WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat zijn de kosten voor Microsoft Dynamics 365?

Met Dynamics 365, een Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem in de cloud voor middelgrote en grote organisaties, brengt Microsoft een ander kostenmodel. Het ERP-pakket is af te nemen in SaaS-vorm, wat een vaste licentieprijs per gebruiker per maand inhoudt. Er zijn echter ook andere factoren om rekening mee te houden. Welke invloed hebben bijvoorbeeld de implementatietijd of een specifieke inrichting op de investering? Hoe zijn de contracten opgesteld? En met welke verborgen kosten moeten bedrijven rekening houden?

Dynamics 365 kent grote prijsverschillen

De kosten voor Microsoft Dynamics 365 is een volledige cloud-oplossing, opgebouwd uit verschillende applicaties die af te nemen zijn in SaaS-vorm. Microsoft benadrukt zelf vooral de combinatie van ERP en CRM. Het bedrijf belooft een vergaande integratie met Office 365 en Power BI. In hoeverre worden deze beloftes ingelost? Voor wie is Dynamics 365 het overwegen waard? Wat kan het pakket verwezenlijken waar voorgaande versies te kort schoten?Microsoft Dynamics 365 zijn onderhevig aan heel wat verschillende factoren. De keuzes die een bedrijf maakt qua applicaties, gebruikers, inrichting en support hebben een grote invloed op het kostenplaatje.

In de De Whitepaper Dynamics 365 is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van Microsoft Dynamics 365 voor ERP en/of CRM. U vindt er onder andere: prijzen, functionaliteiten, een vergelijking van de verschillende formules, tips en belangrijke valkuilen.Whitepaper Dynamics 365 staat een gedetailleerd rekenvoorbeeld waarop bedrijven zich kunnen oriënteren.

Licentiekosten van Dynamics 365

De licentieprijzen voor Dynamics 365 zijn behoorlijk eenduidig. Microsoft heeft voor bijna alle Dynamics 365 is opgebouwd uit vrij te kiezen applicaties, met elk hun specifieke functionaliteit(en). Een organisatie zal dus apps kiezen naargelang de bedrijfsprocessen die geoptimaliseerd moeten worden. Microsoft geeft haar klanten zowel de kans om de verschillende applicaties afzonderlijk als in een vastgelegde combinatie af te nemen. De meeste bedrijven kijken in de eerste plaats naar Dynamics 365 om hun kernprocessen te optimaliseren. Onder andere productie- en handelsbedrijven hebben vaak behoefte aan een oplossing voor financiële, operationele en retailactiviteiten. Voor dit doel zijn de applicaties Finance and Operations en Retail uitgewerkt.beschikbare Dynamics-applicaties een vaste prijs vastgelegd. Daarnaast probeert Microsoft het voor organisaties eenvoudig te maken door verschillende vaste combinaties van applicaties aan te bieden, deze worden ook wel ‘plans’ genoemd. De basisprijs die Microsoft aangeeft bij de verschillende plans is die voor de Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licentie van een Vaak wordt er met full user gerefereerd aan gebruikers die bevoegd zijn om gegevens uit een softwaresysteem te raadplegen en wijzigingen door te voeren. De term staat tegenover de benaming limited user: een gebruiker die het systeem wel kan raadplegen, maar beperkt is in de verwerkingsmogelijkheden. Een strakke afbakening van de twee termen bestaat echter niet. De invulling verschilt per soort software, pakket en leverancier.full user. Microsoft eist bij elk plan of los afgenomen applicatie minstens één licentie voor een full user, voordat er andere gebruikers kunnen worden toegevoegd.

erp dynamics 365 licentieprijzen

Kosten voor een sector- of bedrijfsspecifieke ontwikkeling

In de bovenstaande tabel staan de licentieprijzen zoals ze door Microsoft zelf zijn opgesteld. Een bedrijf kan de plans op deze manier rechtstreeks bij Microsoft afnemen. In dit geval moet wel in het achterhoofd gehouden worden dat Microsoft haar applicaties heeft ontwikkeld voor een zo breed mogelijk publiek. Van ontwikkeling voor specifieke sectoren of situaties is er dus weinig sprake. Microsoft heeft het haar klanten wel vergemakkelijkt om de software zelf aan te passen aan het bedrijf, maar een organisatie zal hiervoor nog steeds een sterke IT-dienst nodig hebben. Vandaar dat veel ondernemingen kiezen voor een implementatiepartner met ervaring in hun specifieke sector. Het betrekken van een derde partij brengt uiteraard ook weer andere kosten met zich mee.

Tip: Ervaring in de specifieke sector is een van de belangrijke graadmeters bij de keuze van een implementatiepartner. In de De Whitepaper Dynamics 365 is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van Microsoft Dynamics 365 voor ERP en/of CRM. U vindt er onder andere: prijzen, functionaliteiten, een vergelijking van de verschillende formules, tips en belangrijke valkuilen.Whitepaper Dynamics 365 vind je nog 5 tips voor het beoordelen of een leverancier geschikt is voor een specifiek project.

Voor specifieke sectoren of bedrijven kunnen implementatiepartners op Dynamics 365 eigen ontwikkelde oplossingen en applicaties aanbieden. Deze aanvullende oplossingen bieden dan specifieke functionaliteiten voor een bepaalde sector. Voor de Een ERP-systeem voor de fashion moet zeker niet té ingewikkeld zijn. Het is een snelle handel en werknemers willen geen tijd verdoen aan een complex systeem. Aan de andere kant moet het ERP wel ingericht zijn voor de specifieke handelsprocessen van de branche. In de ERP Wijzer vindt u verschillende pakketten die specifiek gericht zijn op de fashionindustrie.modebranche bestaan er bijvoorbeeld verschillende Een add-on is een extra hardware– of softwarecomponent die aan een informatiesysteem gekoppeld wordt om de capaciteit of het rendement van dit systeem te verbeteren. De term wordt wel eens gebruikt om te refereren aan hardware, zoals bij de uitbreiding van het RAM-geheugen van een computer. Toch komen we meer add-ons tegen in de softwarewereld, waar er ook regelmatig over add-in gesproken wordt.add-ons die specifiek rekening houden met kleuren- en matenmatrixen, terwijl bedrijven uit de Bedrijven uit de voedingssector weten dat een ERP-systeem voor de ‘gewone’ handel of productie niet één op één geschikt is voor hun branche. Houdbaarheidsdata en strikte kwaliteitseisen zijn maar enkele van de cruciale aspecten die het systeem moet aankunnen. Maar wat kenmerkt ERP-software voor voeding en dranken, de foodsector, dan precies? Welke systemen helpen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie overeind te blijven op de sterk concurrerende markt?voedingsindustrie een bedrijfsspecifieke inrichting kunnen Onderzoek naar de uitkomsten van verschillende implementaties leveren verschillende resultaten op: van gestegen efficiëntie binnen een organisatie, tot kopzorgen door een totaal mislukt project. Maar waarom zijn de resultaten zo verschillend en hoe wordt ERP-software succesvol geïmplementeerd? Wat staat een bedrijf te wachten bij de start van een ERP-implementatietraject?implementeren die focust op Het opstellen en beheren van de juiste documenten is geen wondermiddel. En zelfs risico- en incidentmanagement zijn niet voor alle bedrijven voldoende. Vooral bedrijven in de productie-industrie hebben behoefte aan meer fysieke controlemiddelen. Vandaar dat kwaliteitsmanagement vaak in het ERP-systeem wordt ondergebracht. Er zijn veel mogelijke manieren om quality management op te nemen in het ERP-systeem.kwaliteitsbeheer en dagverse producten. De aparte software-ontwikkeling door de implementatiepartner wordt in dit geval vaak apart in rekening gebracht. Soms maken implementatiepartners ook meteen een totaalprijs, waarin zowel de licentieprijzen van Microsoft als hun eigen ontwikkelde oplossingen verwerkt zitten.

Wat zijn de implementatiekosten van Dynamics 365?

De implementatie van een Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud-oplossing in SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-vorm houdt geen echte installatie in, maar dit wil niet zeggen dat er niets ingericht moet worden. Bij Dynamics 365 neemt deze inrichting vooral de vorm aan van het opzetten van communicatie tussen applicaties en systemen. Elke organisatie wil zijn systemen op een verschillende manier laten communiceren. Bepaalde bedrijven zullen omwille van autorisaties bijvoorbeeld de sales en financiële applicaties zo veel mogelijk losstaand van elkaar willen laten draaien. Deze organisaties willen de communicatie misschien beperken tot het doorgeven van essentiële klanten- en aankoopgegevens van sales naar finance voor het opmaken van Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contracten. Anderen wensen dan weer dat verkopers meteen inzicht hebben in welke klanten al betaald hebben en wie ze moeten benaderen met bijvoorbeeld extra aanbiedingen. Weer andere bedrijven willen een koppeling met externe De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.boekhoudsoftware. De kosten voor de inrichting van deze communicatie tussen applicaties en systemen (door Microsoft Flows genoemd) lopen uiteen naargelang de implementatiepartner. Vaak speelt vooral de moeilijkheidsgraad van de Flows en de tijd die de inrichting van het ERP-pakketten zijn er in allerlei soorten en maten, maar welke systemen passen het beste bij uw organisatie? En wanneer het juiste ERP-pakket is gevonden, welke ERP-leverancier heeft de beste pakketprijzen en blinkt uit in betrouwbaarheid? Het is belangrijk om te weten dat het selecteren van een ERP-pakket eigenlijk niet bij de selectie zelf begint. Er gaat eerst een ander proces vooraf aan de selectie van de juiste ERP-software. Organisaties die de bedrijfsprocessen uitvoerig in kaart brengen komen achteraf minder vaak voor verrassingen te staan. Het maken van een zogenaamde blueprint zorgt ervoor dat een bedrijf een duidelijk beeld heeft van de interne afdelingen, hun onderlinge verhoudingen en processen. Zo kunnen er vervolgens belangrijke besluiten worden genomen, zoals de gewenste functionaliteiten en de manier waarop het pakket moet worden geïmplementeerd (on-premise, cloud of hybride).ERP-systeem in beslag neemt een belangrijke rol bij het bepalen van de implementatiekosten. In de De Whitepaper Dynamics 365 is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van Microsoft Dynamics 365 voor ERP en/of CRM. U vindt er onder andere: prijzen, functionaliteiten, een vergelijking van de verschillende formules, tips en belangrijke valkuilen.Whitepaper Dynamics 365 staan gemiddelde implementatietijden waarmee projectleiders rekening moeten houden.

Kosten voor onderhoud en support

In Microsoft Dynamics 365 zijn het onderhoud en de basisondersteuning in de maandelijkse licentieprijzen opgenomen. Het kan echter voorkomen dat een bedrijf hogere eisen stelt aan de support, bijvoorbeeld een snellere responstijd of continue toegang tot e-learning over Dynamics. Hiervoor heeft Microsoft verschillende betalende support plans beschikbaar.

dynamics 365 ondersteuning

Er zijn geen vaste prijzen vastgesteld voor de betaalde support plans. Dit komt omdat de inrichting van de ondersteuning erg zal verschillen per bedrijf. Vooral het soort ondersteuning dat een bedrijf nodig heeft, is van grote invloed. IT-support wordt opgedeeld in verschillende soorten tier support. Deze Tier betekent letterlijk niveau. Met de vertaling van deze algemene term wordt dus al duidelijk waarom de term op zoveel verschillende manieren gebruikt wordt. In de ICT-sector wordt er gesproken over tiers op drie verschillende vlakken: software, vendors en support. De term Tier software komt vooral voor wanneer er gesproken wordt over ERP-systemen. Meestal wordt met deze opdeling een rangschikking gemaakt in grootte van systemen.tiers staan voor het inhoudelijke niveau van ondersteuning. Zo kan een organisatie met een contract voor tier 1 support de helpdesk wel benaderen voor algemene vragen over de werking van het systeem, maar kan er pas bij tier 2 support iets gedaan worden aan een specifieke bug. Naargelang de gekozen tier support zal een bedrijf meer of minder betalen voor het ondersteuningscontract.

Ten slotte heeft ook de implementatiepartner invloed op de kosten voor onderhoud en support. Als een derde partij het ERP implementeert, neemt deze in de meeste gevallen ook het onderhoud en de support over. Dit bepaalt mede de prijs van het support plan. Zo worden er extra kosten aangerekend voor het onderhoud en de support van de eigen ontwikkelde software van de partners of van bedrijfsspecifieke inrichtingen. De De Whitepaper Dynamics 365 is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van Microsoft Dynamics 365 voor ERP en/of CRM. U vindt er onder andere: prijzen, functionaliteiten, een vergelijking van de verschillende formules, tips en belangrijke valkuilen.Whitepaper Dynamics 365 geeft een overzicht van andere verborgen kosten die van toepassing kunnen zijn.

Tip: Ondanks de basisregels van Microsoft bestaan er enorm veel verschillende scenario’s voor onderhouds-en supportcontracten. Om verrassingen te vermijden, is het belangrijk om in overleg met de partner een gedetailleerd Een Service Level Agreement is een document met afspraken over de servicenormen van een dienst of product. In de ICT-wereld neemt dit document meestal de vorm aan van een formeel contract tussen een implementatiepartner en het bedrijf dat de software afneemt.Service Level Agreement (SLA) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP) op te stellen.

Hoe schaalbaar is Dynamics 365?

Het idee van Microsoft is om met Dynamics 365 een meer flexibel ERP-systeem te brengen. Vandaar dat er sterk is ingezet op schaalbaarheid. Na de aanschaf van ten minste één full user licentie kunnen de verschillende plans worden aangevuld met extra applicaties of gebruikers. De applicaties kunnen in principe door het bedrijf zelf worden toegevoegd via Microsoft’s eigen AppSource. De meeste organisaties zullen echter nog een specifieke inrichting wensen. Hier komt de implementatiepartner weer in beeld. Afhankelijk van het afgesloten contract zal deze al dan niet extra kosten aanrekenen voor de inrichting van nieuwe applicaties.

Dynamics 365 is dus gemaakt voor opschalen, maar Microsoft biedt weinig transparantie over andere veranderingen. De vraag is dus wat er gebeurt als het bedrijf bijvoorbeeld zijn licentieprijzen verhoogt. Gelden deze dan meteen vanaf de volgende maand? En kunnen bedrijven in zo’n geval kiezen voor het reduceren van applicaties of het aantal gebruikers? In hoeverre heeft de implementatiepartner hier invloed op? Het is belangrijk om zoveel mogelijk helderheid te krijgen over dit soort vragen, en goede afspraken te maken. De volgende agendapunten kunnen daarbij o.a. aan bod komen tijdens de onderhandelingen:

  • Vastleggen van een licentieprijs die ongewijzigd blijft gedurende de looptijd van het contract.
  • Vastleggen van een prijs voor onderhoud en support die niet gewijzigd kan worden gedurende de looptijd van het contract.
  • Vastleggen welke extra kosten een opschaling naar een ander plan, extra gebruikers, extra applicaties, ander supportplan etc. tijdens de looptijd van het contract met zich meebrengen.
  • Voorwaarden bepalen waaronder de partner extra kosten kan aanrekenen.

Verantwoording van de kosten voor Dynamics 365

Dynamics 365 heeft enorm veel verschillende prijskaartjes. De kosten kunnen beperkt worden gehouden, of hoger oplopen. Toch zou de prijs niet per se de eerste prioriteit moeten zijn van een bedrijf. Belangrijker is de De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return On Investment (ROI). Een hogere investering verdient zichzelf in sommige gevallen zelfs sneller terug dan een lagere investering. Het is bijvoorbeeld verleidelijk voor een bedrijf om initieel de CRM-software wordt traditioneel gezien opgedeeld in functionaliteiten voor marketing, verkoop en klantenservice. Binnen deze categorieën zijn er echter enorm veel mogelijkheden. Wat doen de verschillende modules? En welke zijn de beste voor een specifiek bedrijf?CRM-applicaties opzij te laten liggen en klantenbeheer manueel te blijven doen. Toch is de geautomatiseerde integratie tussen ERP en Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.Customer Relationship Management (CRM) voor veel organisaties juist waar het systeem het meeste opbrengt. Bovendien biedt Microsoft het plan met volledige integratie in verhouding goedkoper aan dan de afzonderlijke applicaties. In dit soort gevallen is een hogere investering dus te verantwoorden.

Om een goed idee te krijgen van de ROI legt een bedrijf de kosten voor Dynamics 365 het beste naast de de kosten van de huidige werkwijze. Zo kan er gekeken worden welke besparingen het ERP met zich meebrengt. Denk hierbij aan werkuren, andere tools en werkwijzen die overbodig worden etc. Zo kan de investering verantwoord worden. Om oriënterende bedrijfsleiders op weg te helpen is er in de De Whitepaper Dynamics 365 is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van Microsoft Dynamics 365 voor ERP en/of CRM. U vindt er onder andere: prijzen, functionaliteiten, een vergelijking van de verschillende formules, tips en belangrijke valkuilen.Whitepaper Dynamics 365 een schema opgenomen van elementen die niet vergeten mogen worden in deze vergelijking.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 0 Gemiddeld: 0

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 2 april). Wat zijn de kosten voor Microsoft Dynamics 365? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/enterprise-resource-planning/erp-pakketten/microsoft-dynamics-365/kosten-dynamics-365