WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Archiefbeheer

Digitale transformatie DMS
DMS-statistieken: een analyse op basis van 108 bedrijven

Onderzoek naar bedrijven die een project voor een documentbeheersysteem zijn gestart. Bevat concrete data en daarop gebaseerde inzichten.

Digitale transformatie DMS
Digitalisering: hoe begin ik aan een paperless office?

Het digiboek over Digitalisering reikt handvatten aan om een digitaliseringstraject te starten en tot een goed einde te brengen.

DMS
Zaaksystemen: waar moeten (overheids)instanties op letten bij de keuze?

Veel (semi-)overheidsinstanties doen aan zaakgericht werken. Hoe kunnen ze dit in goede banen leiden? Kan een zaaksysteem uitkomst bieden?

DMS
Document lifecycle: welke fases doorloopt een document?

Hoe houdt een bedrijf controle over de weg die een document aflegt van creatie t/m verwijdering? Welke hulp biedt een DMS in elke levensfase?

DMS QMS
Informatiebeheer in de zorgsector: wat kan een DMS betekenen?

Zorginstellingen beheren ontelbare informatiestromen en kwaliteitsdocumenten per dag. Welke (veilige) systemen zijn hiervoor geschikt?

DMS
Hoe automatiseert een postregistratiesysteem de correspondentie?

Post bestaat niet meer enkel in papieren formaat. Hoe kan een bedrijf paperless gaan qua postregistratie, distributie en workflows?

DMS
Retentiebeheer is essentieel om te voldoen aan regels archiefbeheer

Retentiebeheer is het managen wat bewaard moet worden. De term hangt nauw samen met records management (archiefbeheer) en document lifecycle.

Digitale transformatie DMS
Paperless Office: wat is het voordeel van digitalisering op het werk?

Een Paperless Office is een kantoor waar geen of zo weinig mogelijk papier gebruikt wordt. Maar is volledig paperless een utopie?