WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat zijn de kosten van HRM-software?

De prijs van software voor human resource management is een belangrijk aspect bij de pakketkeuze. De kosten zullen voor een groot gedeelte bepalen wat de ROI (return on investment) van de software zal zijn. Maar welke factoren beïnvloeden de prijs van HRM-software? Welke licentiemodellen worden er door software-fabrikanten aangeboden?

Welke factoren bepalen de prijs van human resource management software?

Bij het berekenen van de kosten voor een bepaald HRM-systeem, moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Om te beginnen is het type installatie van belang. Gaat het om een on premise installatie (ook wel lokale installatie genoemd) of zal er gebruik worden gemaakt van de cloud? Het voordeel van een HRM- systeem in de cloud is dat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in de aanschaf van de software. Op korte termijn is het cloud-model daarom meestal flink goedkoper.

voorspelling kosten hrm software

Een tweede factor is het aantal gewenste functionaliteiten. De prijs van de HRM-software zal toe- of afnemen naarmate er meer of minder tools of modules worden geïnstalleerd.

Tot slot bestaan er prijsverschillen tussen 2 type HRM-programma’s: de software als module geïntegreerd in een ERP-systeem, of als autonoom functionerend programma. In het eerste geval zullen de kosten iets minder eenvoudig te definiëren zijn. Om een idee te krijgen van de kosten die met een HRM-programma gemoeid zijn, kan de BudgetPlanner worden geraadpleegd in de HRM Wijzer.

Wat zijn de verschillende licentiemodellen van HRM-software?

Binnen het aanbod van HRM-softwarepakketten wordt niet door elke aanbieder dezelfde structuur gehanteerd voor het berekenen van de uiteindelijk kostprijs. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende licentiemodellen:

  • Maandelijkse betaling per medewerker: dit is een behoorlijk populair business model door het brede aanbod aan HRM-software gebaseerd op het SaaS-model (Software as a Service). Het bedrijf betaalt per medewerker die op het systeem is aangesloten, of deze nu gebruik maakt van het systeem of niet. Soms worden er kosten berekend voor de installatie, maar dit is niet gebruikelijk bij SaaS-applicaties.
  • Maandelijkse betaling per gebruiker: bij dit model wordt er alleen betaald voor het gebruik van het systeem. Gebruikers zijn meestal administrators of managers van de personeelsafdeling. Een bedrijf kan met dit model goedkoper uit zijn, maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat sommige leveranciers het hebben over gebruikers als ze werknemers bedoelen en vice versa. Daarnaast beschikken veel HRM-pakketten over functionaliteiten voor werknemers. Een bedrijf kan voor verrassingen komen te staan als deze werknemers als administrators worden geteld.
  • Éénmalige betaling: dit licentiemodel wordt meestal gebruikt bij omvangrijke HRM-systemen of voor ERP-pakketten met HRM-functionaliteiten. Het gaan dan vaak om on-premise installaties binnen grote bedrijven. Dit licentiemodel brengt extra kosten met zich mee in de vorm van onderhoud en consultancy. Sommige bedrijven kiezen er voor het onderhoud of het toevoegen van nieuwe modules door het eigen ICT-team uit te laten voeren.
  • Open source: op het gebied van HRM bedrijfssoftware bestaan er een flink aantal open source alternatieven. Soms zit het onderhoud en de consultancy bij de prijs inbegrepen. Er zijn ook leveranciers die de installatie en ontwikkeling aan de klant zelf overlaten.

Verborgen kosten van HRM-software

Bij het schatten van de prijs van het toekomstige HRM-pakket kunnen bepaalde aspecten over het hoofd worden gezien: de verborgen kosten. Dit zijn kosten die door het verlies van tijd of geld direct invloed hebben op de HRM-software implementatie en negatief van invloed zijn op de Return On Investment (ROI). Er zijn bedrijven met een vrij complexe structuur van medewerkers. Gaat een dergelijk bedrijf met HRM-software werken, dan zullen er verschillende gebruikers verantwoordelijk zijn voor grote groepen medewerkers: afdelingshoofden, teamleiders enz. Maar deze medewerkers zijn niet per definitie bekend met de taken die tot dan toe waren voorbehouden aan de HR-afdeling. Deze medewerkers zullen dus moeten worden opgeleid in het gebruik van de software. Dit brengt kosten in de vorm van tijd en geld met zich mee. Meer voorbeelden van verborgen kosten vindt u in de HRM Wijzer.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2022, 1 september). Wat zijn de kosten van HRM-software? ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/kosten-hrm-software