WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

SAP Analytics Cloud (SAC): voor wie is dit cloudplatform voor BI interessant?

Inhoudsopgave

 1. SAP Analytics Cloud (SAC) in het kort
  1. Dataverzameling en -modeling
 2. Pakketten en hun samenstellingen
  1. Per bedrijfsactiviteit
  2. Per sector
 3. Kosten SAC

Wat is SAP Analytics Cloud (SAC)?

SAP Analytics Cloud (SAC) is een cloud-softwaresysteem voor business intelligence (BI), waarmee bedrijfsanalyses kunnen worden uitgevoerd. Dit systeem zorgt er niet alleen voor dat de actuele situatie visueel in beeld wordt gebracht, maar helpt bedrijven ook om voorspellingen te doen en een strategische planning te maken. Voor dit alles maakt het systeem gebruik van artificial intelligence (AI) en machine learning.

In 2015 werd de eerste versie van SAP Analytics Cloud (SAC) gelanceerd. Die heette SAP Cloud for Planning. Bij deze oplossing was geen BI inbegrepen. Ze diende alleen voor de strategische planning. Sindsdien zijn zowel de naam als de functionaliteiten van het platform blijven evolueren.

roadmap sap analytics cloud sac

Wist je dat? SAP had eerder al een BI-platform in het portfolio: SAP BusinessObjects (SAP BO). Deze oplossing werd in 2006 gekocht van Bernard Liautaud en Denis Payre. SAP BO is een on-premise-platform en een bewezen waarde op de markt. Maar, het platform biedt alleen een BI-functionaliteit aan.

Het gebruik van SAP Analytics Cloud sluit het gebruik van SAP BusinessOBjects niet uit, en vice versa. Beide oplossingen hebben gemeenschappelijke eigenschappen, maar zijn ook verschillend. Allebei de systemen zijn geschikt voor data visualisation (weergeven van data) en data exploration (voorstudie van de data). De data exploration in SAP Analytics Cloud is beter ontwikkeld dan die in SAP BO. SAP BusinessObjects gebruikte hiervoor namelijk SAP Business Explorer, dat op zijn beurt weer steunde op Flash Player. Omdat Flash Player op 31 december 2020 end-of-life is gegaan, werkt deze functionaliteit niet meer. De opvolger ervan dekt niet alle functionaliteit van SAP Business Explorer af. Aan de andere kant zijn de rapportage- en dashboardmodules weer meer ontwikkeld in SAP BusinessObjects dan in SAC. Bij twijfel over welk systeem nu precies het beste bij uw bedrijf past, kunt u telefonisch contact opnemen met ICT Portal: +31 (0)20 369 0457.

Hoe doet SAC aan dataverzameling en data modeling?

Voor de verzameling van data baseert SAC zich op diverse bronnen, zoals ERP-systemen, CRM-pakketten, databases, en servers. SAC kan zowel aan SAP-systemen als aan externe systemen worden gekoppeld. Het maakt ook niet uit of deze on-premise geïnstalleerd zijn, of zich in de cloud bevinden. Als de data in real-time in SAC behoren te komen, moet er wel gebruik worden gemaakt van SAP-systemen, zoals SAP S/4HANA. Koppeling met andere systemen kan voor vertragingen zorgen, waardoor ook de analyses (te) laat worden bijgewerkt.

Tip! Als een bedrijf overweegt om de database SAP HANA in gebruik te nemen, moet het op een aantal zaken letten. In de ERP Wijzer staat een overzicht van de eigenschappen van SAP HANA, de kosten en de aandachtspunten die bij de implementatie komen kijken.

Om de data te kunnen analyseren moet er met SAC eerst aan data modeling worden gedaan. Dit betekent dat de data moeten worden bewerkt en gecategoriseerd (vaak aan de hand van een hiërarchie). Deze data modeling is vergelijkbaar met de data modeling die bij data services wordt toegepast. (Bij data services wordt er aan de data een gegevenslaag toegevoegd die ervoor zorgt dat verschillende systemen gegevens kunnen uitwisselen.) Het datamodel van SAC bestaat uit measures en dimensions. De measures zijn numerieke waarden, die gebruikt kunnen worden om berekeningen te maken (bijvoorbeeld van het voorraadniveau van een product). De dimensions zijn eigenschappen die tekstueel of numeriek kunnen worden weergeven (bijvoorbeeld steden of postcodes). Er zijn twee tools om een datamodel te maken in SAC:

 • Modeler: dit is een tool die gebruikt wordt door data experts. De modellen kunnen worden gemaakt van bestanden die via een PC zijn geüpload, die op Google Drive staan of die uit andere databronnen komen. (Het maakt niet uit of deze databronnen on-premise geïnstalleerd zijn of zich in de cloud bevinden.) Als het om heel veel data gaat, wordt de modeler weergegeven als een data sample. Dit is een representatief monster van alle data die geüpload zijn. De veranderingen die in dit sample worden aangebracht, worden ook doorgevoerd voor alle achterliggende data.

  Belangrijk om te weten is dat de gemaakte modellen exclusief voor SAP Analytics Cloud BI zijn. Ze zien eruit als tabellen, en zijn niet bruikbaar voor de bedrijfsplanning. Hiervoor moeten ze eerst worden omgezet naar een grafische weergave, stories genaamd. U kan hiervoor gebruik maken van bestaande stories, of nieuwe aanmaken.

  Tip! Als er een datamodel gemaakt wordt, is het belangrijk om op drie dingen te letten:
  1. Het AI-systeem helpt bij het categoriseren van de measures en dimensions, maar kan zich ook vergissen. Het is dus aan te raden dit ook te controleren.
  2. De voorbereiding van de data in de modeler moet in één keer gebeuren. Er is namelijk geen mogelijkheid om tussentijds op te slaan.
  3. SAC is gevoelig voor hoofdletters, kleine letters en afkortingen. Als bijvoorbeeld Los Angeles de ene keer voluit wordt geschreven, en de andere keer ‘LA’ wordt genoemd, maakt het systeem hier twee dimensions van. Hetzelfde gebeurt met ‘vrouw’ en ‘Vrouw’. Dit soort zaken zal dus gecorrigeerd moeten worden.
 • Stories: meteen een grafische story aanmaken is een eenvoudiger manier van datamodelleren. Maar het is niet zo precies als de modeler. Voor het maken van stories kunnen dezelfde databronnen gebruikt worden als bij de modeler. Zodra de data geselecteerd zijn, krijgt de gebruiker een exploration view te zien. Hierin is te zien hoe SAC zelf een automatische categorisering van de data heeft gemaakt (op measures of dimensions).

Zodra er een datamodel is opgesteld, krijgt de gebruiker een algemene weergave van de data in de vorm van (interactieve) presentaties, dashboards, basisrapportages, etc. Als het model echter is opgesteld met behulp van stories, kan dit niet nagekeken of gecorrigeerd worden. Er wordt volledig vertrouwd op de categorisering die machine learning heeft aangebracht. Het gevolg is dat een vergissing door machine learning een foute grafiek veroorzaakt. Een voorbeeld: het systeem verwart een huisnummer met het aantal inwonenden.

Stories kunnen op twee manieren gedeeld worden: door de pdf te downloaden en te mailen of weer te uploaden op een ander platform; of door de story elektronisch open te stellen voor gebruikers van hetzelfde systeem. In het tweede geval kan een gebruiker kiezen met welke collega(’s) of afdelingen hij of zij de story deelt. Hierbij worden ook meteen toegangsrechten gedefinieerd. Eventueel kan de gebruiker ook bepaalde data of pagina’s afschermen voor specifieke gebruikers. Zo kan dezelfde story bijvoorbeeld zowel gebruikt worden voor een vergadering met aandeelhouders als voor een gedetailleerder verslag aan de interne directie.

Hoe zien de verschillende SAC-pakketten eruit?

Als een bedrijf SAC wil aanschaffen, is het goed om te weten dat de basisoplossing alleen functionaliteiten voor business intelligence bevat. De functionaliteit voor planning moet apart worden aangeschaft. SAP biedt vier formules aan voor het aanschaffen van SAC:

Trial Business Intelligence Planning Custom

Proefperiode voor 90 dagen en 1 gebruiker.

Prijs: gratis

Basisversie met BI. Minimaal 5 licenties moeten worden afgenomen, en voor een periode van tenminste 1 jaar.

Prijs per gebruiker: € 30/maand (excl. btw).

Extra modules voor de strategische planning. Er zijn twee mogelijkheden bij deze formule:

 • Standaardlicenties
 • Licenties voor data-professionals

Prijs: afhankelijk van de hoeveelheid en het soort licenties, en afspraken met de leverancier.

Een gepersonaliseerd pakket, waarbij het bedrijf zelf aangeeft welke modules het wel of niet wil implementeren.

Prijs: afhankelijk van de gewenste modules en licenties, af te spreken met de leverancier.

Inbegrepen modules Inbegrepen modules Inbegrepen modules Mogelijke modules
 • Beperkte mogelijkheden van de BI-module
 • Beperkte mogelijkheden van de planningsmodule
 • SAP Analytics Cloud voor Business Intelligence
 • SAP Analytics Cloud Planning (alleen lezen)
 • SAP Analytics Cloud voor Business Intelligence
 • SAP Analytics Cloud Planning (standard of professional)*
 • SAP Analytics Cloud voor Business Intelligence
 • SAP Analytics Cloud Planning (standard)
 • SAP Analytics Cloud Planning (professional)
 • SAP Digital Boardroom**
 • SAP Analytics Hub***

*De voordelen van de professional-licentie zijn:

 • De gebruiker kan planningsmodellen maken, updaten en verwijderen.
 • De gebruiker kan een simulatie doen in Legacy Value Drive Tree: dit is een tool waarmee gerelateerde measures automatisch aan elkaar gelinkt worden en zo grafisch weergegeven worden.
 • De gebruiker kan een koppeling maken met SAP BPC (SAP Business Planning and Consolidation).

**Met SAP Digital Boardroom kunnen vergaderteams en interactieve presentaties gemaakt worden voor vergaderingen in real-time. Om deze tool te kunnen gebruiken, moet het bedrijf een licentie hebben voor SAP Analytics Cloud voor BI of voor Planning. (Het maakt niet uit of dit de standaard- of de Professional-versie is.) De systeembeheerder moet de deelnemers ook de juiste rollen toekennen. Er zijn twee rollen: Boardroom viewer (om mee te kijken, maar niets te doen) en Boardroom creator (om vergaderteams en presentaties te maken). Deze tool moet voor minstens één jaar aangeschaft worden, en wordt on-premise geïnstalleerd. SAP Digital Boardroom kost € 4.000 per maand per fysieke installatie (excl. btw).

***Met SAP Analytics Hub is er één centrale toegang tot alle data, ongeacht of die zich in de cloud of in de lokale systemen bevinden. Zo zorgt een bedrijf ervoor dat de data waarop analyses worden uitgevoerd geverifieerd zijn. Deze tool kost € 4,50 per gebruiker per maand, en moet minstens voor een jaar worden afgenomen.

Wist je dat? SAP Analytics Cloud heeft in de lente van 2020 een add-in gelanceerd voor Microsoft Office. Voordien hadden bedrijven voor de visualisatie van data uit Microsoft SAP BusinessObjects nodig.

Hoe ziet SAP Analytics Cloud eruit per bedrijfsactiviteit?

Voor SAC bestaan er verschillende koppelingen en specifieke functionaliteiten naargelang de line of business (bedrijfsactiviteit):

  • Sales en marketing: gebruikers op de afdelingen verkoop en marketing kunnen met SAC onder andere verkoop- en distributiedata analyseren; nagaan in hoeverre de verkoopdoelstellingen zijn behaald (door bijvoorbeeld de groei in verkoopcijfers te vergelijken met de doelstellingen en de beschikbare producten of diensten); voorspellingen doen over nieuwe verkoopkansen; en een koppeling maken met SAP C/4 HANA om de customer journey in kaart te brengen en om toekomstige campagnes in te plannen. De marketingafdeling van een vleesverwerkend bedrijf kan zo bijvoorbeeld de verkoop van gevulde kalkoen in de kerstperiode beoordelen, en zijn campagnes voor het volgende jaar aanpassen aan de resultaten.
  • Finance: gebruikers van de financiële afdeling en de directie krijgen in SAC een beter zicht op de financiële situatie van het bedrijf. Enkele mogelijkheden zijn: inplannen van operationele kosten van de financiële administratie (als de planningsmodule is aangeschaft); raadplegen van een algemeen overzicht van de bedrijfsbrede financiën (winst- en verliesrekening (P&L), financiële balans en kasboek); analyseren van de financiële KPI’s; en de connectie maken met het financiële systeem van SAP S/4 HANA om een overzicht te krijgen van de geconsolideerde rekeningen van het bedrijf. Met behulp van SAC kan de financiële afdeling van een internationaal bedrijf bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening (P&L) per vestiging overzichtelijk weergeven en vergelijken.

 • Operations: gebruikers die bezig zijn met de operationaliteit van het bedrijf kunnen SAC inzetten voor onder andere: de analyse van kosten en inkoopcontracten waarvan de data te vinden zijn in software voor voorraadbeheer, zoals SAP Ariba of de module voor procurement van SAP S/4 HANA; de analyse en voorspelling van reiskosten aan de hand van data uit het gekoppelde SAP Concur; de voorspelling van mogelijke defecten aan machines en de planning van hun onderhoud; en de analyse van de logistieke prestaties en de efficiëntie van de supply chain. Dit soort onderzoeken en inzichten zijn vooral nuttig voor medewerkers die bezig zijn met lean manufacturing. Een vliegtuigbouwer moet per jaar bijvoorbeeld een bepaald aantal vleugels bouwen. Defecte machines kunnen een probleem vormen om de planning te halen. Als het lean-team deze defecten vroegtijdig kan opsporen, en zorgt voor een reparatie of extra onderhoud voordat het te laat is, kunnen vertragingen worden voorkomen.
 • Human Resources: HR-medewerkers kunnen met SAC de kosten voor het tewerkstellen van externe werkkrachten van verschillende periodes met elkaar vergelijken (via de koppeling met Fieldglass); zij kunnen de loonkosten voorspellen voor een bepaalde periode; een analyse maken van de acceptatiegraad van onboarding-methodes en de detectie van talenten (via de koppeling met SuccessFactors); etc. De HR-afdeling van een handelsbedrijf kan met SAC bijvoorbeeld analyseren in hoeverre de werving van nieuwe arbeidskrachten heeft geleid tot een prestatieverbetering. Dit door de data van de werving te vergelijken met de ontwikkeling van de verkoopcijfers.

Let op! Veel van de genoemde koppelingen zijn compatible met andere SAP-applicaties. Er kunnen ook koppelingen gemaakt worden met software van derden, maar vaak is de overdracht van data dan niet vlekkeloos, of duurt het lang voordat de data zichtbaar zijn in SAC. Soms kan de bestaande IT-infrastructuur er dus voor zorgen dat een bedrijf beter kan kiezen voor een andere BI-oplossing. Geen idee naar welke oplossingen u zou moeten kijken? Een consultant van ICT Portal kan u telefonisch op weg helpen: +31 (0)20 369 0457.

Hoe ziet SAP Analytics Cloud er uit per sector?

De basis van SAP Analytics Cloud is inzetbaar voor diverse soorten bedrijven. Voor enkele branches heeft SAP exclusieve functionaliteiten of koppelingen gemaakt. Andere functionaliteiten komen terug in meer sectoren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de functionaliteiten en koppelingen per branche:

  Banksector Chemische sector Dienstensector Productie van consumenten­goederen en retail
Liquidity Management (Kasbeheer)      
Financial and Profitability Results (Financiële cijfers en rendement)      
Financial Planning (Financiële planning)      
Travel and Expense Management (Beheer reis- en onkosten)      
Human Resources (Personeelsbeheer)
Environment Health and Safety (Milieu, gezondheid en veiligheid)    
Sales and Distribution (Verkoop en distributie)      
Financial Results (Financiële cijfers)  
Market Share Analysis (Analyse van het marktaandeel)      
Revenue Assurance (Inkomstengarantie)      
Pipeline Health (Status van projecten/ verkopen etc. in de pijplijn)      
Portfolio Management (Portfoliobeheer)      
Customer Engagement (Klantbinding)      
Let op! SAP Analytics Cloud is een cloud-software. Ondanks de flinke opmars van de cloud de laatste decennia is niet elk bedrijf klaar om al zijn bedrijfsprocessen en -data in een online omgeving te zetten. In de ERP Wijzer vindt u de belangrijkste zaken waarop u moet letten bij het overstappen naar de cloud.

Wat kost SAP Analytics Cloud?

SAP Analytics Cloud wordt aangeboden in SaaS-vorm. Dit maakt de prijsopbouw een tikkeltje eenvoudiger dan bij andere licentievormen. Toch moet er bij de prijsbepaling rekening worden gehouden met individuele wensen en eisen, zoals de keuze voor een bepaalde formule, de gewenste koppelingen, etc.

Als een bedrijf alleen de basisversie met BI wil, moeten er gedurende één jaar minstens vijf licenties afgenomen worden. Elke licentie kan worden gebruikt door één medewerker en kost € 30 per maand. Het basissysteem voor vijf gebruikers komt dus neer op € 1.800 per maand (exclusief btw en eventuele koppelingen). Voor de formules analytics of custom moet een bedrijf op individuele basis onderhandelen met de leverancier. Vaak zijn er kortingen bij de afname van grote hoeveelheden licenties, modules, koppelingen of diensten.

Houd er rekening mee dat extra modules of koppelingen de prijs flink kunnen doen oplopen. Bijvoorbeeld: de koppeling met de database SAP HANA kost € 649 en de toevoeging van SAP Analytics Hub brengt € 4,50 per gebruiker per maand aan extra kosten met zich mee. Voor € 4.000 per maand per installatie kan ook Boardroom worden aangeschaft. Ook van deze oplossing moet minstens een jaar gebruik worden gemaakt. Als een bedrijf dus SAP voor BI aanschaft voor vijf gebruikers, met de drie genoemde koppelingen, kost dit het bedrijf jaarlijks € 50.719 (exclusief btw).

Interessant: SAP biedt een proefversie van SAC aan waarbij één gebruiker 90 dagen lang de software kan proberen. Deze proefversie biedt de BI-formule en een beperkte analytics-formule. Eén van de beperkingen is bijvoorbeeld dat bij de creatie van een story niet alle soorten data gebruikt kunnen worden, maar alleen data uit Google Drive of uit geüploade documenten.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 1 september). SAP Analytics Cloud (SAC): voor wie is dit cloudplatform voor BI interessant? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/sap-analytics-cloud-sac