WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Workday versus SuccessFactors: vergelijking van HRM-software

Workday en SuccessFactors zijn twee van de meest gebruikte softwareoplossingen voor HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.Human Resources Management (HRM) op de markt. Workday heeft zich vanaf de start van het bedrijf exclusief gericht op HRM en de ontwikkeling van software. SuccessFactors heeft de steun van SAP, dat SuccessFactors in 2012 heeft overgenomen. Maar wat zijn de voornaamste verschillen tussen de twee pakketten? Steekt één van de softwareoplossingen er bovenuit? Waarin lijken ze op elkaar? Tot slot: welk pakket is het meest geschikt voor uw organisatie?

Belangrijkste verschillen tussen Workday en SuccessFactors

Het eerste belangrijke verschil is het doelpubliek waar de twee bedrijven zich op richten. Workday is een softwaresysteem voor personeelsmanagement. Het bestaat eigenlijk uit twee oplossingen: een systeem voor financieel management en HRM-software. De software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele prestaties, etc. Het HRM-pakket richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. Workday ontwerpt de Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software vooral voor grote bedrijven met locaties in verschillende landen en dus met werknemers die verschillende talen spreken. In mindere mate Bij het uittekenen van een HR-implementatietraject zijn er drie essentiële factoren: de huidige situatie, de specifieke doelstellingen voor het HR-project en de wensen en eisen van het bedrijf. Het is belangrijk om deze te allen tijde duidelijk voor ogen te houden. Anders kan het voorkomen dat een bedrijf zich in een implementatietraject laat leiden door wat er allemaal kan, en niet door wat er echt nodig is. Om niet af te wijken van de scope tijdens de implementatie van een personeelsbeheersysteem, kan het handig zijn onderstaand stappenplan te volgen. De stappen zullen echter een meer specifieke invulling krijgen naargelang de specifieke bedrijfsprocessen.implementeren ze ook software bij middelgrote bedrijven.

SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.SuccessFactors is ontworpen voor middelgrote en grote bedrijven. Voor kleine bedrijven bestaat er een aparte specifieke oplossing.

Een tweede verschil zit hem in de structuur van beide pakketten. Workday bestaat uit één module die wordt aangepast naar gelang de wensen van de klant. Ook andere klanten profiteren hiervan mee. De oplossing van SAP bestaat uit ongeveer 10 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geïmplementeerd.

SuccessFactors wordt meestal geïnstalleerd bij bedrijven die al over een In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.ERP-systeem van SAP beschikken, zodat kan worden geprofiteerd van de synergie tussen beide pakketten. De software wordt daarnaast ook gebruikt door bedrijven die geen gebruik maken van SAP. Workday wordt geïmplementeerd in bedrijven die de HR-processen in z’n totaliteit willen verbeteren.

De implementatietijd van beide pakketten verschilt sterk: die van Workday varieert van één tot twee jaar. SuccessFactors wordt vaak binnen één jaar geïmplementeerd. Voor grote bedrijven kan de implementatie anderhalf jaar duren, afhankelijk van het aantal modules dat wordt geïnstalleerd. Beide oplossingen zijn gebaseerd op de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud, wat een positief effect heeft op de implementatieduur.

Voor meer verschillen tussen de twee programma’s en voor een vergelijking tussen Oracle Fusion HCM is een deel van Human Resource Management System (HRMS). Het systeem wordt vooral gebruikt om te kijken naar de prestaties van werknemers, om zo vacatures eventueel intern op te vangen. Ook biedt een HCM-systeem vaak de mogelijkheid om personeelszaken op internationaal niveau soepeler te laten verlopen. Software voor Human Capital Management ondersteunt over het algemeen verschillende talen, munteenheden en wetgevingen. Dit is vooral voor bedrijven met vestigingen in verschillende landen interessant.HCM en SAP HCM kan de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere een vergelijking van prijzen en functionaliteiten van verschillende pakketten, waaronder Workday en SuccesFactors.HRM Wijzer worden geraadpleegd. Daarin staat een tabel met de voor- en nadelen van deze pakketten in vergelijking met andere HRM-software.

Overeenkomsten tussen Workday en SuccessFactors

Beide softwarepakketten bieden een combinatie van verschillende deelfunctionaliteiten waardoor met één programma alle HR-processen kunnen worden uitgevoerd. Zowel Workday als SuccessFactors heeft een behoorlijk intuïtieve interface, waarmee de meeste gebruikers vrij snel uit de voeten kunnen. Een andere overeenkomst is het ‘mobile-friendly’ aspect. Dit betekent dat de software kan worden geraadpleegd vanaf verschillende type apparaten, zoals een smartphone of een tablet.

Er kan door medewerkers dus ook buitenshuis worden ingelogd op de software, zodat bijvoorbeeld verlofdagen op afstand kunnen worden aangevraagd. Dit is een zeer belangrijke functionaliteit voor bedrijven die de tendens van Bring Your Own Device refereert aan de trend waarbij werknemers privé-apparatuur meenemen naar het werk. Ze gebruiken hun eigen laptop, tablet of mobiele telefoon dus om werktaken uit te voeren. De trend komt vooral voort uit de steeds toenemende wens van werknemers om flexibel te kunnen werken.Bring Your Own Device (BYOD) omarmen. Bedrijven kunnen daarmee hun productiviteit verbeteren doordat werknemers voortaan bepaalde HR-taken zelfstandig en locatieonafhankelijk kunnen administreren.

Een ander belangrijk punt waarin de software niet veel van elkaar verschilt is analytics. Beide pakketten verschaffen real-time informatie over de verschillende taken die zijn toegewezen aan medewerkers en wat voor functies er nog moeten worden opgevuld. De Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.HR-manager beschikt daarmee over data die nodig zijn om besluiten te nemen over opslagen, promoties, enz.

Welke functionaliteiten worden precies aangeboden?

De Functionaliteiten spelen bij de selectie van human resource softwarepakketten een belangrijke rol. De meeste pakketten richten zich namelijk maar op één of een aantal specifieke HRM-taken. Dit in tegenstelling tot een ERP-systeem, waarin juist zoveel mogelijk functionaliteiten worden aangeboden. Bij de selectie van een HRM-systeem is het belangrijk te bepalen welke taken het nieuwe systeem moet kunnen uitvoeren. Niet alleen op het moment van de selectie, maar ook de jaren daarna.functionaliteiten van Workday en SuccessFactors komen sterk overeen. Toch lijkt het erop dat Workday iets meer werk maakt van het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden.

Overeenkomsten

workday successfactors overeenkomsten

Verschillen

successfactors workday vergelijking functionaliteiten verschillen

Wat is de prijs van Workday? Hoeveel kost SuccessFactors precies?

Omdat beide fabrikanten hun HRMS (Human Resource Management Software) in de cloud aanbieden, hoeven bedrijven geen budget te reserveren voor de aanschaf van hardware of onderhoud. De software wordt namelijk in een extern datacenter gehost.

Het is de bedrijfspolitiek van zowel Workday als SuccessFactors om hun prijzen niet openbaar te maken. Dit gaat in tegen de SaaS-trend van de laatste jaren, waarin aanbieders juist zeer transparant zijn wat hun prijzen betreft. Het niet publiceren van de prijzen geeft salesmedewerkers van beide bedrijven de gelegenheid om per individueel bedrijf Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contractonderhandelingen te voeren. Vooral Workday werkt voornamelijk met zeer grote bedrijven en wil daarbij niet dat de winstmarge wordt beperkt door het vaststellen van een standaardprijs.

Hoewel het dus vrij lastig is om correcte en concrete informatie over de kosten op het internet te vinden, staat in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere een vergelijking van prijzen en functionaliteiten van verschillende pakketten, waaronder Workday en SuccesFactors.HRM Wijzer een prijsvergelijking van de softwarepakketten. Hiermee kan nauwkeuriger worden bepaald welke software het meest geschikt is voor uw bedrijf.

workday successfactors vergelijking prijzen

Waar wordt de informatie precies opgeslagen?

Het is belangrijk te beseffen dat de software van beide fabrikanten zich in de cloud bevindt. De pakketten worden aangeboden in SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-vorm (Software as a Service). De data bevindt zich dus niet op de servers van het bedrijf zelf, maar op de servers van Workday. Workday voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de zogenaamde Safe Harbour agreement. Dit verdrag tussen de Verenigde Staten en Europa is ondertekend na de onthullingen van Edward Snowden. Europa heeft daarbij als eis gesteld dat persoonsgegevens op servers binnen Europa dienen te worden opgeslagen. Workday heeft naar aanleiding van de regelgeving een voorziening voor dataopslag in Europa laten bouwen.

SaaS is een belangrijk business model waar steeds meer fabrikanten voor kiezen. Bedrijven betalen daarbij naar gebruik van de software. Sommige gebruikers krijgen een administrator-rol toegekend waarmee ze bepaalde onderdelen van de software kunnen wijzigen. De rest van de gebruikers krijgt alleen een standaard gebruikersrol.

Welke van de twee HR-softwarepakketten past het beste bij uw bedrijf?

Volgens een onderzoek van Forrester, gaat Workday aan kop als het gaat om SaaS-implementaties ter vervanging van een traditioneel Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise HRM-pakket. De uitgebreide technische mogelijkheden voor configuratie, integratie en real-time analyse maken de software tot een goede optie voor bedrijven met een complexe bedrijfsstructuur die van plan zijn om de HR-processen flink te hervormen.

SuccessFactors zit Workday echter op de hielen. SuccessFactors heeft in absolute zin een groter marktaandeel. Volgens een rapport van The Forrester Wave combineert de software gebruikerservaringen, mogelijkheden voor wereldwijde registratie, vergaande mogelijkheden voor Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talent management en internationale Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisadministratie.

Er kan worden geconcludeerd dat Workday en SuccessFactors sterk op elkaar lijken als we kijken naar de functionaliteiten. Het grootste verschil zit hem in het doelpubliek: Workday richt zich vooral op grote, internationaal opererende bedrijven en SuccessFactors op kleine- en middelgrote bedrijven die gebruik maken van SAP.

Zodra de keuze voor een softwarepakket eenmaal is gemaakt, moet er rekening worden gehouden met een ander belangrijk aspect van het project: de implementatie. Het implementatieproces is een cruciaal onderdeel voor het slagen van het project. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer staan de 3 meest gemaakte fouten en de manier waarop ze kunnen worden vermeden tijdens de implementatie van HRM-software zoals Workday of SuccessFactors.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 3.5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2016, 19 december). Workday versus SuccessFactors: vergelijking van HRM-software. Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/nieuws/human-resource-management/workday-successfactors-vergelijking