WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Digitalisering: De weg naar een paperless office

Waardevolle wegwijzer om je digitaliseringstraject tot een goed einde te brengen. We leiden je door vijf fundamentele fases, en ontdekken verschillende digitaliseringsscenario’s. Dit kennisdocument belicht de essentiële stappen die je als projectleider moet nemen, zowel voorafgaand aan, als tijdens het digitaliseringsproces.

Formaat: online uitgave

Beschikbaar voor: Pro-leden

PRO
50 €/maand
meer info over Pro
Beschrijving
Inhoudsopgave

Voor wie is dit digiboek bedoeld?

Het digiboek ‘Digitalisering’ is bedoeld voor bedrijven die op een serieuze manier aan de slag willen met de digitalisering van documenten. Dit kunnen organisaties zijn die een optimalisatieslag willen maken door digitaal te gaan werken, of die bijvoorbeeld een specifiek probleem hebben met papieren documenten.

Hoe kan dit hulpmiddel slim worden ingezet?

Deze uitgave is opgedeeld in 5 stappen die bedrijven zouden moeten zetten wanneer ze starten met een digitaliseringstraject. Deze stappen worden in de juiste context geplaatst, waardoor je inzicht krijgt in de mogelijke situaties die zich kunnen voordoen. Omdat deze uitgave interactief is, kan je ervoor kiezen om alleen de situatie te volgen die het dichtste aansluit bij je eigen project, of om de volledige inhoud te verkennen. Als de volgorde van de verschillende stappen wordt opgevolgd, vergroot dit de kans op slagen van je digitaliseringsproject.

  • Wat is digitalisering?
    • Verschillende manieren van digitaliseren
    • Bruikbaar maken en automatiseren van informatie die al digitaal aanwezig is
  • Stap 1: identificering van de redenen om te gaan digitaliseren
  • Stap 2: identificering van de documenten en werkstromen die moeten worden gedigitaliseerd
    • Dynamische documenten in actieve werkstromen
    • Statische documenten voor het archief
  • Stap 3: bepaling van de realistische scenario’s voor digitalisering
    • Dynamische documenten in actieve werkstromen
    • Statische documenten voor het archief
    • Interview Rijksuniversiteit Groningen
  • Stap 4: bepaling van de beste oplossing(en)
  • Stap 5: beslissing over wat er van de digitaliseringspartner verwacht wordt
    • Ondersteuning die partners aanbieden in de eerste gesprekken
    • Producten en diensten die partners aanbieden voor de digitalisering zelf
    • Hulp die partners aanbieden bij het opzetten en de ingebruikname van het nieuwe digitale systeem
  • Digitaliseringsprojecten die net iets anders liepen
    • Case 1: bestaande technologie inzetten voor digitalisering
    • Case 2: had ik dit vooraf geweten…
  • Verschillende technologie voor digitaal documentbeheer
    • Documentbeheersysteem (DMS)/ Enterprise Content Management System (ECMS)
    • Optical Character Recognition (OCR)
    • Taaltechnologie
    • Robotic Process Automation (RPA)
    • Archiefsysteem
    • Scanners
  • Na gebruik van het Digiboek Digitalisering

Het screenshot op deze pagina geeft meer informatie over de inhoud van deze uitgave.