeld in verschillende klassen, zoals adres, naam, achternaam, telefoon, etc. De bronnen waaruit data worden geëxtraheerd zijn onder andere databases, software, web services, internet of things en servers.data services wordt toegepast. (Bij data services wordt er aan de data een gegevenslaag toegevoegd die ervoor zorgt dat verschillende systemen gegevens kunnen uitwisselen.) Het datamodel van SAC bestaat uit measures en dimensions. De measures zijn numerieke waarden, die gebruikt kunnen worden om berekeningen te maken (bijvoorbeeld van het voorraadniveau van een product). De dimensions zijn eigenschappen die tekstueel of numeriek kunnen worden weergeven (bijvoorbeeld steden of postcodes). Er zijn twee tools om een datamodel te maken in SAC:

 • Modeler: dit is een tool die gebruikt wordt door data experts. De modellen kunnen worden gemaakt van bestanden die via een PC zijn geüpload, die op Google Drive staan of die uit andere databronnen komen. (Het maakt niet uit of deze databronnen on-premise geïnstalleerd zijn of zich in de cloud bevinden.) Als het om heel veel data gaat, wordt de modeler weergegeven als een data sample. Dit is een representatief monster van alle data die geüpload zijn. De veranderingen die in dit sample worden aangebracht, worden ook doorgevoerd voor alle achterliggende data.

  Belangrijk om te weten is dat de gemaakte modellen exclusief voor SAP Analytics Cloud BI zijn. Ze zien eruit als tabellen, en zijn niet bruikbaar voor de bedrijfsplanning. Hiervoor moeten ze eerst worden omgezet naar een grafische weergave, stories genaamd. U kan hiervoor gebruik maken van bestaande stories, of nieuwe aanmaken.

  Tip! Als er een datamodel gemaakt wordt, is het belangrijk om op drie dingen te letten:
  1. Het AI-systeem helpt bij het categoriseren van de measures en dimensions, maar kan zich ook vergissen. Het is dus aan te raden dit ook te controleren.
  2. De voorbereiding van de data in de modeler moet in één keer gebeuren. Er is namelijk geen mogelijkheid om tussentijds op te slaan.
  3. SAC is gevoelig voor hoofdletters, kleine letters en afkortingen. Als bijvoorbeeld Los Angeles de ene keer voluit wordt geschreven, en de andere keer ‘LA’ wordt genoemd, maakt het systeem hier twee dimensions van. Hetzelfde gebeurt met ‘vrouw’ en ‘Vrouw’. Dit soort zaken zal dus gecorrigeerd moeten worden.
 • Stories: meteen een grafische story aanmaken is een eenvoudiger manier van datamodelleren. Maar het is niet zo precies als de modeler. Voor het maken van stories kunnen dezelfde databronnen gebruikt worden als bij de modeler. Zodra de data geselecteerd zijn, krijgt de gebruiker een exploration view te zien. Hierin is te zien hoe SAC zelf een automatische categorisering van de data heeft gemaakt (op measures of dimensions).

Zodra er een datamodel is opgesteld, krijgt de gebruiker een algemene weergave van de data in de vorm van (interactieve) presentaties, dashboards, basisrapportages, etc. Als het model echter is opgesteld met behulp van stories, kan dit niet nagekeken of gecorrigeerd worden. Er wordt volledig vertrouwd op de categorisering die machine learning heeft aangebracht. Het gevolg is dat een vergissing door machine learning een foute grafiek veroorzaakt. Een voorbeeld: het systeem verwart een huisnummer met het aantal inwonenden.

Stories kunnen op twee manieren gedeeld worden: door de pdf te downloaden en te mailen of weer te uploaden op een ander platform; of door de story elektronisch open te stellen voor gebruikers van hetzelfde systeem. In het tweede geval kan een gebruiker kiezen met welke collega(’s) of afdelingen hij of zij de story deelt. Hierbij worden ook meteen Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegangsrechten gedefinieerd. Eventueel kan de gebruiker ook bepaalde data of pagina’s afschermen voor specifieke gebruikers. Zo kan dezelfde story bijvoorbeeld zowel gebruikt worden voor een vergadering met aandeelhouders als voor een gedetailleerder verslag aan de interne directie.

Hoe zien de verschillende SAC-pakketten eruit?

Als een bedrijf SAC wil aanschaffen, is het goed om te weten dat de basisoplossing alleen functionaliteiten voor business intelligence bevat. De functionaliteit voor planning moet apart worden aangeschaft. SAP biedt vier formules aan voor het aanschaffen van SAC:

TrialBusiness IntelligencePlanningCustom

Proefperiode voor 90 dagen en 1 gebruiker.

Prijs: gratis

Basisversie met BI. Minimaal 5 licenties moeten worden afgenomen, en voor een periode van tenminste 1 jaar.

Prijs per gebruiker: € 30/maand (excl. btw).

Extra modules voor de strategische planning. Er zijn twee mogelijkheden bij deze formule:

 • Standaardlicenties
 • Licenties voor data-professionals

Prijs: afhankelijk van de hoeveelheid en het soort licenties, en afspraken met de leverancier.

Een gepersonaliseerd pakket, waarbij het bedrijf zelf aangeeft welke modules het wel of niet wil implementeren.

Prijs: afhankelijk van de gewenste modules en licenties, af te spreken met de leverancier.

Inbegrepen modulesInbegrepen modulesInbegrepen modulesMogelijke modules
 • Beperkte mogelijkheden van de BI-module
 • Beperkte mogelijkheden van de planningsmodule
 • SAP Analytics Cloud voor Business Intelligence
 • SAP Analytics Cloud Planning (alleen lezen)
 • SAP Analytics Cloud voor Business Intelligence
 • SAP Analytics Cloud Planning (standard of professional)*
 • SAP Analytics Cloud voor Business Intelligence
 • SAP Analytics Cloud Planning (standard)
 • SAP Analytics Cloud Planning (professional)
 • SAP Digital Boardroom**
 • SAP Analytics Hub***

*De voordelen van de professional-licentie zijn:

 • De gebruiker kan planningsmodellen maken, updaten en verwijderen.
 • De gebruiker kan een simulatie doen in Legacy Value Drive Tree: dit is een tool waarmee gerelateerde measures automatisch aan elkaar gelinkt worden en zo grafisch weergegeven worden.
 • De gebruiker kan een koppeling maken met SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation).

**Met SAP Digital Boardroom kunnen vergaderteams en interactieve presentaties gemaakt worden voor vergaderingen in real-time. Om deze tool te kunnen gebruiken, moet het bedrijf een licentie hebben voor SAP Analytics Cloud voor BI of voor Planning. (Het maakt niet uit of dit de standaard- of de Professional-versie is.) De systeembeheerder moet de deelnemers ook de juiste rollen toekennen. Er zijn twee rollen: Boardroom viewer (om mee te kijken, maar niets te doen) en Boardroom creator (om vergaderteams en presentaties te maken). Deze tool moet voor minstens één jaar aangeschaft worden, en wordt on-premise geïnstalleerd. SAP Digital Boardroom kost € 4.000 per maand per fysieke installatie (excl. btw).

***Met SAP Analytics Hub is er één centrale toegang tot alle data, ongeacht of die zich in de cloud of in de lokale systemen bevinden. Zo zorgt een bedrijf ervoor dat de data waarop analyses worden uitgevoerd geverifieerd zijn. Deze tool kost € 4,50 per gebruiker per maand, en moet minstens voor een jaar worden afgenomen.

Wist je dat? SAP Analytics Cloud heeft in de lente van 2020 een add-in gelanceerd voor Office 365 is de document management oplossing in de cloud van Microsoft, maar biedt ook mogelijkheden voor het creëren van documenten (Word, Excel, PowerPoint, etc.). Office 365 is inmiddels voor een groeiend aantal bedrijven een serieus alternatief voor de on-premise versie van het MS Office-pakket. In een bepaald opzicht lijkt Office 365 op de on-premise versie, maar er zijn wel degelijk een aantal verschillen. Wat zijn deze verschillen precies?Microsoft Office. Voordien hadden bedrijven voor de visualisatie van data uit Microsoft SAP BusinessObjects nodig.

Hoe ziet SAP Analytics Cloud eruit per bedrijfsactiviteit?

Voor SAC bestaan er verschillende koppelingen en specifieke functionaliteiten naargelang de line of business (bedrijfsactiviteit):

  • Sales en marketing: gebruikers op de afdelingen verkoop en marketing kunnen met SAC onder andere verkoop- en distributiedata analyseren; nagaan in hoeverre de verkoopdoelstellingen zijn behaald (door bijvoorbeeld de groei in verkoopcijfers te vergelijken met de doelstellingen en de beschikbare producten of diensten); voorspellingen doen over nieuwe verkoopkansen; en een koppeling maken met SAP C/4 HANA om de customer journey in kaart te brengen en om toekomstige campagnes in te plannen. De marketingafdeling van een vleesverwerkend bedrijf kan zo bijvoorbeeld de verkoop van gevulde kalkoen in de kerstperiode beoordelen, en zijn campagnes voor het volgende jaar aanpassen aan de resultaten.
  • Finance: gebruikers van de financiële afdeling en de directie krijgen in SAC een beter zicht op de financiële situatie van het bedrijf. Enkele mogelijkheden zijn: inplannen van operationele kosten van de financiële administratie (als de planningsmodule is aangeschaft); raadplegen van een algemeen overzicht van de bedrijfsbrede financiën (winst- en verliesrekening (P&L), financiële balans en kasboek); analyseren van de financiële Key Performance Indicators of kritieke prestatie-indicatoren zijn cijfers of maatstaven die de prestaties van een bedrijf meten. Meestal wordt een KPI uitgedrukt in een getal. Dit kan een exact cijfer zijn, maar ook een percentage of waardering. Zo kan naast de jaaromzet of het verkooppercentage van de geproduceerde goederen ook de gemiddelde klanttevredenheid worden uitgedrukt. Klanten kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om zich op een schaal van een tot tien uit te drukken over hoe tevreden ze zijn over een service. De gemiddelde waarde is dan een KPI.KPI’s; en de connectie maken met het De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.financiële systeem van SAP S/4 HANA om een overzicht te krijgen van de geconsolideerde rekeningen van het bedrijf. Met behulp van SAC kan de financiële afdeling van een internationaal bedrijf bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening (P&L) per vestiging overzichtelijk weergeven en vergelijken.

 • Operations: gebruikers die bezig zijn met de operationaliteit van het bedrijf kunnen SAC inzetten voor onder andere: de analyse van kosten en inkoopcontracten waarvan de data te vinden zijn in software voor voorraadbeheer, zoals SAP Ariba of de module voor Procurement management, of inkoopbeheer, zorgt ervoor dat een bedrijf beschikt over de benodigde grondstoffen, materialen en andere resources om het werk naar behoren uit te voeren.procurement van SAP S/4 HANA; de analyse en voorspelling van reiskosten aan de hand van data uit het gekoppelde SAP Concur; de voorspelling van mogelijke defecten aan machines en de planning van hun onderhoud; en de analyse van de logistieke prestaties en de efficiëntie van de In het kort houdt supply chain management in dat een handels-, productie- of distributiebedrijf weet welke materialen of producten besteld moeten worden. SCM houdt ook in dat producten op tijd worden geleverd. Om deze planning in goede banen te leiden gebruikt SCM data uit het ERP-systeem. De ERP-functionaliteiten die gebruikt worden bij SCM zijn onder andere:supply chain. Dit soort onderzoeken en inzichten zijn vooral nuttig voor medewerkers die bezig zijn met Lean Manufacturing is een productiemethode waarbij ingezet wordt op de vereenvoudiging van het productieproces. Bij deze vorm van produceren worden alle onnodige of inefficiënte elementen uit het productieproces gehaald, om zo efficiënter te werken, en meer winst te maken.lean manufacturing. Een vliegtuigbouwer moet per jaar bijvoorbeeld een bepaald aantal vleugels bouwen. Defecte machines kunnen een probleem vormen om de planning te halen. Als het lean-team deze defecten vroegtijdig kan opsporen, en zorgt voor een reparatie of extra onderhoud voordat het te laat is, kunnen vertragingen worden voorkomen.
 • Human Resources: HR-medewerkers kunnen met SAC de kosten voor het tewerkstellen van externe werkkrachten van verschillende periodes met elkaar vergelijken (via de koppeling met Fieldglass); zij kunnen de Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).loonkosten voorspellen voor een bepaalde periode; een analyse maken van de acceptatiegraad van Onboarding of de integratie van nieuwe werknemers is meer dan het welkom heten van nieuwe werknemers. Het gaat ook verder dan het regelen van praktische zaken, zoals toegang tot bedrijfssoftware of het bestellen van een werkuniform. Bij onboarding wordt de medewerker namelijk helemaal wegwijs gemaakt in de nieuwe werkomgeving en in zijn of haar rol binnen het bedrijf. Het idee is dat de nieuwe collega zich echt thuis gaat voelen en zich betrokken voelt bij de activiteiten van het bedrijf.onboarding-methodes en de detectie van Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talenten (via de koppeling met SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.SuccessFactors); etc. De HR-afdeling van een Een handelsonderneming kiest vaak voor de aanschaf van een systeem voor Enterprise Resource Planning (ERP) dat speciaal gericht is op de handelsactiviteiten zoals orderpicking, magazijnindeling en voorraadbeheer. Voor welke specifieke problemen kan een ERP een oplossing bieden? Welke functionaliteiten zijn essentieel voor de handel? Hoe kan de software bijdragen aan hogere winstmarges?handelsbedrijf kan met SAC bijvoorbeeld analyseren in hoeverre de werving van nieuwe arbeidskrachten heeft geleid tot een prestatieverbetering. Dit door de data van de werving te vergelijken met de ontwikkeling van de verkoopcijfers.

Let op! Veel van de genoemde koppelingen zijn compatible met andere SAP-applicaties. Er kunnen ook koppelingen gemaakt worden met software van derden, maar vaak is de overdracht van data dan niet vlekkeloos, of duurt het lang voordat de data zichtbaar zijn in SAC. Soms kan de bestaande IT-infrastructuur er dus voor zorgen dat een bedrijf beter kan kiezen voor een andere BI-oplossing. Geen idee naar welke oplossingen u zou moeten kijken? Een consultant van ICT Portal kan u telefonisch op weg helpen: +31 (0)20 369 0457.

Hoe ziet SAP Analytics Cloud er uit per sector?

De basis van SAP Analytics Cloud is inzetbaar voor diverse soorten bedrijven. Voor enkele branches heeft SAP exclusieve functionaliteiten of koppelingen gemaakt. Andere functionaliteiten komen terug in meer sectoren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de functionaliteiten en koppelingen per branche:

 BanksectorChemische sectorDienstensectorProductie van consumenten­goederen en retail
Liquidity Management (Kasbeheer)   
Financial and Profitability Results (Financiële cijfers en rendement)   
Financial Planning (Financiële planning)   
Travel and Expense Management (Beheer reis- en onkosten)   
Human Resources (Personeelsbeheer)
Environment Health and Safety (Milieu, gezondheid en veiligheid)  
Sales and Distribution (Verkoop en distributie)   
Financial Results (Financiële cijfers) 
Market Share Analysis (Analyse van het marktaandeel)   
Revenue Assurance (Inkomstengarantie)   
Pipeline Health (Status van projecten/ verkopen etc. in de pijplijn)   
Portfolio Management (Portfoliobeheer)   
Customer Engagement (Klantbinding)   
Let op! SAP Analytics Cloud is een cloud-software. Ondanks de flinke opmars van de cloud de laatste decennia is niet elk bedrijf klaar om al zijn bedrijfsprocessen en -data in een online omgeving te zetten. In de De ERP Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op een (nieuw) softwarepakket voor Enterprise Resource Planning. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.ERP Wijzer vindt u de belangrijkste zaken waarop u moet letten bij het overstappen naar de cloud.

Wat kost SAP Analytics Cloud?

SAP Analytics Cloud wordt aangeboden in SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-vorm. Dit maakt de prijsopbouw een tikkeltje eenvoudiger dan bij andere licentievormen. Toch moet er bij de prijsbepaling rekening worden gehouden met individuele wensen en eisen, zoals de keuze voor een bepaalde formule, de gewenste koppelingen, etc.

Als een bedrijf alleen de basisversie met BI wil, moeten er gedurende één jaar minstens vijf licenties afgenomen worden. Elke licentie kan worden gebruikt door één medewerker en kost € 30 per maand. Het basissysteem voor vijf gebruikers komt dus neer op € 1.800 per maand (exclusief btw en eventuele koppelingen). Voor de formules analytics of custom moet een bedrijf op individuele basis onderhandelen met de leverancier. Vaak zijn er kortingen bij de afname van grote hoeveelheden Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licenties, modules, koppelingen of diensten.

Houd er rekening mee dat extra modules of koppelingen de prijs flink kunnen doen oplopen. Bijvoorbeeld: de koppeling met de database SAP HANA kost € 649 en de toevoeging van SAP Analytics Hub brengt € 4,50 per gebruiker per maand aan extra kosten met zich mee. Voor € 4.000 per maand per installatie kan ook Boardroom worden aangeschaft. Ook van deze oplossing moet minstens een jaar gebruik worden gemaakt. Als een bedrijf dus SAP voor BI aanschaft voor vijf gebruikers, met de drie genoemde koppelingen, kost dit het bedrijf jaarlijks € 50.719 (exclusief btw).

Interessant: SAP biedt een proefversie van SAC aan waarbij één gebruiker 90 dagen lang de software kan proberen. Deze proefversie biedt de BI-formule en een beperkte analytics-formule. Eén van de beperkingen is bijvoorbeeld dat bij de creatie van een story niet alle soorten data gebruikt kunnen worden, maar alleen data uit Google Drive of uit geüploade documenten.
Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2021, 30 maart). SAP Analytics Cloud (SAC): voor wie is dit cloudplatform voor BI interessant? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/sap-analytics-cloud-sac