WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

HRM-pakketten: hoe selecteer je software voor personeelsbeheer?

Bedrijven die hun personeelsbeheer willen optimaliseren hebben enorm veel keuze tussen verschillende HRM-systemen. De laatste jaren blijft het aantal HRM-pakketten op de markt ook continu toenemen. Hoe weet een bedrijf welk pakket goed past? Welke verschillen bestaan er en waar moet op gelet worden bij het vergelijken van pakketten?

Bedrijfsspecifieke HR-processen bepalen de pakketkeuze

Het eerste dat een bedrijf zich zou moeten afvragen bij de selectie van een HRM-pakket, is welke HR-processen stroef verlopen in het bedrijf. Misschien worden de commissies voor verkoopmedewerkers nog manueel geadministreerd? Of misschien houden medewerkers tot het eind van de maand zelf hun De urenregistratie van het personeel kan voor bedrijven een vervelende dagelijkse klus zijn. Toch is het een belangrijk onderdeel van Human Resource Management, aangezien een slechte tijdregistratie minder loon of een lagere uitgaande factuur kan betekenen. Daarom is er software voor tijdregistratie op de markt, waarmee exact kan worden geregistreerd hoeveel uren er zijn gewerkt. Dit kan op projectniveau door gewerkte uren te koppelen aan bepaalde projecten van opdrachtgevers. Bij de meeste systemen is het mogelijk om indien gewenst een meer gedetailleerde urenverantwoording toe te voegen. Er zijn veel verschillende pakketten voor urenregistratie op de markt.uren en vrije dagen bij? De verbeterpunten die een bedrijf kan opstellen zijn legio, en zullen per situatie verschillen.

optimalisatie human resources processen

Voor elk HR-process en elk segment van het HR-werkveld bestaat er wel een HRM-oplossing. De hoeveelheid aan pakketten en hun verschillende invullingen maken het echter ook vaak lastig om de meest adequate oplossing te vinden. Bovendien bestaat er een enorm grote variatie in de prijs van pakketten. Om oriënterende projectleiders op weg te helpen, is in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer een vergelijking van pakketten opgenomen.

Welke functionaliteiten kan een organisatie verwachten van een HRM-pakket?

Bedrijven die op zoek gaan naar de Functionaliteiten spelen bij de selectie van human resource softwarepakketten een belangrijke rol. De meeste pakketten richten zich namelijk maar op één of een aantal specifieke HRM-taken. Dit in tegenstelling tot een ERP-systeem, waarin juist zoveel mogelijk functionaliteiten worden aangeboden. Bij de selectie van een HRM-systeem is het belangrijk te bepalen welke taken het nieuwe systeem moet kunnen uitvoeren. Niet alleen op het moment van de selectie, maar ook de jaren daarna.functionaliteiten van HRM-software, zullen al snel zien dat de lijst enorm lang wordt. De verschillende HRM is een populair thema onder Nederlandstalige IT-leveranciers. Geen één leverancier is echter hetzelfde als een ander. Een bedrijf doet er goed aan om duidelijk voor ogen te houden wat er verwacht wordt van de leverancier van het HRM-pakket. In de eerste plaats is het belangrijk te weten welk soort systeem de potentiële leverancier precies aanbiedt.HRM-leveranciers laten natuurlijk graag zien wat er allemaal kan met hun pakket. Enkele van de meest voorkomende HRM-functionaliteiten zijn:

 • Verlofaanvraag
 • Verzuimadministratie
 • De urenregistratie van het personeel kan voor bedrijven een vervelende dagelijkse klus zijn. Toch is het een belangrijk onderdeel van Human Resource Management, aangezien een slechte tijdregistratie minder loon of een lagere uitgaande factuur kan betekenen. Daarom is er software voor tijdregistratie op de markt, waarmee exact kan worden geregistreerd hoeveel uren er zijn gewerkt. Dit kan op projectniveau door gewerkte uren te koppelen aan bepaalde projecten van opdrachtgevers. Bij de meeste systemen is het mogelijk om indien gewenst een meer gedetailleerde urenverantwoording toe te voegen. Er zijn veel verschillende pakketten voor urenregistratie op de markt.Tijdregistratie
 • Het beheer van toerbeurten is in nogal wat bedrijven een lastige klus. Hoe kan een shiftplanning door middel van software geoptimaliseerd worden? Wat kost deze automatisering van de roosterplanning en ploegen een bedrijf?Roosterplanning voor ploegendiensten
 • Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).Salarisadministratie (en -verwerking)
 • Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.Talentmanagement
 • Performance management
 • Competentiemanagement
 • Evaluaties en feedback
 • Training
 • Recruitment (eventueel met een Een applicant tracking system (afkorting: ATS) is een softwareoplossing waarmee een bedrijf bijna het volledige werving- en selectieproces kan automatiseren. Er wordt ook wel gesproken van een kandidaat volgsysteem. Vooral voor bedrijven die regelmatig sollicitatieprocedures starten kan het systeem van waarde zijn. Geschat wordt dat meer dan 95% van de bedrijven uit de Fortune 500 een dergelijk systeem gebruikt, en dan vooral de organisaties die voor elke vacature duizenden aanmeldingen binnen krijgen.Applicant Tracking System (ATS))
 • Carrièreplanning
 • Onboarding of de integratie van nieuwe werknemers is meer dan het welkom heten van nieuwe werknemers. Het gaat ook verder dan het regelen van praktische zaken, zoals toegang tot bedrijfssoftware of het bestellen van een werkuniform. Bij onboarding wordt de medewerker namelijk helemaal wegwijs gemaakt in de nieuwe werkomgeving en in zijn of haar rol binnen het bedrijf. Het idee is dat de nieuwe collega zich echt thuis gaat voelen en zich betrokken voelt bij de activiteiten van het bedrijf.Onboarding
 • Offboarding is de verzamelnaam voor alle processen die te maken hebben met het vertrek van een werknemer. Bijvoorbeeld de administratieve afhandeling van ontslag, of het in gang zetten van pensioenregelingen. Offboarding is echter meer dan het afhandelen van praktische zaken. Er worden ook maatregelen getroffen waarmee de samenwerking kan worden stopgezet zonder negatieve gevoelens of consequenties. Oud-werknemers en werkgevers kunnen namelijk ook na de uittreding uit de organisatie nog van waarde voor elkaar zijn.Offboarding
 • Niet alleen de personeelsafdeling, maar het hele bedrijf zou baat moeten hebben bij HRM-software. Employee Self Service draagt hieraan bij door werknemers meer zelfstandigheid te geven op het gebied van personeelsadministratie. Software voor Employee Self Service biedt medewerkers de mogelijkheid om eigen persoonlijke informatie waarover de werkgever beschikt in te zien en aan te passen. Het gaat daarbij niet uitsluitend om persoonlijke informatie, maar ook om gegevens met betrekking tot het (verzette) werk zelf. Via een portaal voor ESS kunnen werknemers aanpassingen direct doorvoeren in het HRM-systeem. Zo behoren minder efficiënte werkwijzen zoals het doorgeven van gewerkte uren en verlofaanvragen aan de HR-dienst per e-mail tot het verleden.Employee Self Service
 • Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.Manager Self Service

In een HRM-selectietraject is het handig om de functionele mogelijkheden te bekijken, maar eigenlijk zegt een lijstje als dit ook weer niet enorm veel. Bedrijven die niet actief zijn in personeelsbeheer kennen veel van de termen niet. Bovendien zijn ze ook niet allemaal eenduidig. Wat de interne HR-medewerker ‘competentiemanagement’ noemt, brengt de leverancier misschien wel onder bij ‘evaluatie en feedback’. Daarom is het erg belangrijk om steeds het specifieke HR-proces of verbeterpunt duidelijk voor ogen te hebben.

Tip! Bedrijven zitten vaak al heel erg snel met allerlei termen omtrent HRM in hun hoofd, of hebben weinig idee van waar ze precies een efficiëntieslag kunnen maken. Daarom is in de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer een checklist opgenomen van HRM-functionaliteiten op basis van de meest voorkomende HRM-pijnpunten.

Worden de HR-processen volledig geautomatiseerd?

De hoeveelheid beschikbare functionaliteiten van HRM-pakketten kunnen de indruk wekken dat HR-taken in de 21e eeuw volledig automatisch verlopen. Dit is echter ook weer niet helemaal waar. Veel processen kunnen geautomatiseerd worden, maar er zijn twee belangrijke redenen waarom een HRM-systeem geen volwaardige HR-medewerker is:

 1. Human Resources draait om mensen: Ondanks de snelheid waarmee Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software het menselijk brein en interacties leert kennen, zijn HR-pakketten (nog) niet in staat om te redeneren en beslissingen te nemen zoals een fysiek persoon. De meeste, vooral complexere, HR-processen zullen dus uitgevoerd worden aan de hand van een combinatie van automatisering en menselijk inzicht. Een voorbeeld zijn beoordelingen van medewerkers. Het systeem zal bepaalde parameters hanteren om Corporate Performance Management is de Engelstalige benaming voor prestatiemanagement. Deze prestaties worden gemeten op basis van Key Performance Indicators (KPI's), zoals inkomsten, behaalde targets, operationele kosten en Return On Investment (ROI). Naar CPM wordt ook verwezen met de termen Business Performance Management en Enterprise Performance Management.prestaties te meten, maar dit neemt de noodzaak voor een fysiek evaluatiegesprek niet weg.
 2. Complexiteit van de wetgeving: De wetten omtrent personeelszaken en sociale bescherming van werknemers zijn in veel landen niet eenvoudig. Er bestaan vaak erg veel verschillende cao’s en uitzonderingen op basisregels komen vaak voor. Een bedrijf dat bovendien in meerdere landen werknemers heeft, krijgt het nog lastiger. Vooral op het vlak van loonverwerking en Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contractbeheer is het vaak de beste optie om intern of extern ook een gespecialiseerde adviseur, partner of werknemer in de arm te nemen.

Belangrijke aandachtspunten bij de selectie van een HRM-systeem

Zodra een bedrijf duidelijk heeft welke verbeterpunten prioriteit hebben, kan er overgegaan worden naar andere belangrijke aandachtspunten. Naast de inhoudelijke invulling is het bij de keuze voor een HRM-pakket namelijk ook belangrijk om stil te staan bij de invloed van de gebruikers, de specialisatie van de ontwikkelaar, en de technische eigenschappen van het systeem.

Wie zal het HRM-systeem gaan gebruiken?

De uiteindelijke gebruikers zijn van grote invloed op de selectie van een HRM-systeem. Of deze zouden dat toch moeten zijn. Een systeem kan prachtige functionaliteiten hebben, maar als gebruikers deze niet efficiënt kunnen inzetten, zal het niet resulteren in een snelle De Return On Investment (ROI) meet de verhouding tussen de kosten en de baten van een investering in software. Door middel van een ROI-berekening kan een bedrijf nagaan hoeveel tijd er nodig is om de gemaakte kosten terug te verdienen.Return On Investment (ROI).

Efficiënt werken is voor elk soort gebruiker anders. De afdeling waar de gebruiker werkt, is daarop sterk van invloed. Afhankelijk van de dienst en taak binnen het bedrijf, verschilt namelijk de mate van affiniteit met human resources zelf en de hoeveelheid technische kennis. Een productiewerknemer wil niet op dezelfde manier in het systeem werken als een HR-medewerker of een externe loonverwerker.

front back gebruikers human resources software

Uit welke branche komt de ontwikkelaar van het HRM-pakket?

Ontwikkelaars van HRM-systemen komen vaak uit erg uiteenlopende branches. Traditioneel gezien zijn dit bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in (de automatisering van) personeelszaken, maar daarnaast zijn er ook veel pakketten die ontstaan zijn vanuit de Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.Enterprise Resource Planning. Tot slot zijn bepaalde HR-pakketten ook ontstaan vanuit andere invalshoeken, zoals De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.boekhouding of Veel bedrijven hebben moeite om documenten terug te vinden, erin samen te werken, of ze correct te archiveren. Een Document Management Systeem kan zorgen voor meer orde en efficiëntie in het beheer van documenten en documentstromen. Maar hoe doet deze software dat precies?documentbeheer.

De ‘roots’ van een HRM-systeem kunnen invloed hebben op de pakketkeuze. Een salarispakket dat ontwikkeld is door een partij met ervaring in verschillende boekhoudsystemen kan bijvoorbeeld een grote meerwaarde betekenen voor internationale bedrijven. Een lokaal productiebedrijf met een externe boekhouder zal waarschijnlijk eerder kijken naar een HRM-systeem dat de productieplanning uit het ERP koppelt aan de werkroosters van medewerkers. Bedrijven die de software adequaat willen vergelijken en selecteren, doen er dus goed aan om hiernaar te vragen bij de leverancier. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer 2022 staat een checklist met de voor-en nadelen van ontwikkelaars met verschillende specialisaties.

Best-of-breed, een totaaloplossing of maatwerk?

Een belangrijke afweging die een bedrijf zou moeten maken is in hoeverre een pakket voldoet aan de gewenste opbouw en technische eigenschappen. De keuze voor een De term best of breed wordt gebruikt voor software die is ontwikkeld voor de optimalisatie van een specifieke bedrijfsactiviteit. Het gaat om applicaties die gespecialiseerd zijn in een niche, bijvoorbeeld tijdregistratie of traceerbaarheid van ingrediënten of materialen. De term best of feature wordt ook gebruikt voor dit soort software.best-of-breed-oplossing, een totaalpakket of maatwerk, kunnen afhankelijk van de situatie van het bedrijf allemaal serieus verantwoord worden.

hrm pakketten vergelijking verschillende opties

Onafhankelijk van de keuze voor een van deze drie soorten pakketten is het ook vaak interessant om na te gaan in hoeverre combinaties mogelijk zijn. Kan de recruiting-module van het totaalpakket bijvoorbeeld aangevuld worden met een best-of-breed ATS-applicatie? Of kan er in die best-of-breed-oplossing maatwerk uitgevoerd worden voor de verwerking van video-cv’s of grafische portfolio’s?

Tip! In het geval van maatwerk kan het een goed idee zijn om de ontwikkelaar te vragen naar Software-ontwikkeling op basis van low code houdt in dat er zo weinig mogelijk traditioneel geprogrammeerd wordt bij het maken van applicaties. In plaats daarvan wordt er gebruik gemaakt van een grafische ontwerpomgeving en drag-and-drop. Applicaties schrijven met behulp van low code komt neer op het aan elkaar puzzelen van modules, blokken voorgeschreven code. Voor de ontwikkeling van low-code-applicaties wordt gebruik gemaakt van specifieke platformen (LCAP, Low-Code application platform), zoals OutSystems, Mendix en Microsoft PowerApps.low code. Via deze methode kunnen applicaties sneller ontwikkeld en aangepast worden, wat in een flexibele en dynamische bedrijfstak zoals human resources erg voordelig kan zijn.

Welke integraties zijn er mogelijk met andere bedrijfssoftware?

Integraties kunnen ingericht worden tussen verschillende HR-applicaties zelf, maar kunnen ook vereist zijn voor externe systemen. Zo moet er bij de boekhouding bijvoorbeeld rekening gehouden worden met hoeveel een werknemer het bedrijf per maand kost. Deze kosten bestaan uit het loon, maar ook bonussen, vergoedingen en opleidingen moeten uit het HRM-systeem meegenomen worden voor de boekhouding. De kosten voor een werknemer kan dan naast informatie gelegd worden die de boekhouding uit andere systemen ophaalt, zoals de opbrengst per klant geregistreerd in het Customer Relationship Management (CRM) is de term die gebruikt wordt voor het beheer van klantrelaties binnen een bedrijf. Een CRM-systeem wordt gebruikt voor de opslag, analyse en inzet van alle relevante klantinformatie.CRM-pakket.

Bovenstaand voorbeeld geeft slechts een basisidee van de invloed van personeelsbeheer op andere bedrijfsprocessen. Human resources heeft een impact op de gehele bedrijfsvoering: de administratie, de werkvloer, en zelfs op managementbeslissingen is HR van invloed. Vandaar dat een HRM-pakket bijna altijd gekoppeld wordt aan alle andere beschikbare bedrijfssoftware. Bedrijven kiezen er dan ook regelmatig voor om binnen het ERP-pakket meteen een HRM-module af te nemen, al dan niet aangevuld met specifieke best-of-breed oplossingen. Belangrijk in dit geval is wel dat een organisatie kijkt naar in hoeverre de HRM-module ook de wensen en eisen afdekt. Als de module niet voldoet, is het alsnog een beter idee om een apart HRM-systeem af te nemen en het te integreren in het gewenste ERP-systeem. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer is een vergelijking opgenomen van verschillende pakketten die zowel ERP- als HRM-functionaliteiten afdekken.

Welke beveiligingsmaatregelen zijn er ingebouwd in het pakket?

Personeelsgegevens behoren tot een van de meest gevoelige data binnen een bedrijf. Wanneer onbevoegden er toegang tot krijgen, of als gegevens worden misbruikt, brengt dit meer dan de interne bedrijfsvoering in gevaar. Inbreuken op privacywetten zoals de De General Data Protection Regulation (GDPR), of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een uniforme Europese wet die de bescherming van persoonsgegevens verzekert. Ze overschreef op 25 mei 2018 de nationale privacywetten, zoals de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen namelijk resulteren in hoge boetes. Daarom werken de meeste HRM-pakketten met verschillende autorisatieniveaus. Zo kan een werknemer bijvoorbeeld via een portaal wel zijn eigen loonstroken inzien, maar niet die van collega’s. Hij kan daarentegen vaak wel het algemene profiel van die collega’s zien, en te weten komen wanneer ze met vakantie zijn. Sommige pakketten zijn strikter in hun Toegangscontrole, of Access Control in het Engels, is een veiligheidsmaatregel die verzekert dat alleen de bevoegde personen of apparaten toegang krijgen tot bepaalde systemen of fysieke locaties. Deze controle is een onderdeel van Identity and Access Management. Meestal wordt er gebruik gemaakt van een toegangspasje, gebruikersnaam en wachtwoord, een vingerafdruk, gezichtsherkenning of een irisscan.toegangscontrole dan andere, of hanteren andere indelingen en inlogmethodes. Bespreek de IT-security is het geheel van beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat bedrijfsinformatie beschermd wordt. Hiervoor worden verschillende soorten technologie gebruikt. Het kan gaan over de beveiliging van digitale data, maar ook van data op fysieke dragers (die met technologische middelen beschermd worden). beveiligingsmaatregelen van het pakket dus zeker met de leverancier alvorens zijn pakket te selecteren.

Tip! Naast de beveiliging van het pakket zelf, kan het ook belangrijk zijn om goed op de hoogte te zijn van welke systemen er allemaal betrokken zijn bij de goede werking van het HRM-pakket. Als het systeem bijvoorbeeld in de cloud gehost wordt, is het belangrijk dat ook de server waarop het systeem is geïnstalleerd goed beveiligd is. Vraag een (potentiële) leverancier dus zeker naar uitleg hierover.

Staat een bekend HRM-pakket garant voor de beste keuze?

Bedrijven die zich oriënteren op HRM-systemen komen al gauw uit bij de erg grote namen. Dit kunnen namen zijn uit de ERP-branche, zoals In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.SAP of meer HRM-specifieke merken zoals Workday is een softwaresysteem voor personeelsmanagement. Het bestaat eigenlijk uit twee oplossingen: een systeem voor financieel management en HRM-software. De software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele prestaties, etc. Het HRM-pakket richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. Workday. Deze leveranciers zijn niet voor niets bekend. Vaak hebben ze zichzelf al bewezen. Toch kunnen ook minder bekende of relatief nieuwe pakketten een goed alternatief bieden.

Minder bekende pakketten hebben vaak het voordeel dat ze meer kneedbaar zijn, en er nauwer contact is met de ontwikkelaars. Zo kunnen organisaties een pakket verkrijgen dat meer op maat ingericht wordt, en waarbij ze zeggenschap hebben in de doorontwikkeling.

Welke kosten zijn er verbonden aan HRM-software?

Een HRM-automatisering doorvoeren veronderstelt natuurlijk een investering. Vaak is het echter niet heel eenvoudig om de budgettering rond te krijgen bij de bevoegde afdelingen. Dit komt omdat de Return On Investment (ROI) vaak indirect is en langer op zich laat wachten. De Bij het uittekenen van een HR-implementatietraject zijn er drie essentiële factoren: de huidige situatie, de specifieke doelstellingen voor het HR-project en de wensen en eisen van het bedrijf. Het is belangrijk om deze te allen tijde duidelijk voor ogen te houden. Anders kan het voorkomen dat een bedrijf zich in een implementatietraject laat leiden door wat er allemaal kan, en niet door wat er echt nodig is. Om niet af te wijken van de scope tijdens de implementatie van een personeelsbeheersysteem, kan het handig zijn onderstaand stappenplan te volgen. De stappen zullen echter een meer specifieke invulling krijgen naargelang de specifieke bedrijfsprocessen.implementatie van een HRM-systeem resulteert meestal namelijk niet meteen in een verhoging van de productiecapaciteit, zoals bijvoorbeeld een ERP-systeem dit kan doen. Het gros van de bedrijven die HRM-software implementeren, halen hun ROI in de eerste plaats uit tijdbesparing en een vereenvoudiging van de HR-administratie.

human resources tijdwinst hrm pakket

Wat betreft de De prijs van software voor human resource management is een belangrijk aspect bij de pakketkeuze. De kosten zullen voor een groot gedeelte bepalen wat de ROI (return on investment) van de software zal zijn. Bij het berekenen van de kosten voor een bepaald HRM-systeem, moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Om te beginnen is het type installatie van belang. Gaat het om een on premise installatie (ook wel lokale installatie genoemd) of zal er gebruik worden gemaakt van de cloud? Het voordeel van een HRM- systeem in de cloud is dat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in de aanschaf van de software. Op korte termijn is het cloud-model daarom meestal flink goedkoper.kosten van HRM-systemen kunnen we stellen dat er grote verschillen zijn tussen pakketten. Toch liggen deze verschillen niet zozeer in de prijs zelf. De meeste pakketten worden aangeboden als SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-oplossing in de Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud, en hebben een licentieprijs van tussen de 5 en 15 euro per gebruiker per maand.

De grote variatie in HRM-kosten komt door de verschillende invullingen van het begrip ‘gebruiker’ die leveranciers hanteren. Sommige leveranciers rekenen licentiekosten voor elke werknemer aan, ook als die alleen hoeft aan te vinken welke dagen hij of zij vrij wil nemen. In dit geval liggen de prijzen over het algemeen eerder aan de lage kant. Een andere manier van het doorberekenen van licentiekosten is door alleen de Vaak wordt er met full user gerefereerd aan gebruikers die bevoegd zijn om gegevens uit een softwaresysteem te raadplegen en wijzigingen door te voeren. De term staat tegenover de benaming limited user: een gebruiker die het systeem wel kan raadplegen, maar beperkt is in de verwerkingsmogelijkheden. Een strakke afbakening van de twee termen bestaat echter niet. De invulling verschilt per soort software, pakket en leverancier.full users, zoals leden van het (HR-)management een Softwarelicenties zijn de wettelijke vastlegging van eigendom van software, of geven de formele toestemming voor het gebruik ervan. De aard van de licenties wordt beschreven in een contract, waarbij de gebruiker instemt met de voorwaarden die vasthangen aan de aankoop of het gebruik van licenties. Deze voorwaarden zijn anders voor elke software, leverancier, gebruikersrol enzovoort. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen open-source-software en propriëtaire software (eigendomssoftware).licentie te laten betalen. In dit geval zijn de licenties vaak duurder, en wordt een portaal voor werknemers soms extra aangerekend. Ten derde bestaan er ook systemen die per actief contract worden gefactureerd. Een actief contract is een arbeidsovereenkomst voor een persoon die op dat moment in dienst is. Bedrijven lopen tegen verschillende soorten problemen aan bij het opslaan en bewaren van archiefdocumenten. Aan de ene kant zijn er de bedrijven die een goed geclassificeerd, maar nog volledig fysiek archief hanteren. Aan de andere kant bestaan er bedrijven die alle documentatie juist wel digitaal hebben opgeslagen, maar niet op een geordende manier. Tot slot zijn er de bedrijven die zich ergens in het midden van deze twee uitersten bevinden. Een digitaal archief kan een oplossing bieden voor deze problemen. Het doel is om tot een archief te komen waarin alles digitaal én goed geclassificeerd is.Gearchiveerde contracten van ex-werknemers die met pensioen zijn, of van een interim medewerker die die maand niet werkt horen hier niet bij. Er hoeven namelijk geen bewerkingen in gedaan worden.

Deze drie kostenmodellen worden bovendien ook nog naar hartelust gecombineerd. Vraag de leveranciers dus het liefst op voorhand naar het model en bespreek samen hoe de offerte vorm zal krijgen. Aan de hand van verschillende prijsmodellen en concrete rekenvoorbeelden helpt de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, verschillende leveranciers, functionaliteiten, een pakkettenvergelijk, tips en belangrijke valkuilen.HRM Wijzer oriënterende projectleiders om een goed idee te krijgen van het totale kostenplaatje van een nieuw HRM-pakket.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2018, 19 september). HRM-pakketten: hoe selecteer je software voor personeelsbeheer? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/hrm-pakketten