WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Personio: een handzaam all-in-one HRM-systeem voor het MKB

Inhoudsopgave

 1. Oorsprong Personio
 2. Kenmerken HRM-systeem
 3. Modules en functionaliteiten
 4. Implementatie
 5. Ondersteuning
 6. Kosten van Personio
 7. Voor- en nadelen
 8. Conclusie

HRM-software die aan een snelle opmars bezig is de laatste tijd, is die van het bedrijf Personio. De gelijknamige all-in-one oplossing is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Voor dit soort bedrijven is de complexe (en kostbare) software waarvan grote organisaties veelal gebruikmaken, minder geschikt. Met Personio is er nu een handzaam maar compleet alternatief, met een gebruiksvriendelijke interface. In dit artikel worden de eigenschappen en mogelijkheden van dit HRM-systeem onder de loep gelegd.

Hoe is Personio ontstaan?

Personio werd in 2015 opgericht in München (Duitsland), waar nog steeds het hoofdkantoor is gevestigd. In hetzelfde jaar lanceerden ze hun HRM-systeem. Vanaf 2019 wordt de software steeds verder uitgerold door heel Europa. Personio heeft nu ook vestigingen in Amsterdam, Madrid, Londen en Dublin. De fabrikant van HR-software heeft meer dan 1.400 werknemers. Momenteel telt de portefeuille meer dan 6.000 klanten (voornamelijk in Europa), zowel starters als kleine en middelgrote ondernemingen.

groei investeringen personio

Wat de financiële stabiliteit betreft, heeft Personio verschillende reeksen investeringen gehad. In oktober 2021 ontvingen zij een financieringsronde (serie E) van in totaal 270 miljoen USD. Deze financieringsronde verhoogde de waardering van Personio tot $6,3 miljard. Dankzij deze financiering is Personio het meest waardevolle HR-technologiebedrijf en een van de tien meest waardevolle startups in Europa.

Hoe ziet dit HR-systeem eruit?

Personio’s systeem is een horizontale software. Dat betekent dat dit systeem veel algemene functionaliteiten voor personeelsbeheer omvat, en het niet is toegespitst op een specifiek gebied of een specifieke sector. Dit HR-systeem is gericht op bedrijven met tussen de 10 en 2.000 werknemers, hoewel de tool een minimum van 5 gebruikers toelaat.

elementen personio hrm

Deze software is een cloud-based systeem en kan zowel via het web als via een mobiele app worden geraadpleegd. Het is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans. De belangrijkste concurrenten van Personio in Nederland zijn AFAS Software, Hibob, Bamboo HR en Sympa.

Welke modules en functionaliteiten omvat het?

Het HRM-systeem van Personio bestrijkt met zijn modules een breed scala van de gebieden waarin het personeelsbeheer is onderverdeeld. Deze modules zijn:

Deze Personio-module bevat functies die nodig zijn om werknemers te beheren vanaf de eerste dag tot hun vertrek. De functionaliteiten zijn als volgt:

 • Onboarding: de inlijving van personeel in het bedrijf wordt ook wel onboarding genoemd. Onboarding automatiseert de indiensttreding van nieuwe werknemers, met acties zoals: hen voorstellen aan hun managers en contactpersonen; hen informatie verschaffen over de bedrijfscultuur; hen tonen hoe ze aan de slag kunnen; en hen alle tools geven die ze nodig hebben. Daarnaast kan je herinneringen sturen naar de managers om ervoor te zorgen dat de ICT-afdeling hun zakelijke e-mail en account aanmaakt in het systeem van het bedrijf, dat hen een welkomstmail wordt gestuurd, dat de financiële afdeling hen opneemt in de volgende loonlijst, enzovoort.
 • Offboarding: het vertrek van de werknemer (offboarding) vereist ook dat een reeks taken wordt uitgevoerd. Met dit systeem worden waarschuwingen verzonden om na te gaan of het systeemaccount en het professionele e-mailaccount die aan de werknemer was verstrekt, nu gesloten zijn, of de werknemer moet worden uitgeschreven bij de sociale zekerheid, enz.
 • Digitaal personeelsdossier: dit is een bijgewerkte database van de kandidaten waarin al hun gegevens en documenten te vinden zijn. Al deze gegevens worden in overeenstemming met de geldende regelgeving en op een veilige manier opgeslagen. Bovendien kan het systeem je waarschuwen wanneer een contract bijna afloopt of wanneer een werknemer jarig is.
 • Verzuimbeheer: Met deze functie kan je het proces voor het aanvragen van vakantie en het melden van afwezigheden versnellen. Werknemers kunnen verlofaanvragen via employee self-service met een paar klikken indienen of verlofrapporten uploaden vanaf hun mobiele telefoon. Managers kunnen gemakkelijk verlof goedkeuren of weigeren, rekening houdend met de beschikbaarheid van de rest van het team. Daartoe beschikken zowel de HR-afdeling als de managers over een overzicht van de totale afwezigheid (waaruit blijkt wie met verlof is en wie met vakantie) om de planning te vergemakkelijken.
 • Aanwezigheidsregistratie: werknemers kunnen hun gewerkte uren registreren in het systeem en managers kunnen ze met één klik accepteren. Bovendien kunnen er pauzeregels in het tijdschema worden ingesteld en werktijdrapporten worden gegenereerd. In geval van overuren kan het systeem de lonen berekenen om de betaling van overuren rechtstreeks naar de loonvoorbereiding over te maken.

Het wervings- en selectieproces vergt veel van de organisatie. Dit onderdeel van de human resources is belast met het creëren van vacatures, het publiceren ervan en het vinden van de ideale persoon voor elke vacature. Daarom heeft Personio deze module voorzien van de volgende functionaliteiten:

 • Vacatures: vacatures voor bedrijven kunnen worden aangemaakt, beheerd en gepubliceerd op vacatureportalen (zoals LinkedIn, Infojobs of Indeed). Bovendien kunnen bedrijven hun eigen gepersonaliseerde jobportaal creëren en kunnen HR-managers verschillende taken toewijzen aan verschillende werknemers in het rekruteringsproces.
 • Kandidatenbeheer (applicant tracking systeem): vanuit het Personio-systeem kan je alle openstaande vacatures beheren, hoeveel kandidaten zich in welke fase bevinden, communiceren met kandidaten, automatische antwoorden naar kandidaten sturen en sollicitatiegesprekken met kandidaten en interne belanghebbenden plannen via de Personio-kalender. Je kunt ook rapporten genereren over wervings-KPI's, zoals de tijd die nodig is om iemand voor een specifieke functie in dienst te nemen.
Let op! De module “Werving en selectie” is van algemene aard. Daarom missen bureaus die gespecialiseerd zijn in het werven van kandidaten wellicht bepaalde functionaliteiten, zoals een foto- en videobibliotheek voor vacatureplaatsingen. Over het algemeen is voor dit soort bedrijven gespecialiseerde software nodig die alleen gericht is op aanwerving.

De ontwikkeling van het interne personeel is van vitaal belang om hun evolutie, ontwikkeling en retentie te bevorderen.

 • Prestaties: met deze functionaliteit kan je prestatiebeoordelingen maken en doelstellingen bijhouden. Functioneringsgesprekken geven inzicht in de prestaties van werknemers. Deze evaluaties kunnen 360 graden zijn. Met andere woorden, alle werknemers evalueren zichzelf, hun collega’s, hun superieuren en inferieuren, en zelfs de prestaties van het bedrijf in zijn geheel. Deze evaluaties geven een werknemer inzicht in zijn of haar ontwikkeling, sterke punten en verbeterpunten. Op die manier kan de werknemer zelf nadenken over wat hij kan doen om te verbeteren. Het toezicht op de doelstellingen maakt het mogelijk de doelstelling voor individuele werknemers vast te stellen en hun vorderingen te volgen. Bovendien bestaat de mogelijkheid om, als werknemers hun doelstelling halen, dit te koppelen aan hun loonstrook, zodat een bonus kan worden uitgekeerd.

  Naast individuele functioneringsgesprekken is het ook mogelijk om functioneringsgesprekken voor de hele organisatie te organiseren. HR-managers kunnen dit centraal instellen en alle beoordelingstaken worden dan aan de deelnemers toegewezen.

 • Trainingsmanagement: met deze module beheer je cursussen vanuit één punt, schrijf je werknemers in voor verschillende sessies en data, en kan je de aanwezigheid van werknemers volgen. Op die manier zullen de werknemers binnen het bedrijf blijven groeien, zich nuttig voelen en hun nieuwe kennis kunnen inbrengen in hun dagelijkse taken. Bovendien kan je ook automatisch uitnodigingen sturen naar werknemers om hun opleiding te starten.

Personio heeft geen salarisadministratie. Wat het wel heeft, is een loonvoorbereiding. Met deze module kan je een loonberekening uitvoeren, rekening houdend met de salarisgegevens van de verschillende werknemers en hun tijdsregistraties. Als er loonrelevante gegevens veranderd zijn, kunnen deze door de werknemer zelf worden gewijzigd, bijvoorbeeld dat hij of zij verhuisd is, getrouwd is of een kind heeft gekregen.

Attentie! Personio kan zelf geen loonlijsten genereren, alleen een voorbereidende loonlijst maken. Er bestaan echter zowel specifieke payrollsystemen die met Personio kunnen worden geïntegreerd, als HR-systemen inclusief payroll-beheer. Indien jouw organisatie een payroll-systeem wenst aan te schaffen, neem dan contact op ICT Portal. We zullen je adviseren bij de keuze van systemen en leveranciers, rekening houdend met de kenmerken van jouw organisatie: selectie@ictportal.nl

HR-processen zijn zeer belangrijk. Als deze processen vertraging oplopen, kan het gebeuren dat een kandidaat niet op tijd een aanbod krijgt of dat de loongegevens niet op tijd worden geleverd. Daarom is het belangrijk de workflows zoveel mogelijk te automatiseren om de efficiëntie te verbeteren:

 • People Workflow Automation (PWA): deze functionaliteit is Personio’s nieuwste feature. PWA dient om processen te automatiseren door de onderlinge verbinding van instrumenten en teams. Workflows kunnen worden uitgebreid en gekoppeld via de integraties die beschikbaar zijn in de Personio Marketplace. Bijvoorbeeld met Microsoft Teams of Slack. Personio automatiseert processen zoals werving, onboarding en afwezigheidsmanagement. Hierdoor kan de HR-afdeling de personeelsstromen van het bedrijf volgen. Zo kan snel worden nagegaan of een contract al is ondertekend, of de rekeningen van de verschillende systeemaccounts voor de onboarding van een nieuwe werknemer al zijn aangemaakt, of een vakantie al is goedgekeurd door de manager en/of de HR-supervisor.
 • Goedkeuringsprocessen: in sommige gevallen moeten taken of documenten door één of meer managers worden goedgekeurd. Als dit proces niet goed wordt beheerd, kan het goedkeuringsverzoek worden vergeten en aanzienlijke vertragingen veroorzaken. Daarom kan je met Personio eenvoudig workflows aanmaken en gemakkelijk met één klik accorderen.
 • Taken en herinneringen: met Personio kan je taken voor jezelf aanmaken en, afhankelijk van je gebruikersrechten, ook voor collega’s en medewerkers die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Bovendien kunnen herinneringen worden aangemaakt, zodat taken die moeten worden uitgevoerd niet worden vergeten. Denk bijvoorbeeld aan een contractbeoordeling, een vakantiegoedkeuring of een prestatiebeoordeling.
 • Sjablonen: met dit systeem kunnen sjablonen worden gemaakt om de communicatie te versnellen. Voorbeelden van sjablonen zijn het afwijzen van een sollicitant, het inwerken van een nieuwe werknemer of het opstellen van een aanbevelingsbrief. Aan de sjablonen worden placeholders toegevoegd om automatisch de juiste informatie uit het personeelsdossier van de werknemer te halen. Bijvoorbeeld als een certificaat voor een interne bedrijfscursus wordt aangemaakt, dan kan de “[Naam]”-placeholder aan het certificaat worden toegevoegd, zodat de naam van de persoon die de cursus heeft gevolgd direct op het certificaat komt te staan.
 • Elektronische handtekening: deze functie is zeer nuttig omdat hiermee belangrijke documenten zoals het snel en rechtsgeldig ondertekenen van contracten.
 • Marketplace: de Personio-marktplaats bevat alle mogelijke integraties voor deze software. Er zijn ruim 50 veel gebruikte integraties mogelijk met bijvoorbeeld Slack, Google en Microsoft agenda’s, Google Single-sign on, Teams, aTurnos, Zapier en job portals (zoals LinkedIn en Indeed). Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor bedrijven met het Essential-plan. Om meer te zien over dit plan, scroll naar beneden naar de Personio kostensectie.
Let op! Dit zijn de functionaliteiten die Personio heeft voor HR workflow management. HRM-systemen hebben echter nog veel meer functionaliteiten. Voordat je op zoek gaat, is het belangrijk om een requirementsanalyse te maken voor het HRM-systeem dat je gaat gebruiken. In de HRM Wijzer vind je een checklist met functionaliteiten om na te gaan welke jouw bedrijf nodig heeft.

De gegevens van een werknemer, ook bekend als het personeelsdossier, bevatten essentiële personeelsinformatie. Bovendien verzamelt deze module personeelsgegevens voor prognoses en analyses. Daartoe omvat het systeem de volgende functionaliteiten:

 • Employee Self-Service (ESS): via de employee self-service of het werknemersportaal kunnen werknemers onder andere hun eigen gegevens inzien en laten wijzigen, vakantie of verlof aanvragen, hun salaris controleren, en hun inwerktaken inzien. Bovendien kan de werknemer, afhankelijk van zijn profiel, meer of minder toegang hebben tot gegevens en acties. Een werknemer die manager is, ontvangt bijvoorbeeld de vakantieaanvragen van de mensen aan wie hij/zij leiding geeft en kan deze goedkeuren of weigeren, rekening houdend met de werkdruk of dat er op die dagen al meer mensen vrij zijn. Deze functionaliteit vermindert de werklast voor de HR-afdeling, aangezien de gebruikers onmiddellijk toegang hebben tot de informatie. Soms is het echter moeilijk om werknemers zover te krijgen dat zij niet meer als voorheen werken door naar de HR-afdeling te bellen of te e-mailen om hun gegevens in te zien of verlof aan te vragen. De HRM Wijzer bevat een reeks stappen om werknemers aan te moedigen gebruik te maken van self-service.
 • HR analyses en rapportage: Personio maakt het mogelijk om op basis van de verzamelde gegevens aangepaste rapporten op te stellen, zodat belangrijke punten (zoals het aantal absenties van het personeel of de prestaties van een bepaalde afdeling) kunnen worden geanalyseerd. Op die manier is een bedrijf op de hoogte van trends en kan het met kennis van zaken belangrijke personeelsbeslissingen nemen.
 • Toegangsbeheer: deze functie maakt het mogelijk aan elke werknemer de juiste toegangsrechten toe te kennen. Werknemers hebben gemakkelijk toegang tot de informatie die ze nodig hebben zonder eindeloos te moeten zoeken, per ongeluk op vertrouwelijke gegevens van andere collega’s te stuiten of functies te kunnen uitvoeren die ze eigenlijk niet zouden mogen doen.

Hoe wordt Personio geïmplementeerd?

Personio is een HR-softwareoplossing in de cloud, waardoor het programma direct in gebruik kan worden genomen. Er zijn echter veel bedrijven die hun gegevens uit andere systemen willen migreren. Een implementatiemanager van Personio helpt om de bedrijfsstructuur en -processen zo goed mogelijk in Personio te implementeren. Deze implementatiemanager verschaft alle benodigde informatie tijdens reguliere bijeenkomsten, via e-mail en tijdens webinars. Tijdens de implementatiefase worden onder meer de bestaande medewerkersgegevens geïmporteerd en de toegangsrechten geconfigureerd.

Bij een software-implementatie wordt ook vaak rekening gehouden met de aanpassingsmogelijkheden (personalisatie of maatwerk) van de software. In het algemeen is Personio een flexibel systeem dat de configuratie van individuele gegevensschema’s en processen mogelijk maakt. Bovendien is er een add-on, Customization Plus, waarmee attributen en secties van werknemers kunnen worden aangepast, net als de CSS op de carrièrepagina.

Hoe is de ondersteuning voor deze software?

De klantenservice van Personio is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 uur tot 18:00 uur via e-mail of telefoon. Telefonische ondersteuning is niet gratis voor bedrijven met het Essential-plan.

Bijna elke vraag kan echter snel worden beantwoord met een aantal diensten die op het web te vinden zijn om vragen van klanten te beantwoorden. Deze diensten zijn:

klantenservice support personio
 • Het helpcenter geeft 24/7 toegang tot alle relevante informatie over de Personio-software. Het helpcenter bevat nuttige informatie zoals stappenplannen, best practices, tips, configuraties, attributen en veelgestelde vragen.
 • Webinars bieden live demonstraties van 10 tot 30 minuten om de functies van Personio uit te leggen aan de hand van praktische voorbeelden.
 • De Personio Academy is een dienst gericht op HR-managers met beheerdersrechten, zodat zij het meeste uit de tool kunnen halen.
 • Interactieve in-app-rondleidingen bieden stapsgewijze begeleiding voor de verschillende functionaliteiten die beschikbaar zijn in Personio, om het instellen van het account in overeenstemming met de specifieke behoeftes van de organisatie te vergemakkelijken.
 • Instructievideo’s: drie tot vijf minuten durende instructievideo’s die helpen bij het instellen van Personio en geven een overzicht van de belangrijkste functies. De video’s zijn te vinden in de desbetreffende helpcenter-artikelen.
 • Personio HR Community om in contact te komen met andere Personio-gebruikers en HR-professionals, om op de hoogte te blijven van nieuws en evenementen van Personio en om feedback en/of vragen over de software te delen.

Wat zijn de kosten van Personio?

Personio werkt op abonnementsbasis. Er worden drie verschillende soorten abonnementspakketten aangeboden: Essential, Professional en Enterprise. De prijs is afhankelijk van het aantal gebruikers en het gekozen pakket. Voor het maandabonnement (betaling via creditcard) geldt een minimale looptijd van één maand. Een jaarabonnement (vooruitbetaling na ontvangst van factuur) heeft een looptijd van minimaal twaalf maanden.

 • Essential: dit is het meest betaalbare plan, maar ook het plan met de minste functionaliteit. Het omvat de volgende functionaliteiten: digitale personeelsdossiers; afwezigheidsbeheer; tijdregistratie; personeelskalender; loonvoorbereiding; en aangepaste rapporten. De licenties worden verkocht in pakketten (van 0 tot 25 tot meer dan 1.000 werknemers). Daarom bedraagt de minimumprijs 99 euro/maand voor 25 licenties (94,05 euro bij een jaarlijks contract) en schaalt vervolgens mee met de bedrijfsgrootte.
 • Professional: dit plan bevat alles in het Essential-plan plus de volgende functionaliteiten: geavanceerde rapporten; documentbeheer; onboarding en offboarding; Google Single Sign-on; gratis telefonische ondersteuning en Personio Marketplace. De licenties voor dit plan worden ook in pakketten verkocht (van 0 tot 25 tot meer dan 1.000 werknemers). De minimumprijs is dus 149 euro/maand voor 25 licenties (141,55 euro bij een jaarlijks contract) en schaalt vervolgens mee met de bedrijfsgrootte.
 • Enterprise: Dit plan bevat alles in het Professional plan plus: OAuth login mogelijk maken; integratie met Okta en Azure AD; toegang tot de API voor werkdagregistratie; onbeperkte documentopslag; en beheer van dochterondernemingen. De prijs voor dit plan is niet beschikbaar, maar vereist een gesprek met een Personio-consultant, aangezien deze afhankelijk is van de functies, behoeften en grootte van het bedrijf.

De implementatie- en eventuele extra kosten zijn afhankelijk van de benodigde ondersteuning. Als er bijvoorbeeld een bijzondere integratie moet plaatsvinden, dan zullen de kosten hoger zijn dan wanneer dat niet het geval is.

Afgezien van de plannen zijn er een aantal add-ons die kunnen worden afgenomen, maar die ook de totaalkosten van de software verhogen. Deze add-ons zijn: Automation Plus (vermindert handmatige inspanningen door het gebruik van automatische herinneringen en het plannen van wijzigingen); Customisation Plus (om aan te passen aan de behoeften van het bedrijf); en Productivity Plus (verhoogt de efficiëntie door e-mailsjablonen, documentsjablonen, enz.)

Om de kosten van de Essential- en Professional-plannen te berekenen, biedt Personio een rekenmachine waarmee je de uiteindelijke prijs kunt inschatten. De prijzen worden berekend op maand- of jaarbasis. Een bedrijf met maximaal 25 werknemers dat alleen het Essential-plan afsluit, zal bijvoorbeeld moeten uitgaan van een kostprijs van ongeveer 99 euro per maand (94,05 euro per maand als het voor een jaarlijkse betaling kiest). Terwijl een bedrijf met een Professional-plan met alle extra’s en ongeveer 1.000 werknemers een rekening van 15.173 euro per maand zal moeten betalen (14.414,35 euro per maand als je ervoor kiest jaarlijks te betalen).

Wat deze calculator niet meerekent is de prijs van de implementatie. Exact weten hoeveel een HR-systeem uiteindelijk zal kosten, is niet eenvoudig. Om de kosten beter te kunnen voorspellen, vind je in de HRM Wijzer een HR-budgetcalculator en de meest voorkomende verborgen kosten bij een HR-implementatie.

Wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen?

Voordelen

 • Horizontale software die de verschillende gebieden van de HR-afdeling bedient. Verticale HR-tools bevatten alleen functionaliteiten voor een bepaald onderdeel van HR. Indien je een verticaal systeem contracteert, zou je dus moeten investeren in meer software om alle andere gebieden van het HR-beheer te bestrijken.
 • Mogelijkheid om gemakkelijk van het ene licentieplan naar het andere over te stappen. Bij sommige HRM-pakketten zijn er vaste contractafspraken, dus als het bedrijf de afname zou willen aanpassen, zou het dat niet kunnen (totdat het contract wordt beëindigd).
 • Als Europees bedrijf is Personio vertrouwd met de (complexe) Europese regelgeving en er zich van bewust hoe belangrijk deze is voor de HR-praktijk; gegevensbescherming en informatiebeveiliging zijn belangrijke elementen van Personio. Het product is gebaseerd op gemeenschappelijke normen en richtlijnen zoals ISO/IEC 27001 en op het wettelijke kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo bevat deze verordening een speciale clausule over de eisen voor de servers waar het systeem en de gegevens worden opgeslagen.
 • Relatief snelle implementatie omdat het een cloud-oplossing is. Dit is een voordeel ten opzichte van andere systemen waarvan de implementatie trager is, bijvoorbeeld omdat het lokaal wordt geïmplementeerd. Door deze vlotte implementatie kan het systeem eerder in gebruik worden genomen en kan dus de ROI (return on investment) worden verkregen.

Nadelen

 • Alleen beschikbaar in de cloud. Indien een bedrijf het systeem op de eigen server geïnstalleerd wil hebben (on-premise), dan kan het dit systeem niet contracteren.
 • Ondernemingen die buiten Europa zijn gevestigd, kunnen niet altijd gebruik maken van de software. Het systeem is niet voorbereid op de regelgeving van niet-EU-landen. Daarom kunnen bepaalde functionaliteiten, zoals de loonvoorbereiding, niet worden gebruikt.
 • De software is niet verticaal. Daarom bevat het algemene modules die misschien niet voldoende uitgebreid zijn voor een bepaalde sector of een specifiek beheer.
 • Personio kan de payroll niet beheren. Wat de software wel heeft, is een salarisvoorbereiding, die kan worden geïntegreerd met aparte salarissoftware om het salarisproces te versnellen en fouten te voorkomen.

Personio overzicht

Personio is een solide HR-tool met een sterke investeringsgroep achter zich, waardoor het snel kan innoveren, ontwikkelen en groeien. Bovendien beschikt Personio over een brede waaier van functionaliteiten die veel van de behoeften van een HR-afdeling kan afdekken, met uitzondering van de payroll.

Als je je aan het oriënteren bent op een nieuw HRM-systeem en je wilt weten of Personio de optimale tool voor jouw bedrijf is, neem dan contact op met ICT Portal en wij helpen je kosteloos op weg met de pakketselectie: +31 (0)20 369 0457.

Dit artikel als bron gebruiken? Klik en kopieer:

European Knowledge Center for Information Technology. (2023, 24 mei). Personio: een handzaam all-in-one HRM-systeem voor het MKB. ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/hrm-pakketten/personio