WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Gratis beschikbaar

DMS-statistieken

Een onderzoek naar bedrijven die een DMS-project zijn gestart. Deze uitgave bevat concrete data en daarop gebaseerde inzichten waarmee bedrijven zich goed kunnen voorbereiden op een DMS-project.

Formaat: online uitgave
Bijzonderheden: eigen onderzoeksdata; hoge betrouwbaarheid van data i.v.m. persoonlijk contact met deelnemers.

Gratis toegang

Beoordeel deze uitgave:

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 4 Gemiddeld: 4.3
Beschrijving
Inhoudsopgave

Voor wie is dit digiboek bedoeld?

Document management systemen (DMS) spelen bij veel bedrijven een belangrijke en veelal centrale rol. Wanneer een organisatie haar informatiehuishouding slecht heeft georganiseerd levert dat frustraties bij werknemers op. Onvindbare documenten, dubbele versies of verspreide informatie zijn directe aanleidingen voor bedrijven om een (nieuw) documentbeheersysteem te overwegen. Bedrijven hopen met een geïmplementeerd DMS optimalisaties te realiseren, zoals een toename van de snelheid van documentverwerking, minder fouten en een kostenbesparing dankzij gestructureerde data. Maar een DMS-project succesvol voltooien is niet zo eenvoudig als wel eens wordt gedacht. Waar ligt dat aan? Onderzoek naar DMS-projecten wordt nog maar mondjesmaat uitgevoerd, dus bedrijven hebben weinig concrete data en daarop gebaseerde inzichten waarmee zij zich goed kunnen voorbereiden op een DMS-project.

ICT Portal staat dagelijks in contact met bedrijven die zich oriënteren op ICT-systemen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren – waaronder DMS-pakketten. Het kenniscentrum heeft onderzoek gedaan naar bedrijven die in het verleden een DMS-project zijn gestart. Wat waren hun ervaringen, welke knelpunten kwamen zij tegen, wat zouden zij achteraf anders hebben gedaan, hoe is het project afgelopen? ICT Portal presenteert in dit digiboek een verslag van dit onderzoek. De resultaten daarvan kunnen een interessante informatiebron zijn voor bedrijven en studenten die op het punt staan een DMS-uitdaging aan te gaan.

 • Onderzoek naar de werkelijke praktijk
  • Inleiding
  • Dataverzameling
  • Sectoren deelnemende bedrijven
  • Betrouwbaarheid data
  • Functies en rollen
 • Resultaat van de DMS-trajecten
  • Inschatting DMS-kosten
  • Drie belangrijkste functionaliteiten om een DMS aan te schaffen
  • Percentage van digitalisering
  • Impact van een digitale transformatie
   • Bedrijfsprocessen (BPM)
   • Technologie (Technical aspects)
  • Aantal demo’s
  • Implementatie in de cloud, on-premise of hybride?
   • Redenen om juist niet in de cloud te implementeren
   • Redenen om juist niet on-premise te implementeren
  • Verwachte implementatieduur
  • Verwachting van de baten
  • Van oriënteren naar implementeren
 • Implementatie gestart
  • Duur van het selectietraject
  • Hulp van derden
   • Ontvangen hulp
  • Aanpak van de implementatie
  • Maatwerk
  • Open of gesloten budget?
  • Het eerste DMS
   • Wisseling van documentbeheersysteem
  • Obstakels
  • Hardware
  • Implementatie voltooid?
 • Implementatie gestart en voltooid
  • Doorlooptijd van de implementatie
   • Bedrijven die vertraging hebben opgelopen
  • Verwachtingen versus realiteit
  • Kosten
   • Hogere kosten dan verwacht
  • Emoties tijdens het implementatietraject
  • Opleiding van het personeel
  • Tips van bedrijven die een DMS-implementatie hebben voltooid
 • Gestart met de implementatie, maar nog bezig…
  • Hoe verloopt de implementatie tot nu toe?
   • Bedrijven die achterlopen met hun implementatie
  • Emotie tijdens het implementatietraject
 • Implementatie niet gestart
  • Redenen om niet met de implementatie te beginnen
  • Offertes ontvangen?
  • Het project weer oppakken
 • Belangrijkste conclusies
 • Slotwoord

Het screenshot op deze pagina geeft meer informatie over de inhoud van deze uitgave.