WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

DMS voor kleine organisaties: is eenvoudig, schaalbaar en betaalbaar documentbeheer mogelijk?

Effectief documentbeheer is voor steeds meer bedrijfsleiders en werknemers een prioriteit, ook in kleinere bedrijven. Kleine ondernemingen ondervinden veel van dezelfde frustraties als grotere bedrijven. Ze zoeken echter vaak naar een eenvoudiger DMS-oplossing. Wat kan een DMS betekenen voor een kleine onderneming? Zijn er pakketten voor kleinere budgetten? Waar vindt een klein bedrijf de benodigde technische ondersteuning voor de implementatie en het onderhoud van het DMS?

Een klein bedrijf groeit al snel uit ad hoc documentbeheer

Wanneer een kleine organisatie problemen ondervindt met document management, wordt er in eerste instantie meestal gekozen voor een gedeelde netwerkschijf. Zo hoeven documenten niet meer na elke verandering per mail worden doorgestuurd. Daarnaast zijn ook gratis platformen zoals Dropbox of Google Drive populaire tools om te kunnen samenwerken in documenten. Maar na een tijdje merken bedrijven dat een gedeelde netwerkschijf of gratis platform hun problemen niet helemaal wegneemt. Er is bijvoorbeeld geen Wanneer documenten regelmatig worden aangepast is versiebeheer van documenten geen overbodige luxe. Medewerkers hebben toegang tot de centraal opgeslagen documenten en kunnen zien wat de meest recente versie is. Daarnaast is te zien of er aanpassingen zijn gemaakt in het document, wanneer dat is gebeurd en wie dat heeft gedaan. Hierdoor ontstaan er geen onduidelijkheden over wat de meest recente versies zijn van alle bedrijfsdocumenten. Word-documenten vergelijken behoort daarmee tot het verleden.versiebeheer en elke werknemer heeft zijn eigen manier van opslaan. Zo blijft de grote hoeveelheid documenten die worden opgeslagen een chaos. Dan wordt duidelijk dat een uitgebreider systeem voor documentbeheer een betere optie is.

De De DMS Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor documentbeheer. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.DMS Wijzer beschrijft een aantal mogelijkheden voor bedrijven die aan effectiever document management willen doen zonder direct een complex en duur pakket aan te schaffen.

Specifieke DMS-eisen bij kleine bedrijven

Wanneer een klein bedrijf een Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?Document Management Systeem overweegt, zijn vooral de echte basisfunctionaliteiten belangrijk. Alle bedrijven wensen een centrale opslagplaats, Wanneer documenten regelmatig worden aangepast is versiebeheer van documenten geen overbodige luxe. Medewerkers hebben toegang tot de centraal opgeslagen documenten en kunnen zien wat de meest recente versie is. Daarnaast is te zien of er aanpassingen zijn gemaakt in het document, wanneer dat is gebeurd en wie dat heeft gedaan. Hierdoor ontstaan er geen onduidelijkheden over wat de meest recente versies zijn van alle bedrijfsdocumenten. Word-documenten vergelijken behoort daarmee tot het verleden.versiebeheer en een goede In de meeste DMS-pakketten zijn er functionaliteiten opgenomen om de vindbaarheid van documenten te verbeteren. De meeste systemen laten zowel quick browsing (verkennen in de mappenstructuur) als een full search toe. Bij een full search wordt een zoekterm vergeleken met de metadata, inhoud en comments van een document. Dit is meestal wat er bedoeld wordt als er over de zoekfunctie gesproken wordt. DMS-leveranciers bieden bijna allemaal een gespecialiseerde zoekfunctie aan. In de DMS Wijzer staat een overzicht van systemen met de zoekmachines die ze gebruiken.zoekfunctie. Toch stellen bepaalde bedrijven ook een aantal specifiekere eisen aan het DMS.

Een notificatiesysteem

 

Koppeling met e-mail en boekhouding

Een klein bedrijf houdt het DMS bij voorkeur eenvoudig. Toch komt de wens voor bepaalde koppelingen vaak terug. Vooral e-mail en boekhoudprogramma’s willen kleine ondernemingen graag gekoppeld hebben aan het DMS.

Een koppeling gaat iets minder ver dan een volledige integratie met andere Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software. Het is meestal eenrichtingsverkeer. De gegevens uit e-mails worden automatisch naar het DMS gestuurd, maar er is geen omgekeerde beweging. Het DMS bestuurt het mailsysteem niet. Hetzelfde gebeurt bij de koppeling met een De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.boekhoudprogramma. De werknemer verwerkt bijvoorbeeld een ontvangen betaling in het bestaande boekhoudprogramma, en deze informatie wordt ook naar het DMS doorgestuurd. Daar vult de informatie over de betaling de bestaande klanteninformatie aan. De De DMS Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor documentbeheer. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.DMS Wijzer geeft van verschillende pakketten een overzicht van koppelings- en integratiemogelijkheden.

Is een klein DMS altijd voldoende voor een klein bedrijf?

Bovenstaande De functionaliteiten die documentbeheer mogelijk maken zijn legio. De meeste DMS-pakketten hebben dezelfde basisfunctionaliteiten die elk bedrijf nodig heeft. Maar daarnaast zijn er functionaliteiten die moeten passen bij de bedrijfsgrootte, de sector en de specifieke bedrijfsactiviteit. Deze functionaliteiten kunnen onderverdeeld worden in verschillende categorieën: import van documenten (data entry), indexering en zoeken, dataverwerking en workflow automation, beveiliging en gebruikservaring.functionaliteiten vormen de basis van documentbeheer, maar sommige kleine bedrijven zoeken toch naar een uitgebreider DMS. Een klein accountancybedrijf heeft bijvoorbeeld vaak een ingewikkelder eisenpakket dan op het eerste zicht lijkt. Dit bedrijf krijgt te maken met wet- en regelgeving waar het DMS mee moet kunnen omgaan. Daarnaast is de integratie van het financiële programma waarschijnlijk een belangrijke wens. Ten slotte is het essentieel om financiële gegevens extra te IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). beveiligen door middel van bijvoorbeeld geavanceerde Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegangscontroles. De toevoeging van functionaliteiten kan dus toch nuttig of noodzakelijk zijn voor een kleine onderneming. Om projectleiders te helpen bij de keuze van functionaliteiten heeft ICT Portal het Het DMS Functionaliteitenoverzicht bundelt alle mogelijke DMS-functionaliteiten in één overzicht. De Premium Paper bevat checklists, waarin bedrijven digitaal hun DMS-eisen kunnen aanvinken, en prioriteiten kunnen aangeven. De ingevulde lijsten helpen bij een doordachte leveranciersselectie.DMS Functionaliteitenoverzicht opgesteld.

Is een DMS niet te duur voor kleine ondernemingen met een beperkt budget?

Een DMS aankopen en onderhouden kost natuurlijk geld, maar er zijn opties voor alle groottes van budgetten. Een kleiner budget wil niet automatisch zeggen dat de opstart van een DMS op de lange baan moet worden geschoven. Het houdt in de meeste gevallen wel in dat er beslist moet worden welke functionaliteiten prioriteit hebben. Het voordeel is dat de meeste DMS-pakketten Een modulair softwarepakket is een systeem dat bestaat uit verschillende modules met specifieke functionaliteiten. Bedrijven kunnen de modules kiezen die ze nodig hebben. Zo betalen ze alleen voor wat ze daadwerkelijk zullen gebruiken. Modules kunnen zowel over algemene als erg specifieke functionaliteiten beschikken, bijvoorbeeld gericht op een bepaalde sector. Met modulaire software kunnen bedrijven per afdeling bekijken welke functionaliteiten nodig zijn. Zij kunnen ervoor kiezen om alle gewenste modules (voor alle afdelingen) meteen vanaf de start te implementeren, of om ze stapsgewijs aan te schaffen. Als het bedrijf groeit, kunnen er eenvoudig nieuwe modules bijgekocht worden. Een modulair pakket is dus schaalbaar. Vaak kiest men ervoor om de implementatie in fases te laten verlopen. Hierbij worden de modules geïmplementeerd naargelang hun prioriteit. Zo kan het bedrijf sneller van start met de belangrijkste modules van het pakket.modulair zijn. Zo kan een bedrijf beetje bij beetje functionaliteiten toevoegen.

dms functionaliteit modulair uitbreiden

Kleine bedrijven neigen naar een DMS in de cloud

Een Bedrijfsdocumenten bevatten vaak gevoelige informatie, waardoor de optie voor een document management systeem in de cloud soms met argusogen wordt bekeken. De plek waar deze content wordt opgeslagen is namelijk van cruciaal belang. Deze opslagplek hangt af van de manier waarop het DMS wordt geïnstalleerd. Een documentbeheersysteem kan op de servers binnen de eigen organisatie of in de cloud geïmplementeerd worden. Er zijn daarbij drie verschillende mogelijkheden: private cloud, public cloud en hybrid cloud.cloudoplossing is populair bij kleine bedrijven. Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.Werken in de cloud is al erg ingeburgerd. Bovendien zorgt de cloud voor een meer flexibele en efficiënte manier van werken. Een dokter die op huisbezoek gaat, kan zo bijvoorbeeld direct naast het bed met een tablet bij de benodigde zorgdocumentatie.

Een kleine onderneming kiest meestal voor een cloudoplossing in de vorm van SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.Software as a Service (SaaS). Hierbij neemt de Er bestaat niet zoiets als één topleverancier voor alle bedrijven. Door de grote verschillen tussen bedrijven kan niemand een pakket aanbieden dat op álle vlakken perfect presteert, én binnen alle budgetten valt. Bovendien heeft ook elke organisatie andere wensen en eisen wat betreft de dienstverlening. Voordat er een DMS-leverancier gekozen wordt, is het dus belangrijk om de specifieke wensen en eisen van het bedrijf vast te leggen. Deze taak is echter niet eenvoudig. Door de vele mogelijkheden voor documentbeheer zien veel projectleiders door de bomen het bos niet meer. Om bedrijven op weg te helpen, heeft EKCIT de Premium Paper DMS Functionaliteitenoverzicht opgesteld. Voor deze checklist zijn de functionaliteiten van 65 verschillende DMS-pakketten bestudeerd en gebundeld. Bedrijven kunnen erin aangeven welke functionaliteiten gewenst zijn en welke prioriteit ze hebben. De Premium Paper DMS Functionaliteitenoverzicht kan aangevraagd worden via het contactformulier.leverancier het onderhoud en beveiliging van het DMS uit handen. Dit zorgt voor minder kopzorgen en lagere personeelskosten voor het bedrijf zelf. De documenten worden opgeslagen op externe servers. Dit kunnen servers van de leverancier zijn of servers van een zelf gekozen datacenter. Er hoeft daarbij geen extra hardware te worden aangekocht. Als er daarentegen al een server voorhanden is, kan ook een implementatie Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise een goed alternatief zijn. In dit geval moet er wel interne kennis en tijd voorhanden zijn voor het onderhoud en de beveiliging.

Nog een voordeel van een cloudoplossing in de vorm van SaaS is dat de kosten voorspelbaar zijn. Een bedrijf betaalt meestal een vast bedrag per maand per gebruiker. Let wel op: het kan gebeuren dat een leverancier in de toekomst de licentieprijzen verhoogt. Leg deze prijzen daarom voor een langere tijd vast in een Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contract. Zo wordt het betalingsmodel voorspelbaar gehouden. De prijs van systemen voor documentbeheer kan erg verschillen. Sommige bedrijven willen graag een overzichtelijk pakket. Daarbij heeft een beperkt aantal gebruikers toegang tot basisfunctionaliteiten. Multinationals met diverse vestigingen kiezen daarentegen vaker voor een geavanceerd DMS op maat. Een bedrijf dat nog veel met papieren documenten werkt, moet eerst alle documenten digitaliseren. Dit is een arbeidsintensief proces, omdat de documenten meestal handmatig zullen moeten worden ingescand. Een professionele multifunction-scanner kost ongeveer €1000,-. Een bedrijf dat al gebruik maakt van een DMS, is gewend aan digitaal werken. Een migratie naar een ander systeem zal daardoor ook vlotter verlopen.Kosten kunnen ook oplopen als een bedrijf erg veel functionaliteiten toevoegt. De De DMS Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor documentbeheer. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.DMS Wijzer vergelijkt prijzen van verschillende DMS-pakketten in de cloud.

Waar moet een klein bedrijf op letten bij de keuze voor een DMS?

De complexiteit van het DMS-pakket

Er bestaat een waaier aan verschillende Het beste DMS-pakket kiezen is niet eenvoudig. Er moet met erg veel factoren rekening worden gehouden. Kies je bijvoorbeeld voor een groot en bekend pakket? Of juist een kleiner systeem met een lokale partner? Welke functionaliteiten zijn er allemaal gewenst? En hoe beïnvloedt het beschikbare budget de prijs?DMS-pakketten. Dit gaat van heel eenvoudige tot juist heel complexe systemen. Er is echter een verschil tussen wat er beschikbaar is, en wat een bedrijf nodig heeft. Een kleine organisatie kan misverstanden vermijden door zijn eisen en wensen, maar ook het budget goed te communiceren naar leveranciers toe. De ICT Portal kan bedrijven telefonisch even helpen met het opstellen van een complete eisenlijst (+31 (0)203690457).

Het is mogelijk om echt klein te beginnen met een DMS, maar dan moet wel het juiste pakket en implementatiepartner gekozen worden. Aan een DMS kunnen altijd functionaliteiten worden toegevoegd, maar soms kunnen er geen worden weggelaten. Zo zijn er bijvoorbeeld pakketten waarbij de e-mailintegratie standaard in het pakket zit. Aan bredere basispakketten hangt uiteraard ook een hoger De prijs van systemen voor documentbeheer kan erg verschillen. Sommige bedrijven willen graag een overzichtelijk pakket. Daarbij heeft een beperkt aantal gebruikers toegang tot basisfunctionaliteiten. Multinationals met diverse vestigingen kiezen daarentegen vaker voor een geavanceerd DMS op maat. Een bedrijf dat nog veel met papieren documenten werkt, moet eerst alle documenten digitaliseren. Dit is een arbeidsintensief proces, omdat de documenten meestal handmatig zullen moeten worden ingescand. Een professionele multifunction-scanner kost ongeveer €1000,-. Een bedrijf dat al gebruik maakt van een DMS, is gewend aan digitaal werken. Een migratie naar een ander systeem zal daardoor ook vlotter verlopen.prijskaartje. Bedrijven die dit soort DMS-pakketten implementeren nemen dan ook geen klanten aan met een erg klein budget. Als een bedrijf klein wil beginnen, moet er dus ook goed worden gekeken naar implementatiepartners die het DMS echt helemaal vanaf de basis kunnen inrichten.

Hoe snel is het DMS operationeel?

Wanneer een kleine organisatie pakketten en implementatiepartners vergelijkt is de kans groot dat er ook gekeken wordt naar hoe lang het duurt voordat de omschakeling naar een DMS voltooid is. De meeste kleine bedrijven willen namelijk snel aan de slag met het nieuwe systeem. De snelheid van het hele traject hangt af van drie elementen:

  • het beslissingsproces
  • de implementatie
  • de migratie

Het beslissingsproces neemt meestal de meeste tijd in beslag. Hierin wordt namelijk samen met de implementatiepartner bekeken hoe het DMS ingericht zal worden. De beschikbaarheid van de implementatiepartner en het bedrijf zelf hebben een invloed op de implementatieduur. Kleinere bedrijven hebben meestal geen projectmanager beschikbaar die zich uitsluitend met dit project bezighoudt. Vaak wordt het door de eigenaar of een medewerker erbij gedaan naast het bestaande werk. Aan de andere kant kan een klein eisenpakket van functionaliteiten de duur van het proces wel inkorten.

Tip: Zorg voor de aanvang van het vergelijkingsproces tussen pakketten al voor een lijst met de specifieke wensen, bezorgdheden en bedenkingen van werknemers. Dit versnelt het traject en zorgt bovendien voor De implementatie van een DMS in een bedrijf kan een ingewikkelder proces zijn dan het in eerste instantie lijkt. De installatie van de software zelf is niet veel ingewikkelder dan dat van andere bedrijfsoplossingen. De zogenaamde user adoption, of de adoptie door gebruikers, vormt meestal de grootste uitdaging. Welke problemen kunnen zich voordoen en hoe kun je je er als bedrijf tegen wapenen? Hoe creëer je draagvlak onder medewerkers voor het nieuwe DMS?draagvlak op de werkvloer.

Voor de Het is van groot belang om een DMS-implementatie stap voor stap en volgens een doordacht plan aan te pakken. Dit is de enige manier om het project te laten slagen en om meer effectieve documentprocessen te creëren. Betrokkenheid en participatie van medewerkers is daarbij erg belangrijk. Er is een verandering op komst, die hun dagelijkse manier van werken sterk zal beïnvloeden. Het is daarom aan te raden om ook tijdens de implementatie een aantal zogenaamde key users te betrekken bij het proces. Key users zullen actief gebruik maken van het systeem en kunnen worden ingezet om collega’s te helpen en te enthousiasmeren voor de veranderingen die op stapel staan. Tijdens de implementatie kunnen gebruikers bijvoorbeeld worden geïnterviewd, zodat er tijdens de implementatie nog bepaalde wensen kunnen worden doorgevoerd.implementatie van het DMS moet bij een eenvoudig DMS ongeveer een week gerekend worden. De implementatie is het installeren van de software. Bij een cloud-oplossing kan dit in principe zelfs nog sneller. Ook hier spelen de gekozen functionaliteiten weer een rol. Als een klein bedrijf bijvoorbeeld heel veel belang hecht aan veiligheid, zal de installatie van alle Identity and Access Management is een parapluterm voor het beheer van gebruikers en hun toegangsrechten binnen een (bedrijfs)netwerk. Het idee is hierbij dat een bedrijf de controle kan houden over wie inlogt en bewerkingen doet in de systemen, applicaties, databases etc. Dit kunnen werknemers zijn, maar ook klanten of leveranciers.toegangscontroles en autorisaties de implementatietijd doen oplopen.

Na de implementatiefase van het DMS volgt nog een laatste stap: de migratie van bestaande documenten. Alle relevante bedrijfsinformatie moet vanuit de huidige locatie, vaak een mappenstructuur, worden overgezet naar het nieuwe DMS. Niet alle documenten hoeven echter noodzakelijkerwijs te worden gemigreerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dubbele content, verouderde versies of documenten waarvan de bewaartermijn verstreken is. Een goede selectie van wat precies in het DMS moet komen kan een tijdsbesparing opleveren. Gemiddeld duurt de migratie bij een klein bedrijf ook ongeveer een week, maar hier is veel variatie mogelijk.

Gebruiksvriendelijkheid van het DMS

Een kleine onderneming wil geen tijd verliezen met een intensieve training in het gebruik van het DMS. Werknemers moeten op een intuïtieve manier met het pakket kunnen werken. Het DMS is bedoeld als verademing en mag zeker geen extra moeilijkheden met zich meebrengen.

Het is voor een klein bedrijf ook erg handig als er zelf kleine aanpassingen kunnen worden uitgevoerd. Stel: een document kan op drie verschillende statussen gezet worden in het DMS, maar het bedrijf wilt er een vierde status aan toevoegen. Naast “aangemaakt”, “gereviseerd”, en “goedgekeurd” vinden de medewerkers namelijk dat ook de categorie “concept” nodig is. Als het DMS het toelaat dat een bevoegde werknemer kleine wijzigingen doet, is de aanpassing snel gemaakt. Als voor dit soort kleine wijzigingen echter steeds naar de leverancier moet worden gebeld, gaat er veel kostbare tijd verloren.

De implementatiepartner

Een kleine onderneming zal ook een strategische keuze moeten maken wat betreft de implementatiepartner. Deze heeft een grote invloed op de vlotheid van de implementatie en verzorgt nadien de service. Een goede en snelle hulplijn bij eventuele problemen of vragen is essentieel voor een klein bedrijf, dat niet altijd over een interne ICT-helpdesk beschikt. Meteen een vriendelijke en hulpvaardige stem aan de lijn krijgen is dan een grote plus. De leveranciers-check uit de De DMS Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor documentbeheer. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.DMS Wijzer helpt kleine bedrijven verder bij de keuze voor de geschikte implementatiepartner.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2017, 18 oktober). DMS voor kleine organisaties: is eenvoudig, schaalbaar en betaalbaar documentbeheer mogelijk? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/document-management-systemen/dms-kleine-organisaties