WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Mail

Workday: HRM-software geschikt voor multinationals?

Workday is een HCM-oplossing. Dit is software voor Human Capital Management, oftewel personeelsmanagement. Ondanks dat de software pas relatief kort op de markt is, heeft het gelijknamige bedrijf Workday inmiddels een flink marktaandeel weten te verwerven. Dit komt mede doordat de oplossing ‘uit één stuk’ is ontworpen en volledig in de cloud functioneert. Workday kan zich meten met HR-software van grote fabrikanten als Oracle of SAP. Waaruit bestaat het product Workday? Is het zulke goede software als wordt beloofd?

Inhoudsopgave:

 1. Oorsprong van Workday
 2. Doelgroep
 3. Beheer van personeelszaken met Workday
 4. Implementatie
 5. Samenwerking tussen Workday en Salesforce
 6. Kosten van Workday
 7. Functionaliteiten
 8. Integratie met andere software

Hoe en wanneer is Workday ontstaan?

Workday is mede opgericht door David Duffield. Duffield had daarvoor een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerpen van Een ERP-systeem brengt belangrijke informatie van verschillende bedrijfsafdelingen samen. Actuele gegevens over de productie, in- en verkoop, logistiek en administratie worden gekoppeld. Automatische werkprocessen verhogen de productiviteit, en verlagen de kosten.ERP-systeem PeopleSoft, sinds 2005 in handen van Het bedrijf Oracle werd in 1977 opgericht in Californië, Verenigde Staten. In de beginjaren kreeg Oracle haar status dankzij de database software. Het bedrijf zette namelijk als eerste een relationele database op de markt. Door de jaren heen heeft Oracle een aantal bedrijven overgenomen: Peoplesoft (2005), Hyperion (2007), BEA Systems (2008) en Sun Microsystems (2009). Tegenwoordig heeft het Amerikaanse concern veel verschillende bedrijfsapplicaties onder haar vleugels, waaronder ook cloudapplicaties.Oracle. Workday beschikt over twee oplossingen: een systeem voor De financiële administratie, ook wel boekhouding genoemd, is voor de meeste mensen niet meteen het meest spannende deel van bedrijfsbeheer. Facturatie en jaarrekeningen lijken soms maar bijzaak voor werknemers. Toch is een financieel systeem het hart van efficiënte bedrijfsvoering. Voor de debiteuren- en crediteurenadministratie is het bijvoorbeeld belangrijk uitgaande facturen correct op te stellen, en binnenkomende facturen binnen de afgesproken termijn te betalen.financieel management en HRM staat voor Human Resources Management. Software voor HRM stroomlijnt en automatiseert personeelszaken. Meestal hebben organisaties met veel personeel een speciale personeelsafdeling, oftewel een HR-afdeling. Bij Human Resource Management ligt de focus op de aandacht voor het personeel, het registreren van verzuim en van gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen. Er zijn softwaresystemen op de markt waardoor deze HRM-zaken sneller en vloeiender kunnen verlopen. Vraag kosteloos de HRM Wijzer aan voor een vergelijking tussen verschillende soorten HRM-systemen.HRM-software. In dit artikel nemen we de HRM-software onder de loep. Workday, genoteerd aan de beurs van New York, opereert internationaal. Nederland is het eerste land in Europa waar Workday een kantoor heeft geopend (sinds 2014). De Onder software verstaan we alle programma’s en applicaties die ervoor zorgen dat een informatiesysteem naar behoren werkt. Dit zijn niet-materiële componenten, in tegenstelling tot hardware. Software kan je dus niet aanraken, maar is wel nodig om een informatiesysteem taken te laten uitvoeren. Deze programma’s zorgen er onder andere voor dat een computer gebruikt kan worden voor tekstverwerking, om te surfen op het internet of om video’s te bewerken.software van Workday automatiseert HR-processen zoals het toekennen van vakantiedagen, het raadplegen van salarisstroken, het meten van professionele Corporate Performance Management is de Engelstalige benaming voor prestatiemanagement. Deze prestaties worden gemeten op basis van Key Performance Indicators (KPI's), zoals inkomsten, behaalde targets, operationele kosten en Return On Investment (ROI). Naar CPM wordt ook verwezen met de termen Business Performance Management en Enterprise Performance Management.prestaties, etc. Voordat er een goede keuze voor een HRM-softwarepakket kan worden gemaakt, moet worden bepaald aan welke exacte eisen de software moet voldoen. Dit klinkt als een logische stap, maar alleen als dit onderdeel op de juiste manier wordt aangepakt kan de Bij het uittekenen van een HR-implementatietraject zijn er drie essentiële factoren: de huidige situatie, de specifieke doelstellingen voor het HR-project en de wensen en eisen van het bedrijf. Het is belangrijk om deze te allen tijde duidelijk voor ogen te houden. Anders kan het voorkomen dat een bedrijf zich in een implementatietraject laat leiden door wat er allemaal kan, en niet door wat er echt nodig is. Om niet af te wijken van de scope tijdens de implementatie van een personeelsbeheersysteem, kan het handig zijn onderstaand stappenplan te volgen. De stappen zullen echter een meer specifieke invulling krijgen naargelang de specifieke bedrijfsprocessen.implementatie van het toekomstige pakket succesvol worden. In de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, leveranciers, en implementatietips voor verschillende pakketten, waaronder Workday.HRM Wijzer staan de drie meest gemaakte fouten tijdens dit proces, zodat ze kunnen worden vermeden tijdens het software selectie-traject.

Voor welk soort bedrijven is Workday geschikt?

Het HRM-pakket Workday richt zich op grote bedrijven. Met name bedrijven die internationaal opereren. De software ondersteunt verschillende talen en munteenheden. Workday heeft implementaties uitgevoerd bij grote bedrijven in zowel de Verenigde Staten als in Europa en Azië. Het bedrijf verkoopt geen software aan kleine of middelgrote bedrijven. Het aantal klanten is daarom relatief klein. Voor kleine en middelgrote bedrijven bestaat er software zoals SuccessFactors is software voor Human Resource Management (HRM), ook wel HRM-software genoemd. SuccessFactors wordt uitgegeven door het bedrijf SAP. Met het pakket kunnen administratieve taken rondom personeelsmanagement worden geautomatiseerd. Zo kan er op corporate niveau een strategie worden uitgedacht, waarbij alle processen voortaan voor elke medewerker hetzelfde zijn. Met name op het gebied van performance management kan dit ervoor zorgen dat de prestaties van zowel het hele bedrijf als voor elke individuele werknemer kan worden gemeten. Op basis van deze gegevens kunnen planningen worden gemaakt voor de toekomst.SuccessFactors van SAP, of Taleo van Oracle. workday verschil

Een nieuwe manier van human resource management?

Een kenmerkende eigenschap van Workday is dat de software werkt volgens het SaaS-licenties zijn licenties die periodiek gefactureerd worden. SaaS staat voor Software as a Service. De leverancier biedt de oplossing dus niet te koop aan, maar factureert voor het gebruik ervan.SaaS-principe (Software as a Service). Het systeem draait volledig Met e-HRM kunnen processen rondom de personeelszaken worden geoptimaliseerd door gebruik te maken van de nieuwste internettechnologieën. Dankzij e-HRM hoeven HR-managers zich minder te focussen op tijdrovende operationele zaken en kunnen zij meer tijd besteden aan de strategische kanten van human resource management. E-HRM staat voor Elektronisch Human Resource Management en houdt in dat het HRM-systeem online is geïnstalleerd, ook wel de cloud genoemd. E-HRM staat daarom ook wel bekend als HRM in de cloud of online HRM en is dus een web-gebaseerde vorm van het traditionele on-premise HRM-systeem.in de cloud. Er bestaan nogal wat bedrijven die hun data niet in de cloud willen onderbrengen. In dat geval komt Workday als mogelijke optie meteen te vervallen. Toch kiezen steeds meer software-fabrikanten voor het Cloud computing is het gebruik van software of opgeslagen gegevens (database) via een netwerk, meestal het internet. Bedrijfssoftware of een database in de cloud kan op uw eigen servers worden geïnstalleerd of op de servers van een derde partij. Een bedrijf hoeft bovendien niet volledig voor de cloud of het lokale model te kiezen: lokaal geïnstalleerde software kan in veel gevallen perfect gebruik maken van een online database.cloud-model en lijkt het een kwestie van tijd voordat dit het meest gangbare model wordt. Een ander belangrijk aspect is dat alle klanten over dezelfde versie van de software beschikken. Het systeem krijgt 2 keer per jaar automatisch een update, zonder dat hiervoor moet worden betaald. Alle klanten hebben hier voordeel van en het systeem kan tijdens het upgrade-proces gewoon worden gebruikt. Dit is een groot verschil met de meeste Letterlijk vertaald betekent “on-premise” in het Nederlands “op locatie” of “ter plaatse”. Wanneer iets dus on-premise staat of gebeurt, wordt er verwezen naar de eigen locatie. In een bedrijfscontext kan je dit zien als de fysieke ruimte van het eigen bedrijf. Wanneer we over software spreken, betekent een installatie on-premise dat de software binnen de eigen IT-infrastructuur wordt geplaatst. De software wordt hierbij op de eigen servers geïnstalleerd, en niet, zoals het geval is bij cloud computing, op externe servers.on-premise oplossingen, waarbij meestal moet worden gemigreerd en betaald voor een nieuwe licentie. Workday zet sterk in op mobile friendly. Er is een applicatie beschikbaar voor mobiele apparaten waarmee gebruikers vanaf elke locatie toegang hebben tot de informatie in de software, ook buiten het kantoor. Een intuïtieve interface en een aantrekkelijk design dragen in belangrijke mate bij aan de populariteit van Workday. De huisstijl van Workday is bewust eenvoudig.

Hoe verloopt de implementatie van Workday in een organisatie?

Het implementatieproces van Workday is voor elk bedrijf verschillend en hangt af van de eisen die door het bedrijf worden gesteld. In het algemeen ligt de implementatieduur tussen een jaar en twee jaar. Verschillende processen zullen tijdens deze periode moeten worden uitgevoerd: implementatie, integratie en opleiding. De implementatieduur ligt lager dan bij andere HRM-softwarepakketten, omdat de software in de cloud wordt gehost. Dit is voor veel bedrijven een belangrijke reden om voor een SaaS-oplossing te kiezen.

Samenwerking Workday en Salesforce CRM

In 2013 tekenden Workday en Salesforce voor een strategische samenwerking door producten gezamenlijk aan te bieden. De producten van beide partijen beconcurreren elkaar niet, ze vullen elkaar aan. De samenwerking is met name interessant voor bedrijven die al gebruik maken van Salesforce, en op zoek zijn naar een HRM-systeem of andersom.

Wat is de prijs van Workday?

Workday wordt als SaaS-oplossing aangeboden waarbij wordt betaald voor daadwerkelijk gebruik van de software, niet voor een licentie zoals bij traditionele HRM-producten. Het voordeel van dit model voor bedrijven is dat niet wordt betaald voor onderhoud of voor aanschaf van specifieke hardware. De De prijs van software voor human resource management is een belangrijk aspect bij de pakketkeuze. De kosten zullen voor een groot gedeelte bepalen wat de ROI (return on investment) van de software zal zijn. Bij het berekenen van de kosten voor een bepaald HRM-systeem, moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. Om te beginnen is het type installatie van belang. Gaat het om een on premise installatie (ook wel lokale installatie genoemd) of zal er gebruik worden gemaakt van de cloud? Het voordeel van een HRM- systeem in de cloud is dat er niet hoeft te worden geïnvesteerd in de aanschaf van de software. Op korte termijn is het cloud-model daarom meestal flink goedkoper.prijs van Workday is afhankelijk van het aantal gebruikers en het aantal uur support dat wordt geleverd. Het Contractmanagement, of contractbeheer, is het geheel van contracten afsluiten, beheren en evalueren. Elke stap bestaat op zijn beurt nog uit verschillende onderdelen. Vooral op de tweede stap, het contractbeheer, wordt tegenwoordig meer de aandacht gevestigd, omdat hier snel fouten insluipen. Een goed contract verliest namelijk zijn waarde als het onvoldoende wordt nageleefd. Als een toeleverancier bijvoorbeeld de bouwmaterialen niet op tijd levert, is de consequentie dat de bouwwerkzaamheden moeten worden opgeschort.contract wordt voor minimaal 3 jaar afgesloten. De implementatiekosten bedragen meestal 1,25% van de jaarlijkse totale abonnementskosten. De kosten kunnen per leverancier iets afwijken. Voor meer concrete prijsinformatie, zoals de prijs per gebruiker per jaar, kan de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, leveranciers, en implementatietips voor verschillende pakketten, waaronder Workday.HRM Wijzer 2021 worden aangevraagd. Hier vindt u ook informatie over verborgen kosten waar bedrijven rekening mee moeten houden.

Functionaliteiten van de HRM-software

Workday integreert verschillende Functionaliteiten spelen bij de selectie van human resource softwarepakketten een belangrijke rol. De meeste pakketten richten zich namelijk maar op één of een aantal specifieke HRM-taken. Dit in tegenstelling tot een ERP-systeem, waarin juist zoveel mogelijk functionaliteiten worden aangeboden. Bij de selectie van een HRM-systeem is het belangrijk te bepalen welke taken het nieuwe systeem moet kunnen uitvoeren. Niet alleen op het moment van de selectie, maar ook de jaren daarna.functionaliteiten waartoe de gebruiker via één centraal punt toegang heeft. Beheer van personeelszaken: vergemakkelijkt verschillende HR-taken. Dit is de meest algemene module, waar employee self-service onder valt. Hiermee hebben medewerkers toegang tot hun eigen data en kan deze ook op elk moment worden aangepast. Salarisadministratie: hiermee kunnen de salarissen van medewerkers worden geadministreerd. Het systeem houdt rekening met bepaalde wettelijke eisen die per land kunnen verschillen. Er kan een koppeling worden gemaakt met andere systemen voor Wanneer een organisatie zich oriënteert op een (nieuw) systeem voor loonadministratie, is het essentieel om eerst de salarisworkflow goed te begrijpen. Elk bedrijf voert een variatie uit op het standaardproces voor salarisadministratie. Deze standaard bestaat uit de verzameling van loongegevens voor een bepaalde periode (input), de loonberekening op basis van deze gegevens (verwerking), en de uitvoering van de betaling en creatie van loonstroken (output).salarisadministratie. Talentmanagement: de applicatie voor Het doel van talentmanagement is de volledige ontplooiing van ieders talent en de inzet van deze specifieke talenten op precies de juiste plek binnen het bedrijf. Talent wordt vaak gedefinieerd als de combinatie van aanleg en passie. Een medewerker die taken krijgt die nauw aansluiten bij zijn of haar talenten zal dus gelukkiger zijn bij het uitvoeren van de functie. In combinatie met de aangeboren aanleg zorgt dit werkplezier er ook voor dat de taken op een optimale manier worden uitgevoerd.talentmanagement geeft inzicht in de professionele situatie waarin medewerkers zich bevinden, bijvoorbeeld bij wie het risico bestaat dat ze het bedrijf gaan verlaten. Andere mogelijkheden zijn evaluatie van talent, betaling naar prestatie, Onboarding of de integratie van nieuwe werknemers is meer dan het welkom heten van nieuwe werknemers. Het gaat ook verder dan het regelen van praktische zaken, zoals toegang tot bedrijfssoftware of het bestellen van een werkuniform. Bij onboarding wordt de medewerker namelijk helemaal wegwijs gemaakt in de nieuwe werkomgeving en in zijn of haar rol binnen het bedrijf. Het idee is dat de nieuwe collega zich echt thuis gaat voelen en zich betrokken voelt bij de activiteiten van het bedrijf.onboarding, module voor snellere integratie van medewerkers in het bedrijf, beheer van gestelde targets, het plannen van de opvolging van medewerkers, carrière ontwikkelplan. Recruitment: vergemakkelijkt taken op het gebied van werving en selectie, zowel van interne medewerkers als externe kandidaten. Er kan een 360º evaluatie worden uitgevoerd waarmee directieleden kunnen worden voorzien van belangrijke data voor de besluitvorming. Tijd- en aanwezigheidsregistratie: helpt Manager Self Service (MSS) helpt leidinggevenden bij het uitvoeren van hun nieuwe HR-taken. Via dit portaal wordt de benodigde personeelsinformatie gecentraliseerd, en kunnen leidinggevenden aanvragen (voor bijvoorbeeld verlof of shiftwissels) goedkeuren of afwijzen. Een MSS wordt meestal gecombineerd met een portaal voor Employee Self Service (ESS). De aanvragen die werknemers zelf doen via het ESS, komen dan meteen in het MSS ter goedkeuring.HR-managers bij het De urenregistratie van het personeel kan voor bedrijven een vervelende dagelijkse klus zijn. Toch is het een belangrijk onderdeel van Human Resource Management, aangezien een slechte tijdregistratie minder loon of een lagere uitgaande factuur kan betekenen. Daarom is er software voor tijdregistratie op de markt, waarmee exact kan worden geregistreerd hoeveel uren er zijn gewerkt. Dit kan op projectniveau door gewerkte uren te koppelen aan bepaalde projecten van opdrachtgevers. Bij de meeste systemen is het mogelijk om indien gewenst een meer gedetailleerde urenverantwoording toe te voegen. Er zijn veel verschillende pakketten voor urenregistratie op de markt.bijhouden van uren en aanwezigheid. Het wereldwijde personeelsbestand wordt zo beheerd door middel van Een workflow, werkstroom genoemd in het Nederlands, is een opeenvolging van stappen die bedrijven moeten doorlopen om een bedrijfsproces uit te voeren. Met een workflow wordt in een softwaresysteem vastgelegd hoe een bepaalde taak uitgevoerd moet worden, of hoe een document beheerd moet worden. Er wordt ook bepaald wie elke stap moet uitvoeren.workflows en configuratie van processen. Ook kunnen de personeelskosten worden beheerd. Opleiding: met behulp van deze module kan een bedrijf interne opleidingen aanbieden, maar ook medewerkers zelf hebben de mogelijkheid om Knowledge Management of kennismanagement is een erg breed concept. De term kan worden samengevat als het beheer van alle kennis die in een bedrijf aanwezig is, en het aanvullen van ontbrekende gegevens. In het ideale geval beschikt elke werknemer hierdoor steeds op het juiste moment over de kennis die hij nodig heeft voor het optimaal uitvoeren van zijn taak.kennis te delen. Vanaf elk apparaat kan content worden gecreëerd, gelezen en gedeeld. Deze module is nog niet algemeen beschikbaar en bevindt zich in de testfase. Planning en analyse: deze module levert statistieken die helpen bij het nemen van fundamentele bedrijfsbeslissingen. Een koppeling met andere HR-software of financiële systemen is mogelijk.

Met welke andere software kan Workday worden geïntegreerd?

Met de volgende bedrijfsoplossingen kunnen koppelingen worden gemaakt:

 • Microsoft Azure
 • In 1972 werd het bedrijf SAP opgericht in het Duitse Walldorf door vijf voormalig IBM-medewerkers. Tegenwoordig heeft SAP vestigingen in meer dan 130 landen, en zijn de belangrijkste pakketten SAP Business One en SAP Business All-in-One. Daarnaast is het systeem ook als Software as a Service (SaaS) beschikbaar, namelijk SAP ByDesign. Zoals veel grote softwarebedrijven, maakt SAP gebruik van partners die het SAP ERP-systeem bij de klant installeren. Er bestaan verschillende partnerlevels: Gold, Silver en Bronze. SAP deelt partners in op basis van omzet, competentie (bouwmogelijkheden) en marketing initiatieven. Het aantal SAP-diensten en -voordelen neemt toe naarmate de status van de partner hoger wordt. In Nederland en België is er een groot aantal SAP ERP-leveranciers, maar het is niet eenvoudig om de verschillen te ontdekken en om erachter te komen welke partij het beste bij uw organisatie past.SAP
 • Het bedrijf Oracle werd in 1977 opgericht in Californië, Verenigde Staten. In de beginjaren kreeg Oracle haar status dankzij de database software. Het bedrijf zette namelijk als eerste een relationele database op de markt. Door de jaren heen heeft Oracle een aantal bedrijven overgenomen: Peoplesoft (2005), Hyperion (2007), BEA Systems (2008) en Sun Microsystems (2009). Tegenwoordig heeft het Amerikaanse concern veel verschillende bedrijfsapplicaties onder haar vleugels, waaronder ook cloudapplicaties.Oracle
 • Adobe Sign
 • Salesforce
 • G Suite is een verzameling van Google Cloud-applicaties voor documentbeheer. In G Suite wordt gebruik gemaakt van Artificial Intelligence (AI). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om via stemgeluid een document op te opstellen. Met de techniek wordt ook voorkomen dat er spam in de Gmail inbox belandt door taalgebruik van echte mensen te herkennen. Daarnaast kan er in G Suite voorspelt worden welke documenten de gebruiker op dat moment wil openen. Documenten worden voorgesteld op basis van patronen en activiteiten binnen G Suite.G Suite (voorheen Met Google Apps for Work kunnen medewerkers van een organisatie slimmer samenwerken in de cloud. Het biedt diverse zakelijke Google-producten aan in één pakket, zoals Google Hangouts, Google Drive, Google Agenda, Gmail voor bedrijven en Google Docs. Effectieve samenwerking is het grootste voordeel van Google Apps for Work. Aangezien het in de cloud draait, zijn er geen extra hardware, software of downloads nodig. Het pakket biedt diverse bedrijfsoplossingen die samen een nieuwe vorm van werken bewerkstelligen.Google Apps for Work)

De selectie van HRM-software is ingewikkeld. De meeste pakketten lijken in veel opzichten op elkaar, wat het kiezen van de meest geschikte oplossing voor een specifiek bedrijf er niet gemakkelijker op maakt. Een verkeerde keuze kunnen de meeste bedrijven zich niet permitteren. Ter ondersteuning van het selectieproces kan de De HRM Wijzer is een essentiële leidraad voor projectleiders die zich oriënteren op de aanschaf van een (nieuw) softwarepakket voor Human Resource Management. U vindt er onder andere: prijzen, leveranciers, en implementatietips voor verschillende pakketten, waaronder Workday.HRM Wijzer worden gedownload, waarin Workday wordt vergeleken met andere HCM is een deel van Human Resource Management System (HRMS). Het systeem wordt vooral gebruikt om te kijken naar de prestaties van werknemers, om zo vacatures eventueel intern op te vangen. Ook biedt een HCM-systeem vaak de mogelijkheid om personeelszaken op internationaal niveau soepeler te laten verlopen. Software voor Human Capital Management ondersteunt over het algemeen verschillende talen, munteenheden en wetgevingen. Dit is vooral voor bedrijven met vestigingen in verschillende landen interessant.HCM-systemen zoals Oracle Fusion en SAP HCM.

Beoordeel dit artikel:
Totaal: 1 Gemiddeld: 5

Dit artikel als bron gebruiken?

European Knowledge Center for Information Technology (Ed.). (2017, 6 februari). Workday: HRM-software geschikt voor multinationals? Geraadpleegd op ICT Portal. https://www.ictportal.nl/onderwerpen/human-resource-management/hrm-pakketten/workday