WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Welke verschillen bestaan er tussen HRM-leveranciers?

HRM is een populair thema onder Nederlandstalige IT-leveranciers. Bedrijven die kijken naar de automatisering van personeelsgerelateerde taken hebben legio implementatiepartners om uit te kiezen. Al deze partijen hebben hun eigen focus en specialisatie. De mate van dienstverlening zal erg afhangen van de gekozen partner. Een bedrijf doet er goed aan om duidelijk voor ogen te houden wat er verwacht wordt van de leverancier van het HRM-pakket. Maar waar moet dan precies allemaal rekening mee gehouden worden?

Hoe ziet het Nederlandstalige HR-landschap eruit?

De Nederlandstalige markt wordt stilaan overspoeld door partijen die iets met human resource management doen. Ze bieden diensten of producten aan voor bijvoorbeeld Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisverwerking, recruitment, Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talentmanagement, HR-analytics etc. Een implementatiepartner kan Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software aanbieden van grote merken als SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.SuccessFactors of Workday is een softwaresysteem voor personeelsmanagement. Het bestaat eigenlijk uit twee oplossingen: een systeem voor financieel management en HRM-software. De software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele prestaties, etc. Het HRM-pakket richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. Workday, maar er zijn ook steeds meer andere (kleinere) partijen die hun eigen Bedrijven die hun personeelsbeheer willen optimaliseren hebben enorm veel keuze tussen verschillende HRM-systemen. De laatste jaren blijft het aantal HRM-pakketten op de markt ook continu toenemen. Het eerste dat een bedrijf zich zou moeten afvragen bij de selectie van een HRM-pakket, is welke HR-processen stroef verlopen in het bedrijf. Misschien worden de commissies voor verkoopmedewerkers nog manueel geadministreerd? Of misschien houden medewerkers tot het eind van de maand zelf hun uren en vrije dagen bij? De verbeterpunten die een bedrijf kan opstellen zijn legio, en zullen per situatie verschillen.pakket hebben ontwikkeld. Met deze diversiteit wordt het nog belangrijker dat een bedrijf op voorhand goed weet welk soort systeem er gewenst is en wat er nog meer verwacht wordt van een leverancier. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer vinden oriënterende projectleiders daarom een overzicht van welk soort HRM-pakket geschikt is voor welk soort bedrijf.

leverancier hrm pakket

De achtergrond van de implementatiepartner

Naast het soort pakket dat aangeboden wordt is ook de achtergrond van de implementatiepartner van groot belang. Sommige leveranciers bekijken de automatisering van personeelszaken vanuit een bedrijfsmatig perspectief, ‘vanuit de business’. Andere partijen hebben een technische achtergrond, en hebben dan ook een meer IT-gerichte benadering. Beide aanpakken hebben hun voordeel. Voor een bedrijf dat nog zoekende is naar de meest effectieve wijze om zijn HR-processen te automatiseren, zal het advies van een meer HR-gerichte partner bijvoorbeeld erg welkom zijn. Een bedrijf dat echter een erg ervaren interne HR-afdeling heeft, is beter af met een leverancier die de al goedgekeurde processen technisch perfect inricht.

Tip! In sommige gevallen heeft een bedrijf eerst nog behoefte aan het vastleggen of herzien van de HR-processen zelf. Dit kan vaak intern worden uitgevoerd, maar bij sommige bedrijven zijn de processen zo complex dat het inzicht van een (extra) HR-professional geen overbodig luxe is. Die kan helpen bij het vastleggen van de strategische aanpak en de scope van de gehele automatisatie. Afhankelijk van de project-timing en het type bedrijf kan dit werk uitgevoerd worden vóór of gelijktijdig met de oriëntatie op software.

Hoe belangrijk is de sector van een bedrijf bij de keuze voor een HR-leverancier?

Een van de basisvereisten voor de keuze van een software-leverancier is vaak “ervaring in de sector”. Voor veel soorten software is dit een logische eis. Het Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?documentbeheer van een boekhoudkantoor zal namelijk erg verschillen van de technische tekeningen die een autobouwer moet beheren. Ook de inrichting van Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.Enterprise Resource Planning tussen een voedselverwerkingsbedrijf of een vervoersmaatschappij zitten grote verschillen. Op het gebied van personeelszaken zijn deze verschillen echter veel kleiner.

Dat de sector niet zo’n grote rol speelt bij partners voor HRM-software wilt echter niet zeggen dat alle leveranciers bij alle soorten organisaties passen. In HR is de structuur van een bedrijf erg van belang. Hierbij gaat het om het soort medewerkers, bij wie er verantwoordelijkheid wordt afgelegd, etc. Enkele vragen die bedrijven zich zouden moeten stellen, zijn de volgende:

  • Hoe ziet het organogram van de bedrijfsstructuur eruit?
  • Is het bedrijf een lijnorganisatie (medewerkers rapporteren aan één leidinggevende) of een matrix-organisatie (medewerkers rapporteren aan meerdere leidinggevenden)?
  • Wordt er gebruik gemaakt van flexmedewerkers of tijdelijke krachten?
  • Werkt iedereen volgens een vast rooster of zijn er Het beheer van toerbeurten is in nogal wat bedrijven een lastige klus. Hoe kan een shiftplanning door middel van software geoptimaliseerd worden? Wat kost deze automatisering van de roosterplanning en ploegen een bedrijf?wisselende ploegen en shiften?

Antwoorden op bovenstaande vragen zijn essentieel in de zoektocht naar een passende HRM-leverancier. Door duidelijkheid te scheppen over de structuur van een bedrijf is het in de eerste plaats voor de projectleider zelf helderder welke soort ervaring een leverancier in ieder geval moet hebben. Kandidaat-leveranciers op hun beurt vragen ook dat bedrijven dit soort organisatorische eisen duidelijk hebben. Geen enkele leverancier, al is hij nog zo ervaren, kan een Bij het uittekenen van een HR-implementatietraject zijn er drie essentiële factoren: de huidige situatie, de specifieke doelstellingen voor het HR-project en de wensen en eisen van het bedrijf. Het is belangrijk om deze te allen tijde duidelijk voor ogen te houden. Anders kan het voorkomen dat een bedrijf zich in een implementatietraject laat leiden door wat er allemaal kan, en niet door wat er echt nodig is. Om niet af te wijken van de scope tijdens de implementatie van een personeelsbeheersysteem, kan het handig zijn onderstaand stappenplan te volgen. De stappen zullen echter een meer specifieke invulling krijgen naargelang de specifieke bedrijfsprocessen.succesvolle HR-implementatie uitvoeren wanneer een bedrijf de werkorganisatie niet helder en correct schetst vanaf het begin.

Regionale verschillen kunnen van invloed zijn op de leverancierskeuze

In een HR-traject zijn regionale verschillen nog altijd erg belangrijk voor de keuze van een goede partner. Met regionale verschillen bedoelen we hier niet de geografische afstand tot de leverancier. Die is met de komst en toenemende populariteit van Met e-HRM kunnen processen rondom de personeelszaken worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van de nieuwste internettechnologieën. Dankzij e-HRM hoeven HR-managers zich minder te focussen op tijdrovende operationele zaken en kunnen zij meer tijd besteden aan de strategische kanten van human resource management. E-HRM staat voor Elektronisch Human Resource Management en houdt in dat het HRM-systeem online is geïnstalleerd, ook wel de cloud genoemd. E-HRM staat daarom ook wel bekend als HRM in de cloud of online HRM en is dus een web-gebaseerde vorm van het traditionele on-premise HRM-systeem.e-HRM (online HRM) namelijk van secundair belang geworden. Wat van belang is, zijn de regio’s waar de organisatie actief is. Het is vaak essentieel dat een leverancier bijvoorbeeld ervaring heeft met de wetgeving voor buitenlandse werknemers.

hrm implementatiepartner verschillen regio

Essentiële vereisten voor een goede samenwerking tussen bedrijf en leverancier

Tip! Een goede samenwerking begint al bij de eerste contacten. De kennismaking en demo-momenten zijn het ideale moment om te beoordelen of het bedrijf goed zal kunnen samenwerken met de leverancier. Hier wordt ook de basis gelegd voor de verdere samenwerking. Om bedrijven te ondersteunen in deze belangrijke fase heeft ICT Portal de De Premium Paper "Help! We krijgen zo een demo!" is bedoeld ter voorbereiding op toekomstige leveranciersgesprekken, en geeft praktisch tips om het meeste te halen uit productdemonstraties. Dit kennisdocument is ontstaan uit eerdere ervaringen van verschillende projectleiders.Premium Paper Help! We krijgen zo een demo! opgesteld. Hierin staan tips en handvatten voor de eerste gesprekken met leveranciers.

Hoe te communiceren met een potentiële leverancier?

Communicatie is de basis voor elke goede samenwerking, zo ook tussen bedrijf en (potentiële) leverancier. In HR-land zie je vaak dat projectleiders ook echt een HR-achtergrond hebben. Dit is in principe erg handig, want leverancier en projectleider ‘weten waar ze het over hebben’. Paradoxaal genoeg zorgt dit hoge kennisniveau er vaak juist voor dat projectleider en leverancier niet op dezelfde golflengte zitten.

Het probleem is meestal de verscheidenheid aan termen die gebruikt worden. Termen als talentmanagement, competentiemanagement of core HR, worden niet altijd door iedereen op dezelfde manier begrepen. Mede door de verschillende interpretatie van termen en processen, is het voor een bedrijf niet altijd even gemakkelijk om op één lijn te komen met de leverancier. Vergelijk het met een een bezoek aan de dokter en vragen om genezing zonder te vertellen waar je pijn hebt. Net als de dokter weet de leverancier zonder aanvullende details niet welke tools er moeten worden gebruikt, en op welke manier. Leveranciers die daarentegen precies weten ‘waar het pijn doet’ of wat er beter kan, zullen een bedrijf veel beter verder kunnen helpen.

Tip! Goede communicatie naar leveranciers toe is niet alleen belangrijk aan het begin van een HR-project, maar juist gedurende het hele traject. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer staat een lijst met 5 communicatietips die ervoor zorgen dat de leverancier de wensen en eisen optimaal kan invullen gedurende het hele traject.

Hoe bereiden bedrijven zich het beste voor op een softwaredemonstratie?

Zodra er een selectie gemaakt is van interessante partijen voor een specifiek HRM-project, kan een bedrijf overgaan tot de gedetailleerde vergelijking. Dit gebeurt idealiter aan de hand van een presentatie van elke geselecteerde leverancier. Zo krijgt een organisatie een goed idee van de look and feel van een systeem, en kunnen er bijkomende vragen gesteld worden.

Een organisatie kan de presentatie van een leverancier op verschillende manieren voorbereiden en bijwonen. Sommige bedrijven kiezen er bijvoorbeeld voor om vooraf niet al te veel informatie over de leverancier op te zoeken. Zo proberen ze zo objectief mogelijk de opties te vergelijken. Andere bedrijven doen wel hun research, en kunnen hierdoor meteen erg specifieke vragen stellen.

Tip! Onafhankelijk van de aanpak die een bedrijf kiest is het belangrijk om als bedrijf steeds de touwtjes in handen te houden. Het is interessant om te zien wat er allemaal kán, maar wijk niet af van wat je bedrijf echt nodig heeft.

Het (eerste) contact met leveranciers is vaak een struikelblok voor bedrijven. Toch is dit contact de basis voor een eventuele langdurige en productieve samenwerking. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer vinden organisaties drie valkuilen om te vermijden bij de contactmomenten met leveranciers.

Wat verwacht een bedrijf na de implementatie van een HR-systeem nog meer van de leverancier?

Een HR-traject stopt uiteraard niet bij de implementatie van het systeem zelf, en ook de leverancier van het pakket blijft vaak nog een grote rol spelen. In de eerste plaats bestaat deze rol vaak uit die van technische partner. Aangezien de meeste HR-pakketten in SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-vorm worden aangeboden, blijft de leverancier instaan voor het onderhoud en de support.

In de tweede plaats kunnen bedrijven na een HR-traject nog verdere ondersteuning nodig hebben. Zo kan het zijn dat de implementatiepartner ook ondersteuning biedt in de vorm van verdere consultancy. Dit kan gaan om de evaluatie van het geïmplementeerde systeem, maar ook om bijvoorbeeld het opzetten van een bedrijfsbrede policy voor Onboarding of de integratie van nieuwe werknemers is meer dan het welkom heten van nieuwe werknemers. Het gaat ook verder dan het regelen van praktische zaken, zoals toegang tot bedrijfssoftware of het bestellen van een werkuniform. Bij onboarding wordt de medewerker namelijk helemaal wegwijs gemaakt in de nieuwe werkomgeving en in zijn of haar rol binnen het bedrijf. Het idee is dat de nieuwe collega zich echt thuis gaat voelen en zich betrokken voelt bij de activiteiten van het bedrijf.onboarding. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer vinden oriënterende projectleiders een overzicht van het soort diensten dat vaak wordt aangeboden in combinatie met een HRM-pakket.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 2 Gemiddeld: 4.5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 3 juni). Welke verschillen bestaan er tussen HRM-leveranciers? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/hrm-leveranciers