WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Wat zijn de kosten van HRM-software?

De prijs van software voor human resource management is een belangrijk aspect bij de pakketkeuze. De kosten zullen voor een groot gedeelte bepalen wat de ROI (return on investment) van de software zal zijn. Maar welke factoren beïnvloeden de prijs van HRM-software? Welke licentiemodellen worden er door software-fabrikanten aangeboden?

Welke factoren bepalen de prijs van human resource management software?

Bij het berekenen van de kosten voor een bepaald HRM-systeem, moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Om te beginnen is het type installatie van belang. Gaat het om een on premise installatie (ook wel lokale installatie genoemd) of zal er gebruik worden gemaakt van de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud? Het voordeel van een Met e-HRM kunnen processen rondom de personeelszaken worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van de nieuwste internettechnologieën. Dankzij e-HRM hoeven HR-managers zich minder te focussen op tijdrovende operationele zaken en kunnen zij meer tijd besteden aan de strategische kanten van human resource management. E-HRM staat voor Elektronisch Human Resource Management en houdt in dat het HRM-systeem online is geïnstalleerd, ook wel de cloud genoemd. E-HRM staat daarom ook wel bekend als HRM in de cloud of online HRM en is dus een web-gebaseerde vorm van het traditionele on-premise HRM-systeem.HRM- systeem in de cloud is dat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in de aanschaf van de Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software. Op korte termijn is het cloud-model daarom meestal flink goedkoper.

voorspelling kosten hrm software

Een tweede factor is het aantal gewenste Functionaliteiten spelen bij de selectie van human resource softwarepakketten een belangrijke rol. De meeste pakketten richten zich namelijk maar op één of een aantal specifieke HRM-taken. Dit in tegenstelling tot een ERP-systeem, waarin juist zoveel mogelijk functionaliteiten worden aangeboden. Bij de selectie van een HRM-systeem is het belangrijk te bepalen welke taken het nieuwe systeem moet kunnen uitvoeren. Niet alleen op het moment van de selectie, maar ook de jaren daarna.functionaliteiten. De prijs van de HRM-software zal toe- of afnemen naarmate er meer of minder tools of modules worden geïnstalleerd.

Tot slot bestaan er prijsverschillen tussen 2 type HRM-programma’s: de software als module geïntegreerd in een ERP-systeem, of als autonoom functionerend programma. In het eerste geval zullen de kosten iets minder eenvoudig te definiëren zijn. Om een idee te krijgen van de kosten die met een HRM-programma gemoeid zijn, kan de BudgetPlanner worden geraadpleegd in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer.

Wat zijn de verschillende licentiemodellen van HRM-software?

Binnen het aanbod van Bedrijven die hun personeelsbeheer willen optimaliseren hebben enorm veel keuze tussen verschillende HRM-systemen. De laatste jaren blijft het aantal HRM-pakketten op de markt ook continu toenemen. Het eerste dat een bedrijf zich zou moeten afvragen bij de selectie van een HRM-pakket, is welke HR-processen stroef verlopen in het bedrijf. Misschien worden de commissies voor verkoopmedewerkers nog manueel geadministreerd? Of misschien houden medewerkers tot het eind van de maand zelf hun uren en vrije dagen bij? De verbeterpunten die een bedrijf kan opstellen zijn legio, en zullen per situatie verschillen.HRM-softwarepakketten wordt niet door elke aanbieder dezelfde structuur gehanteerd voor het berekenen van de uiteindelijk kostprijs. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licentiemodellen:

  • Maandelijkse betaling per medewerker: dit is een behoorlijk populair business model door het brede aanbod aan HRM-software gebaseerd op het SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-model (Software as a Service). Het bedrijf betaalt per medewerker die op het systeem is aangesloten, of deze nu gebruik maakt van het systeem of niet. Soms worden er kosten berekend voor de installatie, maar dit is niet gebruikelijk bij SaaS-applicaties.
  • Maandelijkse betaling per gebruiker: bij dit model wordt er alleen betaald voor het gebruik van het systeem. Gebruikers zijn meestal administrators of Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.managers van de personeelsafdeling. Een bedrijf kan met dit model goedkoper uit zijn, maar er moet wel rekening mee worden gehouden dat sommige HRM is een populair thema onder Nederlandstalige IT-leveranciers. Geen één leverancier is echter hetzelfde als een ander. Een bedrijf doet er goed aan om duidelijk voor ogen te houden wat er verwacht wordt van de leverancier van het HRM-pakket. In de eerste plaats is het belangrijk te weten welk soort systeem de potentiële leverancier precies aanbiedt.leveranciers het hebben over gebruikers als ze werknemers bedoelen en vice versa. Daarnaast beschikken veel HRM-pakketten over functionaliteiten voor werknemers. Een bedrijf kan voor verrassingen komen te staan als deze werknemers als administrators worden geteld.
  • Éénmalige betaling: dit licentiemodel wordt meestal gebruikt bij omvangrijke HRM-systemen of voor ERP-pakketten met HRM-functionaliteiten. Het gaan dan vaak om Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise installaties binnen grote bedrijven. Dit licentiemodel brengt extra kosten met zich mee in de vorm van onderhoud en consultancy. Sommige bedrijven kiezen er voor het onderhoud of het toevoegen van nieuwe modules door het eigen ICT-team uit te laten voeren.
  • Open source: op het gebied van HRM bedrijfssoftware bestaan er een flink aantal In de basis betekent open source dat de broncode van software wordt meegeleverd. Dit betekent dat een bedrijf deze broncode kan gebruiken om zelf doorontwikkelingen uit te voeren, of dit door een derde partij kan laten doen. Ook kunnen er functionaliteiten worden toegevoegd die andere gebruikers uit de community (die ook over de broncode beschikt) ontwikkeld hebben. Open-source-software wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het inrichten van documentbeheer (DMS) en Enterprise Resource Planning (ERP).open source alternatieven. Soms zit het onderhoud en de consultancy bij de prijs inbegrepen. Er zijn ook leveranciers die de installatie en ontwikkeling aan de klant zelf overlaten.

Verborgen kosten van HRM-software

Bij het schatten van de prijs van het toekomstige HRM-pakket kunnen bepaalde aspecten over het hoofd worden gezien: de verborgen kosten. Dit zijn kosten die door het verlies van tijd of geld direct invloed hebben op de Bij het uittekenen van een HR-implementatietraject zijn er drie essentiële factoren: de huidige situatie, de specifieke doelstellingen voor het HR-project en de wensen en eisen van het bedrijf. Het is belangrijk om deze te allen tijde duidelijk voor ogen te houden. Anders kan het voorkomen dat een bedrijf zich in een implementatietraject laat leiden door wat er allemaal kan, en niet door wat er echt nodig is. Om niet af te wijken van de scope tijdens de implementatie van een personeelsbeheersysteem, kan het handig zijn onderstaand stappenplan te volgen. De stappen zullen echter een meer specifieke invulling krijgen naargelang de specifieke bedrijfsprocessen.HRM-software implementatie en negatief van invloed zijn op de De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return On Investment (ROI). Er zijn bedrijven met een vrij complexe structuur van medewerkers. Gaat een dergelijk bedrijf met HRM-software werken, dan zullen er verschillende gebruikers verantwoordelijk zijn voor grote groepen medewerkers: afdelingshoofden, teamleiders enz. Maar deze medewerkers zijn niet per definitie bekend met de taken die tot dan toe waren voorbehouden aan de HR-afdeling. Deze medewerkers zullen dus moeten worden opgeleid in het gebruik van de software. Dit brengt kosten in de vorm van tijd en geld met zich mee. Meer voorbeelden van verborgen kosten vindt u in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2016, 6 december). Wat zijn de kosten van HRM-software? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/kosten-hrm-software